Fra: 07-07-2016 til: 07-07-2016
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
NemTilmeldSundheds- og Ældreministeriet - tilmelding Nem Tilmeld konto.05-07-2016SJ-STD-DEPSHA138713
djbfa Komponister og SangskrivereSvar på henvendelse vedr. møde med ministeren om musik som aktiv medspiller inden for sundhedsområdet07-07-20161600660139798
Ædresagen i HjørringVedr. møde med Ministeren - ÆldreSagen i Hjørring07-07-20161600660139059
HeartcareVedr. anmodning om møde om hjertestarter07-07-20161600660139971
 Vedr. invitation til WTC Ballerup06-07-20161600660138869
Det Sociale NetværkVedr. ungekonference - 11. oktober 201607-07-20161600660139995
 Vedr. forslag om at besøge Vigerslevhus i Valby07-07-20161600660139697
 Svar på FØL invitation til VIP arrangement på Copenhagen Beer & Whisky Festival07-07-20161600664139055
Social- og IndenrigsministerietBekræftelse på overtagelse af borgerbrev om plejehjem07-07-20161600668140009
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgOrientering vedr. udlevering af aborterede fostre før uge 2206-07-20161600718138646
Region SjællandSUM svar vedr. oplæg til 3.øje07-07-20161600850139575
Region SjællandTilbagemelding på oplæg til beskrivelse af 3.øje funktion06-07-20161600850139571
CochraneCochrane - afslag på ansøgning om midler - rådighedspuljen 2016.06-07-20161600903137749
 Svar på ansøgning om støttemidler - Åte VR Neuro.06-07-20161600903138562
SundhedsdatastyrelsenVedr. sekretatiatsbistand04-07-20161600959138639
SundhedsdatastyrelsenOpfølgning: sekretariatsbistand06-07-20161600959138649
SundhedsdatastyrelsenVedr. PRO-spørgeskemaer på dansk04-07-20161600959138629
LægemiddelstyrelsenOrientering til Lægemiddelstyrelsen: Vedr. ansøgning fra Region Sjælland om dispensation i henhold til udfordringsretten.06-07-20161601067138827
Billund KommuneTilbagemelding redegørelse Billund Kommune 2016, værdighedsmilliarden07-07-20161601582139975
Gribskov KommuneIndsendelse og svar redegørelse Gribskov Kommune 2016, værdighedsmilliard07-07-20161601676139577
PharmadanmarkSvar på opfølgende henvendelse vedr. autorisation af farmaceuter07-07-20161602133139658
FarmakonomforeningenSvar på opfølgende henvendelse vedr. autorisation for farmakonomer07-07-20161602133139674
 Svar på henvendelse vedr. arbejdsskadesag07-07-20161602140139491
SundhedsstyrelsenSUM rykker for udtalelse vedr. autorisationslovens § 8, stk. 206-07-20161602544138220
MF Flemming Møller Mortensen
MF Jonas Dahl
MF Liselott Blixt
MF Jane Heitmann
MF Carolina Magdalene Maier
MF Mette Abildgaard
MF May-Britt Kattrup
MF Lotte Rod
MF Yildiz Akdogan
Orientering til satspuljeordførerne: Vedr. udmøntning af pulje til styrkelse af den kommuale alkoholbehandling af dobbeltbelastede06-07-20161602841138821
Aarhus KommuneForespørgsel om eventuel justering - pulje til statslig medfinansiering af stofindtagelsesrum.05-07-20161603509137366
 Partshøring over styrelsens udtalelse i klagesag over styrelsens sagsbehandling07-07-20161603698139083
AmbulixSvar til Ambulix på henvendelse om ambulancebemanding06-07-20161603712137785
Hjørring KommuneSvar på henvendelse vedr. botilbudslignende tilbud06-07-20161604080138708
Danske SeniorerDanske Seniorer, Svar på ansøgning til udlodningsmidlerne06-07-20161604133138430
Landsforeningen LandboSenior.dkLandsforeningen Landbo Senior. Svar på ansøgning til udlodningsmidlerne til ældreorganisationer06-07-20161604133138415
Ældre SagenÆldre Sagen, Svar på ansøgning til udlodningsmidlerne.06-07-20161604133138402
Dansk Selskab for Almen MedicinSvar på henvendelse om behandling af børn og unge med antidepressive lægemidler07-07-20161604233138953
 Svar på henvendelse vedr. tilsyn med sundhedspersoner07-07-20161604534139066
Aarhus UniversitetshospitalSvar til Århus Universitetshospital vedr. henvendelse om hjælpemidler til sondeernæring.06-07-20161605048138176
 Svar på borgerhenvendelse til sundheds- og ældreministeren vedr. Vantasstav 50 mg.06-07-20161605187138870
Ankenævnet for PatienterstatningenPåmindelse: Vedr. klage over speciallægeerklæringer07-07-20161605311139327
Ankenævnet for Patienterstatningen
Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn
Anmodning om bidrag fra STPS vedr. klage over speciallægeerklæringer29-06-20161605311139248
 Svar på henvendelse vedr. hjemmehjælpsmodtagere07-07-20161605316139996
Folketingets § 71-tilsynKopi af orientering til GRU om svar på spm. 4 afgivet i 2008 vedr. § 71-tilsynets kompetence i Grønland07-07-20161605754139866
Socialpsykiatri Center AmagerSvar fra sundheds- og ældreministeren på henvendelse vedr. vold på bosteder.06-07-20161605761138793
 Svar på henvendelse til sundheds- og ældreministeren vedr. færdigbehandlingstakst mv.06-07-20161606277137759
 Svar på henvendelse vedr. rettigheder til sundhedsydelser i Danmark07-07-20161606363139433
SundhedsdatastyrelsenOrientering til SDS om afgørelse af klage over aktindsigt06-07-20161606449137882
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 70606-07-20161606683138032
SundhedsstyrelsenTil orientering: svar til Dansk Selskab for Palliativ medicin vedr. ønske om nyt speciale.06-07-20161606698138843
 Svar på henvendelse vedr. klage over fejlbehandling07-07-20161606964138975
 Svar på henvendelse vedr. hjælp til tunesisk kræftpatient07-07-20161606966138996
 Svar på henvendelse vedr. ventetid07-07-20161607108139057
Bornholms RegionskommuneGenoptræning - svar til Bornholms Regionskommune.05-07-20161607124137316
 Svar på henvendelse vedr. handicapbil07-07-20161607130139054
CivilstyrelsenSUM's brug af prepress-ydelser fra ekstern leverandør07-07-20161607149139606
Styrelsen for PatientsikkerhedVideresendelse af borgerhenvendelse - ekspedition af kørekortbegæring- til STPS07-07-20161607171139450
 Svar på henvendelse vedr. ældrepsykiatri07-07-20161607230139926