Fra: 15-02-2016 til: 15-02-2016
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
RigsrevisionenFaktuelle bemærkninger til Rigsrevisionens udkast til beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes anvendelse af personaleressourcer15-01-201512096011627081
RigsrevisionenBemærkninger til Rigsrevisionens udkast til betænkning af 23. januar 2015 vedr. forskningsmidler30-01-201514006951648890
Region HovedstadenSterilcentral og rensningsanlæg14-01-201514047901625272
Region HovedstadenFinansiering af rensningsanlæg Nyt Hospital Herlev14-01-201514047901625288
Region HovedstadenStatus udbetalingsanmodning Nyt Hospital Herlev27-01-201514047901634727
Region HovedstadenByggeprogrammer for Nordsjælland og Bispebjerg08-01-201514047901621651
Region HovedstadenSterilcentral og rensningsanlæg Nyt Hospital Herlev09-01-201514047901622699
Region HovedstadenStatus udbetalingsanmodning Nyt Hospital Herlev27-01-201514047901634782
Region HovedstadenStatus udbetalingsanmodning Nyt Hospital Herlev27-01-201514047901634212
Region HovedstadenStatus udbetalingsanmodning Nyt Hospital Herlev27-01-201514047901634820
Region HovedstadenBlanket til udbetaling af tilskud til Nyt Hospital Herlev Q1 201518-02-201514047901648577
Region HovedstadenFinansiering af rensningsanlæg Nyt Hospital Herlev14-01-201514047901625271
Region HovedstadenSvar til Region vedr. placering af energilån for Nyt Hospital Herlev21-04-201514047901695934
Region HovedstadenSpørgsmål om endelig godkendelse af energilån til Nyt Hospital Herlev21-04-201514047901695810
Region HovedstadenSUM kvittering for Investeringsprofil Nyt Hospital Herlev incl. energilån pr. 03-03-201504-03-201514047901658268
Region HovedstadenSvar til Region H vedr. endelig godkendelse af energilån til Nyt Hospital Herlev03-03-201514047901657179
Region HovedstadenBeslutning om placering af sterilcentral Nyt Hospital Herlev02-02-201514047901638028
Region HovedstadenForespørgsel om kommende udbetalinger til Region H's kvalitetsfondsprojekter19-02-201514047901649080
Region HovedstadenVedrørende totalramme og forsyningsfunktioner19-02-201514047901649198
Region HovedstadenAnvendelse af korrekt IM-konto til registrering af tilskud fra kvalitetsfonden19-02-201514047901649228
FinansministerietOrientering til FM om godkendelse af udbetalingsanmodning for Nyt Hospital Herlev19-02-201514047901649235
Region HovedstadenGodkendelse af udbetalingsanmodning for Nyt Hospital Herlev19-02-201514047901649213
Region HovedstadenKvittering for Region H's svar på spørgsmål om anvendelse af korrekt IM-konto til registrering af tilskud fra kvalitetsfonden19-02-201514047901649283
Region HovedstadenVedr. effektiviseringer på Nyt Hospital Herlev - indregning af gevinster realiseret før baselineår23-02-201514047901651465
Region HovedstadenInvesteringsprofil Nyt Hospital Herlev23-02-201514047901651486
Region HovedstadenVedr. effektiviseringskrav ifm. ansøgning om endeligt tilsagn til kvalitetsfondsprojektet Nyt Hospital Hvidovre23-02-201514047901651543
Region HovedstadenRevideret investeringsprofil Nyt Hospital Herlev pr. 27. februar 2015 - hvor er energilånet?02-03-201514047901656773
Region HovedstadenFinansiering af rensningsanlæg på NHH12-01-201514047901623737
Region HovedstadenBeslutning om placering af sterilcentral i Herlev14-01-201514047901625946
FinansministerietUdkast til bemærkninger til EY pl-rapport03-03-201514047931657285
FinansministerietHøringssvar til udkast til evaluering af byggestyringsprincipper07-04-201514047931683463
Danske RegionerHøringssvar til udkast til evaluering af byggestyringsprincipper09-04-201514047931686174
Danske RegionerMøde med EY vedr. byggestyringsrapport27-04-201514047931699820
Danske RegionerDelrapportering på PL fra Ernst & Young27-03-201514047931679951
Fokus Kommunikation
