Fra: 07-01-2016 til: 07-01-2016
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
RetsinformationVigtig information om Lex Dania produktion07-01-201609023931869576
Danske PatienterMeddeler at Danske Patienter ikke har mulighed for at indstille patientrepræsentant06-01-201609038251868896
ErhvervsstyrelsenErhvervsstyrelsens høringssvar vedr. Bekendtgørelse om ambulancer og uddannelse af ambulancepersonale m.v.07-01-201609038321869284
 Henv. psykiatri29-12-201510051491865171
JustitsministerietListe 03-2016 over præjudicielle sager ved EU-Domstolen06-01-201611030361869021
JustitsministerietOversigt 02/16 over præjudicielle sager ved EU-Domstolen21-12-201511030361861877
Mændenes HjemEmail fra mændenes hjem afrapportering: Den Runde Firkant - Sundhedsrummet & Caféen07-04-201512007211683504
Odense KommuneE-mail fra Odense Kommune slutrapport07-04-201512047621683498
Esbjerg KommuneHenvendelse Slutrapport - Forsøg med sundhedsrum26-03-201512047631680458
Region SyddanmarkUddybet midtvejsstatus, pulje til behandling af svært overvægtige børn07-01-201614021861869645
DiabetesforeningenStatusskema for partnerskabsprojekt PIFT05-01-201614031871867993
DockenOrdrebekræftelse på Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses-arrangement23-02-201514074601653009
BeskæftigelsesministerietBekærftelse på overtagelse af borgerhenvendelse vedr. erstatning for arbejdsskade07-01-201615000051869571
Lægemiddelindustriforeningen - LIFInvitation til Lifs konference: Nye lægemidler - fremskridt eller dilemmaer i patientbehandlingen?16-12-201515002091867857
Social- og IndenrigsministerietLånebrev11-12-201515004711869767
Social- og IndenrigsministerietRevision af finasieringsprofiler (dec 2015) og lånebreve til 201611-12-201515004711869763
CodeoTilbud fra Codeo vedr. arkiveringsversion af Undersøgelse af kræftpatienters oplevelser18-12-201515007061869644
CSC Danmark A/STilbud fra CSC vedr. arkiveringsversion af undersøgelse19-11-201515007061869679
 Henvendelse 2 ang. svar vedr. psykologhjælp09-04-201515019131685557
FinansministerietAfhændelse af ejendomme07-01-201615019511869828
Nordisk MinisterrådVedr. frister04-01-201615021151869527
CSC Danmark A/SPeriodeskift. Bidrag til ESDH-vejledningen vedr. dokumentformater / filtyper05-01-201615021861868891
Pension DanmarkPersonlig invitation til Morning Brief med Troels Lund Poulsen05-01-201615038891867724
Region HovedstadenBrev fra Region Hovedstaden vedr. FMK17-12-201515038981867870
Det Kongelige TeaterGamle mennesker danser diskodans på Det Kongelige Teater06-01-201615039071869102
Epoch Times NordicNytårshilsen til kineserne05-01-201615039081867681
 Gør opmærksom på bogen: "Vi vinder når vi vågner"06-01-201615039081868945
 Tak for støtten til international dag med fred06-01-201615039091869338
 Studerende ønsker interview om aktiv dødshjælp06-01-201615040781869358
 8. klasse har projekt og stiller spørgsmål vedrørende flygtninge05-01-201615040781867687
Fredericia KommuneAfgørelse af ansøgning til pulje for demensboliger05-01-2016SJ-STD-DEPAIHW1866867
 Forespørger til ansøgning18-12-2015SJ-STD-DEPNSU1859626
ALK A/SAnsøgning om dispensation04-01-201615048381869006
Nordisk MinisterrådSvar fra NRM: Referat af det første planlægningsmøde07-01-201615049661869569
Nordisk MinisterrådMail fra NRM: Arbejdsgrupper under Nordisk Ministerråd21-12-201515049661869580
 Svar på henvendelse vedr. further concern and request for ”Certificate of conformity”07-01-201615054791869848
CSC Danmark A/SAktivitetsplan for ESDH periodeskift den 16. januar 201607-01-201615056191869837
 Svar på henvendelse til sundheds - og ældreministeren07-10-201515057671793098
Statens Serum InstitutHøringssvar SSI 2. høring06-01-201615057761869514
SundhedsstyrelsenHøringssvar SST 2. høring06-01-201615057761869513
LægemiddelstyrelsenHøringssvar LMS 2. høring07-01-201615057761869517
 Klage over sagsbehandlingstid06-01-201615058121868895
 Takker for svar på henvendelse vedr. hjemmehjælp men mener ikke han har klaget22-12-201515060831862621
EpinionProject_19457_Ankestyrelsen_Rapport 03-12-201504-12-201515061051868728
MedComMedCom midler06-01-201615062821869834
Dansk Selskab for PatientsikkerhedDSPS_oplæg til møde 08011606-01-201615063041869369
RigsrevisionenSvar fra RR vedr. SUU alm. del - Spm. 192 vedr. kvalitetsfondsbyggerier (2015-6001-37)07-01-201615063381868965
 EHS Krav om videnskabelige beviser blokerer politiske beslutninger01-01-201615065361865654
 Autisme og mikrobølger23-12-201515065361865619
 Autisme og mikrobølger og isolation fra samfundet29-12-201515065361865167
 Borgerhenvendelse - vedr. Sundhedsstyrelsens mangelfulde indsats på mikrobølgeområdet25-12-201515065361864448
