Fra: 04-07-2016 til: 04-07-2016
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Styrelsen for PatientsikkerhedHenvendelse om konkret klagesag vedr. erstatning01-07-2016SJ-STD-SUMIHO135302
Venstre RudersdalVedr. Rudersdal Folkemødedag04-07-20161600660136547
Dansk Center for OrgandonationVedr. Invitation til Sundhedsministeren ifm national handlingsplan for Organdonation04-07-20161600660136543
Center for Psykisk SundhedsfremmeSvar på invitation til sundheds- og ældreministeren til at åbne konference den 19. januar 201704-07-20161600660136476
TechcollegeSvar på invitation til at sende videohilsen til nKNOWation 201604-07-20161600660136533
Lægeforeningen HovedstadenSvar på invitation til ministeren til at holde et oplæg for de praktiserende læger i Hovedstaden04-07-20161600660136449
Region MidtjyllandVedr. Forespørgsel om oplæg på konference i Region Midtjylland 10. oktober 201604-07-20161600660136557
 Vedr. Rotarymøde med 5 klubber om telemedicin04-07-20161600660136556
Region SjællandGodkendelse af slutredegørelse - projekt 112 akuthjælpere01-07-20161600846135060
Region SjællandSengetal Køge projektet01-07-20161600850134744
 Svar på forespørgsel vedrørende sekretariatsbistand04-07-20161601039135518
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgOrientering til Folketingets Sundheds - og Ældreudvalg vedr. forbruget af lægemidlet Angusta04-07-20161601958136552
Styrelsen for PatientsikkerhedForespørgsel om tidspunkt for offentliggørelse af genoplivningspjece29-06-20161602227134487
Cryos International DenmarkSvar fra SUM på opfølgende spm. til svar om fortolkningen af lov om assisteret reproduktion01-07-20161602409135290
Københavns KommuneFremsender kopi af svar vedr. rehabilitering på spec. niveau til Københavns Kommune04-07-20161602684136440
ForfatterforedragBekræftelse af aftale om et foredrag af Søs Marie Serup fredag den 16. september 201604-07-20161604459136242
 Henvendelse fra Lægeforeningen vedr. sundhedslovens § 215.01-07-20161605078135080
LægeforeningenSpørgsmål om indskærpelser, jf. sundhedslovens § 215.01-07-20161605078135101
Kræftens BekæmpelseSvar på henvendelse af 26. maj 2016 vedr. mammografiscreening04-07-20161605520136483
 Anmodning om yderligere præcisering af borgerhenvendelse vedr. magtmisbrug til ministeren30-06-20161605672134740
Region SyddanmarkUdbetaling af kvalitetsfondsmidler til Aabenraa, 3. kvartal 201601-07-20161605693134842
Region SyddanmarkUdbetaling af kvalitetsfondsmidler til Nyt OUH, 3. kvartal 201601-07-20161605694134846
 Svar på henvendelse vedr. psykisk syg nabo.01-07-20161605875134950
FOA - Fag og ArbejdeSvar på henvendelse vedr. drab i socialpsykiatrien.01-07-20161605888135154
 Svar på henvendelse vedr. psykologhjælp og borderline.01-07-20161605897134970
 Svar på henvendelse vedr. psykisk syge beboere01-07-20161605915134965
Foreningen af Speciallæger - FASKopi af brev om model for behandling af data til orientering01-07-20161605974134988
Alzheimerforeningen
Dansk Psykolog Forening
Dansk Sygeplejeråd
Danske Fysioterapeuter
Danske Patienter
Danske Regioner
Danske Seniorer
Danske Ældreråd
Demensalliancen
DemensKoordinatorer i Danmark
Ergoterapeutforeningen
FOA - Fag og Arbejde
KL
Lægeforeningen
Nationalt Videnscenter for Demens
OK-Fonden
Praktiserende Lægers Organisation - PLO
Selveje Danmark
Socialpædagogerne
SUFO
Sundhedsstyrelsen
Ældre Sagen
ÆldreForum
Referat fra følgegruppemøde den 23. juni04-07-20161606064136363
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 67804-07-20161606246136317
 Svar på henvendelse vedr. ministerens tale16-06-20161606280122888
University College NordjyllandSvar vedr. møde om paramedicineruddannelsen01-07-20161606316134849
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 68904-07-20161606408136268
Regionernes Lønnings- og Takstnævn
Danske Regioner
Svar til Landssamarbejdsudvalget om sundhedslovens § 43, stk. 2, nr. 304-07-20161606459135559
Region SjællandReg. Sjælland - Forebyggelse af misbrug af mobiltelefoner m.v.01-07-20161606494135266
Region SyddanmarkSvar på henvendelse vedr. overnatningsgodtgørelse til pårørende.01-07-20161606499134598
