Fra: 13-01-2016 til: 13-01-2016
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Lægeforeningen
Dansk Sygeplejeråd
Tandlægeforeningen
Danske Handicaporganisationer
Danske Patienter
Forbrugerrådet Tænk
Danske Regioner
KL
Opfølgning på følgegruppemøde nr. 2 vedr. evaluering af patientklagsystemet28-01-201510108831635731
SocialdepartementetSvar på spørgsmål fra de svenske myndigheder vedr. evaluering af patientklagesystemet31-03-201510108831680725
LægeforeningenSvar på forespørgsel fra Lægeforeningen vedr. offentliggørelse af evalueringen af patientklagesystemet31-03-201510108831680718
Lægeforeningen
Dansk Sygeplejeråd
Tandlægeforeningen
Danske Handicaporganisationer
Danske Patienter
Forbrugerrådet Tænk
Danske Regioner
KL
Orientering af følgegruppen vedr. evalueringen af patientklagesystemet om den endelige rapport14-04-201510108831689240
Dansk Selskab for PatientsikkerhedOrientering af Dansk Selskab for Patientsikkerhed om offentliggørelse af rapport vedr. evaluering af patientklagesystemet14-04-201510108831689246
SundhedsstyrelsenVedr. Kommentarer til DH-BIO, organdonation13-01-201611033291876012
Dansk SocialrådgiverforeningSvar på henvendelse om UNGASS13-01-201612121431876343
Social- og Indenrigsministeriet
Justitsministeriet
Sundhedsstyrelsen
Lægemiddelstyrelsen
Henvendelse om opslag af EMCDDA-stilling13-01-201614019131875849
Region SyddanmarkAnmodning om midtvejsstatus, pulje til behandling af svært overvægtige børn13-01-201614021861875457
Region Nordjyllandjustering af budget13-01-201614061511874994
Danske Regioner
Amgros I/S
Kvittering for kommentarer fra Amgros til notat fra Lif vedr. prisaftalen for sygehusmedicin07-01-201514062341620346
Danske RegionerKvittering for nyt regionalt medlem til STARS*13-01-201614062571875620
Udlændinge-, Integrations- og BoligministerietAnmodning om overtagelse af borgerhenvendelse vedr. underskriftindsamling mod beslaglæggelse af asylansøgeres ejendele13-01-201615000051874934
Folketingets SundhedsudvalgSUU alm. del - svar på spm. 34709-01-201515000311622112
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Soc. For. (Nedlagt)Bidrag til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold vedr. medicintilskudsreglerne20-01-201515004411630530
Dansk FirmaidrætsForbundbudget13-01-201615022041875795
VIA University College Teknisk-Merkantil HøjskoleVedr. Demenskonference - forespørgsel om ministerindlæg17-12-201515038891875984
POLITICO EuropeSvar på Invitation to Minister Lohde to speak at POLITICO's event "Antimicrobial Resistance", Brussels, February 1713-01-201615038891876023
 Svar på invitation til ministeren til at besøge Epitalet i Kgs. Lyngby13-01-201615038891875883
DiabetesforeningenSvar på mødeinvitation til ministeren13-01-201615038891875970
The Economist GroupSvar på Invitation til "The Economist's Value-based Healthcare in Europe summit" i London 1. marts 201613-01-201615038891875464
Den Britiske AmbassadeVedr. Global Patient Safety Summit13-01-201615038891875920
 Svar på invitation til kort møde med ministeren13-01-201615038891876129
H. Lundbeck A/SSvar på invitation til Drughunter dysten 201613-01-201615038891876090
Fagligt Selskab for Sygeplejersker der abejder med Børn og UngeSvar på invitation til temadag - ufrivillig fastholdelse af børn på hospital13-01-201615038891876081
Københavns KommuneSvar på invitation til besøg i Københavns Kommune og stofindtagelsesrum13-01-201615038891876358
Sund By NetværketSvar på invitation til ministeren13-01-201615038891876103
