Fra: 19-02-2016 til: 21-02-2016
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Danske Regioner
KL
Danske Regioner
Region Sjælland
Region Syddanmark
Region Midtjylland
Region Nordjylland
Danmarks Apotekerforening
Dansk Psykolog Forening
Dansk Socialrådgiverforening
Dansk Sygeplejeråd
Danske Fysioterapeuter
Ergoterapeutforeningen
FOA - Fag og Arbejde
Kræftens Bekæmpelse
Lægeforeningen
Ankestyrelsen
Socialpædagogernes Landsforbund
Yngre Læger
Alzheimerforeningen
Danske Handicaporganisationer
Danske Patienter
HjerneSagen
Hjerteforeningen
LAP - Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatri
Landsforeningen LEV
Landsforeningen SIND
Scleroseforeningen
ÆldreForum
Ældre Sagen
Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker BPK
Forbrugerrådet Tænk
Forbrugerrådet Tænk
Tandlægeforeningen
Ankestyrelsen
Datatilsynet
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Lægemiddelstyrelsen
Rigsombudsmanden på Færøerne
Rigspolitiet
Sundhedsstyrelsen
Styrelsen for Patientsikkerhed
Sundhedsstyrelsen
Styrelsen for Patientsikkerhed
Finansministeriet
Justitsministeriet
Kirkeministeriet
Social- og Indenrigsministeriet
Statsministeriet
Høring over forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed og forskellige andre love (Styrelsen for Patientsikkerheds fremtidige tilsyn m.v.). Frist 11. marts 201612-02-2016160065531496
Dansk IndustriVedr. invitation til sundheds- og ældreministeren19-02-2016160066031358
Grete Lundbeck European Brain Research Foundation The Brain PrizeVedr. overrækkelse af Brain Prize19-02-2016160066031238
Molecule Consultancy A/SSvar på fornyet invitation19-02-2016160066031361
Ministeriet for Børn, Undervisning og LigestillingVedr. overtagelse af borgerhenvendelse vedr. deprimerede unge19-02-2016160066831205
Social- og IndenrigsministerietVedr. besvarelse af henv. vedr. manglende behandlingstilbud til unge under 18 år i psykiatrien/personlig historie19-02-2016160066831292
JustitsministerietBekræftelse på overtagelse af henvendelse fra Brancheforeningen for E-cigaret Forhandlere.18-02-2016160066830823
Sundhedsstyrelsen
Lægemiddelstyrelsen
Nationalt Videnscenter for Demens
Vedr. yderligere afklaring af afsnit 5.3 til statusrapport19-02-2016160102231376
Varde KommuneBrev fra sundheds- og ældreminister Sophie Løhde til Varde Kommunes borgmester.19-01-2016160103230737
Region HovedstadenRegion Hovedstaden Afslutning af et delprojekt til projektnr. 63501.19-02-2016160121631081
Novopan Træindustri A/SVedr. krav til projektstatus18-02-2016160125530503
Psykinfo Region HovedstadenVed. indkaldelse af status19-02-2016160145431001
 Opfølgende svar på borgerbrev19-02-2016160148731062
DigitaliseringsstyrelsenSvar på spørgsmål om betaling for NemID18-02-2016160148731064
SundhedsstyrelsenTilrettet satspuljeopslag vedr. "Kultur på Recept" til kommentering19-02-2016160168131209
 Svar borgerhenvendelse vedr. retspsykiatriske patienter på almen psykiatriske afdelinger19-02-2016160175831072
 Svar borgerhenvendelse vedr. klage over uhensigtsmæssig patientforløb19-02-2016160176031076
 Svar borgerhenvendelse vedr. paranoide følger af familiesamføring19-02-2016160176631068
Aalborg KommuneMinisterbesøg om demens - Aalborg19-02-2016160181931367
SundhedsstyrelsenOrientering til Sundhedsstyrelsen om Kræftens Bekæmpelses erfaringsopsamling for 1. halvår 201518-02-2016160240430504
KLforeløbigt regnskab fra kl12-02-2016160241725513
SundhedsdatastyrelsenHøringssvar: Periodisk review af ISO-standarden for "Health Indicators Conceptual Framework" - frist 19. februar.18-02-2016160254130513
Dansk HørecenterSvar på henvendelse fra Dansk Hørecenter19-02-2016160280731126
Norddjurs KommunePresse ift. ministerbesøg i Norddjurs Kommune19-02-2016160286231152
Danske Regioner
KL
Danske Patienter
Ældre Sagen
Praktiserende Lægers Organisation - PLO
Lægeforeningen
Dansk Sygeplejeråd
FOA - Fag og Arbejde
Sundhedsstyrelsen
Alzheimerforeningen
Demensalliancen
DemensKoordinatorer i Danmark
Nationalt Videnscenter for Demens
Danske Fysioterapeuter
Danske Seniorer
Danske Ældreråd
Ergoterapeutforeningen
ÆldreForum
OK-Fonden
Selveje Danmark
SUFO
Dansk Psykolog Forening
Socialpædagogernes Landsforbund
Vedr. input til kommende oplæg i følgegruppen19-02-2016160286331295