Fra: 06-07-2016 til: 06-07-2016
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Danske PatienterSvar på invitation til at holde oplæg på møde i Danske Patienters repræsentantskab den 21. september 201606-07-20161600660138248
Sparta LøbskontorVedr. invitation til at holde starttale til DHL Stafetten 201606-07-20161600660137917
 Svar på indbydelse til møde den 7. november 2016 i Hjørring06-07-20161600660137874
WTC Healthcare CenterSvar på invitation til åbning af World Trade Center Healthcare Center 1.9.201606-07-20161600660138840
Styrelsen for Videregående UddannelserNotificering af bekendtgørelse om adgang til udøvelse af virksomhed som ambulanceassistent m.v.05-07-20161600757136601
SundhedsstyrelsenStatus for oplysningsindsats om organdonation 2016.05-07-20161600792136947
DSR Virk - Online beyond
Foreningen Demens cafeens venner
Foreningen Demens cafeens venner06-07-20161600903137835
Danske RegionerPRO værdibaseret styring01-07-20161600959138611
Danske Regioner
Region Hovedstaden
Svar: PRO RSI-grupper06-07-20161600959138667
Danske RegionerUDKAST: Kommissorium for PRO-arbejdsgruppe06-07-20161600959138642
Danske Regioner
Region Hovedstaden
Svar: PRO RSI05-07-20161600959138663
Region SjællandTil regionen: Vedr. ansøgning fra Region Sjælland om dispensation i henhold til udfordringsretten06-07-20161601067138815
MF Flemming Møller Mortensen
MF Jonas Dahl
MF Liselott Blixt
MF Jane Heitmann
MF Carolina Magdalene Maier
MF Mette Abildgaard
MF May-Britt Kattrup
MF Lotte Rod
Orientering til statpuljeordførerne: Udmøntning af satspuljen Styrket indsats for børn og unge som pårørende05-07-20161601171137600
Ballerup KommuneProjektjustering - Opsporing af og indsats for fysisk inaktive skolebørn med fokus på trivsel og overvægt.05-07-20161601460137271
Gladsaxe KommuneEndeligt tilsagn Gladsaxe Kommune 2016 - En værdig ældrepleje.05-07-20161601673137259
Gribskov KommuneTilbagemelding redegørelse Gribskov Kommune 2016, værdighedsmilliarden06-07-20161601676138792
Holbæk KommuneTilbagemelding redegørelse Holbæk Kommune 2016, værdighedsmilliarden06-07-20161601693137831
Holbæk KommuneEndeligt tilsagn Holbæk Kommune 2016, værdighedsmilliarden06-07-20161601693138675
Ishøj KommuneTilbagemelding redegørelse Ishøj Kommune 2016, værdighedsmilliarden06-07-20161601710138778
Thisted KommuneEndeligt tilsagn Thisted Kommune 2016, værdighedsmilliarden06-07-20161601928138336
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgOrientering om arbejdet i Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe vedr. modernisering af omsorgstandplejen06-07-20161602070138684
MedComSvar: opdateret udkast til kvartalsrapportskabelon06-07-20161602419138674
Kalundborg KommuneSvar til kommune vedr. fordeling af puljemidler fra år til år06-07-20161602528138752
MF Flemming Møller Mortensen
MF Jonas Dahl
MF Liselott Blixt
MF Jane Heitmann
MF Carolina Magdalene Maier
MF Mette Abildgaard
MF May-Britt Kattrup
MF Lotte Rod
MF Yildiz Akdogan
Orientering vedr. opsamling på forskellige satspuljeinitiativer på stofmisbrugsområdet06-07-20161602663138859
Ankenævnet for Patienterstatningen
Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn
Anmodning til STPS om sagsakter i sag om ansøgning om adgang til patientjournaler.05-07-20161603175137199
Region NordjyllandRegion Nordjylland, udsættelse til 19/8 - ad. styrket indsats på hospitalernes fødeafdelinger.05-07-20161603626137464
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgOrientering til SUU om høring over bekendtgørelser og vejledning om videregivelse af oplysninger fra Lægemiddeladministrations- og Lægemiddelstatistikregisteret06-07-20161603824138465
Faglige SeniorerFaglige Seniorer. Svar på ansøgningen til udlodningsmidlerne06-07-20161604133138426
Styrelsen for PatientsikkerhedAfgørelse vedrørende aktindsigt (offentligt ansatte) til orientering og videre foranstaltning.05-07-20161604711136899
Kalundborg KommuneSvar til Kalundborg Kommune vedr. henvendelse om ernæringspræparater og remedier til indtagelse heraf06-07-20161605047138140
Danske RegionerTil DR - Anmodning om opdateret notat om håndtering af traumatiserede børn/unge og voksne05-07-20161605121137434
Odense KommuneGodkendelse af regnskab - pulje til statslig medfinansiering af stofindtagelsesrum i 2015.05-07-20161605122137312
Region SjællandSvar til Region Sjælland vedr. henvendelser om remedier til indtagelse af ernæringspræparater06-07-20161605350138186
Odense KommuneSvar til Odense Kommune på deres telefoniske henvendelse af 28. juni 2016 om respirationsinsufficiens06-07-20161605400137888
Zen SystemsHosting af hjemmeside05-07-20161605494138723
