Fra: 06-06-2016 til: 06-06-2016
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
 Studerende om kontaktpersonordning02-06-2016SJ-STD-DEPKHK111551
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 66702-06-2016SJ-STD-DEPSJE111552
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 67702-06-2016SJ-STD-DEPSJE111529
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 67202-06-2016SJ-STD-DEPSJE111546
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 67002-06-2016SJ-STD-DEPSJE111548
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 66902-06-2016SJ-STD-DEPSJE111549
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 66802-06-2016SJ-STD-DEPSJE111550
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 67602-06-2016SJ-STD-DEPSJE111541
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 67402-06-2016SJ-STD-DEPSJE111544
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 67302-06-2016SJ-STD-DEPSJE111545
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 67102-06-2016SJ-STD-DEPSJE111547
 Vedr. afstemning om forlængelse af Round Up i EU kommissionen30-05-2016SJ-STD-SUMLLU108581
Bedre Psykiatri KalundborgInvitation til kommunalt,regionalt topmøde omkring psykiatrien 10 september i Kalundborg hallerne02-06-20161600660110928
UdenrigsministerietHenvendelse vedr. middag i forbindelse med den polske præsidents besøg i danmark26-05-20161600660112441
Sort/HvidInvitation til "magtsalon" med emnerne magt og sårbarhed.27-05-20161600664105241
 Kontaktpersonordning - rykker for svar03-06-20161600710111443
Region SjællandSvar på opfølgende spm om rapportering vedr. effektiviseringsgevinster i USK-projektet02-06-20161600850112166
Folketingets Lovsekretariat
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
S 120903-06-20161600870112482
Folketingets Lovsekretariat
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
S 122606-06-20161600870113156
Folketingets LovsekretariatFølgebrev vedtaget lovforslag L 16502-06-20161600895111658
SundhedsdatastyrelsenInput vedr. RSI projektgrundlag for PRO projekt18-05-20161600959113085
Danske RegionerDR opfølgende svar på Forståelsespapir om PRO03-06-20161600959113098
KLPRO til KL26-05-20161600959112179
DigitaliseringsstyrelsenSvar pakke vedr. PRO26-05-20161600959112177
Finansministeriet
Danske Regioner
Sundhedsdatastyrelsen
ØA-tekst på PRO30-05-20161600959112190
ViBIS Videnscenter for Brugerinddragelse i SundhedsvæsenetUdkast rapport om Program PRO27-05-20161600959113074
SundhedsdatastyrelsenSDS input til forståelsespapir om PRO26-05-20161600959112182
KLOpdateret forstaelsespapir om PRO til KL31-05-20161600959112195
SundhedsdatastyrelsenSDS svar på PRO økonomi02-06-20161600959112199
Danske RegionerStyregruppemøde RSI PRO d. 30. maj 201626-05-20161600959112171
LægemiddelstyrelsenInvitation til det 12. møde i Udvalget for Medicinsk Udstyr (UMU), den 4. juli 2016 kl. 10 – 12 i Lægemiddelstyrelsen01-06-20161600986112502
KL
Danske Regioner
Materiale til formøde om MedCom03-06-20161601117112167
SukkersheriffenProjeksstatus - Hvis din krop var en Farrari.03-06-20161601253111176
KMDStatus på test i testmiljø af opgraderingspakke til WorkZone 2016 R203-06-20161601287112377
Holstebro KommuneRedegørelse Holstebro Kommune 2016 - En værdig ældrepleje.03-06-20161601700111103
OECD - Organisation for economic co-operation and developmentDirector and Health Committee Chair's statements on the Programme Implementation Report (PIR) for 2013-1431-05-20161601765112952
OECD - Organisation for economic co-operation and developmentOECD Health Working Paper release: No. 88 - Health care coverage in OECD countries in 201231-05-20161601765112965
OECD - Organisation for economic co-operation and developmentHealth Committee Draft Programme of Work and Budget for 2017-18: Deadline by 17 June 201631-05-20161601765112964
RAN - Radicalisation Awareness NetworkNext meeting of the Group of Governmental Experts on Mental Health and Well-being, 5 + 6 October 2016, Luxembourg01-06-20161601777112758
Danske RegionerSamlet oversigt over kostkoncepterne i de 16 kvalitetsfondsbyggerier (katalog) - 6. juni kl. 9.2806-06-20161602024112340
Danske RegionerGod mad på de nye sygehuse - endelig version 3/6 12:22 + SUM rettelser 5/603-06-20161602024112142
Danske RegionerSamlet oversigt over kostkoncepterne i de 16 kvalitetsfondsbyggerier (katalog) 6. juini kl. 9.5006-06-20161602024112404
Region MidtjyllandAnmodning om revidering af finansieringsprofiler Region Midtjylland03-06-20161602418113206
