Fra: 07-06-2016 til: 08-06-2016
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 68307-06-2016SJ-STD-DEPCRV114887
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 68407-06-2016SJ-STD-DEPCRV114888
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 68006-06-2016SJ-STD-DEPCRV113619
Viborg KommuneFremsender manglende underskrifter vedr. ansøgninger til puljen til livskvalitet på plejehjem og i plejeboliger 201619-05-2016SJ-STD-DEPSDPE96728
Plejecenter HejlskovTilføjelse til budgettet til ansøgning til puljen for 2017 - Livskvalitet på plejehjem og i plejeboliger.13-05-2016SJ-STD-DEPSDPE93536
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 68206-06-2016SJ-STD-DEPSJE113624
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 67906-06-2016SJ-STD-DEPSSK112492
LægeforeningenInvitation til ministeren til at holde et oplæg den 7. november for de praktiserende læger i Hovedstaden03-06-20161600660111118
Odense Kommunes ÆldrerådÆndring af dato for invitation til stormøde om demens til den 13. oktober 201606-06-20161600660113662
Holstebro KommuneInvitation til at åbne konference om kultur og sundhed den 29. september 2016 i Holstebro06-06-20161600660113663
 Invitation til at holde oplæg for Ældre Sagen i Gundsø06-06-20161600660113927
Landbrug & FødevarerInvitation til at deltage i arrangement om underernæring i november i regi af Forum for Underernæring06-06-20161600660113736
 Invitation til ministeren til at besøge plejehjemmet Norges Minde i Hellerup03-06-20161600660111718
Københavns KommuneInvitation til frokost på Folkemødet fredag den 17. juni 201606-06-20161600662112833
Danske SOSU-skolerTør du dyste mod en SOSU? Invitation til Folkemødet den 17. juni 201606-06-20161600662113722
 Studerende - spørgsmål til projektopgave08-06-20161600710115908
 Spørgsmål i forbindelse med projektopgave om organdonation07-06-20161600710114054
 Spørgsmål og evt. interview i forbindelse med 8. klasses projektuge om træning06-06-20161600710112845
Folketingets Lovsekretariat
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
S 122606-06-20161600870113615
SundhedsdatastyrelsenDeltager fra SDS - Arbejdsgruppe til forarbejde for etablering af klinisk kvalitetsdatabase på psykologområdet - juni201606-06-20161600880112523
Region SjællandUdtalelse til Statsrevisorernes beretning nr. 15/2015 fra Region Sjælland03-06-20161600894113788
Danske Regioner
KL
ViBIS Videnscenter for Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet
Opfølgning på møde: Foreløbigt rapportuddrag om Program PRO03-06-20161600959113095
Danske Regioner
Sundhedsdatastyrelsen
DR svar om PRO og infrastruktur i forståelsespapir.30-05-20161600959112191
Danske RegionerDR svar vedr. forståelsespapir for PRO03-06-20161600959113087
LægemiddelstyrelsenOrientering fra LMS vedr. vejledninger og Retsinformation10-05-20161600994113888
Region SyddanmarkEvalueringsrapport og regnskabsinstruks - sygehusinvesteringer.01-06-20161601028113399
Miljø- og FødevareministerietHøring i EU-miljøspecialudvalget vedr. miljø forud for rådsmødet (landbrug og fiskeri) den 27.-28. juni 201602-06-20161601077110905
Folketingets OmbudsmandAfsluttende udtalelelse vedr. lægemiddelnavn14-03-2016160112549917
Dansk Børne Astma CenterDBAC - budget 2015 - Tilskud til projekter.06-06-20161601148112362
Region NordjyllandHenvendelse vedr. tidsplan for pulje25-05-20161601211115135
Patientforeningen DanmarkSvar fra Patientforeningen Danmark vedr. klaringsrapporten ang. borreliose fra 201003-06-20161601223115113
Center PalettenStatus for ”Fællesskab på tværs”07-06-20161601419114462
HjerteforeningenJustering af budget m.m. - Sundhed for kortuddannede på arbejdspladser.06-06-20161601439112924
Region SyddanmarkOpdateret status og budget - Det Digitale Sundhedscenter.06-06-20161601449113268
SøfartsstyrelsenUdgifter til sygesikring for søfarende i maj 2016.06-06-20161601560113606
Egedal KommuneRedegørelse Egedal Kommune 2016 - En værdig ældrepleje.07-06-20161601590114690
Folketingets OmbudsmandHenvendelse fra Folketingets Ombudsmand - Kvittering for underretning.08-06-20161601614115516
