Fra: 05-01-2016 til: 05-01-2016
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Kræftens BekæmpelseMedicinsk cannabis14-12-2015SJ-STD-SUMSAH1866350
 Ansøgning - Forfremmelsesrådet18-12-201509038251866168
 Ansøgning som medlem til Forfremmelsesrådet.05-01-201609038251866990
Infomedia A/SNy kontaktperson04-01-2016SJ-STD-DEPSHA1866425
ForsvarsministerietDIGITAL EXERCISE AND SEMINAR ON CIVIL-MILITARY COOPERATION IN HEALTH DISASTER RESPONSE05-01-201610074721867293
 Borgerhenvendelse vedr. fornyelse af kørekort31-12-201511076301866188
LægemiddelstyrelsenIndstilling af medlemmer24-11-201511103661867275
Sundhedsstyrelsen
Styrelsen for Patientsikkerhed
Danske Regioner
KL
Invitation til møde i dialogforum vedr. PaSQ04-01-201612038641866275
SFI Det Nationale Forskningscenter for VelfærdOrientering om ny SFI-rapport09-12-201512040861846436
SIND's PårørenderådgivningFremsender endeligt regnskab vedr. projekt "børn som pårørende til alvorligt psykisk syge forældre" samt revisorerklæring16-12-201512091181856378
SIND's PårørenderådgivningFremsender afslutningsrapport16-12-201512091181856729
Danmarks faste repræsentation ved den Europæiske UnionKommissionens gennemførelsesafgørelse af 15.12.2015 om berigtigelse af afgørelse C(2012) 6401 final, jf. artikel 30 i Parlamentets og Rådets direktiv 2001/83/EF, om markedsføringstilladelser for de humanmedicinske lægemidler "Zinacef"17-12-201513009091866178
JustitsministerietTilbagemelding fra JM vedr. beregning af betalingen for 2015 fra JM/Irak- og Afghanistan Kommissionen05-01-201613034681866666
Region SyddanmarkCoLab Plug and Play - Præsentation for MedCom styregruppen d. 10. december 201510-12-201513053661866457
 Borgerbrev: Forslag til lovændring - sundhedslovens § 14 (Beskyttelse af patienter, der ikke selv kan varetage deres interesser)10-12-2015SJ-STD-DEPFRE1847914
 Borgerbrev: Omskæring af drengebørn og Danmarks internationale forpligtelser efter bioetikkonventionen21-12-2015SJ-STD-DEPFRE1861900
 Borgerhenvendelse - ønsker at kunne frasige sig behandling20-12-2015SJ-STD-DEPFRE1860484
 Borgerhenvendelse - ønsker kommentar til "oplysninger fortalt i fortrolighed til læge eller psykolog kan muligvis havne på chefens bord ved aktindsigt"08-12-2015SJ-STD-DEPFRE1844655
Sund By NetværketVedr. møde05-01-201614011471867097
Region SjællandStatusredegørelse for projekt FamiliePakken18-12-201514021851866553
Region MidtjyllandMidtvejsstatus, pulje til behandling af svært overvægtige børn17-12-201514021871866549
Region NordjyllandMidtvejsstatus, pulje til behandling af svært overvægtige børn16-12-201514021881866518
Region MidtjyllandRedegørelse midtvejsstatus fra Overvægtprojekt Randersklyngen29-12-201514021891866560
Region HovedstadenMidtvejsstatus, pulje til behandling af svært overvægtige børn17-12-201514021901866525
Nordens Välfärdscenter Nordic Centre for Welfare ande Social IssuesVedr. tidsskriftet Nordic Studies on Alcohol and Drugs22-12-201514057851865413
Aarhus UniversitetVedr. referat fra 6 møde i STARS05-05-201514062571704959
SundhedsstyrelsenHenvendelse om orientering om bekendtgørelse om kommunernes indberetning til Sundhedsdatastyrelsen om lægesamtaler i forbindelse med stofmisbrugsbehandling (...)05-01-201614073701866448
Dagens MedicinKommer du til "Masterplan for det nære sundhedsvæsen 3. februar 2016"?15-12-201515002091866409
LægeforeningenInvitation til Lifs konference: Nye lægemidler - fremskridt eller dilemma?15-12-201515002091866410
 Fejlregistreringer i journaler02-12-2015SJ-STD-DEPSPO1838083
World Health Organization (WHO)Urgent reminder: National Reporting Instrument - 201505-01-201615015681867119
 Borgerhenvendelse - HPV-vaccinen17-12-201515020011856964
Falck Danmark A/Sjustering04-01-201615022031867333
Danske RegionerOK-Nyt - Praksis nr. 049-15 - Aftale med Abena A/S om afregning af tilskud til ernæringspræparater21-12-201515028051861903