Folketingets GrønlandsudvalgOrientering om svar på spm. 4 afgivet i 2008 vedr. § 71-tilsynets kompetence i Grønland06-07-20161605754138597
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 56906-07-20161605851138443
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgOrientering om Styrelsen for Patientsikkerheds samarbejde med politi og anklagemyndighed06-07-20161605857138585
MF Flemming Møller Mortensen
MF Jonas Dahl
MF Liselott Blixt
MF Jane Heitmann
MF Carolina Magdalene Maier
MF Mette Abildgaard
MF May-Britt Kattrup
MF Lotte Rod
MF Yildiz Akdogan
Orientering vedr. kvalitet i psykologordningen06-07-20161605967138716
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgOrientering til SUU om status for lovforslag om nye habilitetskrav i forbindelse med kliniske lægemiddelforsøg06-07-20161606118138534
Sundhedsstyrelsen
Region Hovedstaden
Afgørelse ifb. med klage over Styrelsen for Patientsikkerheds aktindsigtsafgørelse06-07-20161606199137833
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 64106-07-20161606221138080
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 64006-07-20161606221138078
Køge KommuneSvar på spørgsmål vedrørende særligt sundhedskort05-07-20161606271137656
PharmadanmarkVedr. den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient05-07-20161606281137527
 Svar på henvendelse vedr. partikelterapi.05-07-20161606284136636
 Besvarelse af opfølgende henvendelse vedr. patientskade.05-07-20161606369137003
ViBIS Videnscenter for Brugerinddragelse i SundhedsvæsenetSvar: Program PRO - opdateret notat05-07-20161606405138687
 Afgørelse af klage over aktindsigt06-07-20161606449137879
KLFremsendelse af indbydelse til møde om brug af patientjournaloplysninger til kvalitetsarbejde (KL)05-07-20161606451138528
Danske RegionerKorrespondance med Danske Regioner om deltagelse i møde den 10. august 2016 om brug af patientjournaloplysninger til kvalitetsarbejde06-07-20161606451138536
Danske Regioner
KL
Region Nordjylland
Region Syddanmark
Region Midtjylland
Region Sjælland
Region Hovedstaden
Indbydelse til møde om brug af journaloplysninger til kvalitetsarbejde05-07-20161606451118161
Danske RegionerFremsendelse af indbydelse til møde om brug af journaloplysninger til kvalitetsarbejde (Danske Regioner)05-07-20161606451138523
Forbrugerrådet TænkSvar vedr. rådskonklusioner om det europæiske lægemiddelsystem06-07-20161606537137717
 Svar på spørgsmål om Danmarks accept af henstilling fra Ægypten06-07-20161606612137872
Center LindegårdenOpfølgning på møde den 23. juni 201606-07-20161606675138183
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 70406-07-20161606683138025
Folketingets Lovsekretariat
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 71706-07-20161606683138044
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Peder Hvelplund
SUU alm. del - svar på spm. 70706-07-20161606683138034
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 70506-07-20161606683138030
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 71606-07-20161606683138039
Dansk Selskab for Palliativ MedicinSvar på henvendelse vedr. ønske om et nyt speciale06-07-20161606698137728
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 71906-07-20161606761138193
Danmarks ApotekerforeningVedr. den nationale plan for den ældre medicinske patient.05-07-20161606965137511
 Svar på henvendelse vedr. HPV-vaccination06-07-20161606968138790
 Svar på henvendelse vedr. HPV-vaccination06-07-20161606970138817
 Svar på henvendelse vedr. HPV-vaccination06-07-20161606985138781
 Svar på henvendelse vedr. HPV-vaccination06-07-20161606986138779
 Svar på henvendelse vedr. HPV-vaccination06-07-20161606989138762
 Svar på henvendelse vedr. HPV-vaccination06-07-20161606991138748
 Svar på henvendelse vedr. HPV-vaccination06-07-20161606993138729
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Merete Riisager (LA)
URU alm. del - svar på spm. 31606-07-20161607003138209
Styrelsen for PatientsikkerhedAnmodning om bidrag til ministeriets svar på bestilling fra Erhvervs- og Vækstministeriet vedr. udflytning af statslige arbejdspladser06-07-20161607008138038
 Svar fra sundheds- og ældreministeren på henvendelse vedr. patientklager.05-07-20161607065137505
Folketingets Lovsekretariat
MF Flemming Møller Mortensen
Svar på spm. S 128906-07-20161607096138511
Folketingets Lovsekretariat
MF Flemming Møller Mortensen
Svar på spm. S 128806-07-20161607096138507
 Svar på henvendelse om IPS-metoden06-07-20161607117138711
Folketingets Lovsekretariat
MF Trine Bramsen
Svar på spm. S 129206-07-20161607118138525
 Svar på henvendelse om sikkerhed i psykiatrien06-07-20161607122138750
Social- og IndenrigsministerietVedr. overtagelse af henvendelse vedr. handicapbil06-07-20161607130137746