Fra: 14-01-2016 til: 14-01-2016
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Center for SelvmordsforskningÅrsrapport CFS 201412-03-201509037681666282
 Prisloft sygehusmedicin 2015-01-0505-01-201509062691618347
Landsforeningen LEVMødetilmelding fra LEV13-01-201609069421878007
Region MidtjyllandRegion Midtjylland Fremsender regnskab og slutrapport til projektnr. 22104.13-01-201609095061876729
SundhedsstyrelsenOrientering om tilbagebetaling14-01-201610008201877954
Komiteen for SundhedsoplysningTakker for møde og fremsender notat og materiale vedr. afstigmatisering EN AF OS14-04-201511003061693729
ATPMISSOC-opdatering januar 201611-01-201611011871878732
Region Syddanmarkstatusredegørelse præhospitalt projekt14-01-201611019821876605
Region Midtjylland3. øjerapporter 4. kvartal 2014 samt sagsfremstilling Region midtjylland27-03-201511113471678755
FolketingetSpm. nr. S 48214-01-2016SJ-STD-DEPABK1877642
Dansk Selskab for PatientsikkerhedDagsorden til projektgruppemøde 19. januar 201613-01-201612098561876471
SundhedsstyrelsenDagsorden til første møde i den tværregionale styregruppe for Dansk Center for Partikelterapi 15. januar 201612-01-201613034931875162
FAKS - Foreningen af Kroniske SmertepatienterInvitation til ministeren om deltagelse ved åbning af udstilling om smertepatienter13-01-201513036411624991
Udenrigsministeriet
European Commission (Kommissionen for den Europæiske Union)
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
Kommissionens kvittering for modtagelse af EU-repræsentationen skrivelse vedr. implementering af fællesskabsbeslutning vedrørende forlængelse af den gældende prisaftale for lægemidler i primærsektoren21-01-201514019991630904
Konkurrence- og ForbrugerstyrelsenKonkurrence- og Forbrugerstyrelsen har ingen bemærkninger til forlængelsen af den gældende prisaftale for lægemidler i primærsektoren08-01-201514019991621644
Komiteen for SundhedsoplysningNæste partnerskabsmøde12-01-201614032881876328
Komiteen for SundhedsoplysningNæste partnerskabsmøde12-01-201614032881876330
Bedre Psykiatri - Landsforeningen for pårørendeBekræftet deltagelse møde patientforeninger12-01-201614037461876855
Region SyddanmarkSammenhæng mellem udvalgte sundhedsydelser og arbejdsmarkedstilknytning15-01-201514057831627045
Region SyddanmarkSammenhæng mellem udvalgte sundhedsydelser og arbejdsmarkedstilknytning19-01-201514057831629074
UdenrigsministerietEU-udvalgsmøde nr. 1/16 tirsdag 12.01.16 kl. 11.00 - 2. udsendelse08-01-201614061341876447
UdenrigsministerietEU-udvalgsmøde nr. 1/16 tirsdag 12.01.16 kl. 11.00 - 3. udsendelse11-01-201614061341876444
UdenrigsministerietEU-udvalgsmøde nr. 11/15 tirsdag den 1. september 2015 kl. 11.00 - 1. udsendelse27-08-201514061341876459
UdenrigsministerietEU-udvalgsmøde nr. 1/16 tirsdag 12.01.16 kl. 11.00 - 1. udsendelse07-01-201614061341876451
UdenrigsministerietEU-udvalgsmøde nr. 11/15 tirsdag den 1. september 2015 kl. 11.00 - 2. udsendelse28-08-201514061341876456
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Soc. For. (Nedlagt)Høring over vejledning om servicelovens § 4112-01-201515002471623276
 Borgerhenvendelse: Uforståeligt afslag på behandling af invaliderende hepatitis C.19-01-201515004661628398
OligofreniforeningenHenvendelse fra Oligofreniforeningen30-01-201515005941636915
OligofreniforeningenHenvendelse fra Oligofreniforeningen30-01-201515005941636902
FolketingetSUU alm. del - spm. 42626-01-201515006001634164
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Soc. For. (Nedlagt)LIU spørgsmål 49 - anmodning om bidrag03-02-201515008081640001
