Fra: 21-01-2016 til: 21-01-2016
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Statens Arkiver - RigsarkivetSundhedsministeret, aflevering af ESDH-system. Yderligere dokumentation iflg. aftale16-11-201513028811882012
KMD A/SVedr. aflevering til Rigsarkivet. Orientering om behov for en større masserettelse i databasen umiddelbart efter den 15. februar 201604-01-201613028811882017
KMD A/SIndkaldelse til møde om henvendelse fra Rigsarkivet vedr. aflevering af ESDH-system19-08-201513028811882016
Region MidtjyllandMøder vedr. tættere opfølgning på DNU, 2. halvår 201525-03-201515004151676630
Region MidtjyllandDagsorden til møde om DNU 29. januar 201520-01-201515004151629649
Region MidtjyllandKvittering for Brev til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse vedr. Det Nye Universitetshospital i Aarhus02-02-201515004151638293
Region MidtjyllandSUM svar til RM vedr. udkast til referat af møde med Region Midt vedr særlig kvartalsrapportering for DNU 4 kvartal09-04-201515004151685588
Region MidtjyllandDagsorden til møde om DNU 29. januar 201526-01-201515004151633861
Region MidtjyllandUdgiftsfordelinger DNU27-01-201515004151635025
Region MidtjyllandHelt endeligt referat pr. 20/04 2015 af møde med RM vedr. særlig kvartalsrapportering for DNU 29. januar 201520-04-201515004151694477
Region MidtjyllandFortolkning af brev fra SUM 19. december 2014 vedr. omflytning på DNU09-02-201515004151642691
Region MidtjyllandUdkast til eeferat af møde med RM vedr. særlig kvartalsrapportering for DNU 29. januar 201519-03-201515004151882051
Statens Arkiver - RigsarkivetKommentarer og spørgsmål til godkendelse af Workzone - foreløbigt svar fra Sundhedministeriet15-12-201515021861882007
Statens Arkiver - RigsarkivetKommentarer og spørgsmål til godkendelse af Workzone - Udkast til ESDH-vejledning - revideret08-01-201615021861882009
Region MidtjyllandEndelig dagsorden til møde vedr. tættere opfølgning på DNU 5. maj 201504-05-201515026681703581
Region HovedstadenDagsorden til møde vedr. tættere opfølgning på DNU 5. maj 201528-04-201515026681700462
Region MidtjyllandTættere opfølgning DNU 1 kvartal 2015 - spørgsmål vedr. milepæle28-04-201515026681700685
Ministeriet for Børn, Undervisning og LigestillingOvertagelse af borgerbrev vedr. Ankestyrelsens afgørelse21-01-201616006684752
Social- og IndenrigsministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse vedr serviceloven § 10721-01-201616006684691
Danske Regioner
KL
Sundhedsstyrelsen
Styrelsen for Patientsikkerhed
Lægemiddelstyrelsen
Justitsministeriet
Rigspolitiet
Forsvarsministeriet
Beredskabsstyrelsen
Lægeforeningen
Dansk Sygeplejeråd
FOA - Fag og Arbejde
Høring - udkast til bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet og det præhospitale beredskab21-01-201616007304837
Næstved KommuneOpfølgning på dialogmøde i Næstved18-01-201616007505073
Næstved KommuneBekræftelse på aftale om afvikling af dialogmødet i Næstved18-01-201616007505072
Guldborgsund KommuneVedr. ministersbesøg i Guldborgsund Kommune20-01-201616007505116
Danske RegionerVedr. bidrag til statusrapport på demensområdet - Danske Regioner21-01-201616010225100
Justitsministeriet
Uddannelses- og Forskningsministeriet
Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling
Opfølgning på mail: Bidrag til regeringens statusrapport på demensområdet19-01-201616010225079
Uddannelses- og ForskningsministerietNy frist for bidrag til statusrapport - UFM19-01-201616010225083
Udlændinge-, Integrations- og BoligministerietMateriale om demensvenlige boliger19-01-201616010355074
Danske RegionerMateriale fra møde om demenshandlingsplan21-01-201616010355088
Udlændinge-, Integrations- og BoligministerietMateriale om demensboliger fra KL19-01-201616010355077
Den danske ambassade i BrasiliaVedr. kommende møde med CONASS om studietur21-01-201616010434548
Europa-KommissionenMateriale til Kommissionen om demens20-01-201616011104147
Aarhus UniversitetshospitalSvar på henvendelse vedr. KOL-patienter20-01-201616011343762
 Svar på aktindsigtsanmodning21-01-201616011784781
Region MidtjyllandLukket punkt vedr. DNU, RR-møde 26. august 201521-01-201616011934705
DRDin anmodning om aktindsigt i korrespondance mellem Sundhedsministeriet og Region Midtjylland vedr. DNU20-01-201616011934074
Region MidtjyllandAnmodning om aktindsigt i korrespondance mellem SUM og RM vedr. DNU20-01-201616011934069
 ad request to cancel name from website21-01-201616012285038
Novopan Træindustri A/Sudbetaling og budget21-01-201616012554320
Dansk FirmaidrætsForbundopdateret budget21-01-201616012574726
MF Karina Adsbøl
Folketingets Social- og Indenrigsudvalg
SOU alm. del. - svar på spm. 7921-01-201616013154368
Addison ForeningenÆndring af aktivitet godkendes21-01-201616013834773
Addison ForeningenÆndring af aktivitet21-01-201616013834730
Styrelsen for PatientsikkerhedAnmodning om svarbidrag vedr. spørgsmål fra Beskæftigelsesudvalget21-01-201616013844980
Danske RegionerØA16 midler til Sundhedsjournalen 2.021-01-201616013884745
 Kvitt. elektrochok i psykiatrien21-01-201616013904761
European Commission DG SANTENext Programme Committee meeting, 04 February 2016, Luxembourg21-01-201616013974798
Social- og IndenrigsministerietSvar på anmodning om yderligere oplysninger om sundhedskortet21-01-201616014134957
Statens Serum Institut
Sundhedsstyrelsen
Antibiotikakampagne 201621-01-201616014355103
Komiteen for SundhedsoplysningVedr. brugerevaluering21-01-201616014355049