Fra: 01-07-2016 til: 03-07-2016
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Tårnby KommuneFremsender ledelseserklæring, regnskab og bemærkninger fra revisor vedr. projekt ud i naturen01-02-2016SJ-STD-DEPPKS12832
Ringsted KommuneErklæring om projektforløb og revisionspåtegnet regnskab, Klippekortmodellen.01-07-2016SJ-STD-DEPPKS134993
RambøllTredje og sidste statusrapport - ældre og udsatte digitale muligheder29-04-2016SJ-STD-DEPPKS82575
Folketinget ChristiansborgSUU samrådsspm AU29-06-2016SJ-STD-DEPSJE134692
Google EventsÅben invitation - Digital Frontrunners presented by Google Industriens Hus at 8.45-17.0030-06-20161600660133887
DARE DenmarkØnsker møde med ministeren om fertilitetsbehandling i forbindelse med surrogacy29-06-20161600660133288
Danske PatienterForespørgsel om ministeren vil bidrage med oplæg om pårørende 21. septemeber i København30-06-20161600660134339
Folketingets OmbudsmandInvitation til dialogmøde om Børneombuddet 1. september i DGI-byen01-07-20161600660134998
DiabetesforeningenSommerhilsen01-07-20161600661135130
Copenhgen Half Marathon TeametInvitation til VIP-arrangementer Copenhagen Half Marathon01-07-20161600664135128
BeskæftigelsesministerietBekræftelse på overtagelse af henvendelse om seniorer og beskæftigelse30-06-20161600668133915
Transport og BygningsministerietBekræftelse på overtagelse af besvarelse af henvendelse vedr. udbygning af motorvejen til Kalundborg01-07-20161600668134895
Region SjællandVedr. udsættelse af regnskab for projekt om 112 hjælpere30-06-20161600846135179
Region SjællandSlutredegørelse for projekt om 112 hjælpere01-07-20161600846134385
Region SjællandRS oplæg om 3.øje13-06-20161600850134747
UdenrigsministerietInvitation for the JHAFG Workshop on 'Resilient Food and Water Resources', to be conducted on 14-15 September 2016 at NATO HQ01-07-20161600852134614
UdenrigsministerietInvitation to the JHAFG Workshop on 'Resilient Medical Services', to be conducted on 15-16 September 2016 at NATO HQ01-07-20161600852134616
Dansk Selskab for PatientsikkerhedForberedelsespakke til udbredelsen af "I sikre hænder".30-06-20161600950134199
DonorregistretTilmeldte til donorregistret.30-06-20161600978134048
Danske RegionerOK-Nyt - Løn nr. 024-2016 - Præcisering af chaufførers overenskomstmæssige tilhørsforhold28-06-20161602255131243
Danske RegionerOK-Nyt - Praksis nr. 027-16 - Info om validering vedr. fertilitet – speciale 07 - gynækologi29-06-20161602255132728
Danske RegionerOK-Nyt - Praksis nr. 026-16 - Elektronisk status- og undtagelsesredegørelse for vederlagsfri fysioterapi.29-06-20161602255132503
MedComSvar på udkast til Vejledning til kvartalsrapportering29-06-20161602419134754
Danske ÆldrerådIngen vejledning til udarbejdelse af en udviklingsplan03-02-20161602578102872
Danske ÆldrerådVedr. udbetaling af Finanslovsbevilling - driftstilskud DANSKE ÆLDRERÅD14-01-20161602578102867
Danske ÆldrerådVejledning til udarbejdelse af en udviklingsplan 201403-02-20161602578102873
Danske ÆldrerådVedr. forkeret dato i tilsagnsskrivelse10-02-20161602578102875
Danske ÆldrerådDiv. spørgsmål vedr. budgetskema og udbetaling af tilskud m.v.11-02-20161602578102878
Danske ÆldrerådFremsender budget og revisorpåtegnet tilsagnsskrivelse16-02-20161602578102883
Danske ÆldrerådBekræftelse på modtagelse af tilskud03-03-20161602578102897
Danske ÆldrerådUnderskrevet tilskudsbetingelse18-02-20161602578102895
Danske ÆldrerådUnderskrevet tilskudsbetingelse16-02-20161602578102888
Danske ÆldrerådBudget og revisorpåtegnet tilsagnsskrivelse for 16.65.73.71 (SRÅD)18-02-20161602578102890
Gentofte KommuneForventet mindreforbrug på pulje øget livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere - "klippekortmodellen"27-01-201616025799670
Varde KommuneRykker for svar - klippekortsmodellen01-02-2016160257913717
Styrelsen for Videregående UddannelserOpfølgning på møde i tværministerielt dialogforum for forskningsbaseret myndighedsbetjening den 28. juni30-06-20161602701134234
Lyngby-Taarbæk KommuneFremsender udbetalingsblanket vedr. "Udvikling af bedre rammer for det gode måltid for ældre"20-01-201616030853866
Horsens KommuneUdbetalingsblanket vedr. projekt Spisevenner.19-01-201616030862725
