Fra: 14-06-2016 til: 14-06-2016
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 68514-06-2016SJ-STD-DEPSJE120878
Folketingets EuropaudvalgEUU alm. del - spm. 10510-06-2016SJ-STD-DEPSJE118775
Danske ÆldrerådUdviklingsplan for driftsstøtte24-05-2016SJ-STD-DEPSSK100710
 Borgerhenvendelse - Ventetid på skadestue08-06-2016SJ-STD-SUMLLU116115
WhosomeSælger toiletter med integreret bidet til ældre, børn, svage m.v.13-06-2016SJ-STD-SUMMPE119401
SundhedsstyrelsenUdpegning af medlemmer til Arbejdsgruppe vedr. forløbsplaner for mennesker med kroniske lænderygsmerter30-03-2016SJ-STD-DEPLSB57870
 Kopi af brev til Rigshospitalet - vedr. ret til behandling i DK.16-04-2016160065172150
LEADLEAD Lounge på Folkemødet13-06-20161600651119400
 Invition til at besøge virksomhed med eget sundhedscenter13-06-20161600660119884
LearnLab ApSDebat om mål i folkeskolen på et oplyst grundlag12-06-20161600661118799
TranslatørforeningenInvitation til arrangementer om tolkning på Folkemødet den 18. juni 201614-06-20161600662119897
Folkekirkens Nødhjælp Nørregade 15Mød Folkekirkens Nødhjælp på Folkemødet14-06-20161600662120073
Falck DanmarkFalcks høringssvar-Bekendtgørelse, der implementerer revideret anerkendelsesdirektiv om uddannelser,jf. høringsbrev af 20. maj 201614-06-20161600757119995
Statens Serum InstitutVedr. rådgivningstjenesten14-06-20161600851120295
SundhedsstyrelsenSST - Udpegning til arbejdsgruppe til forarbejde for etablering af en klinisk kvalitetsdatabase.10-06-20161600880118512
Dansk Psykolog ForeningDP - Udpegning til arbejdsgruppe til forarbejde for etablering af en klinisk kvalitetsdatabase - 213-06-20161600880118580
Dansk Psykolog ForeningDP - Udpegning til arbejdsgruppe til forarbejde for etablering af en klinisk kvalitetsdatabase.10-06-20161600880118493
SundhedsstyrelsenSST - Udpegning til arbejdsgruppe til forarbejde for etablering af en klinisk kvalitetsdatabase - 213-06-20161600880118855
MannovH.K.H. Kronprinsessen åbnede EMS2016 kongressen, som sætter en streg under Danmarks førerposition på akutområdet30-05-20161601042106512
SukkersheriffenUdbetalingsanmodning - Hvis din krop var en Ferrari.10-06-20161601253119113
PenSam"Omsorgspiloten": Overblik til styring incl. medfinansiering.10-06-20161601264119219
Egedal KommuneNy redegørelse Egedal Kommune 2016 - En værdig ældrepleje.13-06-20161601590119456
Folketingets OmbudsmandKlage over manglende svar på henvendelse vedr. ændring af vejledning.16-02-2016160161429360
SundhedsstyrelsenSundhedsstyrelsen - Indstilling for satspuljeprojektet "Kultur på Recept".10-06-20161601681118505
Styrelsen for PatientsikkerhedSDS - Spørgsmål vedr. honoreringsmodel i PKN for lægefaglige og ikke-lægefaglige medlemmer.10-06-20161601701118523
Danske RegionerMånedsstatistik for psykologer - april.13-06-20161601726119428
SundhedsdatastyrelsenSDS - Bidrag til forklaring vedr. fald i rettidigt udleverede planer08-06-20161601785120059
Furesø KommuneNy redegørelse Furesø Kommune 2016 - En værdig ældrepleje.13-06-20161601804119453
MF Kristian Jensen
WHO´s Regionalkontor for Europa
WHO/EURO CIRCULAR LETTER TO MEMBER STATES IN THE WHO EUROPEAN REGION 201613-06-20161602142120052
WHO´s Regionalkontor for EuropaWHO/EURO C.L. 66th session of the WHO Regional Committee for Europe,Copenhagen, Denmark, 12–15 September 201613-06-20161602453119816
SundhedsstyrelsenDet koordinerende udvalg for sundhedsprofiler. Kommunikationsgruppe13-06-20161602462119559
UdenrigsministerietListe over judicielle aktiviteter i sager af dansk interesse (uge 25, 26 og 27)10-06-20161602492120178
JustitsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse med anvendelse af hasteprocedure i sag C-294/16 PPU, J.Z.09-06-20161602492117405
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-217/16, Zagoriou14-06-20161602492120183