Cryos International - Denmark ApsRykker for svar på henvendelse vedr. salg af æg, fjernelse af §12, annoncering efter donorer i Danmark, som sendes til udlandet, m.v.12-01-201615009021873623
Danmarks ApotekerforeningApotekerforeningen oplyser om faglig kontakt vedr. inhalationstjek18-02-201515010601648324
HelsedirektoratetHenvendelse fra den norske lægemiddelstyrelse vedr. inhalationsvejledning i Danmark18-02-201515010601648304
Haderslev KommuneHaderselv Kommune angående afslutning af projektnr. 65214.13-01-201615013501876401
National Agency for Medicines and Medical DevicesHenvendelse fra de rumænske myndigheder vedr. brugen af health technology assessments i forbindelse med medicintilskudsafgørelser03-03-201515014981660067
FolketingetSUU alm. del - Spm. 68104-03-201515015191659242
Økonomi- og IndenrigsministerietInformationspapir om Sundhedsdataprogrammet28-04-201515016381701719
FinansministerietInformationspapir om Sundhedsdataprogrammet27-04-201515016381701731
FolketingetS 1034 til mundtlig besvarelse10-04-201515022271686784
FolketingetSUU alm. del - Spm. 77309-04-201515022641686604
Region SyddanmarkUdpegning af deltagere til projekter i Sundhedsdataprogrammet28-04-201515023671701705
Region SyddanmarkUdpegning af deltagere til projekter i Sundhedsdataprogrammet28-04-201515023671701658
Danske RegionerUdpegning af deltagere til projekter i Sundhedsdataprogrammet24-04-201515023671701740
FolketingetSUU alm. del - Spm. 81221-04-201515026671696129
UdenrigsministerietHøring: Kinas rettelser til Arbejdsprogrammet - danske bemærkninger. Frist: 28. august 201513-07-201515032971878463
Den danske ambassade i Vietnam UdenrigsministerietVedr. forprojekt for Vietnam15-07-201515033791878523
Nordisk MinisterrådSpørgsmål vedr. udbetalinger det danske formandskab 201513-01-201615034101875985
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
Folketingets Kulturudvalg
Invitation til deltagelse i høring i Folketinget om 'Kultur på recept' den 24. februar 201613-01-201615038891877850
 REMINDER: Invitation for feedback on a new Masters course12-01-201615039081874859
AltingetUndersøgelse om frivilligt arbejde og foreningsliv13-01-201615039081876544
LAP - Landsforeningen Af nuværende og tidligere PsykiatriVandretæppe fra LAP (kontoret)14-01-201615039171877866
Landsforeningen for Marfan SyndromDriftstilskud, sag.nr. 150401604-01-201615040161876775
Styrelsen for PatientsikkerhedUdtalelse i klagesag04-12-201515044601877973
 Svar på henvendelse vedr. autoimmune sygdomme og HPV07-01-201615048011876602
 Borgerhenvendelse - Klage over manglende sundhedsdækning for EU borger19-10-201515052001799538
KLKØF2016: Filmklip om Viborg og Varde12-01-201615059691876325
UdenrigsministerietTilbagemelding fra SUM vedr. en vækstrådgiver på digialiseringsområdet i Tyskland09-12-201515059921878668
UdenrigsministerietLYNHØRING: Styrkelse af forholdet til Tyskland21-08-201515059921878588
Healthcare Denmark Forskerparken 10HForespørgsel om åbning af WHINN - Health and Innovation Week den 21. oktober 2015 i Odense07-07-201515060251878510
Healthcare Denmark Forskerparken 10HDen koreanske delegation 30/6-1/7 - SUM-bidrag17-06-201515060251878520
Sundhedsdatastyrelsen Sundhedsdatastyrelsenbilag til drøftelse om IT-investeringer, windows 2003 og konsolideringsprojekter11-01-201615062871877752
Sundhedsdatastyrelsen SundhedsdatastyrelsenNSP projektdokumenter retur til gennemlæsning18-12-201515062871877771
Sundhedsdatastyrelsen SundhedsdatastyrelsenOverblik, Oplæg og PID på projekter fra Sundhedsdatastyrelsen05-01-201615062871877763
 Svar på henvendelse vedr. medicin overpriser13-01-201615063321876560