Dragør KommuneUdyldt udbetalingsblanket til projekt Aktivt ældreliv i Dragør Kommune.27-01-201616030889784
Frederikssund KommuneUdbetalingsblanket - det gode sociale måltid27-01-201616030899922
KløverhavenUdbetalingsanmodning - pulje til demensboliger11-02-2016160309124103
Plejecenter SkanselyetUdbetalingsanmodning - pulje til demensboliger11-02-2016160309424005
Dragør KommuneUdbetalingsanmodning vedr. midler fra demenspuljen10-02-2016160309623524
Fredericia KommuneUdbetalingsblanket, Demensboliger08-02-2016160310319422
Randers KommuneUdbetalingsblanket - pulje til demensboliger04-02-2016160311017449
Aalborg KommuneUdbetalingsanmodning - puljen til demensboliger03-02-2016160311315569
Aalborg KommuneUdbetalingsanmodning - puljen til demensboliger03-02-2016160311315566
Horsens KommuneUdbetalingsanmodning vedr. projekt Døgnrytmelys - pulje til demensboliger03-02-2016160311415554
Horsens KommuneUdbetalingsanmodning vedr. projekt Malteriets have - pulje til demensboliger03-02-2016160311415561
Horsens KommuneUdbetalingsanmodning - pulje til demensboliger03-02-2016160311415539
Lejre KommuneUdbetalingsanmodning - pulje til demensboliger01-02-2016160312112890
Plejecenter BakkegårdenUdbetalingsanmodning - pulje til demens boliger01-02-2016160312212854
Holstebro KommuneUdbetalingsblanket, pulje til særlige tilbud og indsatser til ældre, som normalt ikke benytter de forebyggende hjemmebesøg09-02-2016160312420942
Bornholms RegionskommuneReturnering af Udbetalingsblanket vedr. jeres tilsagn fra puljen til etablering af særlige tilbud og indsatser til ældre04-02-2016160312716129
Esbjerg KommuneUdbetalingsblanket - puljen til etablering af særlige tilbud og indsatser til ældre, der normalt ikke benytter de forebyggende hjemmebesøg01-02-2016160313013156
Allerød KommuneRykker for skemaer til aflæggelse af ældremilliard regnskab - overførsel 2014 samt 201515-02-2016160326727385
SocialstyrelsenRegnskabsskema med revisionspåtegning - Ældrepuljen, Varde02-05-2016160329184286
Kolding KommuneÆldrepuljen - afrapportering 201518-01-201616032921925
Region SjællandTilbagemelding vedr. tidspunkt for slutstatus - Sundheds- og akuthus i Nakskov.30-06-20161603324133687
Region NordjyllandRevisionspåtegnet anlægsregnskab - Sundhedshus Brønderslev.30-06-20161603330133920
Region NordjyllandTilbagemelding vedr. tidspunkt for revisionspåtegning - Sundhedshus Brønderslev.30-06-20161603330133690
Lejre KommuneLøft af Ældreområdet 2015 - revisorpåtegning29-04-2016160333883140
Region HovedstadenRegion Hovedstaden, accept af tilskudsbetingelser - Udbredelse af akuthjælpeordninger.30-06-20161603432134307
 Ny henvendelse17-06-20161603459123327
 Ny henvendelse27-06-20161603459130273
 Ny henvendelse25-06-20161603459129828
 Evaluering19-06-20161603459124087
 Livskvalitet20-06-20161603459124127
RigsrevisionenKvartalsrapport vedr. 3. kvartal 2015 for DNV <8088>.30-06-20161603608133596
RigsrevisionenUdbetaling af kvalitetsfondsmidler til DNU, 2. kvartal 2016 <8088>.30-06-20161603608133598
Ministry of Health GreeceBilag 1 - Brev fra det græske sundhedsministerium om ophævelse af refusionsafkaldsaftalen med Danmark30-06-20161603676133527
Healthcare DenmarkHenvendelse vedr. svensk delegation den 2/ 5 2016 om sundheds it04-02-20161603710134109
SundhedsdatastyrelsenOplæg for svensk højdelegationsbesøg den 2. maj24-02-20161603710134121
Nordfyns KommuneÆldremilliarden. Slutrapport.28-04-2016160396481936
Kalundborg KommuneSpørgsmål vedr. statusrapport - løft af ældreområdet13-05-2016160405297390
Silkeborg KommuneUdbetalingsblanket vedr. Måltidsvenner på Sandgårdsparken - Silkeborg Kommune29-01-2016160405835464
SocialstyrelsenVedr. udbetaling til Holbæk Kommune - projekt Aktivt Ældreliv20-01-2016160406035452
Mariagerfjord KommuneUdbetalingsblanket til projekt hjemmeside ældre Mariagerfjord Kommune03-02-2016160406035460
Odder KommuneVedr. tilsagn om puljestøtte til projekt "Aktivt Ældreliv i Odder Kommune"11-02-2016160406024092
KMDOpgradering til WZ 2016 R2. Ny undervisningsplan til godkendelse01-07-20161604106134612
Odense KommuneErfaringsopsamling for indsatserne under puljen til løft af ældreområdet.11-03-2016160416448024
