Fra: 21-01-2016 til: 21-01-2016
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
KMD A/SVedr. udtræk af oplysninger til Rigsarkivet fra Sundhedsministeriets ESDH-system Captia12-10-201513028811882015
Københavns KommuneKøbenhavns Kommune Fremsender slutrapport til projektnr. 62101.30-03-201514040671679855
 Borgerbrev - langvarigt sygeforløb - Jehovas Vidner - muslimer.09-01-201614062291871146
Copenhagen Business School HandelshøjskolenKontrakt med ændringer15-01-201614063481882080
Region MidtjyllandSvar fra RM vedr. manglende opdatering af notat om udgiftsfordelinger DNU28-01-201515004151635171
Region MidtjyllandRegion Midt kommentar til Endeligt referat af møde med RM vedr. særlig kvartalsrapportering for DNU 29. januar 201520-04-201515004151694482
Region MidtjyllandRegion Midts kvittering for Endeligt referat af møde med RM vedr. særlig kvartalsrapportering for DNU 29. januar 201520-04-201515004151694481
Region MidtjyllandRM kvittering for SUM's fortolkning af brev fra SUM 19. december 2014 vedr. omflytning på DNU09-02-201515004151642753
Region MidtjyllandSærlig kvartalsrapport DNU 4. kvartal 201423-01-201515004151632944
Region MidtjyllandRM kommentarer til udkast af referat af møde med RM vedr særlig kvartalsrapportering for DNU 4 kvartal27-03-201515004151678774
Region MidtjyllandDagsorden til møde om DNU 29. januar 201526-01-201515004151633867
Region MidtjyllandUdkast til referat af møde med RM vedr særlig kvartalsrapportering for DNU 4. kvartal (NSK svar til RM kommentar vedr. køkken på DNU)15-04-201515004151691556
Region MidtjyllandDTØ-rapport for DNU 4. kvartal 201424-03-201515004151675484
Komiteen for SundhedsoplysningEndelig præsentation med omtaler af kampagnen fra Komiteen22-12-201515010631882168
Komiteen for SundhedsoplysningVedr Antibiotikakampagne 2015 og bestilling af materialer17-12-201515010631882172
RigsrevisionenSvar til Rigsrevisionen vedr. høring over beretning om regionernes styring af kapaciteten til ambulant behandling i psykiatrien15-01-201615012311882031
Region MidtjyllandTættere opfølgning DNU 1. kvartal 201527-04-201515026681700025
CSC Danmark A/SVedr. navngivning af den historiske base til konverterede sager og dokumenter fra Sociialministeriets F2 vedr. ældreområdet14-01-201615047991882019
Region MidtjyllandTilbagemelding på Udkast til referat af møde med Region Midtjylland om skærpet tilsyn med DNU 27 oktober 201502-12-201515059731882090
 Sundhedskortet - rykker for svar14-01-201615070101877902
Det Kongelige Helse- og OmsorgsdepartementMateriale fra Norge om demensplan13-01-201615077281882026
Nationalt Videnscenter for DemensVedr. bidrag til statusrapport på demensområdet 201508-01-201615078031882186
Nationalt Videnscenter for DemensVedr. demensanalyser11-01-201615078031882190
Nationalt Videnscenter for DemensDiverse om demens08-01-201615078031882188
Nationalt Videnscenter for DemensVedr. data til demensanalyser15-01-201615078031882197
Nationalt Videnscenter for DemensVedr. demensanalyser11-01-201615078031882189
AlzheimerforeningenMateriale som opfølgning på møde den 14. januar14-01-201615080501882195
DemensalliancenInvitation til lancering af demensrummet14-01-201615080501882193
Stevns KommuneVedr. ministerbesøg i Stevns15-01-201616002831882192
Næstved KommuneVedr. dialogmøde i Næstved Kommune12-01-201616002831882191
Næstved KommuneDeltagerliste til dialogmøde i Næstved Kommune15-01-201616002831882198
 Henvendelse vedr. evaluering af L 5920-01-201616006201881882
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm 21821-01-2016SJ-STD-DEPAJR4612
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm 21620-01-2016SJ-STD-DEPAJR4159
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm 21721-01-2016SJ-STD-DEPSJE4610
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm 22121-01-2016SJ-STD-DEPSJE4715
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 22221-01-2016SJ-STD-DEPSJE4727
 Orientering vedrørende ansøgning20-01-201616006593447
Warner BrosInvitation til at deltage i Charlies Hjertegalla 2016 20. marts21-01-201616006604813
