Fra: 17-06-2016 til: 19-06-2016
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm 70217-06-2016SJ-STD-DEPKHK123862
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 70317-06-2016SJ-STD-DEPKHK123863
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 70117-06-2016SJ-STD-DEPKHK123855
World Health Organization (WHO)WHO - vedr. lægemidler.31-03-2016SJ-STD-DEPTFE75850
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 70016-06-2016SJ-STD-SUMMPE122939
SkatteministerietBekræftelse på overtagelse af henvendelse vedr. moms på fertilitetsbehandling17-06-20161600668123592
3F - Fagligt Fælles Forbund3 F - Høringssvar vedrørende uddannelse fra andre EU-/EØS-lande.16-06-20161600757122584
Hovedstadens BeredskabHovedstadens Beredskab - høringssvar bkg. om adgang til udøvelse af ambulanceassistent m.v. i DK17-06-20161600757123546
FødevarestyrelsenSvar på høring af DANMAP-arbejdsgruppen16-06-20161600881123757
SundhedsstyrelsenTil orientering - SST svar på spørgsmål vedr. økonomi og drift i projekt døgnbehandlingstilbud til gravide misbrugere.16-06-20161600946123083
KMDPunkter fra testsession den 16. juni 2016 ifm. opgradering til WorkZone 2016 R216-06-20161601287123605
Danske RegionerRådet for Specialpsykologuddannelsen (SPU) - referat rådsmøde den 18. marts 201614-06-20161601732122420
SundhedsstyrelsenSST - Høring over vejledning og bilag vedr. personers adgang til tilskudsberettiget psykologbehandling.15-06-20161601736122435
Vejen KommuneRedegørelse Vejen Kommune 2016 - En værdig ældrepleje.16-06-20161601936122687
Vejen KommuneNy redegørelse Vejen Kommune 2016 - En værdig ældrepleje.16-06-20161601936122940
RigsrevisionenOpdatering af tættere opfølgning 1 kvartal 2016 DNU <8117>16-06-20161602229122467
UdenrigsministerietListe over judicielle aktiviteter i sager af dansk interesse (uge 26, 27 og 28)17-06-20161602492123549
UdenrigsministerietEU-kontaktpersonerne: Kommissionens dagsorden for onsdag den 22. juni 201617-06-20161602497123773
SundhedsstyrelsenJoint Actions 2016 nominations 16-06-2016 - EU sundhedprogram.16-06-20161602580122649
Region MidtjyllandKvittering for godkendelse af regnskab og slutstatus for sundhedshuset i Grenaa17-06-20161603325123541
Landsforeningen LandboSenior.dk
Landsforeningen LandboSenior.dk
Ansøgningsskema til udlodningsmidler til uddeling i 2016 - Ældreorganisationer.09-05-2016160413388669
Folketingets FinansudvalgAktstykke 124 om ophobede klagesager er tiltrådt af Finansudvalget den 15-06-201615-06-20161604239122748
SundhedsdatastyrelsenKorrespondance vedr. anmodning om eksempler vedr. videregivelse af oplysninger - fra SDS15-06-20161604569122943
Region MidtjyllandÅrlig rapportering - opdateret skema 4 RHV samt færdiggørelsesnotat - sygehusinvesteringer.15-06-20161604601122407
 Rykker for svar på sin henvendelse vedr. strålebehandling18-04-2016160491073412
Dansk Kiropraktor ForeningDansk Kiropraktor Forening. Høringssvar - bekg. om bivirkningsovervågning mv.23-05-20161604911123235
ÆldreForumÆldreForum. Høringssvar - bekg. om bivirkningsovervågning mv.23-05-20161604911123239
Industriforeningen for Generiske og Biosimilære Lægemidler IGLIGL. Høringssvar - bekg. om bivirkningsovervågning mv.06-06-20161604911123224
LægeforeningenLægeforeningen. Høringssvar - bekg. om bivirkningsovervågning mv.10-06-20161604911123073
DatatilsynetDatatilsynet. Høringssvar - bekg. om bivirkningsovervågning mv.10-06-20161604911123047
ErhvervsstyrelsenErhvervsstyrelsen. Høringssvar - bekg. om bivirkningsovervågning mv.08-06-20161604911123098
