Fra: 15-06-2016 til: 15-06-2016
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
ScleroseforeningenScleroseramtes ønsker23-05-2016SJ-STD-DEPKNI99793
 Der mangler en opdeling mellem Gastric Bypass og Gastrid Banding25-05-2016SJ-STD-DEPKNI101401
 Borgerhenvendelse - konkurrenceforvridning25-05-2016SJ-STD-DEPKNI103356
Dansk Selskab for Palliativ MedicinPalliativ medicin som selvstændigt speciale31-05-2016SJ-STD-DEPKNI107753
 Borgerhenvendelse - vedr. Sundhedsstyrelsens forslag om at sænke alderen for en statsbetalt fedmeoperation04-06-2016SJ-STD-DEPKNI112716
 Borgerhenvendelse vedr. behov for fedmekirurgi04-06-2016SJ-STD-DEPKNI116412
Health and Environment Alliance (HEAL)Protect our health from EDCs08-06-2016SJ-STD-DEPLCT115563
Folketingets Lovsekretariat
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
S 124615-06-2016SJ-STD-DEPSJE121319
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 69414-06-2016SJ-STD-DEPSJE120879
Folketingets Lovsekretariat
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
S 124815-06-2016SJ-STD-DEPSJE122084
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 69614-06-2016SJ-STD-DEPSJE120892
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 69514-06-2016SJ-STD-DEPSJE120881
 Sagsbehandling i Patientombudet endnu ikke afgjort08-06-2016SJ-STD-SUMLLU115916
Europa-ParlamentetMEP Epilepsy Advocacy Group09-06-2016SJ-STD-SUMLLU116880
 Borgerhenvendelse - Gynækolog uden lægehenvisning08-06-2016SJ-STD-SUMLLU116114
 Møde i Dialogforum for Region Hovedstaden14-06-20161600660120630
POLITICOForespørgsel om deltagelse i POLITICO Connected Citizens Summit den 21. juni.14-06-20161600660119902
Fonden En god start i livetOplysning om dato for Prisoverrækkelse den 25. august i Aarhus15-06-20161600660121005
 Borgerhenvendelse - ros til ministeren14-06-20161600661120623
DARE DenmarkForespørgsel om deltagelse i paneldebat ved Folkemødet på Bornholm14-06-20161600662120945
UAEM DenmarkMedicin - en guldgrube eller en menneskeret? Folkemødet 201614-06-20161600662120947
Dansk SygeplejerådÅben invitation til debat om patientforløb lørdag d. 18. juni14-06-20161600662120019
Sydslesvigsk Forening SSF Dansk GeneralsekretariatMød det danske mindretal, Grænseforeningen og Sydslesvigudvalget ved Folkemødet.14-06-20161600662119973
 Borgerhenvendelse - arbejdsskadesag05-06-20161600668112811
 Borgerhenvendelse - åbent brev - Hvorfor må jeg ikke arbejde?14-06-20161600668120348
BeskæftigelsesministerietBekræftelse på overtagelse af henvendelse vedr. sygdom og beskæftigelse15-06-20161600668122213
Region MidtjyllandRegion Midtjylland - Vedr. forsinket udtalelse fra Regionsrådet i Region Midtjylland - ambulant behandling i psykiatrien.13-06-20161600894120082
SkatteministerietOrientering fra skatteministeren om ludomaniundersøgelsen14-06-20161601006120417
Dansk Ludomani Behandling
Forskningsklinikken for Ludomani
DLB - Forklaring af driftsudgifter.14-06-20161601074120901
Dansk Ludomani Behandling
Forskningsklinikken for Ludomani
FKL - projekt LIV - Forklaring af driftsudgifter.14-06-20161601074120902
Dansk Ludomani Behandling
Forskningsklinikken for Ludomani
FKL - Forklaring af driftsudgifter.14-06-20161601074120900
PAO Pharma ScandinaviaBemærkninger til Lægemiddelstyrelsens udtalelse - tilskudsstatus lægemiddel.10-06-20161601396119980
