Fra: 26-01-2016 til: 26-01-2016
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Styrelsen for PatientsikkerhedKvittering fra SPS forbindelse med afslag på autorisation som læge26-01-2016SJ-STD-DEPMWA1882512
 Besvarelse efterlader en lang række uafklarede spørgsmål14-01-201615058551879270
Patientforeningen DanmarkKommentarer til ministersvar på PBCs henvendelse af 17. dec. 201514-01-201615058551879257
 Flere danskuddannede praktiserende læger hurtigere - et administrativt knips med fingrene11-01-201615058551872490
Midtjysk Pleje & ErhvervHenvendelse vedr. konkurser i ældreplejen22-12-201515058571882538
DR AarhusAktindsigt i diverse dokumenter fra ministeriets åbne postliste08-01-201615058571870433
Patientforeningen DanmarkKommentar til ministersvar07-01-201615058571869609
FOA - Fag og ArbejdeArbejdsrelateret vold15-01-201615058581879895
 Borgerhenvendelse - diverse spørgsmål/kommentarer14-01-201615058581879355
 Borgerhenvendelse -vil gerne skrive til ministeren11-10-201515061931794712
 Borgerhenvendelse - Fejldiagnose og manglende indsats hos Clozapin-behandlet patient12-10-201515064251794913
 Borgerbrev - underretning om stalking og forfølgelse01-11-201515067991809439
 Vedr. udokumenteret behandling af ME/CFS-patienter17-11-201515075031823934
 Borgerhenvendelse - sindssyge i fængsel17-11-201515075041823109
Danske RegionerKortlægning af retspsykiatrien30-11-201515075771837024
LAP - Landsforeningen Af nuværende og tidligere PsykiatriNytårshilsen11-01-201615077621872851
 Mulig ph.d. om universitetsstuderende med en psykisk diagnose07-12-201515077991843004
 Efterskoleelever - Interview vedrørende psykologi.07-12-201515078001842555
 Borgerhenvendelse - forespørger til psykiatriloven på engelsk07-12-201515078011843472
KAB2. Adventskalender03-12-201515080091871751
SundhedsstyrelsenBemærkninger fra SST vedr. IV-behandling i eget hjem11-01-201615080921882501
KAB2. Adventskalender03-12-201516001501840613
 Evaluering omkring forældrebetaling08-12-201516001541843890
 Borgerhenvendelse - vedr. retspsykiatriske patienter i almenpsykiatrien16-12-201516001551856536
 Borgerhenvendelse - det psykiatriske system18-12-201516001561858713
 Klage over uhensigtsmæssig patientforløb24-12-201516001991864107
Rir RevisionRegnskab 2015 - Psykiatritopmøde 2014-201515-12-201516003881858089
 Vil gerne åbne en gynækologisk praksis incl. fertilitetsbehandling, forespørger til ansøgning, tildeling af ydernummer m.m.12-01-201616005631873956
Grønlands HjemmestyreAnmodning om dødsanmeldelse for afdød14-01-201616006211880934
Region HovedstadenAdgangsrettigheder i Sundhedsplatformen13-01-201616006341876541
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 23626-01-2016SJ-STD-DEPSJE8653
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm 22825-01-2016SJ-STD-DEPSJE7874
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 23025-01-2016SJ-STD-DEPSJE8630
HjerteforeningenKronik i Berlingske Tidende: Mere sundhed for pengene kræver nye partnerskaber25-01-2016SJ-STD-SUMAI8303
Haderslev KommuneForespørger til ministerens dialogmøder om demens rundt om i landet26-01-2016SJ-STD-SUMAI8790
 Borgehenvendelse vedr. fratagelse af kørekort17-01-2016SJ-STD-SUMMPE8192
Nordisk MinisterrådKorrespondance vedr. Grønlands telefoniske deltagelse i møde25-01-201616006508448
Roche A/SAnmodning om møde med ministeren vedr. indsatser på kræftområdet22-01-201616006606023
