Fra: 13-01-2016 til: 13-01-2016
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
 Borgerhenvendelse - forskning i psykiatrien01-01-201610051491868893
 Borgerhenvendelse - kopi af brev sendt til Netdoktor.dk05-01-201610051491866329
Danske RegionerBrev fra Danske Regioner vedr. fælles lægemiddelinformation11-01-201610098221876278
FolketingetB 25 - Spm. 313-01-2016SJ-STD-DEPABK1876084
FolketingetSUU alm. del - Spm. 19311-01-2016SJ-STD-DEPABK1875057
FolketingetSUU alm. del - Spm. 19412-01-2016SJ-STD-DEPABK1875087
SundhedsstyrelsenReferat af 12 møde i Nationalt udvalg for NKR - endelige version04-01-201612073921875416
Dansk SocialrådgiverforeningHenvendelse om UNGASS12-01-201612121431876340
LægemiddelstyrelsenMeddeler at medlem fratræder sin plads i Lægemiddelnævnet12-01-201613011391873937
SøfartsstyrelsenSkibsfartspolitisk Specialudvalg - forslag til ændring af EMSA-forordning18-12-201513023571860243
SøfartsstyrelsenSkibsfartspolitisk Specialudvalg - spørgeskema om EU's passagerskibslovgivning18-12-201513023571860174
SøfartsstyrelsenSkibsfartspolitisk Specialudvalg - forslag til rådsafgørelse om Paris MoU - frist 12. januar kl. 1207-01-201613023571870259
 Forespørgsmål fra FAKS vedr. ansøgning om puljemidler til SmerteLinjen05-01-201513030121619171
Region SyddanmarkRegion Syddanmark, Endelig regnskab06-01-201613060561875832
Aarhus KommuneVedr. sygesplejerskers ret til at ordinere medicin03-12-2015SJ-STD-DEPSHM1840172
 Kopi af PRESSEMEDDELELSE til orientering12-01-201614015601874851
 Bemærkninger vedrørende Toxoplasma gondii conoid13-01-201614015601876191
Region SyddanmarkAnmodning om midtvejsstatus, pulje til behandling af svært overvægtige børn13-01-201614021861875452
FormpipeMateriale fra kursus12-01-201614047791874062
 Klage over PSP-samarbejdet02-01-201614048321865675
Region NordjyllandSpørgsmål vedr. projekt om mundhygiejne13-01-201614061511874976
Danske Regioner
Amgros I/S
Kommentarer fra Amgros til notat fra Lif vedr. prisaftalen for sygehusmedicin06-01-201514062341620340
Danske RegionerNyt regionalt medlem til STARS*13-01-201614062571875616
UdenrigsministerietOrientering vedr. eksplosion på Sultanahmet Pladsen i Istanbul, Tyrkiet12-01-201614064951874488
FAKS - Foreningen af Kroniske SmertepatienterAnsøgning til puljen Tilskud til indsatser inden for analyse og oplysningsvirksomhed om lægemidler 201526-01-201514067671634303
 Underskriftindsamling mod beslaglæggelse af asylansøgeres ejendele04-01-201615000051866357
Landsforeningen for PTSD i Danmark
Landsforeningen for PTSD i Danmark
PTSD i Danmark sender accept og udbet.22-12-201515000671875501
LægemiddelstyrelsenSvar fra LMS: Vedr. spørgsmål til sag vedr. udtalelse omkring Marevan/Horisto12-01-201615003261874224
 Parallelimportør af lægemidler sender kopi af breve til apotekerne om returnering og kreditering14-01-201515003381625646
 Henvendelse fra apoteker om korrespondance med parallelimportør vedr. returnering og priskreditering15-01-201515003381627023
 Henvendelse om brev fra parallelimportør vedr. returnering og priskreditering14-01-201515003381625659
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Soc. For. (Nedlagt)Anmodning fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold om bidrag til borgerhenvendelse vedr. medicintilskud15-01-201515004411627326
 Borgerhenvendelse - vedlægger kopi af brev07-01-201615008021869633
 Ny henvendelse08-01-201615008021870077
 Borgerhenvendelse - fremsender dokumenter til orientering07-01-201615008021869635
Sundhedsstyrelsen
Statens Serum Institut
Danske Regioner
Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM)
Lægeforeningen
Danmarks Apotekerforening
Operate A/S
Komiteen for Sundhedsoplysning
Endeligt referat fra mødet om evaluering af årets antibiotikakampagne12-01-201615010631874987
FolketingetSUU alm. del - spm. 68605-03-201515015931660755
FinansministerietAfhændelse af ejendomme11-01-201615019511875099
