Fra: 09-06-2016 til: 09-06-2016
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
HjerneSagenOpfordring fra Hjernesagens repræsentantskab til øget fokus på forebyggelse31-05-2016SJ-STD-DEPJBJ110948
Landsforeninge Multipel System AtrofiHenvendelse fra Landsforeningen Multipel System Atrofi med information om MSA04-06-2016SJ-STD-DEPKHK113492
Fyens StiftstidendeVentetider på psykologbehandling for patienter med angst og depression09-06-2016SJ-STD-DEPTBW116737
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 69009-06-2016SJ-STD-DEPPER117064
 Invitation til at se hvad Elsass Fonden gør for mennesker med hjerneskade m.v.07-06-20161600660115029
Brancheorganisationen Danske BedemændAnmodning om møde med sundhedsministeren om digitale dødsattester, dødsfald indenfor Øresundsregionen08-06-20161600660116308
Center for Psykisk SundhedsfremmeInvitation til at holde åbningstale ved stressbehandlingskonference 2017 på Københavns Universitet09-06-20161600660116184
Danske PatienterInvitation til at holde indlæg om PRO-data den 28. september 2016 på Christiansborg08-06-20161600660115430
 Borgerhenvendelse - Undergødskning tager overskuddet08-06-20161600668116111
BeskæftigelsesministerietBekræftelse på overtagelse af henvenelse vedr. sygdom og beskæftigelsen09-06-20161600668117115
 Spørgsmål omkring psykiske lidelser09-06-20161600710116441
Region SjællandSvar på anmodning om revisorpåtegnet regnskab vedr. puljen til fremme af gennemførslen af tilbud til landsdækkende brystkræftscreening.11-05-20161600732115823
BIOS Ambulance Services Danmark A/SBIOS høringssvar vedr. - bekendtgørelse om anerkendelse af udenlandsk uddannelse - ambulanceassistent, ambulancebehandler og paramediciner09-06-20161600757116168
KabinetssekretariatetForestilling om HM Dronningens stadfæstelse og bekræftelse af vedtaget lovforslag L 16408-06-20161600771115850
Folketinget ChristiansborgOmtrykt til SKM: SUU alm. del - spm. 67507-06-20161600870114886
Den Danske DyrlægeforeningSvar på høring af DANMAP-arbejdsgruppen07-06-20161600881117140
Region SyddanmarkSvar på høring af DANMAP-arbejdsgruppen31-05-20161600881117137
SundhedsstyrelsenSvar på høring af DANMAP-arbejdsgruppen31-05-20161600881117127
Probody Medical ApSHenvendelse om apotekernes forhandling af medicinsk udstyr07-06-20161601096115558
Probody Medical ApSForespørgsel om reglerne for markedsføring af medicinsk udstyr07-06-20161601096113676
Probody Medical ApSUddybende spørgsmål om forhandling af medicinsk udstyr på apotekerne07-06-20161601096113590
Probody Medical ApSForespørgsel om forhandling af sko-indlæg på apotekerne07-06-20161601096113598
Region HovedstadenHenvendelse vedr. tidsplan for pulje - Forebyggelse af sygehuserhvervede infektioner.31-05-20161601211115148
SundhedsdatastyrelsenStatus på installation af W10 test-Pc'er til brug for test af WorkZone 2016 R208-06-20161601287116107
Fanø KommuneFanø Kommune fremsender regnskab og slutrapport til projektnr. 65213 puljen til alkoholbehandling af dobbeltbelastede.01-06-20161601531116657
Aabenraa KommuneOpfølgning på Redegørelse Aabenraa Kommune 2016 - En værdig ældrepleje.08-06-20161601572115349
Hillerød KommuneRedegørelse Hillerød Kommune 2016 - En værdig ældrepleje.07-06-20161601593115196
Danske RegionerVentetidstal for psykologordningen - 1. juni 2016 - sundhed.dk.08-06-20161601726115583
Danske RegionerVentetidstal for psykologordningen - 1. juni 2016 - sundhed.dk.08-06-20161601726115580
SundhedsdatastyrelsenSDS - Bidrag til forklaring vedr. fald i rettidigt udleverede planer08-06-20161601785115586
Tønder KommuneNy redegørelse Tønder Kommune 2016 - En værdig ældrepleje.08-06-20161601929115227
Dansk Horton HovedpineforeningAktivitetspulje 2014 - regnskab.08-06-20161601956115957
 Svar på skrivelse af 31. maj 2016 vedr. sag i Arbejdsskadestyrelsen.04-06-20161602140112733
Haderslev KommuneForespørgsel om takst for madservice, jf. servicelovens § 83, stk. 1, nr. 3 og § 16103-02-2016160353015040
Danske RegionerDanske Regioners forslag til erhvervsuddannelse til ambulancebehandler09-06-20161604016116636
Nationalt Videnscenter for DemensRedegørelse for budget 2016.07-06-20161604063114508
SundhedsstyrelsenVedr. EDMaRC rapportering 201609-06-20161604357116306
Region HovedstadenAfbud til møde den 29. juni (INKLUSION)01-06-20161604364116097
Horten AdvokatpartnerselskabFremsendelse af partshøring ifm. klagesag vedr. klassifikation af en væske.06-05-20161604510113806
Region MidtjyllandSvar til SUM: Kvartalsrapport pr. 31. december 2015 for Region Midtjyllands kvalitetsfondsprojekter08-06-20161604601115937