Tårnby KommuneAnmodning om budgetskema til Ældremilliarden16-03-2016160421952295
SundhedsstyrelsenTidsplan for rapport om indsatser for patienter med multipel sklerose i sundhedsvæsenet01-07-20161605021135261
Silkeborg KommuneFremsender revisorpåtegnet regnskab vedr. pulje til løft af ældreområdet29-04-2016160509182783
Silkeborg KommuneRykker for svar vedr. ældremilliarden.25-04-2016160509178965
LægemiddelstyrelsenLMST eftermiddagsstatus29-06-20161605475135314
LægemiddelstyrelsenLMST eftermiddagsstatus30-06-20161605475135336
LægemiddelstyrelsenLMST eftermiddagsstatus01-07-20161605475135335
SundhedsstyrelsenSST eftermiddagsstatus29-06-20161605475135315
LægemiddelstyrelsenLMST eftermiddagsstatus27-06-20161605475135333
SundhedsstyrelsenSST eftermiddagsstatus28-06-20161605475135310
SundhedsstyrelsenSST eftermiddagsstatus30-06-20161605475135337
LægemiddelstyrelsenLMST eftermiddagsstatus28-06-20161605475135316
SundhedsstyrelsenSST eftermiddagsstatus27-06-20161605475135317
SundhedsstyrelsenSST eftermiddagsstatus01-07-20161605475135334
Albertslund KommuneAnmoder om overførsel af uforbrugte midler fra 2015 til andre formål - Ældremilliarden.30-06-20161605502133774
Udlændinge-, Integrations- og BoligministerietBemærkninger UIBM - WHO´s regionale strategiplan for flygtninge og migranters sundhed.30-06-20161605703134224
PatienterstatningenHøringssvar fra Patienterstatningen - bekg. om indberetningspligt og personlige alarm- og pejlesystemer.30-06-20161605799133398
Styrelsen for PatientsikkerhedPræcisering vedr. akt i aktindsigtssag30-06-20161606084134585
Styrelsen for PatientsikkerhedFremsendelse af akt fra Styrelsen for Patientsikkerhed i aktindsigtssag30-06-20161606084134578
University College NordjyllandSvar vedr. møde om paramedicineruddannelsen29-06-20161606316134033
 Ny henvendelse22-06-20161606559126667
SundhedsdatastyrelsenVedr. tilgængelige data om ernæring til belysning af verdensmål01-07-20161606570134684
BeskæftigelsesministerietBekræftelse fra Beskæftigelsesministeriet på overtagelse af borgerhenvendelse vedr. beskæftigelse.16-06-20161606599134145
 Supplerende spørgsmål i forb. med aktindsigt fra studerende21-06-20161606612133339
SIF GruppenBaggrundsmateriale fra SIF Gruppen - vedr. Living Lab. 26. august 2016,30-06-20161606655134115
SundhedsstyrelsenReferat fra møde om forebyggelsesregister01-07-20161606733134621
JustitsministerietOversendelse af henvendelse fra foreningen "Retten til forskellighed - Circuminfo"01-07-20161606760135284
FinansministerietResultatvurdering af departementschefer for 2015.13-06-20161606768134281
Ballerup KommuneErklæring om projektforløb - Klippekortordningen.29-06-20161606824132769
Faaborg-Midtfyn KommuneAnmodning om budgetændring og revideret budget for projektår 2 - Klippekortordningen.12-05-2016160684593400
Glostrup KommuneAfrapportering af klippekortmodellen30-06-20161606848134916
Konkurrence- og ForbrugerstyrelsenVedr. høringssvar - Konkurrencerådets analyse af grossistmarkedet for medicin.30-06-20161606858133575
Herlev KommuneFremsender revisorpåtegnet regnskab - Klippekortordningen.17-05-2016160686095394
Hvidovre KommuneRegnskabsskabelon samt underskrevet revisionserklæring - Klippekortordningen.17-05-2016160686795673
Lolland KommuneMidtvejsevaluering - Klippekortordningen.21-06-20161606883125959
Nordfyns KommuneRevisionspåtegnet regnskab - klippekortmodellen29-06-20161606890132192
Tårnby KommuneKlippekortmodellen - afrapportering 201520-06-20161606937125176
Fredensborg KommuneRegnskabsaflæggelse - løft af ældreområdet29-06-20161606995132675
 Borgerhenvendelse om HPV - funktionelle lidelser m.v.27-06-20161607021130837
BGRAPHICOverslag, publikation - Kræftplan IV29-06-20161607047134163
Statens Arkiver - RigsarkivetStartbrev vedr. aflevering af papirarkivalier fra Sundheds- og Ældreministeriet29-06-20161607061133335
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskabTakstberegning madservice efter servicelovens § 8322-06-20161607069134883
 Borgerhenvendelse - et råb om hjælp20-05-20161607074130527
Region SyddanmarkRegion Syddanmarks kvartalsrapporter - 1. kvartal 201628-06-20161607081135318