LAP - Landsforeningen Af nuværende og tidligere PsykiatriInvitation til at holde åbningstale ved LAP's landsmøde 16. april på Hotel Svendborg25-01-201616006607364
AltingetInvitation til at holde oplæg ved konferencen "En sundhedssektor i forandring" den 23. maj 2016 hos Altinget25-01-201616006608306
 Borgerhenvendelse - hilsen til ministeren23-01-201616006618810
Rialto TeaterInvitation til premiere på TAKT & TONE den 5. februar 201625-01-201616006648307
 Velgørenhedskoncert til fordel for Reden i Domkirken 11. december 201624-01-201616006646962
Embassy of the Republic of LithuaniaInvitation til reception i anledning af Litauen national dag 15. februar 14-1621-01-201616006648162
 Åbent brev til Folketinget af om udvisning24-01-201616006687045
 Vedr. Grundlovsmøde 2016 på Edelgave Gods26-01-201616006708353
Dansk Psykolog ForeningDansk Psykolog Forenings høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af sundhedsloven25-01-201616006917339
Dansk Selskab for Almen MedicinDSAM - Høringssvar til forslag til lov om ændring af sundhedsloven25-01-201616006917398
Region MidtjyllandRegion Midtjylland - vedr. Høring over forslag til lov om ændring af sundhedsloven (reel ret til hurtig udredning m.v. )25-01-201616006918090
Dansk ErhvervDansk Erhverv - Høringssvar: forslag til lov om ændring af sundhedsloven (reel ret til hurtig udredning og udvidet frit sygehusvalg ved mere end 30 dages ventetid på behandling)25-01-201616006918323
Dansk ErhvervDansk Erhverv - Høring over forslag om ændring af sundhedsloven (reel ret til hurtig udredning m.v. )25-01-201616006918097
Danske RegionerDanske Regioner - Høringssvar om nye patientrettigheder26-01-201616006918985
Danske BioanalytikereDanske Bioanalytikere - Høringssvar - forslag til lov om ændring af sundhedsloven (reel ret til hurtig udredning m.v. )25-01-201616006917744
Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker BPKBPK høringssvar på Forslag reel ret til hurtig udredning og udvidet25-01-201616006918093
ErgoterapeutforeningenErgoterapeutforeningen - Høringssvar - forslag til lov om ændring af sundhedsloven26-01-201616006918257
Styrelsen for PatientsikkerhedStyrelsen for Patientsikkerhed - høringssvar26-01-201616006919041
 Skoleprojekt om fedme, sundhed og livsstil25-01-201616007108302
Dansk Ambulancetjeneste ApSDK ambulancetjeneste - Hørringssvar - ambulancebekendtgørelse25-01-201616007577169
Fonden Lænke-Ambulatorierne i DanmarkHøringssvar_Lænke-Ambulatorierne26-01-201616008958262
LOS - De private sociale tilbudHøringssvar_LOS25-01-201616008958114
Det Etiske RådHøringssvar_Det Etiske Råd25-01-201616008957351
KLHøringssvar_KL26-01-201616008958902
Jordemoderforeningen
Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi
Høringsvar_Jordemoderforeningen og Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi25-01-201616008958135
BørnerådetHøringssvar_Børnerådet22-01-201616008958403
Dansk Psykiatrisk Selskab Psykiatrisk Center København, afd. O, afsnit 6233Høringssvar_Dansk Psykiatrisk Selskab26-01-201616008958202
Nationalt Videnscenter for DemensBidrag til statusrapport om demens - NVD26-01-201616010229071
Nationalt Videnscenter for DemensBidrag til statusrapport om demens - NVD26-01-201616010229069
Social- og IndenrigsministerietBidrag fra SIM til statusrapport26-01-201616010228631
MedComrevideret materialeudkast til møde d.12.221-01-201616011178228