 Borgerhenvendelse - spørgsmål om hvorfor alkoholisme ikke er anerkendt som en sygdom i Danmark19-04-2016160499573482
SundhedsstyrelsenSvarbidrag til borgerhenvendelse - spørgsmål om hvorfor alkoholisme ikke er anerkendt som en sygdom i Danmark20-05-20161604995113031
 Supplerende spørgsmål vedr. indberetning af omskæring af drenge.06-06-20161605038115138
 Borgerhenvenselse vedr. patientsikkerhed.01-06-20161605318113423
 Borgerens bemærkninger til ministeriets svar om manglende behandlingsmuligheder i Danmark06-06-20161605406113480
Danske RegionerFra DR - Vedr. Epidemikommissionerne08-06-20161605547115832
 Borgerhenvendelse: Long term care Denmark25-04-2016160560877404
Social- og IndenrigsministerietBorgerhenvendelse - søger om dispensation til ansættelse af hjælper07-06-20161605710116960
Region HovedstadenFaserapportering Ny Retspsykiatri Sct. Hans02-05-20161605810109362
Mandag MorgenSpørgsmål mv under debatten02-06-20161605991115779
 Bemærkninger til svar på henvendelse vedr. spørgsmål til tal i psykiatrien08-06-20161606055115427
Styrelsen for PatientsikkerhedFra STPS: Evaluering af frikommuneforsøg vedr. anmeldte embedslægetilsyn på plejehjem07-06-20161606057115131
Styrelsen for PatientsikkerhedOrientering til kommuner og regioner om ny ledsagerpraksis.08-06-20161606119115480
ForbrugerombudsmandenSvar på Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om valg og skift af alment praktiserende læge og om behandling hos læge i praksissektoren.07-06-20161606175114432
JustitsministerietSvar på høring - Ændring af bekendtgørelse om valg og skift af alment praktiserende læge.07-06-20161606175113917
Rigsombudsmanden på FærøerneSvar på Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om valg og skift af alment praktiserende læge og om behandling hos læge i praksissektoren07-06-20161606175114428
 Kopi af læserbrev sendt til Den Korte Avis (ældrepleje)10-04-2016160621466251
 Studerende spørger til undervisningsmaterialet MaybeBaby (ferilitetsundervisning)20-05-2016160623098933
 Borgerhenvendelse - for lang ventetid hos praktiserende læge21-05-2016160623198948
 Borgerhenvendelse - Elektroniske cigaretter og reklamer31-05-20161606234108574
Styrelsen for PatientsikkerhedFra STPS: Spørgsmål vedrørende kommunal børne/ungetandpleje og særligt sundhedskort08-06-20161606271115890
SundhedsstyrelsenUdvalg for Kræft: opfølgning på mødet 7. juni med frist for bemærkninger08-06-20161606291116163
SundhedsstyrelsenBilag 15 og 16 til mødet i Udvalg for Kræft den 7. juni 201602-06-20161606291114617
SundhedsstyrelsenDagsorden til møde i Sundhedsstyrelsens Udvalg for Kræft den 7. juni 201631-05-20161606291114608
 Import of prescription - only medicines by mail06-06-20161606299113724
Region MidtjyllandHenvendelse vedr. udpegning af nyt medlem til patientankenævnet06-06-20161606300115017
 Borgerhenvendelse - kopi af indsigelse til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn.29-05-20161606320105964
 Borgerhenvendelse - rykker for svar vedr. anbefaling af bog om ME.01-06-20161606321108857
SundhedsstyrelsenVedr. WHO konference om sundhed og klima d. 7.-8. juli08-06-20161606338116818
Radio24syvSøger aktindsigt i henhold til loven om offentlighed i forvaltningen i diverse dokumenter07-06-20161606341115685
Migræne og HovedpineforeningenSvar vedr. udlodningsmidler 2016 - Migræne og Hovedpineforeningen.08-06-20161606355115797
 Anmodning om aktindsigt vedr. sundhedsydelser i andre EU/EØS-lande05-06-20161606368112831
 Borgerhenvendelse - vedr. betaling for behandling af lidelsen hyperhidrose22-05-2016160637498999
 Svar Vedr. babylancer09-06-20161606376116571
 Borgerhenvendelse - El- scooter sikkerhed - nødkald07-06-20161606382114506
 Borgerhenvendelse - helbredstilstanden blandt pensionister07-06-20161606385114908
 Borgerhenvendelse - Sygdom kan ramme alle, - men Lolland er lidt i koma.....08-06-20161606386115910
 Spørger om referat fra møde vedr. regler og praksis for tildeling af behandlingsredskaber og hjælpemidler08-06-20161606388115041
 Help about researching Home care of Denmark29-04-2016160639683971
Folketinget ChristiansborgSUU rejserapport27-04-20161606397116963
BeredskabsstyrelsenHøring over udkast til to evalueringsrapporter vedr. KRISØV 201506-06-20161606400113743
Miljø- og FødevareministerietOversender henvendelse vedr. bortskaffelse af affald med ingen eller ubetydelig aktivitet efter nedlukning af atomkraftværker03-06-20161606401112693
ViBIS Videnscenter for Brugerinddragelse i SundhedsvæsenetJura - Program PRO09-06-20161606405117071
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 68909-06-20161606408117063