Fra: 23-02-2016 til: 23-02-2016
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Novo Nordisk FondenInvitation til Novo Nordisk Prisen den 15. marts 201622-02-2016160066032910
AltingetVedr. invitation til at holde oplæg ved konferencen "En sundhedssektor i forandring"23-02-2016160066033596
Miljø- og FødevareministerietVedr. besvarelse af henvendelse angående forurening med zink og kobber i landbrugsjorden og dets konsekvenser for befolkningens sundhed23-02-2016160066832853
Social- og IndenrigsministerietReminder: Anmodning om overtagelse af henvendelse vedr serviceloven § 10723-02-2016160066832799
 Svar på henvendelse fra skoleelever med spørgsmål til ministern om ældrepleje23-02-2016160071033433
Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillingindberetning om sammensætning af udvalget om lægedækning23-02-2016160071733088
Nordisk MinisterrådRekvisition resterende udgifter23-02-2016160077532869
CharlottehavenAnmodning om rettelse i program23-02-2016160082733311
Scandic HotelsAfvisning af tilbud på afholdelse af konference, Scandic16-02-2016160082728127
Scandic HotelsIndhentning af tilbud på afholdelse af konference, Scandic Front02-02-2016160082714365
Crowne Plaza Copenhagen TowersIndhentning af tilbud på afholdelse af konference, Crowne Plaza Copenhagen Towers02-02-2016160082714363
Scandic HotelsIndhentning af tilbud på afholdelse af konference, Scandic Copenhagen02-02-2016160082714364
LægemiddelstyrelsenBestilling vedr. ansøgning om dispensation23-02-2016160096633742
SundhedsdatastyrelsenBestilling vedr. ansøgning om dispensation23-02-2016160096633752
Haderslev KommuneDialogmøder om demens23-02-2016160103233661
ALK A/SVedr. ansøgning om dispensation23-02-2016160131733708
Landsforeningen HPV-BivirkningsramteSvar på henvendelse om HPV-vaccinen23-02-2016160139833205
Danske RegionerDagsorden - statusmøde torsdag den 25. marts 201623-02-2016160172232822
ME ForeningenSvar på henvendelse vedr. ME og SSTs indsats for patienter med uklare symptomer23-02-2016160172933236
Patientflow.dkSvar på henvendelse vedr. overbelægning og patientflow23-02-2016160201233654
MF Jonas Dahl
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
SUU alm. del - svar på spm. 23623-02-2016160201433558
 Anmodning om bemærkninger til Lægemiddelstyrelsens udtalelse23-02-2016160206333052
Region Hovedstadenspørgsmål til donation på Herlev23-02-2016160230633267
 Svar på borgerhenvendelse om sundhedsvæsenet.22-02-2016160246832221
SundhedsstyrelsenMail til SST: Sundhedsfremmepuljen 2014 - afslutningsrapport og regnskab22-02-2016160247532067
Social- og IndenrigsministerietSvar på møde med RH og Danske regioner - SIM22-02-2016160260132132
Danske Patienter
Danske Regioner
Dansk Sygeplejeråd
KL
Lægeforeningen
Oreintering om OECD-review23-02-2016160260533215
MF Liselott Blixt
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
SUU alm. del - svar på spm. 14822-02-2016160265431739
Sikringsafdelingen Region SjællandSvar sendt til Sikringen23-02-2016160269633347
Afkriminaliser cannabisSvar på henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet23-02-2016160276032733
Danske RegionerDanske Regioner erindres om DUT-høring - bekendtgørelse om oplysningspligt i patienterstatningssager23-02-2016160277532728
 Svar på henvendelse vedr. forslag til besparelse23-02-2016160288433548
Bedre PsykiatriBesvarelse af henvendelse fra Bedre Psykiatri vedr. satspuljen for psykiatri af 20. juni 201423-02-2016160306333223
 Svar på henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet23-02-2016160324932726
 Svar borgerhenvendelse vedr. diagnoser i psykiatrien23-02-2016160333132806
PolitikenHøringssvar23-02-2016160338133709
 Svar på borgerhenvendelse vedr. de medicinske afdelinger22-02-2016160342131617
 Svar på borgerhenvendelse vedr. de medicinske afdelinger23-02-2016160342132815
Region MidtjyllandDNV Psykiatri, opfølgning 4 kvartal23-02-2016160342633248
 Svar på borgerhenvendelse vedr. demenshandlingsplanen23-02-2016160345433185
 Svar på henvendelse22-02-2016160346932305
 Svar på borgerhenvendelse vedr. tilkendelse af førtidspension23-02-2016160348133338
 Svar på borgerhenvendelse vedr. mand med alvorlig hjerneskade23-02-2016160348233103
LægemiddelstyrelsenAnmodning om udtalelse vedrørende klage23-02-2016160350033079
Elmedistrål A/SKvittering for modtagelse af klage23-02-2016160350033070
LægemiddelstyrelsenBestilling af udtalelse hos Lægemiddelstyrelsen vedr. henvendelse23-02-2016160350533212
Danish-Chinese Business ForumKina - ældrepleje23-02-2016160352133793