Fra: 15-01-2016 til: 17-01-2016
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Sundhedsdatastyrelsen Sundhedsdatastyrelsenvedr. Dataansvaret for Livstestamenteregisteret og Donorregistret14-01-201610007221877917
Region SyddanmarkGodkendelse af ny tidsplan for førstehjælperordning på Rømø15-01-201611019821879461
Region Midtjyllandstatus Sundhedshus Hostebro15-01-201611075991879331
SundhedsstyrelsenAnmodning om bekræftelse af modtagelse: Midtvejsstatus for projekter under puljen for behandling af svært overvægtige børn15-01-201613022341879527
Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker BPKmøde om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen14-01-2016SJ-STD-DEPSHM1881012
Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker BPKVedr. møde om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen11-01-2016SJ-STD-DEPSHM1881036
Komiteen for Sundhedsoplysningvedr. partnerskab for mental sundhed på arbejdspladsen14-01-201614032881881009
Komiteen for SundhedsoplysningPartnerskabsaftale12-01-201614032881881025
Danske RegionerDanske Regioner svar Mødeindkaldelse - Kortlægning af retspsykiatrien15-01-201614037461880159
Region HovedstadenKvittering for modtagelse af henvendelse15-01-2016SJ-STD-DEPTLAU1880920
Udlændinge-, Integrations- og BoligministerietOversendelse af henvendelse fra 3F ungdom vedr. indslusningsløn15-01-201615000051880513
 Svar på borgerbrev vedr. "metabolic bone disease of prematurity"06-01-201515000661619085
CMS DentalBekræftelse til klager på modtagelse af klage i klagesag vedr. Sundhedsstyrelsens manglende overholdelse af lægemiddeloven12-01-201515002771623973
 Besvarelse på henvendelse vedr Sundhedsstyrelsens svar på henvendelse om uoverensstemmelse i indlægssedler på malariamedicin05-03-201515003261659895
Danske Regioner
Finansministeriet
KL
Statens Serum Institut
Sundhedsministeriet
Sundhedsstyrelsen
Bruttoliste med forslag til referencegruppe for Sundhedsdataprogrammet06-02-201515008371647180
AlzheimerforeningenSvar på brev vedr. Sundhedsstyrelsens plejehjemstilsyn08-04-201515016841684765
Folketingets SundhedsudvalgSUU alm. del - svar på spm. 72008-04-201515016841684769
AlzheimerforeningenKvittering for modtagelse af brev til sundhedsministeren om Sundhedsstyrelsens plejehjemstilsyn13-03-201515016841667598
SSIAkutmodtagelser10-04-201515021881686910
SSIAkutmodtagelser09-04-201515021881686881
Senter for Rus- og Avhengighetsforskning (SERAF)Svar på henvendelse om ”Nordic Clinical Addiction Research Network”15-01-201615027531880125
SundhedsstyrelsenHenvendelse om ”Nordic Clinical Addiction Research Network”15-01-201615027531880138
 Svar på henvendelse vedr. HPV og Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe15-01-201615038241879457
 Svar på henvendelse vedr. anmodning om aktindsigt15-01-201615038241880366
Sundhedsstyrelsen
Styrelsen for Patientsikkerhed
Anmodning om aktindsigt videresendes til SST15-01-201615038241880348
 Svar på skoleelevers Projektopgave i 9. klasse om offentlige og privathospitaler15-01-201615040781880271
Danske RegionerOpfølgning på december møde om PRO14-01-201615053961881062
Lægevidenskabelige selskaber LVSUdkast til eksempelsamling til brug for STARS*05-11-201515058441879851
 Interview om brug af sundhedsdata til gavn for patienter, invitation Statens Serum Institut02-10-201515058441879676
 Interview om brug af sundhedsdata til gavn for patienter, invitation DNVK02-10-201515058441879638