Holstebro KommuneOpdateret redegørelse Holstebro Kommune 2016 - En værdig ældrepleje.06-06-20161601700112291
Danske RegionerHenvisningstal psykiatri - juni 2016.02-06-20161601720112667
Danske RegionerPraksis nr. 023-16 - Omsætningslofter for ydernummerpsykologer i 2016, 2017 og 201807-06-20161601732115356
Nordfyns KommuneForespørger til en tidsramme på svar vedr. kommune der trækker sig fra projektet vedr. de forebyggende hjemmebesøg.10-03-2016160179246696
Danske RegionerOK-Nyt - Praksis nr. 023-16 - Omsætningslofter for ydernummerpsykologer i 2016, 2017 og 201802-06-20161602255110903
LægemiddelstyrelsenBidrag fra LMS - Borgerhenvendelse vedr. indhold af Twinrix-vaccine07-06-20161602293113577
DeloitteRegnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri, juni 201608-06-20161602405115854
SundhedsstyrelsenDet koordinerende udvalg for sundhedsprofiler. Dagsorden til mødet 13. juni 201606-06-20161602462113486
SundhedsstyrelsenDet koordinerende udvalg for sundhedsprofiler. Eftersendelse af bilag til mødet 13. juni 201607-06-20161602462114930
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-223/16, Casertana Costruzioni08-06-20161602492115708
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse med anvendelse af hasteprocedure i sag C-294/16 PPU, J.Z.08-06-20161602492115711
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-493/15, Identi (genoptagelse af sagens behandling)07-06-20161602492114778
UdenrigsministerietRettelse til præjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-218/16, Kubicka - Frist for afgivelse af skriftlige indlæg udløber den 15. august 201607-06-20161602492114775
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-218/16, Kubicka07-06-20161602492114772
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-225/15, Ouhrami08-06-20161602492115714
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-227/16, Arts08-06-20161602492115717
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-247/16, Schottelius08-06-20161602492115720
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-248/16, Austria Asphalt08-06-20161602492115723
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-249/16, Kareda08-06-20161602492115726
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-253/16, Flibtravel International et Leonard Travel International08-06-20161602492115729
UdenrigsministerietRettelse til præjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-248/16, Austria Asphalt - Fristen for afgivelse af skriftligt indlæg i sagen udløber den 17. august 2016 og ikke den 17. juni som først oplyst08-06-20161602492115732
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-255/16, Falbert e.a.08-06-20161602492115776
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-179/16, F. Hoffmann-La Roche e.a. - ny version07-06-20161602492114729
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-226/16, Eni e.a.07-06-20161602492114732
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-222/16, MIP-TS (udsættelse af sagen)07-06-20161602492114735
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-207/16, Ministerio Fiscal (udsættelse af sagen)06-06-20161602492114738
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-163/16, Louboutin et Christian Louboutin06-06-20161602492114741
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-194/16, Bolagsupplysningen et Ilsjan06-06-20161602492114744
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-230/16, Coty Germany06-06-20161602492114747
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-207/16, Ministerio Fiscal06-06-20161602492114750
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-242/16, Garrett Pontes Pedroso06-06-20161602492114753
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-242/16, Garrett Pontes Pedroso (berigtigelse)06-06-20161602492114756
UdenrigsministerietListe over judicielle aktiviteter i sager af dansk interesse (uge 24, 25 og 26)03-06-20161602492114759
UdenrigsministerietDirekte sagsliste EUT C 200 af 7. juni 201607-06-20161602492114767
