Fra: 04-07-2016 til: 04-07-2016
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Rigshospitalet - BlegdamsvejOpfølgning på besøg på Finsenscenteret den 28. Juni: Indsatser - anbefalet fra vores patient- og pårørenderåd29-06-2016SJ-STD-DEPKHK135306
Herlev KommuneAfrapporteringsskema - Løft af ældreområdet.02-05-2016SJ-STD-DEPPKS84201
Københavns KommuneAnsøger om udsættelse af revision m.m. vedr. projekt - Løft af ældreområdet.29-04-2016SJ-STD-DEPPKS82993
Aabenraa KommuneEfterlyser regneark til brug for afregning 2014 - Projekt livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig mv.29-04-2016SJ-STD-DEPPKS83008
Viborg KommuneÆndring af puljeansvarlig - Løft af ældreområdet mv.05-04-2016SJ-STD-DEPPKS61970
Center for Alternativ SamfundsanalyseProblemer med udfyldelse af regnskabsskema30-06-2016SJ-STD-DEPPKS133898
Glostrup KommuneRegnskab - Projekt frivillige på plejehjem02-05-2016SJ-STD-DEPPKS83905
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 74404-07-2016SJ-STD-DEPSJE136238
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 74504-07-2016SJ-STD-DEPSJE136246
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 74104-07-2016SJ-STD-DEPSJE136243
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 74304-07-2016SJ-STD-DEPSJE136240
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 74204-07-2016SJ-STD-DEPSJE136241
Nationalt Videnscenter for DemensVedr. besøg på Nationalt Videnscenter for Demens01-07-20161600660135495
Ældre Sagen i OdenseInvitation til ældre-politisk debatmøde01-07-20161600660135016
Transport og Bygningsministeriet
Novo Nordisk A/S
Kopi af svar til Novo Nordisk vedr. Kalundborg Motorvejen01-07-20161600661135506
Region SjællandRS videresend: Svar vedr. oplæg til beskrivelse af 3.øje funktion03-07-20161600850135591
NATOUpdated list of JHAFG representative.01-07-20161600852134595
Danske RegionerVedr. ventetidstal - demens29-04-20161601022125061
Dansk ErhvervKopi af mail til Lægemiddelstyrelsen om beslutningskompetence i sager om positiv-/negativlisten24-06-20161601095135528
Falck HealthcareStatus og udbetalinganmodning - Lighed i sundhed.29-06-20161601256135431
DiabetesforeningenJustering af indsats - Arbejdspladsen som sundhedsarena - type 2 diabetes mv.30-06-20161601266134283
DiabetesforeningenUdbetalingsanmodning - Arbejdspladsen som sundhedsarena01-07-20161601266135442
Region MidtjyllandGPS PinS-anflyvningsprocedurer - status på fase 1 samt anmodning om udbetaling af paradigmetilskud04-07-20161601563135765
Styrelsen for PatientsikkerhedSvar på forespørgsel om tidspunkt for offentliggørelse af genoplivningspjece01-07-20161602227134488
Cryos International DenmarkOpfølgende spm. til SUM-svar af 29. juni 2016 om fortolkning af lov om assisteret reproduktion29-06-20161602409135278
Danske ÆldrerådVejledning til udarbejdelse af en udviklingsplan for driftstilskud02-02-20161602578102870
Hjørring KommuneSøger om overførsel af uforbrugte midler - Klippekortordningen.21-01-201616025794894
Greve KommuneUdbetalingsanmodning - Demensboliger.08-02-2016160309619310
Greve KommuneUdbetetalingsblanket - Demensboliger.10-02-2016160309821960
Roskilde KommuneUdbetalingsblanket - Demensboliger.09-02-2016160310021191
Kalundborg KommuneUdbetalingsanmodning - Demensboliger.09-02-2016160310120968
Vesthimmerlands KommuneUdbetalingsblanket - Demensboliger.08-02-2016160310619420
Hedensted KommuneUdbetalingsblanket - Demensboliger.08-02-2016160310719369
Egedal SundhedscenterUdbetalingsblanket - Særlige tilbud til ældre.05-02-2016160310817962
Skive KommuneUdbetalingsanmodning - Demensboliger.04-02-2016160311217420
OK-FondenUdbetalingsanmodning - Demensboliger.02-02-2016160311614310
Guldborgsund KommuneUdbetalingsanmodning - Demensboliger.02-02-2016160311814304
Herning KommuneUdbetalingsanmodning - Demensboliger.01-02-2016160312013391
Greve KommuneNy udbetalingsblanket - Særlige tilbud til ældre.02-02-2016160312914594