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-262/16, Shields & Sons Partnership14-06-20161602492120186
UdenrigsministerietAnmodning om foreløbige forholdsregler i sag T-237/16, NI contre Contrôleur européen de la protection des données14-06-20161602492120189
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i de forenede sager C-215/16, C-216/16, C-220/16 og C-221/16, Elecdey Carcelen m.fl.10-06-20161602492120195
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-243/16, Miravitlles Ciurana e.a.10-06-20161602492120198
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-245/15, Nerea10-06-20161602492120201
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-251/16, Cussens e.a.10-06-20161602492120204
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-257/16, Roch et Roch10-06-20161602492120207
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-258/16, Finnair10-06-20161602492120210
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-256/16, Deichmann10-06-20161602492120213
UdenrigsministerietFristliste af 9. juni 201609-06-20161602492120225
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-179/16, F. Hoffmann-La Roche e.a. - ny version13-06-20161602492120180
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-243/16, Miravitlles Ciurana e.a.10-06-20161602492120236
UdenrigsministerietEU-kontaktpersonerne: Kommissionens dagsorden for onsdag den 15. juni 201613-06-20161602497120234
Region MidtjyllandRM svar vedr. korrektion af faserapportering DNV pr. 3. kvartal 201514-06-20161603020119878
Danske FysioterapeuterBrev til sundheds- og ældreministeren om manipulationsbehandling mv.20-05-2016160328098499
 Borgerhenvendelse - Forretningsplan om start af virksomhed vedr. depression.29-02-2016160360145161
LægeforeningenEndeligt referat fra møde i Moderniseringsudvalget den 23. maj 201630-05-20161603629120731
Region HovedstadenDagsorden med bilag til møde i Moderniseringsudvalget den 23. maj 201619-05-20161603629120742
Region HovedstadenDagsorden med bilag til møde i Moderniseringsudvalget den 23. maj 201613-05-20161603629120754
Styrelsen for PatientsikkerhedStyrelsen besvarer spørgsmål vedr. udtalelse i sag om aktindsigt.08-06-20161603736119474
Styrelsen for PatientsikkerhedStyrelsen har ikke mulighed for at fremsende afgørelsen vedr. delvist afslag på aktindsigt.10-06-20161603736119437
 Borgerhenvendelse vedr. pleje- og behandlingsforløb på Slagelse Sygehus.02-03-2016160383839324
 Borgerhenvendelse vedr. pleje- og behandlingsforløb på Slagelse Sygehus.02-03-2016160383841319
 Borgerhenvendelse - oplevelser med sundhedsvæsenet i forbindelse med ægtefælles sygdom.29-02-2016160386036764
SocialstyrelsenHenvendelse om møde i følgegruppen for undersøgelse fra et brugerperspektiv14-06-20161603946120109
Styrelsen for PatientsikkerhedReferat fra mødet i Nationalt Forum den 12. maj 201609-06-20161604064120676
KMDEndeligt tilbud på afholdelse af kurser i WZ 2016 R2 til godkendelse14-06-20161604106120592
Region HovedstadenHenvendelse vedr. antibiotikaområdet26-05-20161604145120800
Køge SygehusSpørgsmål vedr. publikationen "Jo før - jo bedre".01-03-2016160416738273
Region SjællandRegion Sjælland: Forsinkelse i anvendelse af midler - vedr. fødeafdelinger.03-06-20161604257118593
 Borgerhenvendelse - hjælp til kræftramte kvinder i alderen 15-49 år26-03-2016160453855814
Region MidtjyllandÅrlig rapportering opdateret skema 4 RHV samt færdiggørelsesnotat14-06-20161604601120865
ParkinsonforeningenMateriale vedrørende et permanent rehabiliteringstilbud til parkinsonramt13-06-20161604622119190
 Forespørger til svar på henvendelse af 23. februar 2016 vedr. fejlagtig optegnelse i journal.05-03-2016160480642531
 Konkretisering af aktindsigtsanmodning vedr. tilblivelsen af sundhedsloven.10-06-20161604835118130
SundhedsstyrelsenUdkast til referat af 2. møde vedr. rapport om indsatsen for patienter med multipel sklerose i sundhedsvæsenet26-05-20161605021120737
