Fra: 30-06-2016 til: 30-06-2016
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Danske RegionerHenvendelse til ministeren vedr. helbredsundersøgelser hos optikere29-06-2016SJ-STD-DEPJBJ132737
Nordfyns KommuneØnskes: Godkendelse af anvendelse af restmidler fra 2014 og 2015 til 2016 - vedr. demens.31-05-2016SJ-STD-DEPPKS108032
Frivilligcenter & Selvhjælp HørsholmRykker for manglende indbetaling - Demente i bevægelse.17-06-2016SJ-STD-DEPPKS123696
Roskilde KommuneFremsender regnskab - Løft af ældreområdet.27-06-2016SJ-STD-DEPPKS130488
Center for Alternativ SamfundsanalyseÆndring af budgetposter - projekt "KOM MED"20-05-2016SJ-STD-DEPPKS98496
Solrød KommuneØnsker udsættelse frist for afrapportering og regnskabsaflæggelse for 2015 - Løft af ældreområdet.14-04-2016SJ-STD-DEPPKS70209
Gribskov KommuneÆldrepulje 2015 - regnskab og faglig rapport?13-05-2016SJ-STD-DEPPKS94481
Aabenraa KommuneRykker for svar vedr. ansøgning om overførsel af projektmidler fra 2015 til 2016 - rehabiliteringsinsats.27-05-2016SJ-STD-DEPPKS104707
Sparta LøbskontorForespørger til ministerens afholdelse af starttale til DHL Stafetten 201630-06-2016SJ-STD-SUMAI133897
 Dialogforum for hovedstadsområdet, næste mødedato29-06-20161600660132857
Helsingør KommuneInvitation til koncert 4. august 201629-06-20161600664132824
Lions Park SøllerødForespørgsel om handicapparkering30-06-20161600668133888
Danske RegionerTilbagemelding på PRO i ØA1729-06-20161600959132543
DonorregistretSupplerende tal vedr. donorregister30-06-20161600978134097
Sundhed.dkSundhed.dk - MEXICO studietur februar27-01-20161601053133085
Miljø- og FødevareministerietSkriftlig høring i EU-miljøspecialudvalget om miljø vedr. forlængelse af EU-miljømærkekriterier for TV og detergenter,28-06-20161601077132062
Region SyddanmarkAfrapportering - puljemidler til nedbringelse af tvang - Region Syddanmark27-04-20161601144133488
Haderslev KommuneStatus for partnerskabsprojekt - Unge på sporet.29-06-20161601455133185
Brønderslev KommuneRedegørelse Brønderslev Kommune 2016 - En værdig ældrepleje.29-06-20161601588132572
Dragør KommuneRedegørelse Dragør Kommune 2016 - En værdig ældrepleje.29-06-20161601589132792
Faaborg-Midtfyn KommuneNy redegørelse Faaborg-Midtfyn Kommune 2016 - En værdig ældrepleje.29-06-20161601595132936
Favrskov KommuneRedegørelse Favrskov Kommune 2016 - En værdig ældrepleje.29-06-20161601599132631
Haderslev KommuneRedegørelse Haderslev Kommune 2016 - En værdig ældrepleje.29-06-20161601679132530
Halsnæs KommuneRedegørelse Halsnæs Kommune 2016 - En værdig ældrepleje.29-06-20161601692133093
Kerteminde KommuneRedegørelse Kerteminde Kommune 2016 - En værdig ældrepleje.29-06-20161601713132585
Sundhedsdatastyrelsen
Region Nordjylland
Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker BPK
Danske Regioner
Referat for STG for implantatregister den 10 maj 201618-05-20161601762134153
Holstebro KommuneRykker for regnskabs- og afrapporteringsskabeloner - pulje til demensboliger.11-03-2016160187648070
Lejre KommuneRedegørelse Lejre Kommune 2016 - En værdig ældrepleje.29-06-20161601888132559
Lolland KommuneRedegørelse Lolland kommune 2016 - En værdig ældrepleje.29-06-20161601890132426
Lyngby-Taarbæk KommuneRedegørelse Lyngby-Taarbæk Kommune 2016 - En værdig ældrepleje.29-06-20161601891132762
Skive KommuneRedegørelse Skive Kommune 2016 - En værdig ældrepleje.29-06-20161601915132827
Svendborg KommuneRedegørelse Svendborg Kommune 2016 - En værdig ældrepleje.29-06-20161601924132564
Vallensbæk KommuneRedegørelse Vallensbæk Kommune 2016 - En værdig ældrepleje.29-06-20161601933132533
SundhedsstyrelsenTilbagemelding på forslag til emner for Nationale Kliniske Retningslinier målrettet ældre patienter15-06-20161601982122843
 Borgerhenvendelse: "Information om LNV".21-06-20161602140126409
World Health Organization (WHO)Information fra WHO20-06-20161602142126353
ATP KoncernenHøring: Halvårlig opdatering af MISSOC (Mutual Information System on Social Protection).27-06-20161602147132754
Danske RegionerOK-Nyt - Praksis nr. 025-16 - Indbetaling til fonden for forskning, kvalitet og uddannelse i fysioterapipraksis29-06-20161602255132481