Danske RegionerOK-Nyt - Praksis nr. 048-15 - Aftale med MedCare A/S om afregning af tilskud til ernæringspræparater21-12-201515028051861901
 Borgerhenvendelse om Sundhedsstyrelsens nye arbejdsgruppe - HPV09-12-201515038241846135
 Invitation til Grundlovsmøde søndag den 5. juni 2016 i Gram Slotspark04-01-201615039071866515
TV2 NewsInvitation til Uden for Borgen 201604-01-201615039071866340
 Invitation til Demonstration 8. januar i Herning29-12-201515039071866174
 Vedr. oplæg om Sundheds- og Ældreministerens erhverv - VU Århus02-01-201615039071865826
Grønlands SelvstyreGrønland - Høringssvar - Høring over forslag til lov om ændring af sundhedsloven (reel ret til hurtig udredning og udvidet frit sygehusvalg ved mere end 30 dages ventetid på behandling)04-01-201615039771866668
StatsforvaltningenStatsforvaltningen - høringsvar - Høring over forslag til lov om ændring af sundhedsloven (reel ret til hurtig udredning og udvidet frit sygehusvalg ved mere end 30 dages ventetid på behandling)23-12-201515039771866675
Contar Regnskab ApSUdbetalingsblanket vedr. udlodningsmidlerne08-12-201515039991844222
DBO Kommunernes revisionUdbetaling af driftstilskud 201515-12-201515040021856094
 Studerende - spørgsmål om aktiv dødshjælp04-01-201615040781866355
Danmarks Faste Mission ved FN i GeneveInformation note on EB138 and PBAC2304-01-201615040851866420
Social- og IndenrigsministerietSIM_Bidrag til svar om behandlingsredskaber og hjælpemidler05-01-201615043501867210
EffectorInvitation til at deltage i arrangementer i SundhedsParlamentet ifm. Folkemødet26-11-201515048521867312
Veteran AlliancenKlage over svartid27-10-201515052201806439
SundhedsstyrelsenSpørgsmål ifm. vurdering af ansøgninger om forebyggelse af ludomani05-01-201615059041866566
RetsinformationRettelser fra Retsinformation: Bekendtgørelse om indberetning af bivirkninger ved lægemidler m.m.23-12-201515061771864932
RetsinformationBesked til Retsinformation: Bekendtgørelse om indberetning af bivirkninger ved lægemidler m.m.23-12-201515061771864938
KulturministerietHøringssvar_Kulturministeriet04-01-201615065911865971
Grønlands SelvstyreHøringssvar_Grønlands Selvstyre04-01-201615065911865996
 HPV-piger har muligvis diagnosen funktionel lidelse?23-09-201515068281782439
DGI CDDG Bioethics SekretariatetInformation om materiale fra møde i Mexico om bioetik04-12-201515071211842697
 Ønsker påstand tilbagevist vedr. helbredsmæssige forhold10-12-201515072681854809
MF Jane HeitmannDeltagerliste til "Sæt borgeren i spil"05-01-201615074291866323
CSC Danmark A/SBekræftelse på masserettelse i Captia den 17. februar 201605-01-201615074561866555
Region NordjyllandKvitteringssvar fra arbejdsmedicinsk klinik vedr. godtgørelsesordning05-01-201615074581866636
 Borgerhenvendelse - fremsender forslag vedr. ændring af sundhedsloven omkring tvangsmedicinering19-10-201515074741798294
 Borgerhenvendelse - fremsender tre problemstillinger indenfor det retspsykiatriske system11-11-201515074751818226
 Borgerhenvendelse - hvordan søger man aktindsigt?27-11-201515076331834884
UdenrigsministerietOplysning om traktater23-12-201515076471865620
DGI CDDG Bioethics SekretariatetInternational Summit Statement on Gene Editing04-12-201515077391842696
 Indsigelse til klage over afgørelse om aktindsigt05-01-201615079711866414
 Vedr. klage over afgørelse om aktindsigt04-01-201615079711866416
 Svar på henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet04-01-201615080321866315
 Forfalskning af journal22-12-201515080431862057
 Opfølgende borgerhenvendelse04-01-201615080741866141
AkupunkturcenteretØnsker at akupunktører integreres i det danske sundhedsvæsen09-12-201515081281847589
ForsvarsministerietServicetjek af veteranindsatsen18-12-201515081521860203
Dagens MedicinMedicinanalyser05-01-201615082321867378
Nyhedsmagasinet Danske KommunerDet nære sundhedsvæsen17-12-201515082321867324
