Fra: 28-01-2016 til: 28-01-2016
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
DG Sante European CommissionBrief discussion on future work on Mental Health and Well-being, 22 January 2016, 15.00 - 16.00, Brussels12-01-201611119111882784
Sundhedsdatastyrelsen SundhedsdatastyrelsenVedr. Vævsanvendelsesregistret28-01-2016SJ-STD-DEPMWA1882768
UdenrigsministerietHøring: Kinas rettelser til Arbejdsprogrammet - danske bemærkninger04-09-201515032971882803
UdenrigsministerietMødeindkaldelse: Interministeriel Kina-arbejdsgruppe tirsdag den 9. juni kl. 15-16]29-05-201515032971882796
Den danske ambassade i HanoiRef af møde med VMoH mandag20-10-201515033791882830
 Borgerhenvendelse - debat om forholdene der tildeles vores ældre generation07-01-201615058571869944
 Borgerhenvendelse vedr. hjemmepleje10-01-201615058571871439
Horsens KommuneTilsagn fra pulje til demensboliger - mangler udbetalingsblanket08-01-201615058571870088
Herning KommuneAnmoder om skabelon til afrapportering om satspulje tildeling til "Demensvenlige boliger"14-01-201615058571877872
 Borgerhenvendelse - pårørende til dement på plejehjem13-01-201515058571876388
Odense KommuneMangler udbetalingsblanket i forbindelse med tilsagn om støtte - pulje for demensboliger05-01-201615058571868921
LægemiddelstyrelsenAnmodning om supplerende bemærkninger - Klage over Sundhedsstyrelsens afgørelse om aktindsigt vedr. lægemidlet Levoflex27-10-201515064481882786
 Borgerhenvendelse - Søger en liste over antallet af hospitaler20-08-201515067001759558
 Vedr. klage m.m.06-01-201615080431868943
 Borgerhenvendelse vedr. patientombuddet10-01-201615080431871149
Social- og IndenrigsministerietVedr. takster - pasning af døende14-01-201616005251879233
Ministry of Health of the republic of LatviaInvitation to the High Level eHealth Conference “Me and My Health - Transcending Borders02-04-201516005641682223
Socialpædagogernes LandsforbundHøringssvar13-01-201616005681882716
FOA - Fag og ArbejdeHøringssvar15-01-201616005681882763
Dansk Selskab for Gastroenterologi og HepatologiHøringssvar11-01-201616005681882706
AnkestyrelsenHøringssvar15-01-201616005681882746
MigrænikerforbundetHøringssvar14-01-201616005681882749
ÆldreForumHøringssvar15-01-201616005681882761
Danske ÆldrerådHøringssvar06-01-201616005681882680
Grønlands HjemmestyreHøringssvar28-12-201516005681882677
Social- og IndenrigsministerietHøringssvar23-12-201516005681882675
Den Videnskabsetiske Komité - Region Sjælland
Region Sjælland
Høringssvar13-01-201616005681882711
Statsforvaltningen SyddanmarkHøringssvar14-01-201616005681882719
Erhvervs- og VækstministerietHøringssvar14-01-201616005681882731
IWA ConsultingHøringssvar15-01-201616005681882753
PatienterstatningenHøringssvar15-01-201616005681882735
Region MidtjyllandHøringssvar15-01-201616005681882756
Aarhus UniversitetHøringssvar15-01-201616005681882737
Miljø- og FødevareministerietHøringssvar07-01-201616005681882692
Konkurrence- og ForbrugerstyrelsenHøringssvar11-01-201616005681882702
ForbrugerombudsmandenHøringssvar12-01-201616005681882707
LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig AssistanceHøringssvar11-01-201616005681882704
 Kopi af ansøgning til projekt Grev Danner Huset, hus for voldsramte mænd06-01-201616006161869063
 Grev Danner Huset, hus for voldsramte mænd m.m. "Rettet"06-01-201616006161869416
 Borgerhenvendelse om manglende udredning06-01-201616006161869024
 Nødstedt patient siden 200229-12-201516006161865170