 Mikrobølgers skadevirkning og de for alt høje grænseværdier i DK11-01-201615065361872496
 New legislation in Denmark22-12-201515065361862587
 Borgerhenvendelse - sag om kørekort16-10-201515069381798050
 Borgerhenvendelse - Tortur på danske kvinder på danske sygehuse i dagens Danmark 201509-10-201515069421794609
 Borgerhenvendelse vedr. det blå sygesikringskort10-11-201515070901817581
Foreningen Det Sociale NetværkMailkorrespondance med DSN om forkert fakturering: Rejserefusion - det nordiske psykiatritopmøde13-01-201615073191877713
Dansk SygeplejerådNyt udspil: "Træk på sygeplejerskers stærke kompetencer"05-11-201515073231813524
 Borgerhenvendelse - spørgsmål til oprettelse af livstestamente11-11-201515073531818931
 Borgerhenvendelse om klagemuligheder13-11-201515076071820950
 Borgerhenvendelse vedr. livstestamente17-11-201515076131823107
 Borgerhenvendelse - vil du arbejde for at gøre lovforslag gode allerede første gang de vedtages?17-11-201515076191823944
 Ministersvar 13.1.2016 på henvendelse vedr. lægemidler Thalidomid13-01-201615076931876613
LAP - Landsforeningen Af nuværende og tidligere PsykiatriMateriale forud for ministermøde den 14. januar 201608-01-201615077621877044
LAP - Landsforeningen Af nuværende og tidligere PsykiatriVedr. rygeforbud i Slagelse08-01-201615077621876905
LAP - Landsforeningen Af nuværende og tidligere PsykiatriBillede fra mødet i dag med sundheds- og ældreminsistren14-01-201615077621877796
LAP - Landsforeningen Af nuværende og tidligere PsykiatriInfo vedr. vandretæppe11-01-201615077621876902
Danske FysioterapeuterTilmelding til mødet den 14. januar - Danske Fysioterapeuter14-01-201615080501878449
UdenrigsministerietCongratulations - You have been selected to be on the GIT Health Core Team22-12-201515081821878626
Den danske ambassade i Vietnam UdenrigsministerietMinutes from Growth Council meeting15-07-201515081861878459
SundhedsstyrelsenSST eftermiddagsstatus12-01-201615082331876594
Fredericia DagbladPulje til sundhedshuse13-01-201615082331876824
LungeforeningenInterview i Lungenyt13-01-201615082331876825
Styrelsen for PatientsikkerhedSTPS eftermiddagsstatus12-01-201615082331876601
LægemiddelstyrelsenLMST eftermiddagsstatus13-01-201615082331876604
LægemiddelstyrelsenLMST eftermiddagsstatus12-01-201615082331876600
Styrelsen for PatientsikkerhedSTPS eftermiddagsstatus13-01-201615082331876608
Kristeligt DagbladMinisterens debatindlæg13-01-201615082331876829
DR P4 KøbenhavnBesked til forældre på hospitalerne11-01-201615082331876806
SundhedsstyrelsenSST eftermiddagsstatus13-01-201615082331876603
 Borgerhenvendelse - Dampkamp13-01-201616000361875517
 Borgerhenvendelse - Min historie med dampen12-01-201616000361874905
 Borgerhenvendelse vedr. e-cigaretter12-01-201616000361874892
 Borgerhenvendelse vedr. e-cigaretter12-01-201616000361874876
 Borgerhenvendelse om e-cigaretter13-01-201616000361876540
 Borgerhenvendelse - Kamp mod de nye damp regler13-01-201616000361875404
 Borgerhenvendelse vedr. e-cigaretter13-01-201616000361876635
 Borgerhenvendelse vedr. e-cigaretter13-01-201616000361875403
 Borgerhenvendelse vedr. e-cigaretter13-01-201616000361875847
 Borgerhenvendelse - Min erfaring omkring dampning13-01-201616000361875842
 Borgerhenvendelse om e-cigaretter13-01-201616000361876529
 Borgerhenvendelse vedr. e-cigaretter13-01-201616000361876400
SundhedsstyrelsenBidrag fra SST: Notat vedr. vejtrafikstøj14-01-201616000921876864
 Borgerhenvendelse vedr. høringen om tobaksproduktdirektivet og e-cigaretter12-01-201616001591874920
 Høringssvar vedr. implementering af tobaksdirektivet/e-cigaret delen.12-01-201616001591874868
