Fra: 22-01-2016 til: 24-01-2016
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Styrelsen for PatientsikkerhedOpfølgende spørgsmål til SPS om markedsføring af sundhedsydelser22-01-2016SJ-STD-DEPMWA1882246
Region MidtjyllandSupplerende spørgsmål vedr. kvartalsrapportering for 3. kvartal 2014 for DNU27-02-201515004171655405
Region MidtjyllandUdbetaling af kvalitetsfondsmidler til Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU), 2. kvartal 201507-04-201515004171682125
Region MidtjyllandSpørgsmål vedr. kvartalsrapportering for 3. kvartal 2014 for DNU26-02-201515004171654914
Europaudvalget EUU
Folketingets Skatteudvalg
Folketingets Socialudvalg
Folketingets Udenrigsudvalg
Folketingets Fødevareudvalg
Det Politisk-Økonomiske Udvalg (PØU)
Folketingets Udvalg vedrørende Det Etiske Råd
Folketingets Retsudvalg
Udvalget for Landdistrikter og Øer
Beskæftigelsesudvalget
SUU alm del - svar på spm 17515-01-201615081351882034
Europaudvalget EUU
Folketingets Skatteudvalg
Folketingets Socialudvalg
Folketingets Udenrigsudvalg
Folketingets Fødevareudvalg
Det Politisk-Økonomiske Udvalg (PØU)
Folketingets Udvalg vedrørende Det Etiske Råd
Folketingets Retsudvalg
Udvalget for Landdistrikter og Øer
Beskæftigelsesudvalget
SUU Orientering om kommissorium for udvalg om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen15-01-201615081351882037
 Erklæring fra den danske sygesikring om ikke-dækning af tandretningsbehandling22-01-201616002821882289
Langeland KommuneSvar på henvendelse om forespørgsel til henvendelse af 27. november 2015 vedr. møde med ministeren22-01-201616006606118
Udlændinge-, Integrations- og BoligministerietOversendelse af åbent brev fra Kommunalpolitiker vedr. asyl og intergration22-01-201616006685435
 Svar på henvendelse vedr. projektopgave vedr. spiseforstyrrelser22-01-201616007105205
KLInvitation til at udpege repræsentanter til udvalg om lægedækning (KL)21-01-201616007175928
Danske RegionerInvitation til at udpege repræsentanter til udvalg om lægedækning (DR)21-01-201616007175927
LægeforeningenInvitation til at udpege repræsentanter til udvalg om lægedækning (Lægeforening)21-01-201616007175925
Danske Regioner
KL
Dansk Sygeplejeråd
Danske Handicaporganisationer
Tandlægeforeningen
Lægeforeningen
Yngre Læger
Danske Patienter
Kræftens Bekæmpelse
Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker BPK
Ankestyrelsen
Rigsombudsmanden på Færøerne
Sundhedsstyrelsen
Styrelsen for Patientsikkerhed
Arbejdsmarkedsstyrelsen
Rigspolitiet
Justitsministeriet
Beskæftigelsesministeriet
Finansministeriet
Forsvarsministeriet
Høring - Lovforslag om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet22-01-201616007715965
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU Orientering vedr. høring over lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet.22-01-201616007716730
UdenrigsministerietHåndakt om status på medicinområdet22-01-201616007945510
 Vedr. møde på mandag22-01-201616008276287
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgOrientering af SUU om vaccineforsyning22-01-201616008306132
Region MidtjyllandKvittering for RM bemærkninger til udkast til ny handlingsplan for DNU20-01-201616009025301
Region MidtjyllandHandlingsplan for DNU - januar 201622-01-201616009026446
Region MidtjyllandUdkast til ny handlingsplan for DNU - december 201521-01-201616009025034
 Orientering om status i sagen22-01-201616009405570
Nationalt Videnscenter for DemensVedr. statusrapport på demensområdet22-01-201616010226637