 Borgerhenvendelse - beretning fra en med somatiske diagnoser fra flere lægefaglige specialer16-04-2016160505272119
 Borgerhenvendelse - er helbredelse et spørgsmål om penge ?19-04-2016160505774786
Region MidtjyllandMøde 17. august vedr. DNV14-06-20161605266120172
Social- og IndenrigsministerietBidrag til SUM fra Kontor for Udsatte Børn (SIM) - Psykiatri og socialpædagogiske tilbud.10-06-20161605291118488
Kolding SygehusAnke af afgørelse vedr. afslag på indhentelse af patientoplysninger i forb. m. forskningsprojekt.22-03-2016160545754641
 Borgerhenvendelse - Handicappede folkepensionister16-05-2016160571194805
 Borgerhenvendelse - pårørende skal deltage i kurser.18-05-2016160571896051
 Borgerhenvendelse vedr. oplevelser med blåt sygesikringskort07-04-2016160582165097
Rigshospitalet - BlegdamsvejKopi af svar til borger - dokumentation for ret til behandling i DK.27-04-2016160591980419
 Borgerhenvendelse - allergiker i Danmark anno 201607-05-2016160595087320
 Borgerhenvendelse vedr. 181311-05-2016160602592425
Styrelsen for PatientsikkerhedMateriale til 1. møde i referencegruppen vedr. revision af medhjælpsreglerne14-06-20161606035120744
 Bemærkninger til svar på henvendelse vedr. "historien om Margrete".13-06-20161606056119058
Social- og IndenrigsministerietSvar på henvendelse om stofindtagelsesrum på Halmtorvet 17, København14-06-20161606063120398
Sjældne DiagnoserHenvendelse vedr. etablering af Helpline for sjældne patienter og pårørende23-05-20161606095109055
 Borgerhenvendelse - klage over pleje- og rengøringsforholdene på Bomi Parken25-05-20161606107101616
Rigsombudsmanden i GrønlandSvar på høring over udkast til bekg. om ændring af bekg. om valg og skift af alment praktiserende læge og om behandling hos læge i praksissektoren.09-06-20161606175117285
 Enquiry on Danish public health issue23-05-2016160622699320
 Borgerhenvendelse om børn og rygning19-05-2016160622997722
Social- og IndenrigsministerietVedr. overtagelse af henvendelse om efterregulering og varsling af den mellemkommunale refusion af plejeboliger13-06-20161606373119859
Lyngby-Taarbæk KommuneVedr. efterregulering og varsling af den mellemkommunale refusion af plejeboliger07-06-20161606373114519
 Borgerhenvendelse - klage over ventetid på høreklinik04-06-20161606377112729
 Borgerhenvendelse - problemer med brugen af lægevejen.dk til brug for tidsbestilling hos egen læge06-06-20161606378112846
 Borgerhenvendelse - retten til lægehjælp på Lolland06-06-20161606379112861
StatsministerietOversender borgerhenvendelse - ventetid på behandling06-06-20161606380113719
 Borgerhenvendelse - sygesikringsgruppe 2 medlem og blodprøver07-06-20161606381113787
 Borgerhenvendelse - lukkes døgnapotekerne?09-06-20161606427116726
 Klager henvender sig igen vedr. fristoverskridelsen - aktindsigt.13-06-20161606449118673
 Klagers svar på fristudsættelsen - vedr. aktindsigt.10-06-20161606449118591
 Klager henvender sig igen om fristudsættelsen - vedr. aktindsigt.10-06-20161606449118596
Astma-Allergi DanmarkGodt nyt til allergikere – maling med Den Blå Krans06-06-20161606469112860
SundhedsstyrelsenDagsorden til d. 39. møde i Task Force for Kræft- og Hjerteområdet d. 23. juni 2016.09-06-20161606472118876
 Borgerhenvendelse - dårlig oplevelse i forbindelse med persontransport08-06-20161606486116116
Region SyddanmarkHenvendelse vedr. befordring13-06-20161606499119458
Copenhagen CapacityHenvendelse vedr. retningslinjer for anvendelse af antibiotika14-06-20161606521120134
Folketingets Lovsekretariat
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
S 123710-06-20161606545117934
Region MidtjyllandSPU, referat fra rådsmøde den 18. marts 201603-06-20161606550120722
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 69213-06-20161606554119585