Fra: 20-06-2016 til: 20-06-2016
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 70720-06-2016SJ-STD-DEPSJE125168
Folketingets Lovsekretariat
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
S 125920-06-2016SJ-STD-DEPSJE125156
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 70820-06-2016SJ-STD-DEPSJE125169
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 70520-06-2016SJ-STD-DEPSJE125161
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 70620-06-2016SJ-STD-DEPSJE125165
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 70420-06-2016SJ-STD-DEPSJE125159
Folketingets Lovsekretariat
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
S 125820-06-2016SJ-STD-DEPSJE125155
Endometriose ForeningenAnsøgning - Driftspuljen 2016 - Landsdækkende sygdomsbekæmpende organisationer.09-06-2016SJ-STD-SUMAMA116369
Styrelsen for PatientsikkerhedSTPS om Sygesikring til diplomater hos ICES13-06-2016SJ-STD-SUMIHO123907
 Svar på tredje genhenvendelse vedr. femårsfristen16-06-2016SJ-STD-DEPLTPE122753
LundbeckfondenKom til debat om sundhedsdata på folkemødet15-06-20161600662121287
Foreningen Quit DiabetesInformation om topmøde om diabetes fredag den 17. maj 2016 på Bornholm15-06-20161600662122362
BeskæftigelsesministerietBekræftelse på overtagelse af henvendelser vedr. arbejdsskadesag20-06-20161600668124586
Danske RegionerHenvendelse fra Danske Regioner vedr. obduktion17-06-20161600702123802
 Spørgsmål fra specialeskrivende fra Aarhus Universitet om robotter17-06-20161600710124066
Danske RegionerDanske Regioners høringssvar vedr. bekendtgørelse om adgang til udøvelse af virksomhed som ambulanceassistent m.v17-06-20161600757124129
ErhvervsstyrelsenErhvervsstyrelsens høringssvar vedr. bekendtgørelse der implementerer revideret anerkendelsesdirektiv17-06-20161600757123326
Statens Serum InstitutSSI vedr. rådgivningstjenesten14-06-20161600851125065
Dansk Psykolog ForeningFra DP - Skrivelse ifm. med indsamling af data og etablering af database - Klinisk kvalitetsdatabase.16-06-20161600880123957
Danske RegionerVedr. afklaring af demensklinikker - bidrag til statusrapport12-04-20161601022125075
Rigshospitalet - BlegdamsvejSpørgsmål vedr. pulje målrettet antibiotikaforbrug og resistens samt forebyggelse af infektioner i primær- og sekundærsektoren i 201617-06-20161601211124817
Region MidtjyllandSpørgsmål vedr. pulje målrettet antibiotikaforbrug og resistens samt forebygggelse af infektioner i primær- og sekundærsektoren i 201608-06-20161601211124830
Region NordjyllandSpørgsmål vedr. pulje målrettet antibiotikaforbrug og resistens samt forebyggelse af infektioner i primær- og sekundærsektoren i 201608-06-20161601211124841
 Faktaark vedr. urinvejsinfektioner til brug for antibiotikakampagne 201620-06-20161601435124965
Thisted KommuneRedegørelse Thisted Kommune 2016 - En værdig ældrepleje.17-06-20161601928123482
Advokatfirmaet ParsbergBekræftelse - skriftlig - repræsenterer fortsat klager.17-06-20161602238123671
LægeforeningenKommentarer til evaluering fra Lægeforeningen - Evaluering af høreapparatområdet.17-06-20161602320123659
LMS - Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og SelvskadeRegnskabsaflæggelse 2015 - Driftspuljen.02-05-20161602350123519
Social- og IndenrigsministerietUdkast til BEK om regional medfinansiering af kvalitetsfondsbyggeri17-06-20161602418124604
SundhedsstyrelsenJoint Action 2016 nominations 17-06-201620-06-20161602580124201
LægemiddelstyrelsenHøringssvar fra Lægemiddelstyrelsen vedr. høring over bekendtgørelse om beregning af afgift og ydelse af tilskud til apotekere m.v.20-06-20161602747125058
UdenrigsministerietEtiopisk kandidatur til Generalsekretærposten til WHO16-06-20161603462123346
Forskningsklinikken for LudomaniRapporten om effekten af ludomanibehandling på magicapp.org17-06-20161603953123556
Region HovedstadenStatus juni 2016 vedr. sociolanceprojektet20-06-20161604590125035
OUH Odense universitetshospitalSupplerende bemærkninger til ansøgning om tilladelse til at levere lægemidler til undervisningsformål.16-06-20161604974123266
Region MidtjyllandRM kommentar til udkast til referat af møde vedr. DNU 28. april 2016 og opfølgning på handlingsplan20-06-20161605059124671
FormpipeServerinstallation - TAS.16-06-20161605590123360
FormpipeServerinstallation - TAS.16-06-20161605590123364
FormpipeServerinstallation - TAS.17-06-20161605590123369
 Ny henvendelse vedr. svar på borgerhenvendelse om akutberedskab ift børn19-06-20161605657124778
LægeforeningenHøringssvar - Lægeforeningen - bekg. om stofindtagelsesrum.17-06-20161605824123525
Mændenes HjemHøringssvar - Mændenes Hjem - bekg. om stofindtagelsesrum.17-06-20161605824123914
Nationalt Videnscenter for DemensTilmelding til følgegruppemøde den 23. juni - NVD19-06-20161606064124268
ErgoterapeutforeningenTilmelding til følgegruppemøde den 23. juni - Ergoterapeutforeningen20-06-20161606064124269
Ældre SagenTilmelding til følgegruppemøde den 23. juni - Ældre Sagen20-06-20161606064124271
Praktiserende Lægers Organisation - PLOTilmelding til følgegruppemøde den 23. juni - PLO20-06-20161606064124272
Styrelsen for PatientsikkerhedUdtalelse fra STPS vedr. klage over afg. om aktindsigt.14-06-20161606199123784
Erhvervs- og VækstministerietNabotjek af regler på det maritime område17-06-20161606204123806
SundhedsstyrelsenBidrag til baseline for verdensmål, target 3.7. og 5.6. vedr. seksuel og reproduktiv sundhed20-06-20161606570125116
Region SyddanmarkUnderskrift - tilskudsbetingelser - "Flere frivillige akuthjælpere".17-06-20161606627123343
VaccinationsforumAnsøgningsskema til driftspuljen 201619-06-20161606648124116
 Borgerhenvendelse - Hjernekræft er i stigende03-06-20161606650111009