Fra: 07-07-2016 til: 07-07-2016
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
ÆldreForumÆldreForums nye bog 'Kend din krop - når den ældes'07-07-2016SJ-STD-DEPAIHW139373
KMDInvitation til medaljeoverrækkelse ved KMD Ironman Copenhagen, søndag den 21. august 201607-07-20161600660139757
EU-KommissionenCountry-specific assessment of key social challenges and good social outcomes07-07-20161600786139473
KLØkonomisk høringssvar vedr. vejledning om principper og retningslinjer for indsats ved biologisk hændelse06-07-20161600793138740
Region SjællandRS svar: sengetal Køge projektet07-07-20161600850139657
Region SjællandRS svar vedr. oplæg til 3.øje07-07-20161600850139573
Foreningen Demens cafeens vennerAnsøgning - rådighedspuljen 2016.17-06-20161600903137825
Danske RegionerDR svar udkast til Kommissorium for PRO-arbejdsgruppe07-07-20161600959139578
Sundhedsdatastyrelsen
MedCom
Ny SDS repræsentat i MedComs styregruppe01-07-20161601117138609
Københavns KommuneNy partnerskabserklæring - Fællesskab på tværs - Motions- og sansesti.06-07-20161601419137924
SundhedsstyrelsenSST - medieomtale af kultur på recept.06-07-20161601681137900
Ishøj KommuneNy redegørelse Ishøj Kommune 2016, værdighedsmilliarden07-07-20161601710139332
 Borgerhenvendelse - fejlagtig faktura03-07-20161602140135692
MedComOpdateret udkast til kvartalsrapportskabelon01-07-20161602419138670
Hillerød KommuneØnsker brev om pulje til nedbringelse af ventetid til genoptræning genfremsendt07-07-20161602528139613
Region SjællandSlutstatus Nakskov Sundhedscenter - Akuthus i Nakskov.04-07-20161603324136713
Styrelsen for PatientsikkerhedUdtalelse vedr. LI i sag om klage over sagsbehandlingen.06-07-20161603698138548
SundhedsstyrelsenFølgegruppen for inspektorordningen, møde mandag den 15. august05-07-20161604904139483
SclerosehospitalerneNy tidsplan for rapport om indsatser for patienter med multipel sklerose i sundhedsvæsenet05-07-20161605021139486
SclerosehospitalerneUdkast til referat fra 3. møde vedr. rapport om indsatsen for patienter med multipel sklerose i sundhedsvæsenet04-07-20161605021139488
SundhedsstyrelsenSST - vejledende udtalelse vedr. grænsedragning mellem region og kommune i sag om barn med CVK TPN.06-07-20161605253138765
Aalborg UniversitetHøringssvar fra AAU - bekg. om indberetningspligt og personlige alarm- og pejlesystemer.05-07-20161605799137733
 Klager kvitterer for modtagelsen af afgørelse vedr. aktindsigt.06-07-20161606449137881
Landsforeningen SINDHøringssvar fra SIND vedr. tiltag til en forbedret indsats for forebyggelse af vold på botilbud07-07-20161607099139819
 Borgerhenvendelse - klage - tilskud til handicapbil29-06-20161607130132135
 Borgerhenvendelse - Overskrift i dagbladet BT03-07-20161607131135691
 Borgerhenvendelse vedr. parkering ved Herlev Hospital05-06-20161607150112828
 Borgerhenvendelse vedr. indlæggelse på Glostrup Hospital06-06-20161607159113747
 Borgerhenvendelse - ekspedition af kørekortbegæring02-07-20161607171135545
Region HovedstadenBemærkninger til befordringsbekendtgørelsen22-06-20161607174127400
Social- og IndenrigsministerietBorgerhenvendelse vedr. befordringsgodtgørelse (oversendt fra SIM)23-06-20161607181129071
 Borgerhenvendelse - tandhygiejne bør være en del af folkesundheden03-07-20161607190135582
 Borgerhenvendelse vedr. Danmark som et totalt tobaksfrit land27-06-20161607231134395
 Borgerhenvendelse - Genoptræning for hjerneskadede05-07-20161607237137340
Jammerbugt KommuneHenvendelse om aktindsigt fra Jammerbugt Kommune06-07-20161607238137937
Folketingets Lovsekretariat
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
SUU alm. del - spm. 75107-07-20161607239139337