 Vedr. det oprindelige lovforslag til den nye psykiatrilov16-12-201516000201856969
 Borgerhenvendelse om rygeafvænning03-01-201616000361865472
 Borgerhenvendelse - kampen for retfærdig damp!03-01-201616000361865474
 Borgerhenvendelse om ny e-cigaretlovgivning03-01-201616000361865475
 Borgerhenvendelse vedr. damp03-01-201616000361865476
 Borgerhenvendelse - e-cigaretter - et tarveligt forslag03-01-201616000361865477
 Borgerhenvendelse - Et frit Danmark04-01-201616000361865431
 Borgerhenvendelse - om erfaring med damp04-01-201616000361865434
 Borgerhenvendelse om Damp03-01-201616000361865470
 Borgerhenvendelse - Utroligt at der skal laves om på noget som holder folk væk fra tobakken.03-01-201616000361865471
 Borgerhenvendelse - Fra røg til damp04-01-201616000361865424
 Borgerhenvendelse - E smoke04-01-201616000361866241
 Borgerhenvendelse - lad mig vælge04-01-201616000361866242
 Borgerhenvendelse - ryge afvending03-01-201616000361866261
 Borgerhenvendelse - tarveligt forslag03-01-201616000361866266
 Borgerhenvendelse - hvad fanden er det her03-01-201616000361866504
 Borgerhenvendelse - damp03-01-201616000361866505
 Borgerhenvendelse - politikerlede03-01-201616000361866506
 Borgerhenvendelse - damp03-01-201616000361866510
 Borgerhenvendelse - underminering af den danske folkesundhed03-01-201616000361866534
 Borgerhenvendelse - damp lovforslag04-01-201616000361866243
 Borgerhenvendelse - min damp erfaring04-01-201616000361866245
 Borgerhenvendelse - fra røg til damp04-01-201616000361866253
 Borgerhenvendelse - damp03-01-201616000361866254
 Borgerhenvendelse - angående lovgivning om e-cigaretter03-01-201616000361866274
 Borgerhenvendelse - damp-kamp03-01-201616000361866516
 Borgerhenvendelse - uenig i lovforslag03-01-201616000361866524
 Borgerhenvendelse - kæmp for dampen03-01-201616000361866528
 Borgerhenvendelse - støt dampen03-01-201616000361866535
 Borgerhenvendelse - damp03-01-201616000361866517
 Borgerhenvendelse - hvorfor skal vi der damper straffes03-01-201616000361866522
 Borgerhenvendelse - vedr. regulering af e-damp/e-cigaretter26-12-201516000361864473
 Borgerhenvendelse - ønsker e-cigaretter forbudt23-12-201516000361864434
 Borgerhenvendelse - spørgsmål og forslag vedr. høringsforslag om ecigaretter28-12-201516000361864575
 Borgerhenvendelse: Jeg støtter dampen!04-01-201616000361865444
 Borgerhenvendelse - E-cigaretter og det kommende lovforslag29-12-201516000361864605
Becig Brancheforeningen for E-cigaret ForhandlereØnsker at belyse nogle problemstillinger i forbindelse med "Udkast til Forslag til Lov om elektroniske cigaretter m.v."29-12-201516000361864614
 Borgerhenvendelse - Bevar dampen03-01-201616000361867200
 Bogerhenvendelse vedr. lovforslag omkring damp.05-01-201616000361866863
 Borgerhenvendelse - unødvendig lovforslag03-01-201616000361866508
 Borgerhenvendelse - damp skal være i live03-01-201616000361866509
 Borgerhenvendelse - fra 60 smøger til 0 og 0 mg. nikotin03-01-201616000361866507
 Borgerhenvendelse - damp03-01-201616000361866523
 Borgerhenvendelse - vedr. lovforslag om e-cigaretter03-01-201616000361866527
 Borgerhenvendelse - rygestop03-01-201616000361866533
 Borgerhenvendelse - damp03-01-201616000361866514
 Borgerhenvendelse vedr. damp03-01-201616000361866832
 Borgerhenvendelse - damp skal blive03-01-201616000361865766
 Borgerhenvendelse vedr. Damp03-01-201616000361865773
 Borgerhenvendelse vedr. damp05-01-201616000361867136
 Borgerhenvendelse vedr. damp03-01-201616000361867175
 Borgerhenvendelse - lovforslaget angående damp03-01-201616000361867198
 Borgerhenvendelse - E-smøg eller kriminel03-01-201616000361867199
 Borgerhenvendelse - lovgivning om e-cigaretter03-01-201616000361865772
 Borgerhenvendelse - Damp vs sundhed03-01-201616000361866265
 Borgerhenvendelse - damp skal leve frit03-01-201616000361866267
 Borgerhenvendelse - damp skal blive03-01-201616000361866268
 Borgerhenvendelse - Damp skal leve frit03-01-201616000361865762
