Fra: 19-01-2016 til: 19-01-2016
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Dansk Center for OrgandonationUdbetalingsanmodning15-01-201609006751881728
Danmarks faste repræsentation ved den Europæiske UnionAnmodning om nomination til CAT i EMA15-01-201610006891881716
Rigsombudsmanden på FærøerneIndberetning vedr. det nye landsstyre15-09-201510046081777144
FolketingetSpm. nr. S 51219-01-2016SJ-STD-DEPSJE1881860
FolketingetSpm. nr. S 51319-01-2016SJ-STD-DEPSJE1881861
DG Sante European CommissionNext Programme Committee meeting, 04 February 2016, Luxembourg18-12-201514022061881867
Udenrigsministeriet7. møde i Koordineringsgruppen for Eksportfremme og Økonomisk diplomati24-11-201514072901881764
Bækkensmerter.dkBækkensmerter Ansøgning til rådighedspuljen - 201614-01-201615000671881814
Udenrigsministeriet7. møde i Koordineringsgruppen for Eksportfremme og Økonomisk diplomati18-11-201515017351881766
Syddansk UniversitetGlædelig Jul & Godt Nytår18-12-201515029571860843
Aids FondetVedr. videreførelse af Sex og Sundheds aktiviteter07-01-201615053351881856
 Borgerhenvendelse - befordring fra privat hospital efter operation08-01-201615058551870554
Norddjurs KommuneSpørgsmål vedr. betaling for sondemad til plejehjemsbeboere med terminalerklæring12-01-201615058571873654
Center for LudomaniSvar på anmodning om supplerende oplysninger til ansøgning om forebyggelse14-01-201615059041881544
Frederiksberg centeretSvar vedr. mail om ønske om uddybende oplysninger14-01-201615059041881533
Healthcare Denmark Forskerparken 10HTysk lægebesøg21-09-201515060251881763
Social- og IndenrigsministerietJAF Health progress report - Final version08-01-201615062481881774
Social- og IndenrigsministerietRådkonklusion til godkendelse - SPC meeting 20 January 2016 - agenda item 215-01-201615062481881726
Dansk Industri
Sundhedsministeriet
Møde i Dansk Industri den 17. november, kl. 14.3023-10-201515065011803263
Sundhedsdatastyrelsen SundhedsdatastyrelsenTidsplan for dataleverancer ifm. forarbejdet for Kræftplan IV15-01-201615066551881732
Statens Institut for FolkesundhedUnderskrevet rammeaftale19-01-2016SJ-STD-DEPLCT3165
Folketinget ChristiansborgSpm. nr. S 51219-01-2016SJ-STD-DEPSJE3189
Folketinget ChristiansborgSpm. nr. S 51319-01-2016SJ-STD-DEPSJE3193
Folketinget ChristiansborgSUU B 25 - spm. 818-01-2016SJ-STD-SUMMPE2040
Folketinget ChristiansborgSUU B 25 - spm. 718-01-2016SJ-STD-SUMMPE2039
Folketinget ChristiansborgSUU B 25 - spm. 618-01-2016SJ-STD-SUMMPE2038
PensionDanmarkVedr. PensionDanmarks mødeanmodning til sundheds- og ældreministeren19-01-201616006602416
DatatilsynetDatatilsynet - høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af sundhedsloven,19-01-201616006912424
QM TeknikBorgerhenvendelse: Vedr. ilsyn tandlæger/kliniske tandteknikere18-01-20161600755732
Region Hovedstadenfaseskifteskema Nyt Hospital Herlev, ajorført efter godkendt udbetalingsanmodning15-01-20161600760742
Nordisk MinisterrådNordic One Health Expertgroup: Report on the third meeting on risk management of issues related to antimicrobial resistance Copenhagen 201519-01-201616007752731
 Borgerhenvendelse vedr. e-cigaretter18-01-201616008032126
 Borgerhenvendelse vedr. e-cigaretter18-01-201616008032127
 Borgerhenvendelse vedr. e-cigaretter18-01-201616008032131
 Borgerhenvendelse vedr. e-cigaretter18-01-201616008032132
 Borgerhenvendelse vedr. e-cigaretter18-01-201616008032342
 Borgerhenvendelse - dansk damplovgivning18-01-201616008031102
 Borgerhenvendelse - tobaksdiretivet18-01-201616008031103
 Borgerhenvendelse - damp18-01-201616008031104
 Borgerhenvendelse - damp18-01-201616008031105
 Borgerhenvendelse vedr. e-cigaretter18-01-201616008031914