 Fremsender korrespondance vedr. autisme og mikrobølger27-12-201515065361864571
Holstebro KommuneAfgørelse vedr. ansøgning til pulje til etablering af særlige tilbud og indsatser til ældre, der normalt ikke benytter de forebyggende hjemmebesøg.05-01-201615065541867957
Konkurrence- og ForbrugerstyrelsenBemærkninger vedrørende udlevering af oplysninger07-01-201615075051869472
 Borgerhenvendelse - ros til plejehjem05-01-201615075141866301
Region MidtjyllandFaserapportering DNU 3. kvartal 2015 genfremsendelse07-01-201615075371868978
 Borgerbrev: Svar på: Jeg står gerne på mål for regeringens prioriteringer på sundhedsområdet08-12-201515080041845933
 Borgerhenvendelse vedr. cannabis03-01-201615081201867459
Kolding KommuneKvittering for svar på henvendelse vedr. befordringsgodtgørelse ifm. genoptræning07-01-201615081241868910
Kolding KommuneRykker for svar på spørgsmål af 17. december 2015 vedr. § 172 i sundhedsloven06-01-201615081241868952
Kolding KommuneHenvendelse vedr. spørgsmål til § 172 i sundhedsloven17-12-201515081241858191
 Borgerhenvendelse vedr. e-cigaretter05-01-201616000361867821
 Borgerhenvendelse vedr. E-cigaretter05-01-201616000361867803
 Borgerhenvendelse vedr. lovforslag om e-cigaretter04-01-201616000361867834
 Borgerhenvendelse om e-cigaretter07-01-201616000361869620
 Borgerhenvendelse vedr. e-cigaretter07-01-201616000361869639
 Borgerhenvendelse vedr. E-cigaretter06-01-201616000361869364
 Borgerhenvendelse - retten til at vælge livsstil05-01-201616000361868939
 Borgerhenvendelse - E-cigaretter06-01-201616000361868984
 Borgerhenvendelse om e-cigaretter06-01-201616000361869025
 Borgerhenvendelse om e-cigaretter06-01-201616000361869144
 Borgerhenvendelse vedr. damp06-01-201616000361869114
 Borgerhenvendelse om e-cigaretter06-01-201616000361869361
 Borgerhenvendelse vedr. e-cigaretter06-01-201616000361869359
 Borgerhenvendelse vedr. E-cigaretter06-01-201616000361869362
 Borgerhenvendelse om E-cigaretter06-01-201616000361869363
 Borgerhenvendelse vedr. e-cigaretter06-01-201616000361869365
 Borgerhenvendelse - Støt op om damp, ikke bekæmp det05-01-201616000361867807
 Borgerhenvendelse - vil ikke acceptere nyt lovforslag om e-cigaretter05-01-201616000361867835
 Borgerhenvendelse - en lykkelig damper04-01-201616000361867841
 Borgerhenvendelse - e-cigaretter04-01-201616000361867816
 Borgerhenvendelse vedr. E-cigaretter04-01-201616000361867831
 Borgerhenvendelse - e-cigaretter06-01-201616000361867860
 Borgerhenvendelse - kommentar vedr. ny lovgivning05-01-201616000361867666
 Borgerhenvendelse om e-cigaretter04-01-201616000361867806
 Borgerhenvendelse - Ny lov ang. damp04-01-201616000361867823
 Borgerhenvendelse vedr. damp05-01-201616000361867830
 Borgerhenvendelse vedr. damp05-01-201616000361867833
 Borgerhenvendelse - indsigelser mod lovforslaget omkring regulering af E-cigaretter05-01-201616000361867855
 Borgerhenvendelse - E cigaretter05-01-201616000361867856
Association of Innovative Pharmaceutical IndustryAnswer to enquiry regarding official source of information on the price of medical products06-01-201616000701868112
 Borgerhenvendelse vedr. HPV-vaccinen og folkets manglende tillid til lægers videnskabelighed02-01-201616000821866192
Pharma ScandinaviaKLAGE OVER AFGØRELSE ”Afgørelse om fremtidig tilskudsstatus for lægemidler mod alkoholafhængighed i ATC-gruppe N07BB” af 25. november 201507-01-201616001411869374
 Borgerhenvendelse - klage i forbindelse med dødsulykke på Rigshospitalet21-12-201516001491864341
Danske PatienterEffektiv anvendelse af ressourcer16-12-201516001531867853
 Borgerhenvendelse - TDP høring03-01-201616001591866548
Herning KommuneSkabelon til afrapportering om satspulje tildeling til "Demensvenlige boliger"21-12-201516001651860706
 Borgerhenvendelse - Ældre og systemet03-01-201616001671866263
Cortex Consult A/S
Parenti IVS
Vedr. ny teknologi, der giver ældre og demente livsglæde og tryghed05-01-201616001681867618
 Borgerhenvendelse - Uretfærdig modregning i folkepensionen05-01-201616001691866308
 Borgerhenvendelse vedr. ledelse, uddannelse og konsekvens i det offentlige sygehusvæsen.05-12-201516001721843034
Ernst & YoungKommissorium III på DNU07-01-201616001791869360
 Aktindsigt vedr. ansøgning, uddeling og afslag af midler fra Forskningsreserven05-01-201616001831868938
 Dagsorden og bilag til Task Force for Kræft- og Hjerteområdet 13. januar 201604-01-201616001871869659
FolketingetS 1052 - Trukket13-04-201516001901688131
FolketingetS 1050 - Trukket13-04-201516001901688129
Landsforeningen SINDStrukturreformens konsekvenser for regionernes samarbejde med patientforeningerne07-01-201616001921869799