Fra: 18-01-2016 til: 18-01-2016
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
 Orientering om oversendelse af henvendelse - Underskriftindsamling mod beslaglæggelse af asylansøgeres ejendele15-01-201615000051879297
SundhedsstyrelsenBestilling til SST vedr. udtalelse i klagesag, hvor der er klaget over Sundhedsstyrelsens manglende overholdelse af lægemiddelloven12-01-201515002771623963
Sundhedsdatastyrelsen SundhedsdatastyrelsenProjektoverblik_NSP hardware upgrade, skabelon med justeret økonomiopstilling - svar fra departementet15-01-201615062871881423
LægemiddelstyrelsenTil orientering: Foreløbig besvarelse af henvendelse vedr. Mercurius Bijodatum Comp15-01-201615074461879976
Danske RegionerPåmindelse: DUT-notat vedr cystisk fibrose15-01-201615074991880952
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 18618-01-201616000121881387
Uddannelses- og ForskningsministerietSvar på henvendelse om apotekernes vagttjeneste18-01-20161600649278
MF Stine Brix
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
SUU alm. del - svar på spm. 18518-01-201616006521037
MF Stine Brix
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
SUU alm. del - svar på spm. 18418-01-201616006521039
MF Liselott Blixt
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
SUU alm. del - svar på spm. 18818-01-201616006532090
MF Liselott Blixt
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
SUU alm. del - svar på spm. 18718-01-201616006532087
PensionDanmarkVedr. mødeanmodning til sundheds- og ældreministeren18-01-20161600660483
Plejehjemmet DagmarsmindeVedr. invitation indvielse Dagmarsminde - privat plejehjem for demente16-01-20161600660302
Healthcare DenmarkPower point præsentation18-01-20161600739537
SundhedsdatastyrelsenVedr. central it-pulje18-01-20161600753745
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU høringssvar og høringsnotat vedr. lovforslag om værdighedspolitikker18-01-20161600762827
Social- og IndenrigsministerietGodkendelse af afsnit om sundhed i rådkonklusioner. SPC meeting 20 January 201618-01-201616007861344
DR AarhusAktindsigtsafgørelse18-01-20161600790841
 Styregruppemøde "Lær at tackle angst og depression"18-01-201616008631252
KLUdkast sendt til KL – beskrivelse til alternative finansieringsmodeller18-01-201616008641255
UdenrigsministerietUdbetaling SUM: 2015. Ministeriet for Sundhed og Ældre18-01-201616008841536
Styrelsen for PatientsikkerhedVedr. klage over afgørelse om aktindsigt18-01-201616009041652