 Borgerhenvendelse vedr. operation m.m.12-01-201616006161874923
 Henvendelse fra etnisk dansker i Danmark27-12-201516006161866171
Dansk Selskab for Bevægeforstyrrelser (DANMODIS)Anbefaling af permanent rehabiliteringstilbud til patienter med parkinsons sygdom21-01-2016SJ-STD-DEPJBJ5845
 Borgerhenvendelse - kropsbårne hjælpemidler17-01-2016SJ-STD-DEPJBJ543
Folketinget ChristiansborgSUU B 25 spm. 1028-01-2016SJ-STD-DEPSJE10689
Folketinget ChristiansborgSUU B 25 spm. 928-01-2016SJ-STD-DEPSJE10684
Act on itHenvendelse vedr. rygeforebyggelse26-01-2016SJ-STD-SUMMPE10637
 Meddeler at ansøgning trækkes28-01-2016160065910789
 Ansøgning til hvervet som patientrepræsentant i Forfremmelsesrådet28-01-2016160065910389
Landbrug & FødevarerAnmoder om møde med ministeren vedr. anbefalinger til politisk handling mod underernæring27-01-201616006609920
Komiteen for SundhedsoplysningØnsker møde med ministeren for at drøfte pågående initiativer i kommunerne i samarbejde med Komiteen på bl.a. demens- og pårørendeområdet28-01-2016160066010607
 Borgerhenvendelse - forespørger til ministerens fine sorte strik/blonde cardigan med knapper27-01-2016160066110205
Dansk SygeplejerådHenvendelse fra Dansk Sygeplejeråd med antologi "Bladet fra munden"28-01-2016160066110328
DiabetesforeningenInvitation til rundbordssamtale om diabetes ved Folkemødet27-01-2016160066210955
LEADFolkemødeinvitationer26-01-2016160066210951
BeskæftigelsesministerietVedr. overtagelse af borgerhenvendelse vedr. menerstatning26-01-2016160066810260
Styrelsen for Forskning og InnovationVedr. deltagelse i Styregruppe28-01-2016160072010460
Trafik- og ByggestyrelsenTrafik- og Byggestyrelsen - Høringssvar - udkast til bekendtgørelse om ambulancer m.v.27-01-2016160075710236
Region NordjyllandSvar på tidsplan28-01-2016160081610669
UdenrigsministerietAC/330(EAPC)N(2016)0003 - NU - CALL FOR NOMINATIONS AND CONFIRMATION JHAFG Civil Experts (Health)26-01-201616008528551
UdenrigsministerietAC/330(EAPC)N(2016)0004 - NU - Call for Nominations for Civil Experts JHAFG (Agriculture and Food)26-01-201616008528553
CharlottehavenOpjustering af deltagerantal i koncernchefseminar den 2. februar 2016 i Charlottehaven28-01-2016160088810949
Institut for MenneskerettighederHøringssvar_Institut for Menneskerettigheder27-01-201616008959775
OUH Odense universitetshospitalSvar Mexico og OUH28-01-2016160105311030
FarmakonomforeningenHøringssvar18-01-2016160107510764
Lægemiddelindustriforeningen - LIFHøringssvar18-01-2016160107510767
Danske BioanalytikereHøringssvar18-01-2016160107510769
Danmarks ApotekerforeningHøringssvar18-01-2016160107510773
Den Videnskabsetiske Komité for Region NordjyllandHøringssvar18-01-2016160107510710
PharmadanmarkHøringssvar18-01-2016160107510717
DatatilsynetHøringssvar18-01-2016160107510723
Det Etiske RådHøringssvar18-01-2016160107510927
GCP-enheden ved Aalborg og Aarhus UniversitetshospitalerHøringssvar18-01-2016160107510930
Den Nationale Videnskabsetiske KomitéHøringssvar18-01-2016160107510933
Dansk IndustriHøringssvar18-01-2016160107510305
RigsrevisionenHøringssvar18-01-2016160107510308
Region NordjyllandHøringssvar18-01-2016160107510312
 Høringssvar18-01-2016160107510318
De Videnskabsetiske Komitéer for Region MidtjyllandHøringssvar18-01-2016160107510320
Syddansk UniversitetHøringssvar18-01-2016160107510936
Dansk Cardiologisk SelskabHøringssvar20-01-2016160107510957