 Udkast til eksempelsamling til brug for STARS*05-11-201515058441879832
 Udkast til eksempelsamling til brug for STARS*05-11-201515058441879857
Aarhus UniversitetInterview om brug af sundhedsdata til gavn for patienter, invitation Aarhus Universitet02-10-201515058441879602
Lægevidenskabelige selskaber LVSInterview om brug af sundhedsdata til gavn for patienter, invitation LVS02-10-201515058441879669
Kræftens BekæmpelseUdkast til eksempelsamling til brug for STARS*05-11-201515058441879868
 Guide til brug for interview, Statens Serum Institut23-10-201515058441879748
 Guide til brug for interview, DNVK23-10-201515058441879733
Kræftens BekæmpelseInterview om brug af sundhedsdata til gavn for patienter, invitation til Kræftens Bekæmpelse02-10-201515058441879570
Region MidtjyllandEksempelsamling i regi af STARS*12-01-201615058441879950
Aarhus UniversitetUdkast til eksempelsamling til brug for STARS*17-11-201515058441879923
Aarhus UniversitetEksempelsamling i regi af STARS*12-01-201615058441879947
Styrelsen for Patientsikkerhedmarkedsføring af sundhedsydelser - spørger om status15-01-201615070801880244
Styrelsen for PatientsikkerhedSpørgsmål om markedsføring, status hos styrelsen04-11-201515070801880230
 Foreløbig besvarelse af henvendelse vedr. Mercurius Bijodatum Comp15-01-201615074461879973
Danske RegionerSvar til Danske Regioner vedr. kortlægning af retspsykiatrien, underskrevet15-01-201615075771881194
 Kvittering for kommentarer til engelsk resume af PRO-analyse15-01-201615081131881154
Kristeligt DagbladPatientinddragelse ift. medicin14-01-201615082331880801
 Kvittering for modtagelse af klage15-01-201616000071879905
LægemiddelstyrelsenAnmoder LMS om bidrag til besvarelse af henvendelse vedr. lægemidlet Fampyra14-01-201616000851877102
Danske RegionerAnmoder Danske Regioner om bidrag til besvarelse af henvendelse vedr. lægemidlet Fampyra15-01-201616000851879510
 Svar på henvendelse vedr. psykologhjælp til unge under 18 år13-01-201616001081875857
 Svar på henvendelse om psykologhjælp til unge under 18 år15-01-201616001081879610
 Svar på henvendelse vedr. psykologhjælp til unge under 18 år15-01-201616001081879553
 Svar på henvendelse vedr. medicinudgifter på hospitalerne15-01-201616001231879304
 Svar på henvendelse vedr. stigende medicinudgifter15-01-201616003771880794
Lægeforeningen
Sundhedskartellet
Dansk Sygeplejeråd
FOA - Fag og Arbejde
Danske Patienter
Danske Handicaporganisationer
Udpegningsbrev til interessentgruppe til udvalg om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen12-01-201616003791881016
LægeforeningenUdpegning til interessegruppen for det nære sundhedsvæsen14-01-201616003791881001
Lægeforeningen
Sundhedskartellet
Dansk Sygeplejeråd
FOA - Fag og Arbejde
Danske Patienter
Danske Handicaporganisationer
Forlængelse af frist, udpegningsbrev til interessentgruppe til udvalg om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen14-01-201616003791880995
 Kvittering for modtagelse af klage15-01-201616003801879953
LægemiddelstyrelsenAnmodning om udtalelse vedr. klage15-01-201616003801879969
 Svar på henvendelse vedr. partikelterapi15-01-201616004861880927
 Svar på borgerbrev om lægehjælp i Danmark, bor i Polen15-01-201616005711879981
 Svar på henvendelse om medbringelse af medicin til Kina15-01-201616005751880060
 kvitt. psykiatri15-01-201616005891880265
 Besvarelse af henvendelse15-01-201616006271881176
 Svar på borgerhenvendelse15-01-201616006281881198