Fra: 08-01-2016 til: 10-01-2016
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Social- og IndenrigsministerietNy honoreringsmodel for Det Psykiatriske Patientklagenævn08-01-201609004541870369
SundhedsstyrelsenAnmodning om faglig vurdering fra Sundhedsstyrelsen08-01-201613022341870178
 Genbeskikkelse medlem07-01-201613044611869059
Region MidtjyllandDCPT08-01-201614036831870531
JustitsministerietMail til ekspertsgruppe og styregruppe: Offenliggørelse af 'Kortlægningen af retspsykiatrien: Mulige årsager til udviklingen i antallet af retspsykiatriske patienter samt viden om indsatser for denne gruppe'17-12-201514037461869305
MF Flemming Møller Mortensen
Folketingets Sundhedsudvalg
SUU alm. del - svar på spm. 34505-01-201514074661618618
 Svar på henv. vedr. førtidspension m.v.08-01-201615000051870734
Homann AdvokaterOrientering til Danske Osteopaters advokat om, at henvendelse er videresendt til Styrelsen for Patientsikkerhed08-01-201615000421870831
FinansministerietStatus 4K 2015 - KF-projekterne08-01-201615005001870872
 Svar på skoleelevers henvendelse vedr. spørgsmål til projektuge om kropsidealer08-01-201615040781870275
Social- og IndenrigsministerietFremsendelse_SIM_til orientering08-01-201615043501870357
Region SjællandFremsendelse_Besvarelse af henvendelse om ansvar for betaling af kugledyne08-01-201615043501870354
CSC Danmark A/SGodkendelse af ændringsanmodning ÆA-SUM-054, konvertering af Ældreområdets data i Socialministeriets (MBLIS) ESDH-system til Sundhedsministeriets ESDH-system.08-01-201615047991869880
Nordisk MinisterrådReferat af det første planlægningsmøde06-01-201615049661869258
 Udkast til referat af Antibiotikarådsmøde d. 2/11-15 til rådets bemærkninger08-01-201615055431870841
Den Europæiske Union - EUDanish comments regarding Joint SPC-WPPHSL thematic review on health policy reforms - draft summary report for written comments: DEADLINE 8 January 201607-01-201615062481869846
Bayer A/SMinisteriets svar på Bayers anmodning om aktindsigt i ministeriets brev til Danske Regioner vedr. off-label brug af lægemidler07-01-201615062661870420
RigsrevisionenSupplerende dokumenter vedr. DNU (2015-6001-37)08-01-201615063381870524
RigsrevisionenSupplerende materiale vedr. Rigshospitalet (2015-6001-37)08-01-201615063381870539
RigsrevisionenSupplerende dokumenter vedr. DNU (2015-6001-37)08-01-201615063381870598
RigsrevisionenSupplerende dokumenter vedr. DNU (2015-6001-37)08-01-201615063381870504
LægemiddelstyrelsenInvitation til Temadrøftelse om personlig medicin, Lægemiddelstyrelsen06-01-201615067661869980
Statens Serum InstitutInvitation til Temadrøftelse om personlig medicin, SSI06-01-201615067661869978
SundhedsstyrelsenInvitation til Temadrøftelse om personlig medicin, Sundhedsstyrelsen06-01-201615067661869982
Sundhedsdatastyrelsen SundhedsdatastyrelsenInvitation til Temadrøftelse om personlig medicin, Sundhedsdatastyrelsen06-01-201615067661869981
 Svar på anmodning om aktindsigt i miljøoplysninger08-01-201615067711870853
Dansk ErhvervMøde om demenshandlingsplan - Dansk Erhverv08-01-201615073781870946
CSC Danmark A/SGodkendelse af ændringsanmodning ÆA-SUM-058 på Masserettelser i Captia08-01-201615074561869881
CSC Danmark A/SGodkendelse af ændringsanmodning ÆA-SUM-057 på Udtræk fra WorkZone til LIS08-01-201615074571869882
Region NordjyllandSvar på spørgsmål om kriterierne for godtgørelsesordningen08-01-201615074581870031
FOA - Fag og Arbejde
Dansk Sygeplejeråd
Genfremsendelse af invitation til opfølgningsmøde om demens07-01-201615080501869263
 Undersøgelse af ældres tilfredshed med hjælpen30-12-201515082311870999
PolitikenUndersøgelse af ældres tilfredshed med hjælpen23-12-201515082311871000
Pharma ScandinaviaTina Madsen Sandström - Kvittering for modtagelse af klagesag06-01-201616001411868253
Ernst & YoungSUM kommentarer til Kommissorium III på DNU08-01-201616001791870454
Landsforeningen SINDKvittering for modtagelse af henvendelse08-01-201616001921870740
Radio24syvForeløbigt svar på anmodning om aktindsigt fra Radio24syv08-01-201616002001870334
Radio24syvSvar på aktindsigt08-01-201616002071870449
Danske RegionerSpørgsmål om KF-midler08-01-201616002101870443
 Mail med kvittering for modtagelse af anmodning om aktindsigt i implementeringsplan vedr. udflytning af statslige arbejdspladser08-01-201616002191870755