Fra: 20-01-2016 til: 20-01-2016
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Region MidtjyllandAnsøgning om udsættelse af færdiggørelse26-03-201513060561677189
Region SyddanmarkPuljemidler - nedbringelse af tvang (sansestimuliprojekt)26-03-201513060561677188
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgREU alm. del - svar på spm. 14118-01-201616002641872378
Region MidtjyllandKvittering for RM kommentarer til Udkast til ny handlingsplan for DNU20-01-201616003441881910
 Mail: Kopi af dagsorden første møde20-01-201616006504092
 Mail ud SUM: rykker for manglende endelig tilmelding20-01-201616006503445
 Mail fra Finland, deltager i mødet20-01-201616006503399
SocialstyrelsenMail til SOS vedr. oplæg om sammenhæng mellem sektorer20-01-201616006503475
 Svar på invitation til ministeren til at deltage i tiltrædelsesseminar den 28. januar 2016 - Sjældne monogene hudsygdomme - udfordringer og perspektiver20-01-201616006603593
CFR HospitalerVedr. anmodning om møde, diskussion af bedømmelsesgrundlag specialeplan19-01-201616006602808
 Svar på henvendelse takker for svar vedr. invitation til møde og fremsender yderligere bemærkninger20-01-201616006613434
Danske RegionerVedr. invitation til Folkemødearrangement 'Bedst for borgerne'20-01-201616006624145
United International PictruesSvar på invtiation til Gallapremiere på "Den dansek pige" 2. februar20-01-201616006643602
Det Kongelige TeaterSvar på invitation til forpremiere på Vintersolhverv20-01-201616006643631
OligofreniforeningenSvar på Invitation til reception fredag 12. februar 201619-01-201616006642607
BeskæftigelsesministerietOversendelse af henvendelse vedr. arbejdsskade20-01-201616006683558
Herning Kommunevedr. skabelon til afrapportering om satspulje19-01-201616006962419
 Svar på borgerhenvendelse20-01-201616006993325
 Svar på Skoleelevers henvendelse - lovgivning af medicinsk cannabis20-01-201616007103800
Danske Regioner
Finansministeriet
Uddannelses- og Forskningsministeriet
Erhvervs- og Vækstministeriet
Vedr. udpegning til styregruppe for foranalysen19-01-201616007203168
Udlændinge-, Integrations- og BoligministerietRykker for overtagelse af henvendelse20-01-201616008373937
Udlændinge-, Integrations- og BoligministerietRykker for bekræftelse på overtagelse af henvendelse20-01-201616008383940
 Svar på henvendelse vedr. medicinsk cannabis20-01-201616009423830
Finansministeriet
Danske Regioner
Region Hovedstaden
Region Midtjylland
Statens Indkøb Moderniseringsstyrelsen
Statusrapporten for regionernes indkøb20-01-201616009723562
Den Britiske Ambassade i DanmarkMøde med britiske parlamentarikere?20-01-201616010593365
Folketingets Beskæftigelsesudvalg
Folketingets Udvalg vedrørende Efterretningstjenesterne
Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg
Folketingets Erhvevs-, Vækst- og Eksportudvalg
Folketingets Europaudvalg
Folketingets Præsidium
Folketingets Forsvarsudvalg
Folketingets Færøudvalg
Folketingets Indfødsretsudvalg
Folketingets Kirkeudvalg
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
SUU Orientering om Lægemiddelstyrelsens inddatering af oplysninger i FMK om medicin købt i udlandet20-01-201616010693460
Folketingets Lovsekretariat
MF Trine Bramsen
Svar på spm. nr. S 47219-01-201616010783228
Folketingets Lovsekretariat
MF Trine Bramsen
Svar på spm. nr. S 47119-01-201616010783230
SundhedsstyrelsenHenvendelse om European Drugs Summer School 201620-01-201616011113408
Landsforeningen af Polio-,Trafik og Ulykkesskadede - PTUVedrørende tilskud til PTU for 2016.20-01-201616011233499
Landsforeningen af Polio-,Trafik og Ulykkesskadede - PTUUdbetalingsanmodning til PTU vedrørende 1. kvartal 2016.20-01-201616011233502
Danske RegionerAnmodning om bidrag fra Danske Regioner vedr. pakkeforløb i psykiatrien20-01-201616011313798
SøfartsstyrelsenOpgørelse over udgifterne til søfarende i 2015.20-01-201616011383551
Allerød KommuneTakster for plejevederlag20-01-201616011653736
 Svar på fornyet henvendelse om aktindsigt i lovforberedene arbejde om gule sundhedskort20-01-201616011783728
 Svar fra Sundheds- og Ældreministeriet på aktindsigtsanmodning20-01-201616011783741
Unik - for de små sjældneSvar på henvendelse til ministeren vedr. palliativ indsats til børn20-01-201616011903813
Vordingborg KommuneVordingborg Kommune Godkendelse af forlængelse i 2016 til projektnr. 22312.20-01-201616011963833
BørnerådetMail til Børnerådet vedr. status på informationsmateriale rettet mod børn og unge20-01-201616012063877
 Mail med svar på borgerhenv. om lukning af Nyborg Sygehus20-01-201616012103919
Region HovedstadenRegion Hovedstaden Angående afslutning af projektnr. 20568.20-01-201616012123894
Styrelsen for PatientsikkerhedMail til SFPS ang. sparringspartner til forskningsprojekt20-01-201616012444140
 Svar på henvendelse vedr. Lægedækning20-01-201616012464160
 Svar på henvendelse vedr. alternativ behandling20-01-201616012474167