Fra: 21-06-2016 til: 21-06-2016
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
SIF GruppenVedr. Åbning af living lab. den 26. august 2016.20-06-2016SJ-STD-DEPGRB124210
Folketinget ChristiansborgSUU samrådsspm AT21-06-2016SJ-STD-DEPSJE126023
StatsministerietYderligere henvendelse om administrative opgaver i hjemmesygeplejen21-06-2016SJ-STD-SUMLFI125869
POLITICOHAPPENING TOMORROW: You're invited to our Connected Citizens Summit in Amsterdam20-06-20161600660124912
Nordsjællands Hospital - HillerødInvitation til oplæg på workshop om sammenhæng i forløb, Nordsjællands Hospital21-06-20161600660125459
BørnerådetInvitation til gå-hjem-møde den 31. august 2016 vedr. "spiseforstyrrelser og selvskade blandt børn og unge"20-06-20161600660125000
VerdensballettenInvitation - ballet20-06-20161600664125261
StatsministerietBorgerhenvendelse om datters sygdomsforløb, genoptræning og muligheder for at genoptage arbejde21-06-20161600668125673
 Neonatal afsnit i DK/tidligt hjemmeophold17-06-20161600668123752
BeskæftigelsesministerietBekræftelse på overtagelse af henvendelse vedr. barselsregler21-06-20161600668126092
Dansk IndustriDansk Industri - Høringssvar - bekg. om ambulancer mv.17-06-20161600757124110
Dansk AmbulancerådDansk Ambulanceråd - Høringssvar - bekg. om ambulancer mv.17-06-20161600757124132
Foreningen af Kroniske Smertepatienter (FAKS)Rykker for udbetaling af tilskud - vedr. indsatser om afhængighedsskabende lægemidler.16-06-20161600958123331
Foreningen af Kroniske Smertepatienter (FAKS)Tilbagemelding vedrørende udbetaling - Tilskud til indsatser om afhængighedsskabende lægemidler.17-06-20161600958123335
SkatteministerietOrientering fra skatteministeren om ludomaniundersøgelsen14-06-20161601006124967
Styrelsen for PatientsikkerhedBidrag til statusrapport - Styrelsen for Patientsikkerhed - demensområdet.13-04-20161601022125071
Danske RegionerFigurer fra DR til statusrapport - demensområdet.16-03-20161601022125083
SocialpædagogerneBidrag til rapport fra Socialpædagogerne - demensområdet.13-04-20161601022125070
Danske RegionerDanske Regioners høringssvar bekendtgørelse om ikrafttræden af sundhedslovens § 157, stk. 7 og 8, samt ændring af bekendtgørelse om adgang til og registrering m.v. af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger21-06-20161601069125362
Dansk ErhvervHøringsvar fra Dansk Erhverv over 2 bekendtgørelser - bekendtgørelse om ikrafttræden af sundhedslovens § 157, stk. 7 og 8, samt ændring af bekendtgørelse om adgang til og registrering m.v. af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger21-06-20161601069125393
LægeforeningenHøringssvar fra Lægeforeningen over 2 bekendtgørelser - bekendtgørelse om ikrafttræden af sundhedslovens § 157, stk. 7 og 8, samt ændring af bekendtgørelse om adgang til og registrering m.v. af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger21-06-20161601069125392
Danmarks ApotekerforeningHøringssvar fra Apotekerforeningen: Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang til og registrering af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger21-06-20161601069125390
Ældre SagenHøringssvar fra Ældresagen over 2 bekendtgørelser - bekendtgørelse om ikrafttræden af sundhedslovens § 157, stk. 7 og 8, samt ændring af bekendtgørelse om adgang til og registrering m.v. af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger.21-06-20161601069125370
FarmakonomforeningenHøringssvar fra Farmakonomforeningen om bekendtgørelser om registrering af lægemiddeloplysninger mv.20-06-20161601069125026
 Bemærkninger til ministeriets afgørelse vedr. indførsel af lægemidler.20-06-20161601279124240
BørneulykkesfondenRegnskabsstatus - "Baby-Sikker".19-06-20161601441125043
Astra Center for Læring i Natur, Teknik og SundhedVedr. status for partnerskabsprojekt - Sundhedslaboratoriet - Sund med Science.20-06-20161601442124739
Langeland KommuneRedegørelse Langeland Kommune 2016 - En værdig ældrepleje.20-06-20161601887125029
Mariagerfjord KommuneNy redegørelse Mariagerfjord Kommune 2016 - En værdig ældrepleje.17-06-20161601893124142
Vejen KommuneEndelig redegørelse Vejen Kommune 2016 - En værdig ældrepleje.20-06-20161601936124715
Danske RegionerOK-Nyt - Praksis nr. 024-16 - Aftale om udgiftsdæmpende tiltag for almen fysioterapi20-06-20161602255124592
Ældre SagenHøringssvar fra Ældre Sagen vedr. evaluering af høreapparatområdet14-06-20161602320125233
LægeforeningenHøringssvar fra Lægeforeningen vedr. bekendtgørelse om beregning af afgift og ydelse af tilskud til apotekere m.v. og bekendtgørelse om Lægemiddelstyrelsens midlertidige drift af apotek samt erstatning ved nedlæggelse af apotek m.v.21-06-20161602747125404