Komiteen for SundhedsoplysningEvaluering af antibiotikakampagner.14-06-20161601435120110
SundhedsstyrelsenSundhedsstyrelsen: Indstilling for satspuljeprojektet "Kultur på Recept" - indstilling tilrettet.14-06-20161601681120277
Styrelsen for International Rekruttering og IntegrationFra SIRI - INVITATION til kursus mhp. opkvalificering af det retspsykiatriske område.14-06-20161601724120025
JustitsministerietMøde om opfølgning på Folketingets vedtagelse af lov om fremtidsfuldmagter15-06-20161601753122186
Region SyddanmarkFra Region SYD - Projektbeskrivelse for dokumentation af internetpsykiatri forud for møde den 20. juni.08-06-20161601775120045
Furesø KommuneNy redegørelse Furesø Kommune 2016 - En værdig ældrepleje.14-06-20161601804119990
MF Kristian Jensen
WHO´s Regionalkontor for Europa
WHO/EURO CIRCULAR LETTER TO MEMBER STATES IN THE WHO EUROPEAN REGION 2016.13-06-20161602142120055
JustitsministerietListe over præjudicielle sager 14/2016 med frist mellem den 15. og 31. juli 2016 og liste over præjudicielle sager 15/2016 med frist mellem den 1. og 14. august 201614-06-20161602492119893
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-269/16, Barba Giménez (udsættelse af sagen)15-06-20161602492121991
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-267/16, Buhagiar e.a.15-06-20161602492121994
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-266/16, Western Sahara Campaign et The Queen15-06-20161602492121997
UdenrigsministerietOversigt over præjudicielle sager 07-2016 - EU-Domstolen.01-03-2016160249238279
Gefion RecordsBemærkninger til Lægemiddelstyrelsens udtalelse vedr. positiv/negativlisten - apoteker.13-06-20161602677120070
Dansk Selskab for AkutmedicinNy rapport om behov for et lægeligt speciale i akutmedicin - offentliggøres i dag08-02-2016160342419301
Dansk Selskab for AkutmedicinMøde med sundhedsministeren 8/6 2016 vedr akutmedicinsk speciale14-06-20161603424122094
Køge SygehusAnmoder om et møde med ministen vedr. et lægeligt speciale i akutmedicin14-02-2016160342426785
Kræftens BekæmpelseOpsamling vedr. møde om Cancerpatientoverblik (tilbagemelding fra KB).10-06-20161603596119870
LægemiddelstyrelsenBidrag fra Lægemiddelstyrelsen - Borgerhenvendelse vedr. psykofarmaka som løsning på resistens problematikken.13-06-20161603840119966
 Borgerhenvendelse - Skriver igen vedr. gåden om fibromyalgi15-03-2016160390650985
 Det Pædiatriske Udvalg - the Paediatric Committee - PDCO - genudpegning af medlem og suppleant08-06-20161604268121494
Dansk Selskab for Almen MedicinAflysning af ministerens tilstedværelse ved åbning af lægekongres i Bella Center i juni.14-06-20161604394120610
Statens Serum InstitutProduktivitetsanalyse 2014-2015: Datamateriale til validering - første udkast. Kommentarer bedes indsendt senest 31. august 2016.13-06-20161604623119766
 Vedr. svar på B25 spørgsmål 1217-03-2016160463952742
 Borgerhenvendelse vedr. svar på B 25 spørgsmål nr. 517-02-2016160463930314
Patientforeningen DanmarkFremsender uddybende spørgsmål17-03-2016160463952073
Dansk Selskab for Ledelse i Sundhedsvæsenet DSSDSS årsmøde 2016 - Patienternes sundhedsvæsen - indflydelse, overblik, sammenhæng og hurtighed02-03-2016160488140336
Internatinal Association of Risk Management in Medicine5.th World Congress of Clinical Safety02-04-2016160488160779
J.K. Medico ElectronicsBemærkninger til Lægemiddelstyrelsens udtalelse vedr. fastsættelse af årsgebyr.13-06-20161604897119020
