Fra: 05-07-2016 til: 05-07-2016
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 71805-07-2016SJ-STD-SUMMPE136740
TEKNIQSvar på invitation til at holde oplæg om perspektiver for velfærdsteknologi05-07-20161600660136957
KLSvar på invitation til jobCAMP 1605-07-20161600660137105
Danske Seniorer - Kreds NordsjællandSvar på invitation til debatarrangement i Høje-Tåstrup05-07-20161600660137062
Kost og CancerSvar på invitation til konference om kost og cancer05-07-20161600660137108
Iran-Europe Healthcare SummitSvar på invitation til at tale på Iran Europe Healthcare Summit05-07-20161600660136926
BørnerådetSvar på invitation til gå-hjem-møde om Spiseforstyrrelser og selvskade blandt børn og unge05-07-20161600660137045
AltingetSvar på invitation til at deltage i Altingets digitaliseringskonference05-07-20161600660137015
Crans Montana ForumSvar på invitation til Homeland & Global Security Forum – 18th Annual Session05-07-20161600660136998
 Svar på invitation til at holde oplæg ifm. Kalundborg Ældreråds temadag den 6. oktober 201605-07-20161600660137006
 Svar på invitation til Dialogforum for hovedstadsområdet05-07-20161600660137010
Aalborg Universitetshospital, SydSvar på mødeanmodning vedr. billeddiagnostisk billeddatabase04-07-20161600660136303
Folketingets OmbudsmandSvar på invitation til dialogmøde om Børneombuddet05-07-20161600660137217
Copenhagen CapacitySvar på invitation til ministeren til at holde tale ifm. Nordic Life Science Days 201605-07-20161600660136971
Dagens MedicinSvar på invitation til at deltage i skandinavisk kræftkonference05-07-20161600660137082
Brancheorganisationen Danske BedemændVedr. møde med sundheds- og ældreministeren om dødsattester m.v.05-07-20161600660137215
Lungeforeningen Strandboulevarden 49, B-8Svar på invitation til ministeren til at tale ved national lungekonference 9. sep. 2016 i Odense05-07-20161600660137033
Fonden En god start i livetVedr. forespørgsel til sundheds- og ældreministeren om at uddele årets pris04-07-20161600660136558
OUH Odense universitetshospitalSvar på invitation til at holde oplæg på temadag om nye kulturer til nye huse05-07-20161600660137265
 Svar på invitation til Sundhedsministeren til at holde demenstale05-07-20161600660137255
Verdens Bedste NyhederSvar på invitation til at deltage i Verdens Bedste Nyheders årlige morgenuddeling05-07-20161600660137306
Den Nationale Videnskabsetiske KomitéSvar på invitation til at uddele den Videnskabsetiske Hæderspris 201605-07-20161600660137287
Danske FagkonferencerSvar på invitation til at tale ved sundhedskonference i Horsens05-07-20161600660137319
Rosendahls-Schultz Grafisk A/SAnmodning om 1. korrektur - Vejledning om grænseoverskridende sundhedsydelser i EU-/EØS-lande.04-07-20161600666135661
MF May-Britt Kattrup
MF Liselott Blixt
MF Mette Abildgaard
MF Jane Heitmann
Svar på spørgsmål vedr. transkønnede05-07-20161601400137208
Morsø KommuneTilbagemelding redegørelse Morsø Kommune 2016 - En værdig ældrepleje.04-07-20161601895136006
European Commission Directorate General for EnergySvar på henvendelse fra EU-Kommisionen vedr. Advisory Committee established by Article 21 of the Council Directive 2006/117/Euratom04-07-20161602247136116
HøreforeningenSvar til Høreforeningen vedr. høringssvar og høringsrapport - Evaluering af høreapparatområdet.04-07-20161602320136164
Dansk HørecenterSender kopier af høringssvar til Dansk HøreCenter - Evaluering af høreapparatområdet.04-07-20161602320136394
Vejle KommuneSvar til kommune vedr. budgetskabelon05-07-20161602528137422
Frederikshavn KommuneSvar til kommune vedr. fordeling af midler pr. år05-07-20161602528137401
Gefion Records
Nyborg & Rørdam Advokatfirma
Anmodning om bemærkninger til Lægemiddelstyrelsens supplerende udtalelse - vedr. positiv-/negativlisten - salg på apoteker.04-07-20161602677135677
 Partshøring over styrelsens udtalelse af 30. juni 2016 til advokat.04-07-20161603471135643
Styrelsen for PatientsikkerhedPartshøring af MZ over styrelsens udtalelse af 30. juni 2016.04-07-20161603471135634
 Mail fra borger med bemærkninger til eksempelsamling - registerforskning i DK.04-07-20161603577136354
Ministry of Health GreeceTermination of Waiver agreement between Denmark and Greece05-07-20161603676137391
Danske Regioner
Patientforeningen Danmark
Dansk Selskab for Patientsikkerhed
Det Sociale Netværk
Høring over ændr. af bekg. relateret til L 143 - rettelse mailadresser04-07-20161604891136206
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU Orientering om høring over udkast til bekendtgørelser på baggrund af L 143 om reel udredningsret og udvidet frit sygehusvalg.04-07-20161604891136343
Dansk Handicap Forbund
Dansk Psykolog Forening
Dansk Selskab for Almen Medicin
Dansk Sygeplejeråd
Danske Fysioterapeuter
Danske Handicaporganisationer
Danske Patienter
Datatilsynet
Det Centrale Handicapråd
Ergoterapeutforeningen
FOA - Fag og Arbejde
Foreningen af Speciallæger - FAS
Institut for Menneskerettigheder
KL
Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere
LAP - Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatri
Landsforeningen SIND
Lægeforeningen
Patientforeningernes Samvirke
PsykiatriFonden
Praktiserende Lægers Organisation - PLO
Yngre Læger
