Fra: 20-01-2016 til: 20-01-2016
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Region MidtjyllandAnsøgning om udsættelse af færdiggørelse af et enkelt projekt i tilsagn om tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse28-04-201513060561700636
EMCDDAHenvendelse om European Drugs Summer School 201608-01-201615006871881890
Dansk SocialrådgiverforeningArbejdsgruppe om ydelsesregistreringerne i psykiatrien05-05-201515027981705969
 Skoleelever - Projekt om lovgivning af medicinsk cannabis15-01-201615040781881951
Gentofte HospitalMail fra Gentofte Hospital ang. knæoperationer?19-01-2016SJ-STD-DEPNSU1881926
University College NordjyllandFremtidens paramedicineruddannelse12-01-201615044791881747
 Truende besøgende på Slagelse Sygehus13-01-201615058551876626
Novo Nordisk Scandinavia AB Region DanmarkØnsker møde med ministeren vedr. national handlingsplan for læger14-01-201615058561881779
Orifarm GroupRadiuskommunikation rykker for svar13-01-201615081181881169
Dansk HørecenterHenvendelse vedr. evaluering af L 5920-01-201616005941881886
HjerneSagenHenvendelse fra Hjernesagen vedr. kørselsordninger19-01-2016SJ-STD-DEPKHK3750
 Foreslår ministeren at besøge Solkrogen19-01-2016SJ-STD-DEPKHK2602
 Borgerhenvendelse- vedr. høringsforslaget omkring damp19-01-2016SJ-STD-DEPPKH3306
 Borgerhenvendelse - høring vedrørende nyt forslag til lov om elektroniske cigaretter m.v19-01-2016SJ-STD-DEPPKH3289
 Borgerhenvendelse - høringssvar vedr. lovforslaget til regulering af E-damp19-01-2016SJ-STD-DEPPKH3303
 Borgerhenvendelse -høringssvar vedr. lovgivningen om e- igaretter19-01-2016SJ-STD-DEPPKH3298
 Vedr. vindmøller18-01-2016SJ-STD-SUMLLU1561
 Mail fra Finland, deltager ikke i middag20-01-201616006504057
SocialstyrelsenMail fra Socialstyrelsen - opdateret deltagerliste18-01-201616006503363
Slagelse KommuneInvitation - indblik i rehabilitering i praksis Slagelse Kommune17-01-201616006601086
 Invitation til deltagelse i møde den 20. januar 2016 vedr. demensstrategi16-01-20161600660527
MedicoindustrienMedicoindustrien anmoder om et møde med ministeren19-01-201616006604141
Nykøbing F. SygehusForespørger om tilbagemeldning på henvendelse af 8. januar 2016 vedr. et oplæg torsdag den 26. maj 201620-01-201616006603864
 Takker for svar vedr. invitation til møde og fremsender yderligere bemærkninger19-01-201616006613308
Alkohol & SamfundRespekt Event på Hovedbanegården18-01-201616006611979
 Borgerhenvendelse - anmoder om ministerens autograf16-01-20161600661476
 Borgerhenvendelse - vil gerne kontaktes af ministeren17-01-20161600661965
LEADInvitation til Sundhedens Topmøde på Folkemødet - Opfølgning19-01-201616006623404
Molecule Consultancy A/SFolkemøde 2016 - invitation til rundbordssamtale den 16. juni 201619-01-201616006623401
Social- og IndenrigsministerietInvitation til reception for nyt Børneråd den 22. januar 201616-01-20161600664469
Birger ChristensenInvitation til show den 4. februar 201619-01-201616006643294
 Borgerhenvendelse - påkørselssagen16-01-20161600668480
Guldborgsund KommuneVedr. ministersbesøg den 25. januar 201620-01-201616007503939
LægemiddelstyrelsenVedr. it-investeringer i 2016 - endelige dokumenter fra Lægemiddelstyrelsen20-01-201616007533971
 Borgerhenvendelse - vedr. kommende lovforslag vedr. Tobaksdirektivet 201620-01-201616008033416
 Borgerhenvendelse - implementering af tobaksdirektivet19-01-201616008033283
 Borgerhenvendelse - lovforslag e-cigaretter19-01-201616008033284
 Borgerhenvendelse - e-cigaretter19-01-201616008033285
 Borgerhenvendelse - e-cigaretter19-01-201616008033286
 Borgerhenvendelse - e-cigaretter19-01-201616008033288
 Borgerhenvendelse - bevar vores damp19-01-201616008033296
 Borgerhenvendelse - nej til et lovforslag der direkte anerkender, at et forbud mod damp er baseret på ren signal værdi, og ignorer al forskning der nu viser at damp er 95% mindre skadeligt end tobak!19-01-201616008033297
 Borgerhenvendelse - e-cigaretter19-01-201616008033299
 Borgerhernvendelse - min damphistorie19-01-201616008033300
 Borgerhenvendelse - drop denne lovgivning om e-cigaretter19-01-201616008033301
 Borgerhenvendelse - bevar dampen19-01-201616008033302
 Borgerhenvendelse - damp19-01-201616008033280