 Borgerhenvendelse vedr. retfærdighed/cancer20-11-201516002481827770
 Ny henvendelse vedr. retfærdighed/cancer20-11-201516002481827766
 Ny henvendelse vedr. retfærdighed/cancer20-11-201516002481827773
 Borgerhenvendelse om organdonation og livstestamente ved hjernedød.22-11-201516002791827414
 Borgerhenvendelse - søger erklæring i forbindelse med tilskud til tandopretningsbehandling26-11-201516002821833165
 Erklæring fra den danske sygesikring om ikke-dækning af tandretningsbehandling14-01-201616002821877522
Odsherred KommuneSøger information om satspuljemidler 2016-2019 og tidspunkter for udmeldelser heraf11-11-201516003241818940
Sundhedsstyrelsen
Lægemiddelstyrelsen
Svar på forespørgsel om deltagelse i følgegruppe til forskningsprojekt om MRSA15-12-201516003661878621
KLKL's Indstilling af medlemmer til udvalg om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen13-01-201616003791876289
Danske PatienterUdpegningsbrev til interessentgruppe til udvalg om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen12-01-201616003791876305
FolketingetSUU alm. del. Spm. 19513-01-201616003861875775
 Orientering fra borger om dennes mail til Rigshospitalet som reaktion på artikel "Midt i et etisk minefelt" sammenholdt med UNHRC Torturkommissions konkluderende observationer af december 201513-01-201616003891875058
Genpact PharmalinkInvestigational medicinal product labeling requirement for Denmark06-01-201616003971869641
 Klage fra borger18-12-201516004031877907
 Klage fra borger03-01-201616004031877923
 Klage fra borger12-11-201516004031877897
 Klage fra borger03-01-201616004031877932
 Klage fra borger18-12-201516004031877903
 Borgerhenvendelse: Lav livskvalitet og selvtillid13-01-201616004041876644
Dentalmæglerne v. Tine JensenKlage fra virksomhed18-11-201516004061877951
Sundhedsdatastyrelsen SundhedsdatastyrelsenSpørgsmål om videregivelse af oplysninger24-11-201516004091877964
Sundhedsdatastyrelsen SundhedsdatastyrelsenSpørgsmmål om indhentning af oplysninger24-11-201516004091877969
Dagbladet InformationAnmodning om aktindsigt i afgørelser om aktindsigt i marts og november 201507-01-201616004111869388
Sundhedsdatastyrelsen SundhedsdatastyrelsenDataansvaret for Livstestamenteregisteret14-01-201616004171878024
Kræftens BekæmpelseAdministration af ordningen vedr. tilskud til tandbehandling til kræftpatienter09-10-201516004441794432
 Borgerhenvendelse - en værdig død02-01-201616004451865690
Ocean TeamKlage over afslag fra Statens Institut for Strålebeskyttelse vedr. rengøring af offshore komponenter04-12-201516004541842609
 Borgerhenvendelse - ønsker regel omkring tandrensning ændret18-12-201516004571858720
 Borgerhenvendelse - Kan man bare fortynde radioaktivt Affald? Om SIS' godkendelse af fortynding af radioaktivt affald fra skifergas20-12-201516004581860473
SundhedsstyrelsenOrientering om transport af radiokative stoffer 2014 (2015)22-12-201516004601864657
EMBASSY OF DENMARK IN MEXICOUdkast til MoU lægemiddelstyrelsen - Mexico17-12-201516004721878457
EMBASSY OF DENMARK IN MEXICOUdkast til MoU lægemiddelstyrelsen - Mexico11-01-201616004721878625
FolketingetEKF alm. del - Spm. 8414-01-201616004731877930
 Referencegruppemøde NKR for moderat og svær bulimi03-02-201516004771639364
Den danske ambassade i SydkoreaVedr. ASEM Conference on Global Ageing and Human Rights of Older Persons20-08-201516004831878598
Den danske ambassade i SydkoreaVedr. ASEM Conference on Global Ageing and Human Rights of Older Persons19-08-201516004831878603
Den danske ambassade i KinaVedr. højtstående delegationsbesøg fra Kina den 31. august26-08-201516004841878558