Ældre Sagen
Høring over bekendtgørelser og vejledning ad. L 143 om reel udredningsret og udvidet frit sygehusvalg.04-07-20161604891136198
 Genfremsendelse - Svar på henvendelse vedr. behandling i Flensborg05-07-20161604910136823
Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner - LGBTSvar vedr. kompensationsordning til transkønnede05-07-20161605692137234
Styrelsen for International Rekruttering og IntegrationHøringssvar reviderede håndbøger vedr. æresrelaterede konflikter.04-07-20161605731136391
SundhedsstyrelsenSST - Til orientering kopi af vejledende udtalelse vedr. regionernes forpligtelse (holdere til insulinapparater) til Ankestyrelsen.04-07-20161605774136352
AnkestyrelsenFremsendelse - Vejledende udtalelse vedr. regionernes forpligtelse (holdere til insulinapparater) til Ankestyrelsen.04-07-20161605774135707
Danske RegionerDR - Til orientering kopi af vejledende udtalelse vedr. regionernes forpligtelse (holdere til insulinapprater) til Ankestyrelsen.04-07-20161605774136350
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 72305-07-20161605924136786
 Styrelsens udtalelse fremsendt til partshøring hos CN - vedr. udenlandsk uddannelse.04-07-20161606051135710
 Svar på henvendelse vedr. ønske om henvisning til privathospital.28-06-20161606276131682
 Besvarelse af opfølgende henvendelse fra borger vedr. patientskade.05-07-20161606369135617
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Karina Adsbøl
SUU alm. del - svar på spm. 68605-07-20161606452136934
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Karina Adsbøl
SUU alm. del - svar på spm. 68705-07-20161606452136939
MF Karina AdsbølSUU alm. del - svar på spm. 68805-07-20161606452136941
SundhedsstyrelsenSST - Til orientering - Opfølgning på samråd AG om kugle- og kædedyner04-07-20161606453136360
 Kvittering for modtagelse af klage vedr. indførsel af B17 vitamin.04-07-20161606529135877
LægemiddelstyrelsenAnmodning om udtalelse vedr. indførsel af B17 vitamin.04-07-20161606529135880
 Kopi af orienteringsfolder om modtagelse af personoplysninger.04-07-20161606529135953
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 69205-07-20161606554136653
Københavns KommuneHenvendelse om pulje til medfinansiering af stofindtagelsesrum 201705-07-20161606590137508
Aarhus KommuneHenvendelse om pulje til medfinansiering af stofindtagelsesrum 201705-07-20161606590137514
Odense KommuneHenvendelse om pulje til medfinansiering af stofindtagelsesrum 201705-07-20161606590137517
Vejle KommuneHenvendelse om pulje til medfinansiering af stofindtagelsesrum 201705-07-20161606590137520
KLHenvendelse om pulje til medfinansiering af stofindtagelsesrum 201705-07-20161606590137523
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Peder Hvelplund
SUU alm. del - svar på spm. 70005-07-20161606669136974
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Trine Torp
SUU alm. del - svar på spm. 69805-07-20161606677136943
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Trine Torp
SUU alm. del - svar på spm. 69905-07-20161606677136951
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 70805-07-20161606689136731
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 69605-07-20161606691137244
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Peder Hvelplund
SUU alm del - svar på spm. 70205-07-20161606715136846
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Peder Hvelplund
SUU alm del - svar på spm. 70105-07-20161606715136814
 Orientering af borger om oversendelse af henvendelse om hjemmesygeplejerskers medicinadministration til Sundhedsstyrelsen.04-07-20161606720136337
Endometriose ForeningenVedr. bogen Et godt liv med endometriose05-07-20161606754137490
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 69705-07-20161606764136689
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
Rasmus Langhoff
SUU alm. del - svar på spm. 72105-07-20161606802136854
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
Rasmus Langhoff
SUU alm. del - svar på spm. 72005-07-20161606802136849
 SUU alm. del - svar på spm. 71827-06-20161606807136741
 Besvarelse af henvendelse vedr. patientforløb.04-07-20161606896135757
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 69405-07-20161606898136666
SocialpædagogerneSvar på henvendelse om kompetenceudvikling på demensområdet05-07-20161606907136908
 Svar på henvendelse om lægeskift pga sprogbarrierer05-07-20161606957136734
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 72505-07-20161606997136782
Folketingets FinansudvalgFIU alm. del - svar på spm. 37205-07-20161607011136756
BeskæftigelsesministerietOversendelse af borgerhenvendelse vedr. "arbejdsret" til Beskæftigelsesministeriet.04-07-20161607055136110
 Vedr. henvendelse om udenlandske lægers uddannelse.04-07-20161607085135721
SundhedsstyrelsenOversendelse til STPS til besvarelse - vedr. udenlandske læger.08-06-20161607085135717
 Medicin på rejse til Thailand05-07-20161607102136580
LægemiddelstyrelsenSvar på spørgsmål til positiv-/negativlisten05-07-20161607103136583
 Svar på mail om at ministeriets åbne postlister for den 29. juni og for den 30. juni er identiske05-07-20161607111136872
 Svar på henvendelse om psykologordningen05-07-20161607116137195