 Borgerhenvendelse - jeg støtter dampen!04-01-201616000361866244
 Borgerhenvendelse - et frit Danmark04-01-201616000361866246
 Borgerhenvendelse - Ecigaretter04-01-201616000361866249
 Borgerhenvendelse - Vedr. Lovforslag omkring damp04-01-201616000361866250
 Borgerhenvendelse - kampen for retfærdig damp03-01-201616000361866262
 Borgerhenvendelse - ny e-cigaretlovgivning03-01-201616000361866264
 Borgerhenvendelse - damp03-01-201616000361866276
 Borgerhenvendelse - utroligt at der skal laves om på noget som holder folk væk fra tobakken03-01-201616000361866258
Region SjællandStandardrapportering vedr. kvalitetsfondsprojekter - Region Sjælland - Faseovergange og årlig rapportering01-12-201516000611866478
 Borgerhenvendelse - kræftsygdom og bivirkninger19-11-201516000631826733
 Borgerhenvendelse - udskrivning fra hospital01-12-201516000661838075
 Borgerhenvendelse - manglende oversigt over hjertestartere i Danmark02-12-201516000671838194
 Borgerhenvendelse - søger råd og vejledning05-12-201516000681842626
Sundhed.dk - Den fælles offentlige sundhedsportal - Sundhed.dkSlides fra møde med Sundhed.dk projektledere den 26.11.201501-12-201516000691866556
Association of Innovative Pharmaceutical IndustryHenvendelse vedr. officiel kilde til danske medicinpriser07-10-201516000701794429
Region SyddanmarkDagsorden Nyt OUH-møde december 201507-12-201516000731866600
WHO´s Regionalkontor for EuropaWHO HFA Database - request to confirm data providers30-12-201516000741866598
Eurofins ScientificHenvendelse vedr. Clinical genetic testing10-12-201516000751848514
 Borgerhenvendelse - foreslår undersøgelse i patienters evne til at omsætte medicin14-12-201516000771853583
 forespørgsel om klagefrist18-12-201516000781866787
Region HovedstadenFaseskifterapportering Nyt Hospital Bispebjerg21-12-201516000791866586
 Borgerhenvendelse vedr. Lovforslag B 5 om cannabis19-12-201516000801860385
 Borgerhenvendelse - ønsker udtalelse fra ministeren vedr. behandling af danske patienter28-12-201516000811864591
 Fremsender uddybning af synspunkter ift. HPV-problematikken20-12-201516000821860470
 Forespørgsel om procedure - kopi af brev til embedslægen27-12-201516000831866172
 Borgerhenvendelse - Bevilling af dyr medicin20-12-201516000851860474
World Health Organization (WHO)WHA69 Side Events23-12-201516000871866658
 Borgerhenvendelse - forespørger til lægers udskrivelse af cannabis til smertepatienter29-12-201516000881864613
 Borgerhenvendelse vedr. medcinudgifter30-12-201516000891865414
 Borgerhenvendelse - stigende medicinpriser og apotekernes avance30-12-201516000901865382
 Borgerhenvendelse - priser på medicin30-12-201516000911865363
FolketingetSAU alm. del - Spm. 16504-01-201616000921865423
 Borgerhenvendelse vedr. medicinmærkning og -priser30-12-201516000931865368
 Borgerhenvendelse om behandling til psykisk syge!21-12-201516000961860686
 Borgerhenvendelse - forslag om at inddrage patienter i en samtale om medicin og priser30-12-201516000971865384
 Borgerhenvendelse vedr. medicinudgifter - potentiel besparelsesmulighed30-12-201516000991865376
 Borgerhenvendelse vedr. medicinudgifter31-12-201516001011865588
 Borgerhenvendelse vedr. ministerens holdning til bivirkninger fra HPV vaccinen03-01-201616001031866028
 Misbrugskonsulent om fixerum07-12-201516001071842117
 Borgerhenvendelse om psykologhjælp09-12-201516001081846222
 Borgerhenvendelse om psykologhjælp08-12-201516001081846112
 Borgerhenvendelse - spørgsmål til refusionsreformen og ventetid i psykiatrien11-12-201516001131853240
 Borgerhenvendelse - har udviklet en tøj kollektion der kan beskytte ansatte i sygehusvæsnet og plejepersonale14-12-201516001141853719
 Borgerhenvendelse - anti-psykotisk medicin29-12-201516001161836917
KAB4. adventskalender: Ordet til psykiatribrugerne17-12-201516001171858653
 Sammenlægning af Danmark, Island, Færøerne og Grønland29-12-201516001201865174