 Borgerhenvendelse - e-cigaretter19-01-201616008033282
 Borgerhenvendelse - stop den nye lov om e-cigaretter19-01-201616008033290
 Borgerhenvendelse - damp19-01-201616008033291
 Borgerhenvendelse - E-cigaretter19-01-201616008033292
 Borgerhenvendelse - damp19-01-201616008033307
 Borgerhenvendelse - kampen for e-cigaretter20-01-201616008033417
 Borgerhenvendelse vedr. e-cigaretter18-01-201616008031963
 Borgerhenvendelse vedr. e-cigaretter19-01-201616008032940
 Borgerhenvendelse vedr. e-cigaretter18-01-201616008032348
 Borgerhenvendelse - Lovforslag mod damp18-01-201616008032279
 Borgerhenvendelse vedr. e-cigaretter18-01-201616008032340
 Utilfreds med svar18-01-201616008342354
RigsrevisionenSpørgsmål til høringssvar fra Rigsrevisionen vedr. høring over beretning om regionernes styring af kapaciteten til ambulant behandling i psykiatrien19-01-201616008943780
Danske HandicaporganisationerUdpegning til interessentgruppe til udvalg om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen18-01-201616009103498
Danske RegionerInvitation til konference om PROM tirsdag d. 15. marts 201619-01-201616009592608
Finansministeriet
Region Hovedstaden
Region Midtjylland
Danske Regioner
Statens Indkøb Moderniseringsstyrelsen
Clearing af statusrapport om regionernes indkøb20-01-201616009723905
Finansministerietspørgsmål fra FM vedr. Statusrapporten20-01-201616009723626
SkatteministerietUdmøntningen af ludomanimidlerne for 201718-01-201616010062681
Norddjurs KommuneSpørgsmål vedr.: Betaling for sondemad til plejehjemsbeboere med terminalerklæring19-01-201616010142719
Den Britiske Ambassade i DanmarkMøde med britiske parlamentarikere?19-01-201616010593070
SundhedsstyrelsenSST vurdering af ansøgninger om ludomanibehandling 201619-01-201616010743204
Dansk HørecenterHenvendelse vedr. evaluering af L 5920-01-201616011073389
HøreforeningenEvaluering af høreapparatområdet20-01-201616011123402
Aarhus KommuneVedr. sygesplejerskers ret til at ordinere medicin20-01-201616011143412
Dansk SygeplejerådNyt udspil: ”Træk på sygeplejerskers stærke kompetencer”20-01-201616011213448
Region SjællandVedr. pulje til nedbringelse af tvang i psykiatrien18-01-201616011443570
 Borgerhenvendelse om anvendelse af befrugtet æg19-01-201616011732603
 Borgerhenvendelse - demens16-01-20161601174485
 Borgerhenvendelse - anmodning om aktindsigt skal behandles korrekt18-01-201616011781647
Danske RegionerNotat til møde om OK-forhandling med psykologerne18-01-201616011873807
Danske RegionerUdkast til mandat til fornyelse af overenskomst om psykologhjælp20-01-201616011873776
Danske RegionerVedr. Notat til møde om OK-forhandling med psykologerne18-01-201616011873806
Faxe KommuneFaxe Kommune Fremsender regnskab til projektnr. 62143.17-01-201616011893790
Styrelsen for PatientsikkerhedTilbagemelding fra Styrelsen for Patientsikkerhed vedr. sager om omskæring20-01-201616011913793
LAP - Landsforeningen Af nuværende og tidligere PsykiatriSvar fra LAP vedr. Helping aunts mv.18-01-201616011923801
Vordingborg KommuneVordingborg Kommune Ansøgning om forlængelse i 2016 til projektnr. 22312.18-01-201616011963820
Region SyddanmarkRegion Syddanmark Fremsender uddybninger til regnskab til projekt 65403.20-01-201616012033856
Region HovedstadenRegion Hovedstaden Angående forlængelse af projekterne 54801 og 54695.18-01-201616012083879
Region HovedstadenRegion Hovedstaden Angående afslutning af prokektnr. 20568.18-01-201616012123890
Region HovedstadenRegion Hovedstaden Fremsender yderligere et regnskab til projektnr. 63506.19-01-201616012163921
Region HovedstadenRegion Hovedstaden Fremsender regnskab og slutrapport til projektnr. 63506.19-01-201616012163915
LAP - Landsforeningen Af nuværende og tidligere PsykiatriMail: mødedeltagelse LAP20-01-201616012173930
Aarhus KommuneAarhus Kommune Fremsender slutrapport til projektnr. 65207.19-01-201616012203942
Langeland KommuneLangeland Kommune Fremsender regnskab til projektnr. 62167.20-01-201616012223960
Styrelsen for PatientsikkerhedMail fra SFPS ang. sparringspartner til forskningsprojekt15-01-201616012444142
Statens Institut for FolkesundhedUnderskrevet rammeaftale med bilag20-01-201616012704173