Ældre SagenHøringssvar fra Ældre Sagen vedr. høring over bekendtgørelse om beregning af afgift og ydelse af tilskud til apotekere m.v. og bekendtgørelse om Lægemiddelstyrelsens midlertidige drift af apotek samt erstatning ved nedlæggelse af apotek m.v.21-06-20161602747125397
ÆldreForumVedr. bekendtgørelse om beregning af afgift og ydelse af tilskud til apotekere m.v. og bekendtgørelse om Lægemiddelstyrelsens midlertidige drift af apotek samt erstatning ved nedlæggelse af apotek m.v.21-06-20161602747125402
FarmakonomforeningenHøringssvar fra Farmakonomforeningen vedr. bekendtgørelse om beregning afgift og tilskud samt Lægemiddelstyrelsens midlertidige drift21-06-20161602747125410
Dansk ErhvervHøringssvar fra Dansk Erhverv vedr. bekendtgørelse om beregning af afgift og ydelse af tilskud til apotekere m.v. og bekendtgørelse om Lægemiddelstyrelsens midlertidige drift af apotek samt erstatning ved nedlæggelse af apotek m.v.21-06-20161602747125412
Danmarks ApotekerforeningHøringssvar fra Danmarks Apotekerforening vedr. bekendtgørelse om midlertidig drift og bekendtgørelse om beregning af afgift og ydelse af tilskud21-06-20161602747125408
Konkurrence- og ForbrugerstyrelsenHøringssvar fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vedr. bekendtgørelse om beregning af afgift og ydelse af tilskud til apotekere m.v. og bekendtgørelse om Lægemiddelstyrelsens midlertidige drift af apotek m.m.21-06-20161602747125407
Collective ImpactDagsorden og bilag jf. Collective Impact styregruppemøde d. 21. juni 201620-06-20161602907124857
Region MidtjyllandKommentar til udkast til referat af møde vedr. DNU 28. april 2016 og opfølgning på handlingsplan.20-06-20161605059124717
Region MidtjyllandTilbagemelding fra RM vedr. status på færdiggørelsestidsplaner - sygehusinvesteringer.20-06-20161605059125031
Syddansk UniversitetForespørger til svar vedr. aktindsigt fremsendt den 19. april 201610-06-20161605119117456
Odense KommuneRykker fra Odense Kommune på svar vedr. hjælpeordninger - respirationsinsufficiens.20-06-20161605400124958
SundhedsstyrelsenEl-forbruget i HBG 6 i 2015 oplyst i fakturaer fra DONG (12 måneder)17-06-20161605476126074
Det Sociale NetværkVedr. manglende levering af mail16-06-20161605582125607
Dansk SygeplejerådHøringssvar - Dansk Sygeplejeråd - bekg. om stofindtagelsesrum.19-06-20161605824124561
SAND - De hjemløses landsorganisationHøringssvar - SAND - De hjemløses landsorganisation - bekg. om stofindtagelsesrum.19-06-20161605824124583
 Vedr. mail om bosteder og psykiatri fra sundheds- og ældreministeren.20-06-20161605840124667
Københavns KommuneHenvendelse om Københavns Politi og Københavns Kommunes partnerskabsaftale om stofindtagelsesrum21-06-20161606063126068
Danske FysioterapeuterTilmelding til følgegruppemøde den 23. juni - fysio20-06-20161606064125330
Danske ÆldrerådTilmelding til følgegruppemøde den 23. juni - Danske Ældreråd20-06-20161606064125331
DemensKoordinatorer i DanmarkTilbagemeldinge ift. følgegruppemøde den 23. juni - DKDK20-06-20161606064125332
SøfartsstyrelsenSøfartsstyrelsens svar på spm. til proces vedr. nabotjek af regler på det maritime område20-06-20161606204125072
Social- og IndenrigsministerietSvar vedr. spørgsmål til fortolkning af vejledning - respirationsinsufficiens.13-06-20161606454124959
 Kopi af mail vedr. indførsel af B17 vitamin til Lægemiddelstyrelsen.17-06-20161606529124028
 Kopi af mail vedr. henvendelse om indførsel af B17 vitamin fra Lægemiddelstyrelsen.17-06-20161606529124033
 Studerende: Spørgsmål til henstilling til DK fra FNs menneskerettighedsråd og Danmarks accept12-06-20161606612118797
Region SyddanmarkRegion Syddanmark - accept - Pulje til udbredelse af akuthjælpeordninger.17-06-20161606627124207
Region MidtjyllandRegion Midtjylland - Accept, revideret budget samt udbetalingsanmodning - Pulje til udbredelse af akuthjælpeordninger.17-06-20161606628124988
Blodprop- og AK PatientforeningSøger driftspuljen 2016.15-06-20161606645124054
Region SjællandHenvendelse vedr. tvangsindlæggelse fra Region Sjælland.17-06-20161606652124646
SIF GruppenVedr. Åbning af "Living Lab" den 26. august 2016.20-06-20161606655124708
Forskningsklinikken for LudomaniDagsorden for 2. kvartalsmøde i netværket om spilafhængighed den 20. juni 201617-06-20161606656124734
Folketinget ChristiansborgSUU B 25 spm. 1620-06-20161606678125167
 Borgerhenvendelse - livstestamente13-06-20161606685119883
Det Jødiske HusTak for at støtte op om religionsfriheden17-06-20161606686123699
OUH Odense universitetshospitalIdé til et bedre hjertestartersystem19-06-20161606692124095
 Borgerhenvendelse - vedr. sygehusdrift20-06-20161606694124396
 Borgerhenvendelse - det blå sygesikringskort og Spanien19-06-20161606695124714