OECD - Organisation for economic co-operation and developmentSummary Record from the expert meeting of April 8, 2016 on Releasing Health System Resources for Better Value Care: Tackling Ineffective Health Spending and Waste31-05-20161602535112940
OECD - Organisation for economic co-operation and developmentSummary Record from the OECD Expert Meeting of April 8, 2016 on Releasing Health System Resources for Better Value Care: Tackling Ineffective Health Spending and Waste31-05-20161602535112955
Gefion RecordsMusik som medicin26-04-2016160267779474
 Borgerens svar på ministeriets opklarende spørgsmål vedr. dansk autorisation som tandlæge.02-06-20161603167111530
Miljø- og FødevareministerietVedr. koordinering af svar på borgerhenvendelse vedr. antibiotikaresistens01-06-20161603840110959
Social- og IndenrigsministerietHenvendelse om følgegruppemøde om stofmisbrugsundersøgelse01-06-20161603946112922
Danmarks faste repræsentation ved den Europæiske UnionKommissionens kvittering for modtagelse af EU-repræsentationen skrivelse vedr. udnævnelse af medlem til Det Europæiske Lægemiddelagenturs Management Board06-06-20161603959112998
SundhedsstyrelsenHøring ifm. dimensionering af speciallægeuddannelsen 2018-202206-06-20161604067112505
Styrelsen for PatientsikkerhedSvar vedr. henvendelse om salg af kontaktlinser23-02-2016160422632980
 Tandlægers aktiebesiddelse i Novo Nordisk02-04-2016160448060735
Sundhedsdatastyrelsen
Sundhedsministeriet
SDS's bemærkninger - Data Analytics for Policy Making - Draft Final Report06-06-20161604943113325
RigsrevisionenBevillingskontrol 2015. RR25-05-20161605036113408
Folketinget ChristiansborgSUU L 184 - spm. 6002-06-20161605382110758
Folketinget ChristiansborgSUU L 184 - spm. 5902-06-20161605382110526
Folketinget ChristiansborgSUU L 184 - spm. 4901-06-20161605382109544
Folketinget ChristiansborgSUU L 184 - spm. 5001-06-20161605382109545
Odense KommuneOdense Kommune - hvilke udgifter omfatter § 84 i bekg. om fælles hjælpeordninger.03-06-20161605400111106
 Relevant statistics regarding hospitals in EU.07-04-2016160549265098
Rådet for Socialt UdsatteSpørgsmål vedr. paragrafhenvisning03-06-20161605582112221
 Borgerhenvendelse om ventetider26-04-2016160558478454
Center for Politiske Studier CEPOSSvar på Invitation ”Løb med Løhde” –til dette års folkemøde03-06-20161605859111818
NyreforeningenSvar på Invitation ”Løb med Løhde” –til dette års folkemøde03-06-20161605859111449
Dansk Håndbold ForbundSvar på invitation - "Løb med Løhde" - Dansk Håndbold02-06-20161605859110674
Odense KommuneSvar på henvendelse om stofindtagelsesrum01-06-20161605903113332
Aarhus KommuneSvar på henvendelse om stofindtagelsesrum02-06-20161605903113329
Københavns KommuneSvar på henvendelse om stofindtagelsesrum01-06-20161605903113327
Den polske ambassade i DanmarkInvitation to official dinner, 9 June06-06-20161605949112330
Folketinget ChristiansborgSUU L 184 - spm. 6403-06-20161606104111610
Folketinget ChristiansborgSUU L 184 - spm. 6303-06-20161606104111602
Folketinget ChristiansborgSUU L 184 - spm. 6103-06-20161606104111595
Folketinget ChristiansborgSUU L 184 - spm. 6203-06-20161606104111598
Dagens MedicinDrejebog for Kræftens Dag på Folkemødet06-06-20161606138112724
Ældre SagenÆldre Sagens brev om Folkemødearrangement06-06-20161606151112737
Healthcare DenmarkProgram for rundbord - Polish-Danish Business Summit 2016.03-06-20161606169111558
 Oversendelse af borgerhenvendelse fra Forsvarsministeriet - Ønske om støtte til ny behandlingsform01-06-20161606171111645
KulturministerietSvar fra KUM: Høring: ændring af bekendtgørelse om valg og skift af alment praktiserende læge.03-06-20161606175111871
Uddannelses- og ForskningsministerietSvar Høring: ændring af bekendtgørelse om valg og skift af alment praktiserende læge.03-06-20161606175111865
Forum for Mænds SundhedSpørgsmål vedr. status - "Er du klar over det, mand".02-06-20161606178112016
 Borgerhenvendelse - klage over afgørelse vedr. "Indførsel af lægemidler"01-06-20161606189109670
LægemiddelstyrelsenVideresender borgerhenvendelse - klage over afgørelse om privates indførsel af lægemidler31-05-20161606193108010
Skanderborg KommuneForespørgsel vedrørende tilskud til remedier til ernæringspræparater06-06-20161606196112455
 Henvendelse vedr. patientmobilitetsdirektivet03-06-20161606201112581
 Borgerhenvendelse om børnevaccinationsprogrammet14-04-2016160622370103
European Healthcare Fraud & Corruption NetworkMeeting proposal 21/22 March09-03-2016160622444913
 Borgerhenvendelse - forslag til ændringer vedr. tilskud til briller m.m.22-05-2016160623298994
 Spørgsmål vedr. E-cigaretter26-05-20161606233103937