 Svar på henvendelse om registreng af lægebesøg kun for arbejsskadestyrelsen/ retslægerådet skyld13-01-201615039091875839
 Svar på borgerhenvendelse vedr. udvalg i 200113-01-201615039091874917
 Svar på henvendelse vedr. Intergel13-01-201615054791874932
 Svar på henvendelse vedr. pårørende til ældre13-01-201615055161875918
 Svar på borgerhenvendelse - Flere penge til sygehusene13-01-201615061661875913
 Svar på borgerhenvendelse - Flere penge til sygehusene13-01-201615061661875987
 Svar på henvendelse vedr. medicin overpriser13-01-201615063321874937
Styrelsen for PatientsikkerhedMail til SPS vedr. forespørgsel om sparringspartner til forskningsprojekt om tilsyn13-01-201615068901875837
Nationalt Videnscenter for DemensVedr. Statusrapport på demensområdet 201613-01-2016SJ-STD-DEPMAS1876262
 Svar på henvendelse vedr pleje af ældre13-01-201615073841875903
 Svar på henvendelse om GPS til personer med demens13-01-201615074331875835
 Svar på henvendelse vedr. undersøgelse for HPV-bivirkninger13-01-201615074391874944
 Svar på henvendelse vedr. tilskud til tandpleje13-01-201615074981876078
 Svar på henvendelse ang. tidligere svar fra Sundheds- og Ældreministeriet13-01-201615075841875016
 Svar på henvendelse om mad til ældre[13-01-201615076851875785
 Ministersvar på henvendelse vedr. lægemidler Thalidomid13-01-201615076931876359
Computerworld DenmarkSvar på aktindsigtsanmodning vedr. it-kontrakter13-01-201615079681875887
Danske Regioner
KL
Dansk Sygeplejeråd
Ældre Sagen
OK-Fonden
Dansk Psykolog Forening
Socialpædagogernes Landsforbund
Praktiserende Lægers Organisation - PLO
Lægeforeningen
FOA - Fag og Arbejde
Sundhedsstyrelsen
Danske Patienter
Alzheimerforeningen
DemensKoordinatorer i Danmark
Danske Ældreråd
Danske Seniorer
Ergoterapeutforeningen
Nationalt Videnscenter for Demens
ÆldreForum
OK-Fonden
Selveje Danmark
SUFO - sundhedsfremmende forebyggende hjemmebesøg
Dansk Psykolog Forening
Socialpædagogerne
Demensalliancen
Dagsorden til møde om demenshandlingsplan den 14. januar 201613-01-201615080501875298
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 17013-01-201615081021875999
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 16613-01-201615081021875994
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 16713-01-201615081021875997
Landsforeningen for Ufrivilligt BarnløseUdtalelse fra sundheds- og ældreminister Sophie Løhde12-01-201615082331875115
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm del. - svar på spm. 16813-01-201616000161875925
Danske SeniorerSvar på henvendelse vedr. tilskud til høreapparatbehandling og begravelseshjælp 201613-01-201616000471876238
 Svar på borgerhenvendelse - udskrivning fra hospital13-01-201616000661876020
 Svar på borgerhenvendelse - udskrivning fra hospital13-01-201616000661875993
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 16513-01-201616001041875923
 Svar på henvendelse vedr. værdighed13-01-201616001631875873
Finansministeriet
Social- og Indenrigsministeriet
Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet
Danske Regioner
KL
Møde den 15. januar om demenshandlingsplanen13-01-201616001951875453
Udlændinge-, Integrations- og BoligministerietMøde den 15. januar om demenshandlingsplanen13-01-201616001951876277
 Erklæring om ikke-dækning af tandopretningsbehandling12-01-201616002821873608
 Svar på henvendelse vedr. s.a.r.t13-01-201616003101876124
 Svar til borgeren om offentlig sygesikring i USA13-01-201616003251875202
 kvitt. psykiatri13-01-201616003331875447
 vedr. forespørgsel om udredningsret efter henvisning fra praktiserende speciallæge13-01-201616003571875637