KLSvar på forslag til møde d.12.224-01-201616011178244
Danske Regioner
KL
MedCom
Svar på forslag til møde d.12.222-01-201616011178240
MedComMaterialeudkast til møde d. 12.220-01-201616011178221
MedComForberedelse til videomøde19-01-201616011173439
Danske RegionerEftersendelse af dagsordenspunkt til mødet i RLTN den 29. januar 2016 vedr. psykologer26-01-201616011878921
Statens Serum InstitutMailkorrespondance om omskæringer26-01-201616011918697
Region HovedstadenRegion Hovedstaden Fremsender delregnskab til projektnr. 63506.26-01-201616012168071
KLKl, deltager Mødeindkaldelse25-01-201616012178442
Transport og BygningsministerietAutomatisk svar: 3. påmindelse: Overdragelse af borgerhenvendelse26-01-201616012248547
Danske RegionerTilmelding til 2. følgegruppemøde (Danske Regioner)25-01-201616012398178
Danske HandicaporganisationerTilmelding til 2. følgegruppemøde (Danske Handicaporganisationer)25-01-201616012398180
LægeforeningenTilmelding til 2. følgegruppemøde (Lægeforeningen)25-01-201616012398181
TandlægeforeningenTilmelding til 2. følgegruppemøde (Tandlægeforeningen)25-01-201616012398184
KLTilmelding til 2. følgegruppemøde (KL)25-01-201616012398179
Danske PatienterSpm. til invitation til 2. følgegruppemøde (Danske Patienter)25-01-201616012398173
LægeforeningenTilmelding til 2. følgegruppemøde (Lægeforeningen)22-01-201616012398175
DR P4 SjællandDiabetesbehandling i Region Sjælland.18-01-201616012408466
SundhedsstyrelsenSST eftermiddagsstatus25-01-201616012418479
Styrelsen for PatientsikkerhedSTPS eftermiddagsstatus25-01-201616012418478
LægemiddelstyrelsenLMST eftermiddagsstatus25-01-201616012418480
 Kopi af mail til pressen22-01-201616012748044
 Kopi af ansøgning til projekt Grev Danner Huset, hus for voldsramte mænd06-01-201616013744633
LægemiddelstyrelsenFristudsættelse - Udtalelse i klagesag jeres sags.nr. 201505167121-01-201616013964801
 Tilføjelse til borgerhenvendelse af 5. januar 2016 vedr. Cure4ou21-01-201616014875878
Ringkøbing-Skjern KommuneRingkøbing-Skjern Kommune Fremsender slutrapport til projektnr. 65218.26-01-201616015418612
SundhedsstyrelsenFra SST_Udkast til tidplan for satspuljen "Kultur på Recept"20-01-201616016817562
Styrelsen for PatientsikkerhedKvittering fra SPS i forbindelse med klagesag26-01-201616016958623
 Borgerhenvendelse - utilfredsstillende oplevelser i det danske sundhedssystem20-01-201616017463874
SundhedsstyrelsenBidrag til Årsrapport for Sundhedsstyrelsen - kapitel 2.4 Målrapportering25-01-201616017698215
Styrelsen for PatientsikkerhedLokation i Aarhus21-01-201616017888515
Styrelsen for PatientsikkerhedNy udgave af implementeringsplan 22.1.201622-01-201616017888513
Region HovedstadenEtablering af hospicepladser på Bornholms Hospital20-01-201616018054209
 Borgerhenvendelse om senge i skyllerum21-01-201616018074700
BeskæftigelsesministerietHøring: ang. arbejdet med FO. 883/0419-01-201616018248904
PolitikenAnmodning om aktindsigt, Politiken25-01-201616018309028
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm 22622-01-201616018537258
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm 22322-01-201616018537252
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm 22422-01-201616018537256
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm 22522-01-201616018537257
SundhedsstyrelsenPICO NKR fedmekirurgi26-01-201616018799131