 Borgerhenvendelse vedr. e-cigaretter18-01-201616008031913
 Borgerhenvendelse vedr. e-cigarettter18-01-201616008031921
 Borgerhenvendelse om e-cigaretter19-01-201616008032937
 Borgerhenvendelse vedr. e-cigaretter19-01-201616008032938
 Borgerhenvendelse om e-cigaretter19-01-201616008032939
 Borgerhenvendelse om e-cigaretter19-01-201616008032941
 Borgerhenvendelse vedr. e-cigaretter19-01-201616008032942
 Borgerhenvendelse om e-cigaretter18-01-201616008032128
 Vedr. lovforslaget om damp18-01-201616008032194
 Vedrørende forslag til lov om elektroniske cigaretter m.v.19-01-201616008032196
 Borgerhenvendelse vedr. e-cigaretter18-01-201616008032315
 Borgerhenvendelse vedr. e-cigaretter18-01-201616008032346
 Borgerhenvendelse vedr. e-cigaretter18-01-201616008032355
 Borgerhenvendelse vedr. e-cigaretter18-01-201616008031922
 Borgerhenvendelse vedr. e-cigaretter18-01-201616008031923
 Borgerhenvendelse vedr. e-cigaretter18-01-201616008031924
 Borgerhenvendelse om e-cigaretter19-01-201616008032936
 Borgerhenvendelse vedr. e-cigaretter18-01-201616008032123
 Borgerhenvendelse vedr. e-cigaretter18-01-201616008032124
 Borgerhenvendelse vedr. e-cigaretter18-01-201616008032125
 Borgerhenvendelse - høringssvar angående implementering af tobaksdirektivet17-01-20161600817964
 Borgerhenvendelse vedr. e-cigaretter18-01-201616008171853
Forbrugerrådet TænkHøring vedrørende forslag til lov om elektroniske cigaretter m.v.19-01-201616008173179
 Borgerhenvendelse - høring over udkast til lovforslag om regulering af elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere17-01-201616008171081
Region SjællandStatusredegørelse GPS i lægevagtsbiler i Region Sjælland19-01-201616008423128
Region SjællandStatusredegørelse 112-akuthjælpere i yderområder og på øer19-01-201616008463134
Region SjællandSvar på spørgsmål om Køge projektet18-01-201616008501218
CharlottehavenFra Charlottehaven om antal deltagere i koncernchefseminar den 2. februar 201619-01-201616008883244
TurnerforeningenTurnerforeningen søger Rådighedspuljen18-01-201616009032400
Styrelsen for PatientsikkerhedSvar vedr. klage over afgørelse om aktindsigt19-01-201616009042833
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 21518-01-201616009392035
 artikel med henvisning til CFSs ungedomsbarometer19-01-201616009522216
Foreningen af Kroniske Smertepatienter (FAKS)Ansøgning om tilskud om afhængighedsskabende lægemidler og rådgivning af smertepatienter18-01-201616009582230
SundhedsdatastyrelsenOrientering af RUSA om PRO18-01-201616009592240
Styrelsen for PatientsikkerhedSvar fra Styrelsen for Patientsikkerhed vedr. BrysterMedGaranti19-01-201616009642262
Orion PharmaAnsøgning om dispensation, Orion Pharma18-01-201616009662265
Finansministeriet
Danske Regioner
Region Hovedstaden
Region Midtjylland
Evalueringsnotat for tilbud på analyse af regionernes indkøb19-01-201616009722392
Varde KommuneBrev fra sundheds- og ældreminister Sophie Løhde19-01-201616010322882
Region MidtjyllandRM kommentarer til udkast til ny handlingsplan for DNU - december 201519-01-201616010483034
PolitikenPolitiken anmoder om aktindsigt i alle dokumenter vedr. ministeriets kontrakter om køb af it-ydelser af enhver art fra virksomheden CSC18-01-201616010572306
Danske Regioner
Sundhedsministeriet
PROCRIN. Midtvejsevaluering godkendt19-01-201616010583091
Sundhedsministeriet
Danske Regioner
Mail vedr. kontaktperson i SUM om PROCRIN19-01-201616010583073
Danske Regioner
Sundhedsministeriet
Bekræftelse på modtagelse af midtvejsevaluering og mail om ny kontaktperson i SUM vedr. PROCRIN19-01-201616010583094
Als Foreningen
ALS-foreningen
konvertering19-01-201616010623125
DRAktindsigt19-01-201616010823222