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse med anmodning om anvendelse af hasteprocedure i sag C-294/16 (PPU), J.Z.07-06-20161602492114769
UdenrigsministerietEU-kontaktpersonerne: Kommissionens dagsorden for den 7. juni 2016 samt listen over punkter på kommende møder03-06-20161602497114595
 Tilbagemelding på ministeriets svar om aktindsigt i flere afdelingers journaler07-06-20161602678115020
Allerød Kommune
Sundhed.dk
Midlertidig lukning af Sitecore07-06-20161602700114688
Statens Serum InstitutTilbud fra DANREN A/S vedr. miniudbud af rengøringsopgaverne i Sundheds- og Ældreministeriet07-06-20161603029114627
Statens Serum InstitutTilbud fra KN Rengøring vedr. miniudbud af rengøringsopgaverne i Sundheds- og Ældreministeriet07-06-20161603029114632
Statens Serum InstitutTilbud fra Forenede Service A/S vedr. miniudbud af rengøringsopgaverne i Sundheds- og Ældreministeriet07-06-20161603029114623
Statens Serum InstitutTilbud fra Max Hansen Rengøring vedr. miniudbud af rengøringsopgaverne i Sundheds- og Ældreministeriet07-06-20161603029114612
 Borgeren svarer på ministeriets svar vedr POB's afgørelse på forkert grundlag (2)07-06-20161603160114963
 Borgeren svarer på ministeriets svar vedr. POB's afgørelse på forkert grundlag nr. 107-06-20161603160114952
Norddjurs KommuneOm forebyggende hjemmebesøg07-04-2016160317965075
 Søger scholarstipendiatmidler i forbindelse med forskningsprojekt.11-03-2016160317948749
 Henvendelse vedr. uddannelse08-06-20161603280115189
Holmegårdsparkens VennerAnsøgningsskema til satspulje - Livskvalitet på plejehjem og plejecentre.28-03-2016160361655888
Fredensborg KommuneSøger information om udmøntning af satspuljen for 2016-2019 - delaftale for Sundheds- og Ældreområdet22-02-2016160374933438
KontinensforeningenFra Kontinensforneingen - Aktivitetspuljen 201607-06-20161603763114830
Odense KommuneForespørger til opdatering af vejledning 2 til serviceloven vedr. nye bestemmelser12-04-2016160387468784
Danske RegionerSvar fra Danske Regioner på anmodning om beskrivelse af psykologtilbud til efterladte pårørende06-06-20161604284114047
Aalborg KommuneEftersendelse af politisk godkendelse af ansøgning vedr. Igangsættelse af aktiviteter, som kan styrke livskvaliteten blandt ældre på plejehjem og i plejeboliger i 2016 og 201713-05-2016160433493647
Guldborgsund KommuneAnsøgning til puljen til livskvalitet på plejehjem04-05-2016160433485873
Syddjurs KommuneAnsøgning til puljen til Livskvalitet på plejehjem og plejeboliger 201603-05-2016160433485111
Plejecenter Kastaniehaven2 ansøgninger til puljen til livskvalitet på plejehjem og plejeboliger 201610-05-2016160433490921
Plejecenter HejlskovTilføjelse til budgettet til ansøgning til puljen 2016 - Livskvalitet på plejehjem og i plejeboliger.13-05-2016160433493534
SkovvængetAnsøgning - Livskvalitet på plejehjem og i plejeboliger.19-05-2016160433496730
Plejecenter ÅgårdenTrækker ansøgning tilbage - Livskvalitet på plejehjem og i plejeboliger.15-05-2016160433494774
Høje-Taastrup KommuneUnderskrevet ansøgning til puljen til livskvalitet på plejehjem og plejecentre 2017 (er fremsendt tidligere)11-05-2016160433592430
 Fremsender underskrifter til ansøgning 2017 - Livskvalitet på plejehjem og plejeboliger.11-05-2016160433592416
Rigshospitalet - BlegdamsvejPlanlagte aktiviteter i 2016 - Center for Research and Research Training in Endocrine Disruption of Male Reproduction and Child Health07-06-20161604357114831
 Replik til Lægemiddelstyrelsens svar af 4. maj 2016 vedr. tilknytning til lægemiddelvirksomhed.08-05-2016160448087626
Horten AdvokatpartnerselskabFremsender klage over Lægemiddelstyrelsens afgørelse vedr. klassifikation af en væske af 16. marts 2016.30-03-2016160451057225
Region MidtjyllandSvar til SUM: Kvartalsrapport pr. 31. december 2015 for Region Midtjyllands kvalitetsfondsprojekter.01-06-20161604601113224
Region HovedstadenTidsplan for LUP x 3 for Kompetenceenheden06-06-20161604625113150
 Anke over Sundhedsdatastyrelsens afslag på anmodning om sammenstilling af data03-02-2016160463116079