FarmakonomforeningenHøringssvar. Farmakonomforeningen - bekg. om bivirkningsovervågning mv.10-06-20161604911123039
Dansk ErhvervDansk Erhverv. Høringssvar - bekg. om bivirkningsovervågning mv.10-06-20161604911123068
JordemoderforeningenJordemoderforeningen. Høringssvar - bekg. om bivirkningsovervågning mv.11-06-20161604911123021
KLKL. Høringssvar - bekg. om bivirkningsovervågning mv.27-05-20161604911123230
Statens Serum InstitutStatens Serum Institut. Høringssvar - bekg. om bivirkningsovervågning mv.07-06-20161604911123101
SundhedsstyrelsenSundhedsstyrelsen. Høringssvar - bekg. om bivirkningsovervågning mv.05-06-20161604911123228
Lægemiddelindustriforeningen - LIFLif. Høringssvar - bekg. om bivirkningsovervågning mv.10-06-20161604911123024
Ældre SagenÆldresagen. Høringssvar - bekg. om bivirkningsovervågning mv.06-06-20161604911123216
Danske RegionerDanske Regioner. Høringssvar - bekg. om bivirkningsovervågning mv.09-06-20161604911123088
Region SjællandRegion Sjælland. Høringssvar vedr. bekendtgørelser om bivirkningsovervågning mv.09-06-20161604911123084
Landsforeningen for AGSFremsender manglende dokumentation til tidligere fremsendt ansøgning til aktivitetspuljen 2016.25-05-20161604967101738
Printz AdvokatfirmaAdvokat - Anmodning om status i sag om betalingsforpligtelse.15-06-20161605253122588
LægemiddelstyrelsenLMST eftermiddagsstatus15-06-20161605473123937
SundhedsstyrelsenSST eftermiddagsstatus13-06-20161605473123931
LægemiddelstyrelsenLMST eftermiddagsstatus14-06-20161605473123932
SundhedsstyrelsenSST eftermiddagsstatus14-06-20161605473123936
SundhedsstyrelsenSST eftermiddagsstatus17-06-20161605473123941
SundhedsstyrelsenSST eftermiddagsstatus15-06-20161605473123938
LægemiddelstyrelsenLMST eftermiddagsstatus16-06-20161605473123939
SundhedsstyrelsenSST eftermiddagsstatus16-06-20161605473123940
Det Administrative BibliotekForarbejder til 1979 epidemiloven17-06-20161605547123353
DatatilsynetHøringssvar Datatilsynet - befordringsbekendtgørelsen.16-06-20161605582122426
LægeforeningenAfmelding til "Løb med Løhde".16-06-20161605859122508
SundhedsstyrelsenEftersendelse af bilag til det 39. møde i Task Force for Kræft- og Hjerteområdet den 23. juni 201617-06-20161606472123898
Krütli PartnerVedr. Social contributions.09-06-20161606599116616
SundhedsdatastyrelsenAntal hjemmefødsler fra SDS16-06-20161606602122568
SundhedsstyrelsenSST bidrag til ILO artikel 49 - svangreomsorg.15-06-20161606602122561
Styrelsen for Arbejdsmarked og RekrutteringAnmodning om bidrag til afsnit VIII: ILO-rapportering 2016: Konvention nr. 102 - svangreomsorg.14-06-20161606602122538
Dansk Glaukom ForeningUdlodningsmidler 2016 - ansøgning.14-06-20161606607122721
Bækkensmerter.dk
Bækkensmerter.dk
Ansøgning Bækkensmerter.dk - driftspuljeansøgning 2016.13-06-20161606609122791
Folketingets LovsekretariatSpm. S 125416-06-20161606623122987
Folketingets LovsekretariatSpm. S 125216-06-20161606623122978
Folketingets LovsekretariatSpm. S 125316-06-20161606623122979
Paustian A/STilbud på mødebord- og stole til mødelokale15-06-20161606624123429
UdenrigsministerietSeminar om rehabilitering af torturofre den 23-24. juni16-06-20161606631123854
UdenrigsministerietAgenda and supporting documentation for CTI rehabilitation seminar, 23-24 June17-06-20161606631123856
FjordstjernenVejledning i forhold til lovgivning om friplejeboliger09-06-20161606634123861
 Borgerhenvendelse - Sandheden om "14 dages reglen" efter udredning15-06-20161606635122055