Danske RegionerOK-Nyt - Løn nr. 025-2016 - Præcisering vedr. grundlønsindplacering af maskinmestre ansat efter overenskomst for professionsbachelorer på det tekniske område30-06-20161602255133647
PatientforeningenBeder om at få tilsendt høringssvar - evaluering af høreapparatområdet.27-06-20161602320132178
Aabenraa KommuneSpørgsmål fra Aabenraa Kommune om ansøgning om puljemidler vedr. nedbringelse af ventetid til genoptræning.29-06-20161602528132773
BeskæftigelsesministerietMøde vedr. analyser på psykiatriområdet29-06-20161602800132465
Vejle KommuneForespørger til regnskabsskabelon og udbetalingsblanket - Demensboliger.29-01-2016160309111403
Vejle KommuneUdbetalingsanmodning - Demensboliger.03-06-20161603122111444
Hillerød KommuneSpørgsmål vedr. bogføring af tilskud18-05-2016160335296603
Statsministeriet
Ambulix
Oversender henvendelse vedr. ambulancebemanding29-06-20161603712133292
Hvidovre KommuneAnsøgning om overførsel af uforbrugte ældrepuljemidler12-05-2016160396593408
Kalundborg KommuneRegnskab og revisorerklæring - Ældremilliarden.24-05-20161604052100451
Social- og IndenrigsministerietHigh-level conference on working together for better health and well-being, Paris, France, 7-8 December 201627-06-20161604114132678
UdenrigsministerietKommissionens kvittering for modtagelse af EU-repræsentationen skrivelse vedr. udnævnelser til Det Pædiatriske Udvalg (PDCO).29-06-20161604268132298
 Rykker for svar vedr. kompensationer efter en sag om fejlbehandling i 200307-03-2016160440443230
 Borgerhenvendelse - Kompensationer efter en sag om fejlbehandling i 200323-02-2016160440433846
Hvidovre KommuneRevideret regnskab 2015 samt revisionspåtegnet erklæring - Løft af ældreområdet.30-05-20161604571106376
Frivilligcenter HerlevRykker for manglende udbetaling af midler - Udviklingsprojekt ældre - Kontaktstedet i Herlev.04-05-2016160458186189
Miljø- og FødevareministerietIndkaldelse og materiale til møde i Specialudvalget for Fødevare-, Landbrugs- og Fiskerispørgsmål i EU, tirsdag den 5. juli 2016, kl. 13.0029-06-20161604774133324
NaturstyrelsenRettelse til vandområdeplaner for anden planperiode (2015-2021)28-06-20161604850132127
Sex og SamfundRegnskab - pulje til den borgerrettede forebyggelse.29-06-20161604916133151
Sex og SamfundBevilling for 2016 - Puljen til den borgerrettede forebyggelse.06-06-20161604916133156
Vejle KommuneAnmoder om overførsel af midler fra 2015 til 2016 - ca. 2,9 mio. kr. - Ældremilliarden.18-04-2016160523972853
 Rykker for svar vedr. ønske om vurdering af sag.23-06-20161605318128917
Odense KommuneKonsulent fra Odense Kommune rykker for svar vedr. spørgsmål relateret til respirationsinsufficiens.27-06-20161605400132906
Herlev KommuneRevisorpåtegnet regnskab - Puljen til løft af ældreområdet.17-06-20161605503123321
Herlev KommuneRevisorpåtegnet regnskab - Puljen til løft af ældreområdet.17-06-20161605503123317
 Link til Miljøstyrelsens ny publikation om støj27-06-20161605542131059
Danske RegionerNyt DUT-høringssvar Danske Regioner - Bekg. om befordring.28-06-20161605582132524
Roskilde KommuneRegnskab vedr. Ældremilliarden - Roskilde Kommune17-05-2016160574595468
SocialpædagogerneHøringssvar fra SL - bekg. om indberetningspligt og personlige alarm- og pejlesystemer.28-06-20161605799132184
StatsforvaltningenHøringssvar fra Statsforvaltningen - Bekg. om indberetningspligt og personlige alarm- og pejlesystemer.28-06-20161605799132209
Heilsu- og Innlendismálaráðið - FærøerneHøringssvar fra Færøerne - Bekg. om indberetningspligt og personlige alarm- og pejlesystemer.28-06-20161605799132206
European Network of Scientists for Social and Environmental ResponsibilityEC criteria for endocrine disrupting chemicals (EDCs)29-06-20161605848133316
PAN-EuropeEndochrine disrupting chemicals20-06-20161605848124397
Rigshospitalet - BlegdamsvejInformation om Kvalitetspris 201529-06-20161605976134270
Styrelsen for PatientsikkerhedSvar fra Styrelsen for Patientsikkerhed vedr. aktindsigtsbegæring sendt via styrelsens hjemmeside30-06-20161606084134219
 Fornyet henvendelse vedr. kontaktperson28-06-20161606135133484
ForsvarsministerietForsvarsministeriets høringssvar til bekendtgørelse om valg og skift af alment praktiserende læge21-06-20161606175125460
Brugernes AkademiHenvendelse om følgegruppen om stofindtagelsesrum28-06-20161606255133500