Greve KommuneUdfyldt udbetalingsblanket - Særige tilbud til ældre.01-02-2016160312913395
Nordfyns KommuneUbdetalingsblanket - særlige tilbud til ældre.10-02-2016160313525240
Varde KommuneForespørger igen til nyt regnskabsskema m.m. - Løft af ældreområdet.22-01-201616032915883
Frivilligcenter LangelandUdbetalingsanmodning - Frivilligcenter Langeland - ældre.25-02-2016160361835625
Frivilligcenter i GræstedUdbetalingsanmodning - Frivilligcenter Græsted - ældre.25-02-2016160361935627
Fanø KommuneEndeligt regnskab - Løft af ældreområdet 201502-05-2016160396984290
Fanø KommuneEndeligt regnskab vedr. Løft af ældreområdet - overførte midler 2014-2015.02-05-2016160396984297
Aabenraa KommuneAnsøgning om overførsel af puljemidler fra 2015 til 2016 - Løft af ældreområdet.09-02-2016160397020243
Viborg KommuneRegnskab vedr. løft til ældreområdet 2015 (ældremia.)28-04-2016160397583148
Nordfyns KommuneUdbetalingsblanket - tilbud til ældre, som normalt ikke benytter forebyggende hjemmebesøg.25-02-2016160405935451
Region SyddanmarkHøringssvar Region Syd - bekg. om offentliggørelse af tilsynsforanstaltninger.01-07-20161605563134727
 Svar vedr. præcisering af henvendelse vedr. magtmisbrug til ministeren30-06-20161605672134746
DemensalliancenIndspil til kompetenceudvikling på demensområdet30-06-20161606064136378
LægeforeningenDemensindspil28-06-20161606064136376
Erhvervs- og VækstministerietOrientering om ny kontaktperson03-07-20161606204135461
 Besvarelse af henvendelse af 22. juni 2016 om erstatning.27-06-20161606371134495
 Besvarelse af henvendelse af 22. juni 2016 om erstatning.27-06-20161606371134494
SundhedsdatastyrelsenNotat vedr. TBs klage over Sundhedsdatastyrelsens afgørelse af 7. april 201629-06-20161606449135455
 Borgerhenvendelse fra 7. klasses elever der stiller spørgsmål til emnet “kost og træning på nettet”16-06-20161606541122754
 Borgerhenvendelse vedr. fortsat tilladelse til Round Up11-06-20161606594118520
 Borgerhenvendelse vedr. hjemmesygeplejersker18-06-20161606720124086
 Takker for besvarelsen vedr. udredningsretten for familiemedlemmer.01-07-20161606766135170
Albertslund KommuneBeder om udsættelse for fremsendelse af regnskab - Klippekortordningen.17-06-20161606821123633
Hjørring KommuneFremsender regnskab og revisorerklæring - Klippekortordningen.29-06-20161606863132478
Odense Kommune”Klippekortspuljen” - rykker for svar03-06-20161606895111192
SundhedsstyrelsenUdgiftsbilag til brug for besvarelse af anmodning aktindsigt i ministeriets udgifter til receptioner04-07-20161606912135775
Tårnby KommuneRevisionspåtegnet regnskab - Klippekort-modellen30-06-20161606937134908
 Regarding your request concerning the Danish accept of health care professionals from third countries01-07-20161606962135110
SundhedsstyrelsenSST - bekræftelse (Medlem til faglig arbejdsgruppe til udarbejdelse af kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner)01-07-20161607050135006
Region NordjyllandKvartalsrapport 1 - 2016 NAU - sygehusinvesteringer.30-06-20161607059134698
Transport og BygningsministerietHøring vedr. dispensation fra motorløbsbekendtgørelsen04-07-20161607092135941
Konkurrence- og ForbrugerstyrelsenKvittering for svar vedr. besvarelse af henvendelse fra KFST vedr. klage over konkurrenceforvridende tilskud til tandprotetisk arbejde04-07-20161607093136093
Konkurrence- og ForbrugerstyrelsenHenvendelse fra KFST vedr. klage over konkurrenceforvridende tilskud til tandprotetisk arbejde04-07-20161607093136042
Bedre PsykiatriHøringsbidrag fra Bedre Pyskiatri - Tiltag til en forbedret indsats for forebyggelse af vold på botilbud04-07-20161607099136455
Social- og IndenrigsministerietOrientering om høring af bruger- og pårørendeorganisationer vedr. tiltag til en forbedret indsats for forebyggelse af vold på botilbud04-07-20161607099136457
Fonden Bostedet GrunnetsgadeHenvendelse vedr. befordringsgodtgørelse29-06-20161607100132519