Dansk FirmaidrætsForbundStatus og økonomi for efteråret 201513-01-201615022041875626
 Borgerhenvendelse - situationen omkring ambulanceudbuddet i Region Syddanmark12-01-201615023561873991
Danske RegionerUdpegning af ny dommer til Landstandlægenævnet12-01-201615028131873645
Kræftens BekæmpelseGenfremsender invitation til ministeren til repræsentatskabsmøde 21. maj12-01-201615038891874861
BørnerådetInvitation til afskeds- og tiltrædelsesreception for Børnerådet 22. janauar12-01-201615039071874904
 Borgerhenvendelse - søger et udvalg der skal undersøge måder at effektivisere sundhedssektoren i fremtiden12-01-201615039091874007
Kræftforeningen De AktiveDriftspuljen 2015 udbet23-12-201515040361875511
 Er ECT (elektrochock ) behandling ulovlig og uforenlig med lægeloven hvor læger kun må hjælpe patienter07-01-201615045581869904
cBrain A/SVedr. konvertering fra MBLIS til Captia. Fremsendelse af en fil til CSC med de manglende elektroniske forelæggelser.08-01-201615047991875458
CSC Danmark A/SStatus på tidsplan for konvertering af sager og dokumenter fra Socialministeriets F2 til Captia13-01-201615047991876106
CSC Danmark A/S
CSC Danmark A/S
Vedr. konvertering fra MBLIS til Captia. Beskrivelse til cBrain over forelæggelser hvor det elektroniske dokument mangler.06-01-201615047991875455
 Borgerhenvendelse vedr. stress13-01-201615058581875470
Statsrevisorerne SekretariatetStatsrevisorernes beretning nr. 1/2015 om adgangen til it-systemer, der understøtter samfundsvigtige opgaver15-10-201515059911874842
 Uddybning af sin klage22-12-201515068611863672
 Klage over at ministeriet ikke har behandlet hans sag22-12-201515068611863669
 Rykker for svar21-12-201515068611860611
 Rykker for svar20-12-201515068611860482
 L53-2012 forligskredsens møde den 28. oktober 201527-10-201515068621805421
Styrelsen for PatientsikkerhedSvar fra SPS på forespørgsel ang. sparringspartner til forskningsprojekt om tilsyn11-01-201615068901873311
LægemiddelstyrelsenSamlet materiale fra interessentmøde vedr. lovforslag om kliniske forsøg med lægemidler12-01-201615072001874041
 Om Sundhedsstyrelsens vejledning om hørehæmmede patienter18-11-201515072791825463
Forlaget jurainformationForespørger til svar på henvendelse vedr. skrivelse af 17. december 2014 om høreapparatbehandling26-11-201515074261833167
Region MidtjyllandFaserapporteringsskemaer Region Midtjyland13-01-201615075371876179
Cykling uden alderFordeling af pulje til værdig ældrepleje & forpligtelsen13-01-201615082331875359
Dagens MedicinInvolvering af interessentgruppe13-01-201615082331875402
Den danske ambassade i SydkoreaBidrag til International UHC conference in Seoul 14-15 January13-01-201616000601875040
Styrelsen for PatientsikkerhedRevideret resultatkontrakt 2016 for Styrelsen for Patientsikkerhed - v.212-01-201616001421874894
Ernst & YoungKommissorium 3 på DNU – DTØ’s kommentarer til handlingsplan12-01-201616001791875588
Den Japanske AmbassadeHenvendelse fra den japanske ambassade om it-systemer i sundhedsvæsenet05-01-201616002981874275
 Borgerhenvendelse vedr. forsikring og behandling i USA (engelsk)04-12-201516003251842293
BørneulykkesfondenBørneulykker12-01-201616003281875181
 Borgerhenvendelse - diagnose og rettigheder m.m.08-01-201616003331870428
 Borgerhenvendelse: Giv de psykisk syge et givtigt alternativ til en passiv tilværelse 16003421869996
 Borgerhenvendelse vedr. klagesag videregivet fra Kirkeministeriet10-01-201616003431872328
Region MidtjyllandKøkken på DNU - punkt på regionsrådsmøde13-01-201616003441875434
 Beretning om behandlingsret m.v10-01-201616003521873307
 udredningsret for henviste fra speciallæge12-01-201616003571875624
Styrelsen for International Rekruttering og IntegrationUndersøgelse af statslige myndigheders kommunikation på engelsk11-01-201616003731872762
 Borgerhenvendelse - klage over afgørelse11-01-201616003801873574