 Borgerhenvendelse - Anerkendelse af blodprøvetest fra Tyskland04-04-2016160501161353
Dansk Missionsråds UdviklingsafdelingFremsender årsregnskab for 2015 vedr. børnefamilieydelse til udsendte i 3. lande.25-04-2016160520980432
LægemiddelstyrelsenBidrag til borgerhenvendelse LMS vedr. lægemiddelemballage.10-06-20161605251120255
 Borgerhenvendelse - fokus på sundhedsområdet29-04-2016160528282569
 Til brug for speciale på Audiologopædi søgers en liste over kommunikationscentre i Danmark28-04-2016160530483995
Ældre SagenHøringssvar Ældre Sagen - Ændring af befordringsbekendtgørelsen.14-06-20161605582119965
FormpipeFortsatte udfordringer med installation af TAS.14-06-20161605590119755
 Borgerhenvendelse - betaling for grå stær/efterstær03-05-2016160559584940
Danmarks ApotekerforeningAnmodning om aktindsigt i henvendelse om apotekernes salg af makeup m.v.04-05-2016160561186478
Region MidtjyllandÅrsberetning 2015 Patientkontoret Region Midtjylland13-05-2016160563494280
Institut for MenneskerettighederHøringssvar - Institut for Menneskerettigheder - Bekg. om stofindtagelsesrum.13-06-20161605824120012
 Rykker for svar vedr. kroniske sygdomskomplikationer30-05-20161605858106920
Miljø- og FødevareministerietInvitation til dialogmøde (Miljø- og Fødevareministeriet)10-06-20161605983122109
 Anmodning om aktindsigt25-05-20161606118102432
Ansatte Tandlægers OrganisationSvar på Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om valg og skift af alment praktiserende læge og om behandling hos læge i praksissektoren.13-06-20161606175119909
 Intern analyse af risikovurderinger i kvalitetsfondsprojekterne14-06-20161606209120281
 Borgerhenvendelse - vedr borelia patienters situation03-05-2016160621185097
 Borgerhenvendelse vedr. henvisninger til hudlæge11-04-2016160621766839
 Diskriminering af mennesker med psykiatriske diagnoser florerer alle vegne15-06-20161606259121014
 Hvor er retssikkerheden i Danmark?07-06-20161606259113778
 Opfølgende spørgsmål vedr. implementering af direktiv om fri adgang til sundhedsydelser i andre EU-/EØS-lande.13-06-20161606368119775
 Borgerhenvendelse - må man lyve for folk06-06-20161606383114907
Folketingets Lovsekretariat
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
S 124413-06-20161606558119583
 Ny henvendelse06-06-20161606559112841
 Ny henvendelse13-06-20161606559118861
StatsministerietOversender borgerhenvendelse - kvalitetsviden om distrikspsykiatrien07-06-20161606561113794
 Borgerhenvendelse - en fortælling fra social psykiatrien02-06-20161606562110333
FinansministerietBorgerhenvendelse vedr. sundhedsvæsenets travlhed07-06-20161606563116433
MiljøstyrelsenHøring af miljømærkebekendtgørelse.14-06-20161606564120938
PAN EuropeRequest for access to documents - minor use of pesticides08-06-20161606568115370
SøfartsstyrelsenEU Kommissionens forslag til revision af tre direktiver om sikkerhed for passagerskibe i EU (Passagerskibssikkerhedspakken 2016)08-06-20161606576115351
 Borgerhenvendelse - klage over behandling af erstatning13-06-20161606577119335
AnkestyrelsenForespørgsel om forståelsen af autorisationslovens § 20 i relation til prisoverslag14-06-20161606578120518
MødrehjælpenHenvendelse fra Mødrehjælpen om forsat beviling til uvildige samtaler ifm. abortsamtaler31-05-20161606584108019