 SUM besvarelse - Klage over afslag fra Sundhedsdatastyrelsen på ansøgning om sammenstilling af data03-06-20161604631113461
Køge TandklinikKlage over afgørelse vedr. tilknytning til lægemiddelvirksomhed truffet af Lægemiddelstyrelsen (sendt som alm. post).30-03-2016160470066190
 Partshøringssvar fra klager i klagesag vedr. sundhedspersoners tilknytning til industrien23-05-20161604700112983
Køge TandklinikKlage over afgørelse vedr. tilknytning til lægemiddelvirksomhed truffet af Lægemiddelstyrelsen.08-04-2016160470066222
Styrelsen for PatientsikkerhedSTPS spørger om journalnummer til en klage over afgørelse om aktindsigt07-06-20161604721114647
Miljø- og FødevareministerietIndkaldelse til møde i Specialudvalget for Fødevare-, Landbrugs- og Fiskerispørgsmål i EU01-06-20161604774108729
KLOpfølgende spørgsmål vedr. befordringsgodtgørelse til ledsagere til børn.02-06-20161604780112318
 Borgeren henvender sig igen angående bortkommen journal23-05-20161604804113215
Skanderborg KommuneStandardraport ved projektafslutning - Livskvalitet på plejecentre.04-05-2016160482786470
 Spørger til puljeopslag vedr. livskvalitet blandt ældre på plejehjem og i plejeboliger03-05-2016160482784572
Thyreoidea LandsforeningenSvar - Hvad er foreningens navn?06-06-20161604922114050
Miljø- og FødevareministerietMFVM høringssvar vedr. AMR24-05-20161605076115587
Styrelsen for PatientsikkerhedUdtalelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed vedrørende indskærpelser06-06-20161605078114040
Københavns KommuneKøbenhavns Kommune: Stofindtagelsesrummet regnskab 201508-06-20161605122115921
Region HovedstadenSupplerende svarbidrag fra RH efter ministerens kommentarer - respirationsinsufficiens.07-06-20161605403114504
 Åbent brev vedr. mennesker og dyrs sundhed05-06-20161605542113634
 Åbent brev vedr. vindmøller01-06-20161605542109265
 Borgerbrev vedr. vindmøller og grundvand i Ikast-Brande03-06-20161605542113129
 Borgerhenvendelse - åbent brev vedr. buslinje 1420-04-2016160555074892
Dansk Psykiatrisk SelskabHøringsvar Dansk Psykiatrisk Selskab - bekg. om befordringsgodtgørelse.02-06-20161605582112230
StatsforvaltningenHøringssvar Statsforvaltningen - bekg. om befordringsgodtgørelse.03-06-20161605582112224
Kirkens KorshærHøringssvar - Bekg. om stofindtagelsesrum - Kirkens Korshær07-06-20161605824114573
Silkeborg KommuneHenvendelse vedr. erfaringer med Tilfredshedsportalen18-04-2016160584173498
 Autosvar vedr. svar på henvendelse om rengøring på Herlev Hospital07-06-20161605933114819
Mandag MorgenVedr. Indlæg fra ledende partner i konsulenthuset Qvartz.06-06-20161605991114410
Udbetaling DanmarkReferat fra møde i Koordinationsforum 10. marts 201625-04-20161606031113441
Udbetaling DanmarkMateriale til Koordinationsforum 26/4/1624-04-20161606031113437
Styrelsen for Arbejdsmarked og RekrutteringUdbetaling Danmark revisionsplan for 201608-06-20161606031115047
Danske RegionerAutosvar:Borgerhenvendelse vedr. tal i psykiatrien08-06-20161606055115053
Styrelsen for PatientsikkerhedFremsendelse af sagens akter i klage over afslag på aktindsigt07-06-20161606084114712
 Borgerhenvendelse - en chokerende oplevelse fra det virkelige liv31-05-20161606145107748
 Borgerhenvendelse - behandling af lymfødem06-03-2016160618542671
Ministeriet for Børn, Undervisning og LigestillingSupplerende høring om ligestillingsvurdering af lovforslag i Folketingssamlingen 2015/1631-05-20161606198108552
Styrelsen for PatientsikkerhedOversendelser klage over styrelsens afgørelse på aktindsigtsanmodning30-05-20161606199106508
 Møde om risikostyring i kvalitetsfondsprojekterne08-06-20161606209115488
FødevarestyrelsenHøring fra FVST vedr. ændring af bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål06-06-20161606220113194
Danske ÆldrerådRapport fra konferencen den 3. maj 2016.01-06-20161606241109278
 Borgerhenvendelse - Halv milliard til akut hjælp til svage ældre03-06-20161606242111008
ALS-foreningenDokumentation til ansøgning - Driftspuljen 2016.07-06-20161606245113659