LægeforeningenHøringssvar20-01-2016160107510959
PatientforeningenHøringssvar19-01-2016160107510964
Danske RegionerHøringssvar18-01-2016160107510967
Det Etiske RådSupplerende høringssvar21-01-2016160107510982
Aalborg UniversitetHøringssvar18-01-2016160107510519
Institut for MenneskerettighederHøringssvar18-01-2016160107510531
BørnerådetHøringssvar18-01-2016160107510534
 Høringssvar18-01-2016160107510272
SocialstyrelsenHøringssvar18-01-2016160107510274
Styrelsen for Forskning og InnovationHøringssvar18-01-2016160107510588
Forbrugerrådet TænkHøringssvar18-01-2016160107510707
 Borgerhenvendelse - demensspørgsmål18-01-201616011241983
FOA - Fag og ArbejdeMødetilmelding fra FOA27-01-201616011809973
Dansk SygeplejerådMødetilmelding fra DSR27-01-201616011809976
Region HovedstadenRegion Hovedstaden Fremsender slutrapport til projektnr. 63506.27-01-2016160121610397
Landsforeningen SINDSIND svar - Brev mødeindkaldelse vedr. kortlægning af retspsykiatrien28-01-2016160121711082
 Borgerhenvendelse - visitation til plejebolig m.m.17-01-201616012271082
SundhedsstyrelsenSST eftermiddagsstatus27-01-2016160124111211
Styrelsen for PatientsikkerhedSTPS eftermiddagsstatus27-01-2016160124111210
LægemiddelstyrelsenLMST eftermiddagsstatus27-01-2016160124111209
SundhedsstyrelsenSST eftermiddagsstatus26-01-2016160124111208
LægemiddelstyrelsenLMST eftermiddagsstatus26-01-2016160124111207
Styrelsen for PatientsikkerhedSTPS eftermiddagsstatus26-01-2016160124111206
Styrelsen for PatientsikkerhedSTPS eftermiddagsstatus28-01-2016160124111212
LægemiddelstyrelsenLMST eftermiddagsstatus28-01-2016160124111213
SundhedsstyrelsenSST eftermiddagsstatus28-01-2016160124111214
Region HovedstadenForspørger om status vedr. forlængelse af projektperiode21-01-2016160129310561
Svendborg KommuneSvendborg Kommune Fremsender regnskab til projektnr. 62168.27-01-2016160135510400
BeskæftigelsesministerietBestilling bidrag til BEU alm. del - spm. 197 + bilag 7720-01-2016160138410464
SundhedsdatastyrelsenUdkast til kommissorium for nationalt implantatregister m. DR kommentar25-01-2016160176210429
SundhedsstyrelsenVedr. Alkolinjen26-01-201616019699616
Statens Serum InstitutAnmodning om orlov fra Lægemiddelnævnet28-01-2016160199510322
BeredskabsstyrelsenRetningslinjer for indsats ved CBRNE-hændelser26-01-201616020408582
 Borgerhenvendelse - Klage over ventetider, udredning, behandling osv.27-01-201616020419513
Vejle KommuneAfgørelse af ansøgning til pulje for demensboliger27-01-201616020439665
 Gode råd fra det virkelige liv25-01-201616020457164
SundhedsdatastyrelsenVedr. Vævsanvendelsesregistret28-01-2016160204610351
 Svar på henvendelse til Sundheds - og Ældreministeriet vedr. plejehjemsundersøgelse27-01-2016160205510384
 Borgerhenvendelse - klage over afgørelse22-01-201616020636910
Center for HjerneskadeNotat til møde om det specialiserede hjerneskadeområde27-01-2016160207410746
UdenrigsministerietAlgeriets Sundhedsminister D. 28.JANUAR28-01-2016160207610988
BeskæftigelsesministerietIndbydelse til møde i tværministeriel arbejdsgruppe om Fo 883: 26. feb 201628-01-2016160209110726
BeskæftigelsesministerietHøring: Ang. arbejdet med FO. 883/0419-01-2016160209110694
SundhedsstyrelsenVedr. G-GOP-guide28-01-2016160209710911
SundhedsstyrelsenVedr. registreringspraksis ift. GOP22-01-2016160209710908
Folketingets LovsekretariatSUU alm. del - spm. 237-23927-01-2016160210410152
 Tysk læge ønsker at søge dansk autorisation20-01-201616021054286