Danske RegionerOrientering om besvarelse vedr. overnatningsgodtgørelse til pårørende.01-07-20161606499134603
Styrelsen for PatientsikkerhedOrientering om besvarelse vedr. overnatningsgodtgørelse til pårørende.01-07-20161606499134606
 Svar på borgerhenvendelse om kost og træning01-07-20161606541135166
 Svar på henvendelse vedr. psykiatrien i DK.01-07-20161606561134945
 Svar på henvendelse vedr. socialpsykiatriske bosteder.01-07-20161606562135214
MødrehjælpenBesvarelse af Mødrehjælpens henvendelse af 31. maj 2016 - vedr. uvildige abortstøttesamtaler.01-07-20161606584135005
 Svar på henvendelse vedr. ventetider på udredning m.v. for kræft.01-07-20161606635135221
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU Orientering vedr. høring over lovforslag om apotekernes vagttjeneste og håndkøbslægemidler i selvvalg04-07-20161606654135743
SundhedsstyrelsenOversendelse af henvendelse om hjemmesygeplejerskers medicinadministration til Sundhedsstyrelsen04-07-20161606720136321
 Besvarelse af ny henvendelse vedr. udredningsret for familiemedlemmer.01-07-20161606766135104
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Josephine Fock (ALT)
SUU alm. del - svar på spm. 72204-07-20161606772135762
Folketingets Lovsekretariat
MF Jacob Mark
Svar på spm. S 127504-07-20161606772135759
Det Etiske Råd
Lægemiddelstyrelsen
Statens Serum Institut
Styrelsen for Patientsikkerhed
Sundhedsdatastyrelsen
Sundhedsstyrelsen
Til direktionssekretariaterne: Opfølgning på JM's brev af 12/5 2016 vedr. offentligt ansattes ytringsfrihed og whistleblowerordninger04-07-20161606803136142
 Svar vedr. henvendelse om krise- eller psykologhjælp01-07-20161606879134860
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 74004-07-20161606961135468
 Svar på henvendelse fra Estland - vedr. udenlandske uddannelser.01-07-20161606962135049
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Yildiz Akdogan
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 73904-07-20161606994135659
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Yildiz Akdogan
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 73104-07-20161606994135645
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Yildiz Akdogan
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 73404-07-20161606994135651
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Yildiz Akdogan
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 73704-07-20161606994135655
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Yildiz Akdogan
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 73804-07-20161606994135657
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Yildiz Akdogan
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 73304-07-20161606994135649
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Yildiz Akdogan
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 73204-07-20161606994135647
Folketingets Lovsekretariat
MF Flemming Møller Mortensen
Svar på spm. S 128404-07-20161607001135960
Folketingets Lovsekretariat
MF Flemming Møller Mortensen
Svar på S 128304-07-20161607012136435
Region HovedstadenSvar på henvendelse fra Region Hovedstaden vedr. opkrævning af udeblivelsesgebyr01-07-20161607029134812
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 69004-07-20161607035136262
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgULØ alm. del - foreløbigt svar på spm. 11701-07-20161607048135202
 Answer to an enquiry regarding Danish dieatary guidelines and recommendations04-07-20161607052136027
 Answer to enquiry regarding labour law04-07-20161607055136081
 Svar på henvendelse vedr. oplevelse af sundhedsvæsenet.01-07-20161607066134876
SundhedsstyrelsenHøring vedr. dispensation fra motorløbsbekendtgørelsen04-07-20161607092136126
Konkurrence- og ForbrugerstyrelsenVedr. forventet svar på henvendelse fra KFST vedr. klage over konkurrenceforvridende tilskud til tandprotetisk arbejde04-07-20161607093136077
Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere
Landsforeningen SIND
PsykiatriFonden
Bedre Psykiatri
Det Sociale Netværk
Rådet for Socialt Udsatte
Høring vedr. tiltag til en forbedret indsats for forebyggelse af vold på botilbud01-07-20161607099136388