Region MidtjyllandSUM rykker for RM svar vedr. revideret skabelon til tættere opfølgning på DNU22-01-201616010485406
 Svar på din henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet - oversendt fra Finansministeriet22-01-201616010515299
Den mexicanske ambassade i DanmarkDinner - MX amb.22-01-201616010536775
 Svar fra Sundheds- og Ældreministeriet22-01-201616010716142
Copenhagen Business SchoolKontrakt med ændringer22-01-201616010766501
Region MidtjyllandKvartalsrapport region midtjyllands kvalitetsfondsprojekter pr. 30 september 201522-01-201616011695541
DRAktindsigt DNU, 4. og sidste mail22-01-201616011936523
DRAktindsigt i Sundhedsministeriets korrespondance med Region Midtjylland vedr. DNU22-01-201616011936503
DRAktindsigt DNU, 3. mail22-01-201616011936520
DRAktindsigt DNU, 2. mail22-01-201616011936515
DRAktindsigt DNU22-01-201616011936506
Region HovedstadenRegion Hovedstaden godkender trykning af rapport til projektnr. 20568.22-01-201616012126317
CSC Danmark A/SOpfølgendende test og svar på spm. fra CSC til status på første test af konverterede data fra F2 til Captia22-01-201616012775140
CSC Danmark A/SStatus på første test af konverterede data fra F2 til Captia19-01-201616012774223
Praktiserende Lægers Organisation - PLOKvittering til PLO vedr tvangsindlæggelser og bekendtgørelse nr. 1340 af 2. december 201022-01-201616013236284
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 19922-01-201616013565489
 Svar borgerhenvendelse - kontakt vedr. psykaitrien22-01-201616014066144
Social- og IndenrigsministerietSvar på opfølgende spørgsmål fra SIM vedr. omkostninger ved sundhedskort22-01-201616014135564
 Svar borgerhenvendelse vedr. ME behandling22-01-201616014336160
 Svar mulighed for ph.d.22-01-201616014486175
 Svar borgerhenvendelse efterspørger psykiatrilov på engelsk22-01-201616014646187
Social- og IndenrigsministerietVideresendt - Evaluering omkring forældrebetaling22-01-201616014695217
 Orientering om videresendelse - Henvendelse vedr. evaluering omkring forældrebetaling22-01-201616014695227
OECD - Organisation for economic co-operation and developmentAnmodning om fristforlængelse - Questionnaire for “Better Value” report and request to nominate a focal point22-01-201616014776373
Danmarks Apotekerforening
Lægeforeningen
Danske Handicaporganisationer
Dansk Sygeplejeråd
Ergoterapeutforeningen
FOA - Fag og Arbejde
Danske Fysioterapeuter
Astma-Allergi Danmark
Kræftens Bekæmpelse
Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker BPK
Tandlægeforeningen
Komiteen for Sundhedsoplysning
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
KL
LO - Landsorganisationen i Danmark
Mødrehjælpen
Danmarks Farmaceutiske Selskab
Danmarks Farmaceutiske Selskab
Hjerteforeningen
Sund By Netværket
Danske Regioner
Socialpædagogernes Landsforbund
Datatilsynet
Dansk Farmaceutisk Industri
Arbejdstilsynet
Beskæftigelsesministeriet
Transport og Bygningsministeriet
Søfartsstyrelsen
Høring vedrørende forslag til lov om tobaksvarer m.v.22-01-201616015526722
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU Orientering vedr. høring over forslag til lov om tobaksvarer m.v. (markedsføring, fremstilling, mærkning m.v. af tobaksvarer og urtebaserede rygeprodukter)22-01-201616015526743
Statens Serum InstitutEuroMOMO22-01-201616015986371
UllCareSvar vedr. hjertebehandling20-01-201616016116539
SundhedsdatastyrelsenVideresendelse: Call for tender: ESIF support in the area of health19-01-201616016136622
Statens Serum Institut
Sundhedsdatastyrelsen
Vedr faktura om opkrævning af løn22-01-201616016186771