Fra: 24-02-2016 til: 24-02-2016
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
 Vedr. mødeanmodning til ministeren24-02-2016160066034503
UdenrigsministerietVedr. et besøg af Sundhedsministeren i Holland24-02-2016160066034649
 Vedr. møde med ministeren om antibiotikabehandling24-02-2016160066034344
Region SyddanmarkVedr. ministerens deltagelse i første spadestik til Nyt OUH23-02-2016160066034446
Ældre SagenVedr. invitation til ministeren til at tale ved Ældre Sagen delegeretmøde24-02-2016160066034485
Ministeriet for Børn, Undervisning og LigestillingVedr. besvarelse af borgerhenvendelse vedr. manglende behandlingstilbud til unge under 18 år i psykiatrien24-02-2016160066834443
BeskæftigelsesministerietAnmodningom overtagelse af henvendelse vedr. sygedagpenge24-02-2016160066833905
Udlændinge-, Integrations- og BoligministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse fra DSU vedr. billig-bolig-loven24-02-2016160066834517
Miljø- og FødevareministerietAnmodning om overtagelse af borgerhenvendelse - Rentolinsagen24-02-2016160066834451
 Response to enquiry about long-term care24-02-2016160069434199
 Beskikkelse til medlem af Det Nationale Antibiotikaråd23-02-2016160082033825
 Afbeskikkelse fra Det Nationale Antibiotikaråd24-02-2016160082033820
 Anmodning om habilitetserklæring24-02-2016160082033835
 Beskikkelse vedrørende Det Nationale Antibiotikaråd23-02-2016160082033830
 Beskikkelse vedrørende Det Nationale Antibiotikaråd23-02-2016160082033824
LægemiddelstyrelsenAnmodning om bemærkninger til henvendelse om aflønning af hvervet som formand for Farmakopénævnet24-02-2016160103933855
BørneulykkesfondenVedr. motorisk indsats for langtidsindlagte børn24-02-2016160108334042
 Mail med svar på borgerhenv. ang. privathospitalers ansvar24-02-2016160119734145
 Mail med svar på borgerhenv. angå lukning af Nyborger Sygehus og BIOS24-02-2016160121034164
Dansk Sygeplejeråd
Danske Handicaporganisationer
Danske Patienter
Danske Regioner
KL
Lægeforeningen
Tandlægeforeningen
Patienterstatningen
Tak for indsatsen i følgegruppen vedr. risikobaseret tilsyn24-02-2016160123934213
Herning KommuneVedr. frist for aflevering af status24-02-2016160125934557
 kt.svar - klage over personalet på psykiatrisk afd.22-02-2016160137732213
 Svar fra Sundheds- og Ældreministeriet24-02-2016160205834007
Dansk Myelomatose ForeningÆndring af aktiviteter24-02-2016160220434180
RigsrevisionenSvar til Rigsrevisionen vedr. orientering om åbning af beretningsundersøgelse (2015-6001-37)24-02-2016160222934548
 Svar fra Sundheds- og Ældreministeriet24-02-2016160227533925
Herning IdrætsrådAfslutningsrapport og regnskab.23-02-2016160247533104
SundhedsdatastyrelsenDepartementets tilsagn vedr. Høring: Periodisk review af ISO-standarden for "Health Indicators Conceptual Framework"24-02-2016160254134597
Social- og IndenrigsministerietAftale om møde - Social- og Indenrigsministeriet24-02-2016160260134608
Danske RegionerAftale om møde - Danske Regioner + RH24-02-2016160260134607
Sundhed.dk - Den fælles offentlige sundhedsportal - Sundhed.dkRedaktøroplæring - Sundhed.dk24-02-2016160270034100
 Svar på henvendelse vedrørende medicinsk cannabis24-02-2016160275534336
Region MidtjyllandLukkede dagsordener23-02-2016160302134536
 Svar på henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet24-02-2016160304934387
 Svar på henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet24-02-2016160325234348
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 29924-02-2016160333934615
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalgalm. del - svar på spm. 29824-02-2016160333934617
Danske Regioner
Udenrigsministeriet
KL
Uddannelses- og Forskningsministeriet
Innovationsfonden
Anmodning om status på initiativer i handlingsplanen for offentligt-privat samarbejde om klinisk forskning17-02-2016160338032971
 Plantefrø24-02-2016160338133912
 Svar på henvendelse vedr. demenshandlingsplanen24-02-2016160345434311
 Svar vedr. kontakt til ministeren24-02-2016160347533994
Sundhedsvæsenets DisciplinærnævnAnmodning om bidrag til besvarelse af spm. 319 (SUU alm. del), frist den 8. marts 201624-02-2016160352433948
Kuben ManagementUdkast til retningslinjer for byggeregnskab22-02-2016160356534539