Royal Danish Consulate GeneralInvitation til Ministerbesøg i forbindelse med Leadership Forum 2016 i Qatar21-01-201616006604679
International Federation on AgeingInvitation to the IFA Copenhagen Summit, Reablement and Older People20-01-201616006604279
 Invitation til at holde oplæg for 15 kommunikationschefer i sundhedsvæsenet d. 9. marts18-01-201616006601557
 Borgerhenvendelse - vedr. ministerens besøg på Holbæk Akutafdeling den 20. januar 201620-01-201616006613419
DRDR2 Temalørdag om søskende20-01-201616006614214
Ekstra BladetPressehenvendelse vedr. Folketingets medlemmer og deres løn21-01-201616006614854
 Borgerhenvendelse vedrørende servicelov §107 og fraflytning fra bosted Sønderbjergård21-01-201616006684309
Konkurrence- og ForbrugerstyrelsenKonkurrence- og Forbrugerstyrelsen - høringssvar - forslag til lov om ændring af sundhedsloven21-01-201616006914680
Bedre PsykiatriBedre psykiatri - Høringssvar: Forslag til lov om ændring af sundhedsloven21-01-201616006914758
Institut for MenneskerettighederInstitut for Menneskerettigheder - Høringssvar - Forslag til lov om ændring af sundhedsloven20-01-201616006914273
Danske RegionerVedr. udpegning til styregruppe for foranalysen21-01-201616007205095
Guldborgsund KommuneBesøg hos Guldborgsund Kommune21-01-201616007505117
Stevns KommuneDeltagerliste til besøg - Brohøj19-01-201616007505114
Region SjællandProgram for besøg på Vordingborg hukommelsesklinik18-01-201616007505109
Stevns KommuneVedr. program for ministerbesøg - Stevns18-01-201616007505104
Stevns KommuneMateriale fra Stevns ifm. besøg18-01-201616007505105
SherpaOpfølgning på møde21-01-201616008294830
Region MidtjyllandHøringssvar_Region Midtjylland Familieambulatoriet20-01-201616008954355
KLMateriale fra KL om demensboliger18-01-201616010355112
Dansk Psykolog ForeningInvitation til konference: Den tredje alder - hva' nu? på Christiansborg21-01-201616010935118
Europa-KommissionenMøde i Luxembourg om demens den 1.-2. februar 201619-01-201616011103393
Region SyddanmarkRapportering vedr. effektivisering21-01-201616011724271
Danske RegionerUdkast til mandat til fornyelse af overenskomst om psykologbehandling21-01-201616011875043
LægemiddelstyrelsenLMST eftermiddagsstatus19-01-201616012404836
Styrelsen for PatientsikkerhedSTPS eftermiddagsstatus18-01-201616012404823
Styrelsen for PatientsikkerhedSTPS eftermiddagsstatus19-01-201616012404835
SundhedsstyrelsenSST eftermiddagsstatus20-01-201616012404847
Styrelsen for PatientsikkerhedSTPS eftermiddagsstatus20-01-201616012404846
LægemiddelstyrelsenLMST eftermiddagsstatus20-01-201616012404845
SundhedsstyrelsenSST eftermiddagsstatus18-01-201616012404832
SundhedsstyrelsenSST eftermiddagsstatus19-01-201616012404843
Dansk FirmaidrætsForbundopdateret budget21-01-201616012574716
CSC Danmark A/SOpdateret liste over filformater i Captia 2016 til brug for godkendelse hos Rigsarkivet21-01-201616012724661
 Ny henvendelse vedr. toxoplasmosis17-01-201616012742141
Københavns KommuneSundheds- og ældreministerens besøg i Kbh. Kommune den 29. januar21-01-201616012884645
Ministry of Social Affairs and HealthInvitation to nominate experts to GHSA assessments21-01-201616012904375
Ministry of Social Affairs and HealthVedr. Invitation to nominate experts to GHSA assessments21-01-201616012904382
 Ny henvendelse18-01-201616013361567
 Borgerbrev - sammenblanding af sager i Det Psykiatriske Patientklagenævn18-01-201616013412282
 Borgerhenvendelse vedr. patientombuddet10-01-201616013494545
 Svar på henvendelse vedr. udredningsret21-01-201616013695069
 Borgerhenvendelse - klage over personalet på psykiatrisk afdeling17-01-20161601377550
 Borgerhenvendelse vedr. elektrochokbehandling i psykiatrien16-01-20161601390217
Landsforeningen HPV-BivirkningsramteHenvendelse vedr. de økonomiske udgifter ved mulige bivirkninger af HPV-vaccinen16-01-20161601398522
 Borgerhenvendelse vedr. ønske om forskning i HPV-vaccinen19-01-201616013992688
Social- og IndenrigsministerietAnmodning om yderligere oplysninger om sundhedskortet20-01-201616014134953
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm 22021-01-201616014504712
 Borgerhenvendelse - Fortolkning af lovtekst20-01-201616014634208