 Besvarelse af henvendelse vedr. omskæring29-06-20161606268132320
European Medicines AgencySigned letter to EMA - appointment to CMDh29-06-20161606587132866
SIF GruppenProgram til indvielse af Living Lab i august29-06-20161606655134125
Samsø KommuneFremsender regnskab for 2015-tilsagnet til forbrug af "Pulje til Løft af Ældreområdet" (ældremilliarden)30-06-20161606706133432
Sjællands UniversitetshospitalNy henvendelse vedr. udredningsret ift. familiemedlemmer til pt. med arvelig hjertesygdomme.24-06-20161606766132498
Bornholms RegionskommuneRegnskab 2015 (4945-0097) - Klippekortsordningen.29-06-20161606827132868
Brøndby KommuneKlippekortsmodellen - regnskab 201525-04-2016160682977475
Fanø KommuneSpørgsmål til regnskabsskema samt rapportskabelon18-05-2016160683695703
Favrskov KommuneAnsøgning om ændret målgruppe til "klippekortmodellen" - rykker for svar17-06-20161606837123627
Fredensborg KommuneFremsender afrapportering af klippekortmodellen30-06-20161606839133995
Gentofte KommuneRegnskabsaflæggelse og afrapportering af "Klippekortmodellen" for regnskabsår 2015 - Gentofte Kommune.29-06-20161606846132830
Morsø KommuneAfrapportering - klippekortordningen.22-06-20161606888127297
Odense KommuneAnsøgning om udvidelse af målgruppen - klippekortordningen.11-03-2016160689548022
Mariagerfjord KommuneVedr. udbetaling - Det gode måltid.22-06-20161606897127198
Silkeborg KommuneFremsender underskrevet regnskab, revisorerklæring samt afrapportering vedr pulje om Styrket livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere (Klippekort)30-06-20161606925133404
Solrød KommuneFremsender afrapportering samt regnskab for projektet "Klippekortmodel" 2015-201630-06-20161606928133643
Struer KommuneAfrapportering og revideret regnskab - Klippekortordningen.29-06-20161606931132601
Varde KommuneForespørger til skema til brug for regnskab for 2015 vedr. klippekortordningen til svage hjemmehjælpsmodtagere10-05-2016160693989672
Aabenraa KommuneRegnskabsaflæggelse Klippekort 201530-06-20161606946133899
Bækkensmerter.dkAktivitetspulje ansøgning fra Bækkensmerter.dk - Udlodningsmidlerne.17-02-20161606978132451
SundhedsdatastyrelsenBidrag til svar på henvendelse fra Dansk Sygeplejeråd vedr. metodespørgsmål til rapoprten ”Forebyggelse af indlæggelser – synlige resultater 2014”29-06-20161606981132595
 Borgerhenvendelse om HPV-vaccination26-06-20161606985130206
Fredensborg KommuneRegnskabsaflæggelse - Løft af ældreområdet.29-06-20161606995132635
Folketingets Lovsekretariat
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
S 128329-06-20161607012132319
 Borgerhenvendelse om HPV-vaccination26-06-20161607014130185
 Borgerhenvendelse - fortryder vaccination af datter26-06-20161607015130200
 Borgerhenvendelse om HPV-vaccination26-06-20161607016130162
 Borgerhenvendelse om HPV-vaccination26-06-20161607017130197
 Borgerbrev om HPV-vaccination26-06-20161607018130207
Landsforeningen HPV-BivirkningsramteVedr. HPV-vaccination27-06-20161607019131112
DR Nyheder Danmarks RadioVedr. HPV-vaccination27-06-20161607019130834
Landsforeningen HPV-BivirkningsramteVedr. HPV-vaccination27-06-20161607020131110
 Borgerhenvendelse om HPV-vaccination27-06-20161607022130832
 Borgerhenvendelse om HPV-vaccination27-06-20161607023130830
 Om HPV-vaccination28-06-20161607024131156
 Borgerhenvendelse om HPV-vaccination28-06-20161607025132128
DR Nyheder Danmarks RadioKopi af svar til Landsforeningen HPV-bivirkningsramte29-06-20161607026132521
 HPV-vaccinen og Kræftens Bekæmpelse29-06-20161607027132584
 Borgerhenvendelse - Regulering af elektroniske cigaretter21-06-20161607032125452
 Borgerhenvendelse - Protest mod HPV-vaccinen27-06-20161607037130833
 Borgerhenvendelse - fremsender sin historie efter at være blevet vaccineret med HPV27-06-20161607038130835
 Borgerhenvendelse - Mor til HPV-syg datter29-06-20161607039132707
Kirkens Korshær, OdenseHenvendelse om Professionshøjskolen Metropols forskningsprojekt om stofindtagelsesrum16-06-20161607040133650
Professionshøjskolen MetropolSvar på henvendelse om forskningsprojekt om stofindtagelsesrum30-06-20161607040133659
Erhvervs- og VækstministerietVækstpartnerskabsaftale 2016/1730-06-20161607042133972