ALS-foreningenAnsøgningsskema - Driftpuljen 2016.21-05-20161606245113608
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 67806-06-20161606246112489
Thisted KommuneAng. spørgsmål til puljen 'Udvikling af rammer for det gode måltid for ældre'.02-06-20161606247113699
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 68106-06-20161606251113403
 Borgerhenvendelse - vedr. Lindegården01-06-20161606257108599
 Mærkelige og mystiske dokumenter i Region Hovedstaden31-05-20161606259106949
 Diskrimination - også i Region Hovedstaden31-05-20161606259106948
 Borgerhenvendelse vedr. mennesker med psykiatrisk lidelse.01-06-20161606259109391
 Ny anmodning fra borgeren vedr. omskæring08-06-20161606268115955
Køge KommuneRykker: Spørgsmål vedrørende særligt sundhedskort07-06-20161606271114360
 C-vitamin behandling mod kræft.01-04-2016160627278029
Dansk Brystkræft OrganisationAnsøgning og dokumentation vedr. driftspuljen 2016.07-06-20161606273114398
 Screening for brystkræft12-04-2016160627467562
 Om at sove på gangen på Aalborg Sygehus12-04-2016160627567548
 Borgerhenvendelse vedr. færdigbehandlingstakst26-04-2016160627778265
 Borgerhenvendelse - behandling af kvinder med aggressiv brystkræft som udvikler knoglekræft.03-05-2016160627984556
 Vil gerne knytte kommentar til ministerens tale den 2. maj 2016 i Danske Ældreråd07-05-2016160628086793
 Borgerhenvendelse - vedr. sygdom20-05-20161606282108598
 Borgerhenvendelse - henvisning til speciallæge23-05-2016160628399486
 Borgerhenvendelse om partikelterapi25-05-20161606284102195
 Borgerhenvendelse - har haft kræft 2 gange28-05-20161606285106875
Region MidtjyllandTværregional styregruppe - Dansk Center for Partikelterapi (DCPT).01-06-20161606286109387
 Borgerbrev om registrering af omskæringer i Sygesikringsregisteret07-04-20161606292114653
Kræftens Bekæmpelse
Region Hovedstaden
Region Nordjylland
ViBIS Videnscenter for Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet
Danske Regioner
Region Syddanmark
Region Midtjylland
Region Sjælland
Københavns Universitet
Referat for læringsmøde / referencegruppemøde 2. juni 201607-06-20161606298114910
 Borgerhenvendelse - klager over sagsbehandlingstiden i Patientombuddet31-05-20161606304108037
 Borgerhenvendelse - mistet livstestamentekort31-05-20161606305108308
Justitsministeriet
Udenrigsministeriet
Præjudiciel forelæggelseskendelse med anvendelse af hasteprocedure i sag C-108/16 PPU, Dworzecki08-04-2016160630666218
NaturErhvervstyrelsenIndberetning af de minimis-støtte25-05-20161606309102183
 Lovforslag om hurtigt tilsyn04-06-20161606311112734
NaturstyrelsenHøring: Udkast til nye delegationsbekendtgørelser for Naturstyrelsen og Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning03-06-20161606313111433
 Borgerhenvendelse - forespørgsel vedr. blodprøvetest02-06-20161606314110342
 Borgerhenvendelse - er kørt fast i sundhedsvæsenet25-05-20161606317103346
 Borgerhenvendelse - min mor dør af væskemangel på Slagelse Sygehus29-05-20161606318105578
 Borgerhenvendelse - Min mor dør af væskemangel på Slagelsel Sygehus30-05-20161606318106410
 Borgerhenvendelse - penisforlængende kosmetiske operationer01-06-20161606324108772
 Borgerhenvendelse - vil gerne have erstatning23-05-20161606325108597
Folketingets Lovsekretariat
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
LIU alm. del - spm. 118-12006-06-20161606328113617
 Borgerhenvendelse - dårlige læger06-06-20161606330113751
TeknologirådetNyhedsbrev om Folketingshøring om multifunktionalitet i det danske landskab19-05-2016160633497699
Folketingets LovsekretariatSpm. S 122807-06-20161606339113946
Folketingets LovsekretariatSpm. S 122707-06-20161606339113941
De Offentlige TandlægerRevision af NKR for indkaldeintervaller i tandplejen06-06-20161606359113674
 Borgerhenvendelse - spørgsmål i forhold til brug af sundhedssystemet i Danmark30-05-20161606363106385
Folketinget ChristiansborgS 123308-06-20161606365115627
Folketingets Lovsekretariat
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
S 123408-06-20161606365115632