Fra: 01-07-2016 til: 03-07-2016
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Rådet for Socialt UdsatteSvar på Brev til sundheds- og ældreministeren fra formanden for Rådet for Socialt Udsatte01-07-20161600661135095
Copenhgen Half Marathon TeametSvar på invitation til VIP-arrangementer Copenhagen Half Marathon01-07-20161600664135218
 Orientering om oversendelse af henvendelse vedr. seniorer og beskæftigelse.30-06-20161600668133938
Region SjællandSUM svar vedr. oplæg om 3.øje30-06-20161600850134742
DiabetesforeningenSvar på anmodning om bugetændring01-07-20161601266134368
Astra Center for Læring i Natur, Teknik og SundhedVedr. bortfald af midler til partnerskabsprojekt - "Sundhedslaboratoriet - Sund med Science".30-06-20161601442133619
Interessentskabet KONTOR 2Svar på henvendelse om projekt på demensområdet01-07-20161601877135115
MedComUdkast til Vejledning til kvartalsrapportering29-06-20161602419134760
Region HovedstadenSvar på henvendelse vedr. rehabilitering på specialiseret niveau01-07-20161602684135223
Statens Institut for FolkesundhedOprindelige projektbeskrivelser m.m.01-07-20161602874134974
Vejen KommuneAfrapporteringskema og regnskabsskema til projekter fra puljen til løft af ældreområdet.12-02-2016160316126334
Høje-Taastrup KommuneGodkendelse af overførsel af midler fra 2015 til 2016. Puljen til løft af ældreområdet.19-05-2016160317897516
Region SjællandKvittering for orientering vedr. tidspunkt for slutstatus - Sundheds- og akuthus i Nakskov.30-06-20161603324134144
Region NordjyllandKvittering for modtagelse af revisionspåtegnet anlægsregnskab - Sundhedshus Brønderslev.30-06-20161603330134237
Favrskov KommuneLøft af ældreområdet 2015 - Ældremilliarden 2015. Regnskabsskema og afrapporteringsskema.16-02-2016160333429029
Kerteminde KommuneHenvendelse fra Kerteminde Kommune vedr. regnskabsskema og anmodning om overførsel af midler vedr. Løft af ældreområdet Kerteminde Kommune til 2016.03-02-2016160334629199
KMDOpgradering til WZ 2016 R2. Godkendelse af ny undervisningsplan.01-07-20161604106134618
KMDOpgradering til WZ 2016 R2. Ny tidsplan samt nye datoer for kurser.01-07-20161604106134328
Region MidtjyllandRegionshospitalet Viborg - kvartalsrapport for 4. kvt. 2015 (udbetaling til 3. kvt. 2016)01-07-20161604601135057
 Klage over Styrelsen for Patientsikkerheds afgørelse af sager om aktindsigt.01-07-20161604711135014
 Svar på henvendelse vedr. forebyggelse af vold og trusler01-07-20161605154134947
SundhedsstyrelsenVedr. henvendelse om støj fra vindmøller01-07-20161605542135092
Danske RegionerVedr. DR´s henvendelse om bek. om børneattester01-07-20161605676135256
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Trine Torp
SUU alm. del - svar på spm. 60501-07-20161605805135254
 Svar på henvendelse vedr. fund af glyphosatrester01-07-20161605846135118
Styrelsen for PatientsikkerhedForespørgsel til Styrelsen for Patientsikkerhed om to akter i aktindsigtssag30-06-20161606084134568
 Meddelelse om, at klage over aktindsigt forventes færdigbehandlet i uge 2701-07-20161606084135347
Folketingets Ligestillingsudvalg
Rasmus Langhoff
LIU alm. del - svar på spm. 120.30-06-20161606328134302
 Svar på henvendelse om lægemangel på Lolland30-06-20161606386133277
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Julie Skovsby
SUU alm. del - svar på spm. 68001-07-20161606413135186
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 69501-07-20161606467135230
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 67601-07-20161606467135232
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 66801-07-20161606467135234
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 66701-07-20161606467135236
KirkeministerietÆldreråd - Udvalg om menighedsrådsvalg og fremtidig valgform.30-06-20161606591133664
 Svar på borgerhenvendelse om tilskud til tandpleje.30-06-20161606593133224
Embassy of Islamic Republic of IRANSvar på invitation fra den iranske sundhedsminister01-07-20161606735135338
AIDS-FondetGodkendelse af regnskab for 2015 - "Sex og Sundhed".30-06-20161606747134292
ModerniseringsstyrelsenResultatvurdering 2015: Departementschef i Sundheds- og Ældreministeriet.30-06-20161606768133627
Konkurrence- og ForbrugerstyrelsenHøringssvar vedr. analyse af grossistmarkedet for medicin.30-06-20161606858133528
Lolland KommuneFremsender skema - Klippekortordningen.20-06-20161606883125180
 Svar på henvendelse vedr. udbud i Region H.01-07-20161606903135093
Odense KommuneBesvarelse af henvendelse om sundhedsklinikker01-07-20161606909134939
Rudersdal KommuneKan godkende overførsel af midler - Klippekortordningen.20-06-20161606922125187
 Svar på henvendelse om livstestamente01-07-20161607000134383
 Borgerhenvendelse vedr. ventetid på behandling for transkønnede01-07-20161607056134723
 Borgerhenvendelse vedr. ventetid på behandling for transkønnede01-07-20161607056134869
Region NordjyllandKvittering: Kvartalsrapport 1 - 2016 NAU01-07-20161607059134712
Miljø- og FødevareministerietMeeting on Waste, health, sustainability, Bonn, 5-6 October 201601-07-20161607060134701
SundhedsstyrelsenMeeting on Waste, health, sustainability, Bonn, 5-6 October 201601-07-20161607060134730
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskabSvar på takstberegning madservice efter servicelovens § 8301-07-20161607069134885
KLSvar på henvendelse om lægevalgsbreve til børn01-07-20161607071135071
Region HovedstadenAnmodning om status vedr. tilskud til Neurorehabiliteringshus ved Glostrup Hospital01-07-20161607080135294