Fra: 11-01-2016 til: 11-01-2016
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
StatsforvaltningenVedr. stedfortræder bortrejst08-01-201613044611869983
Region MidtjyllandDCPT - status11-01-201614036831871417
KL
Danske Regioner
Justitsministeriet
Mødeindkaldelse - Kortlægning af retspsykiatrien, myndigheder11-01-201614037461872703
LAP - Landsforeningen Af nuværende og tidligere PsykiatriMødeindkaldelse drøftelse af kortlægning retspsykiatri, patientforeninger11-01-201614037461872700
JustitsministerietMail til ekspertgruppe og styregruppe: Offenliggørelse af 'Kortlægningen af retspsykiatrien: Mulige årsager til udviklingen i antallet af retspsykiatriske patienter samt viden om indsatser for denne gruppe'17-12-201514037461870064
FinansministerietStatus 4K 2015 - KF-projekterne11-01-201615005001871791
 Centersvar på borgerhenv. - hjælp til spiseforstyrrede13-05-201515022501734169
 centersvar på borgerhenv. - tvangsmedicinering - klage over psykiater - behandlingsdom11-05-201515027441708361
 Besvarelse af henvendelse vedr. økonomisk fordeling mellem forebyggelse og behandling11-01-201615037481871546
Grønlands RepræsentationSvar på invitation til Nytårsreception Sophie Løhde til Nytårsreception i Grønlands Repræsentationen11-01-201615039071872727
FolketingetSvar på invitation til folketingets Ungdomsparlament 25. januar11-01-201615039071873005
Nordisk MinisterrådMail til NRM: Møde den 11. januar08-01-201615049661870173
Social- og Indenrigsministeriet
KL
Danske Regioner
Udpegningsbrev til udvalg om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen05-01-201615052931872474
Dansk Handicap ForbundSvar på invitation til følgegruppe på HPV-området11-01-201615053321872421
 centersvar - dokumentation osv. i psykiatrien04-01-201615056301865069
 Svarbrev vedrørende kontakt med lægevagten i Region Hovedstaden11-01-201615062351872497
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU B 6 - svar på spm. 311-01-201615062501871779
Udlændinge-, Integrations- og BoligministerietFordeling af demensboligpulje11-01-201615063131873102
Danske RegionerOpfølgning på evaluering af patientklagesystemet11-01-201615063281872314
RigsrevisionenSupplerende oplysninger vedr. Rigshospitalet (2015-6001-37)11-01-201615063381872994
KLDUT-høring over lovforslag om en styrket indsats for gravide med et misbrug af rusmidler11-01-201615065911872536
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 4311-01-201615068681872292
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 4211-01-201615068681872120
 Svar på henvendelse vedr. ydelser til dækning af udgifter forbundet med sygdom11-01-201615072551871461
Konkurrence- og ForbrugerstyrelsenAnmodning om bemærkninger til aktindsigtsanmodning07-01-201615075051872379
Danmarks ApotekerforeningSvar på anmodning om aktindsigt08-01-201615075051870434
MF Liselott Blixt
MF Liselott Blixt
MF Jane Heitmann
MF Mette Abildgaard
MF May-Britt Kattrup
MF Flemming Møller Mortensen
MF Lotte Rod
MF Karin Nødgaard
MF Trine Torp
TIL SATSPULJEORDFØRERNES ORIENTERING: Oversigt over udmøntning af satspuljeaftalen 2016-201908-01-201615077881870308
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgOrientering om udmøntning af satspuljeaftalen 2016-201908-01-201615077881870317
Styrelsen for PatientsikkerhedVideresendelse af henvendelse fra SF Ærø og Enhedslisten Ærø vedr. ambulanceberedskabet11-01-201615080351873065
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 16211-01-201615080351871683
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 17311-01-201615080351871907
BUPLMinistersvar til BUPL11-01-201615080891872730
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 18311-01-201615082261873200
 Svar på borgerhenvendelse11-01-201616000101872726
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 17111-01-201616000271872311
 Svar på henvendelse vedr. mammografi11-01-201616000341872465
 Svar på genhenvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet11-01-201616001331871745
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 16911-01-201616001731872390
Landsforeningen SINDBrev af 14. oktober 2005 fra socialministeren og brev af 1. november 2005 fra indenrigs - og sundhedsministeren11-01-201616001921871692
Landsforeningen SINDBrev af 14. oktober 2005 fra socialministeren og brev af 1. november 2005 fra indenrigs - og sundhedsministeren11-01-201616001921871677
 svar vedr. henvendelse om nyredonation11-01-201616002121871679
 vedr. donation af legeme til forskning11-01-201616002461871783
Miljø- og FødevareministerietBrev fra UNECE: rapport vedr. Protocol on Water and Health11-01-201616002541871773
 Vedr. din henvendelse om lydniveauet i biografer11-01-201616002691872713
SocialstyrelsenBidrag til Kortlægning vedr. voldsforebyggelse11-01-201616002711872706
 Vedr. pulje til forebyggelse af sygehuserhvervede infektioner11-01-201616002751873203