Fokus Kommunikation
EAN-nummer27-02-201514050891655349
Fokus Kommunikation
Fokus Kommunikation
Sprogarbejde - SUM02-03-201514050891656975
Fokus Kommunikation
Fokus Kommunikation
Tilbud mm17-03-201514050891670790
Fokus Kommunikation
Fokus Kommunikation
Oplæg på møde12-01-201514050891624119
Fokus Kommunikation
Fokus Kommunikation
Skriveguide26-03-201514050891678051
Fokus Kommunikation
Fokus Kommunikation
Sprogprojekt - Analyse18-02-201514050891648992
Fokus Kommunikation
Fokus Kommunikation
Sprogworkshop - sprogpolitik24-02-201514050891653166
Aros Kommunikation A/SSundhedsministeriet - "skriv godt"-projekt19-01-201514050891629378
RigsrevisionenSvar Rigsrevision, J.nr.: 2014-6001-30 (lønrevision, departementet)31-01-201514064501637511
RigsrevisionenOpfølgning på akter (j. nr. 2015-7250-22)04-03-201514071241658228
RigsrevisionenSamlemail 4 til RR: MRSA-undersøgelse (j. nr. 2015-7250-22)23-02-201514071241651976
RigsrevisionenSamlemail 11 til RR: MRSA-undersøgelse (j. nr. 2015-7250-22)23-02-201514071241652019
RigsrevisionenSamlemail 10 til RR: MRSA-undersøgelse (j. nr. 2015-7250-22)23-02-201514071241652017
RigsrevisionenMateriale fra SUM til RR: MRSA-undersøgelse (j. nr. 2015-7250-22)23-02-201514071241651881
RigsrevisionenSamlemail 1 til RR: MRSA-undersøgelse (j. nr. 2015-7250-22)23-02-201514071241651897
RigsrevisionenSamlemail 2 til RR: MRSA-undersøgelse (j. nr. 2015-7250-22)23-02-201514071241651968
RigsrevisionenSamlemail 3 til RR: MRSA-undersøgelse (j. nr. 2015-7250-22)23-02-201514071241651971
RigsrevisionenSamlemail 9 til RR: MRSA-undersøgelse (j. nr. 2015-7250-22)23-02-201514071241652006
RigsrevisionenSamlemail 5 til RR: MRSA-undersøgelse (j. nr. 2015-7250-22)23-02-201514071241651987
RigsrevisionenSamlemail 6 til RR: MRSA-undersøgelse (j. nr. 2015-7250-22)23-02-201514071241651993
RigsrevisionenSamlemail 7 til RR: MRSA-undersøgelse (j. nr. 2015-7250-22)23-02-201514071241651997
RigsrevisionenSamlemail 8 til RR: MRSA-undersøgelse (j. nr. 2015-7250-22)23-02-201514071241652002
FinansministerietValidering af oplysninger i projektoversigt for satspuljen07-01-201514072691620547
RigsrevisionenSvar vedr. rigsrevisionens opfølgning på beretningen om DRG-systemet, resterende materiale12-01-201514074961624029
Infomedia A/SStatusmøde05-05-201515000271705199
Kiibee VideoKiibee video24-03-201515001631675796
Oxygen SoftwareKontoudtog21-04-201515001631695832
Oxygen SoftwareVPN-adgang til departementens intranet09-01-201515001631622727
Sundhed.dk - Den fælles offentlige sundhedsportal - Sundhed.dkHjælp til udvikling af widget til Find behandler02-02-201515002311638375
Statens Serum InstitutHjemmesidemøde mv.09-02-201515002311643267
Sundhed.dk - Den fælles offentlige sundhedsportal - Sundhed.dkMateriale om sundhed.dk + arbejdsmøde09-01-201515002311622864
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Soc. For. (Nedlagt)Ligestilling - "workshop"19-01-201515003581629431
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Soc. For. (Nedlagt)Anmodning om bidrag til besvarelse af LIU alm. del spørgsmål 4902-03-201515003581656997
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Soc. For. (Nedlagt)Ramme og indhold i oplæg fra SUM på det tværministerielle kontaktgruppemøde den 11. marts26-02-201515003581655167
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Soc. For. (Nedlagt)Kontaktgruppemødet den 11. marts26-02-201515003581655162
Statens Serum InstitutInvitation til frokostmøde - ligestilling03-03-201515003581657441
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Soc. For. (Nedlagt)Indberetning af måltal og politikker for kønssammensætningen i statslige bestyrelser i 2015 - jf. § 11 i ligestillingsloven20-04-201515003581694891
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Soc. For. (Nedlagt)Materiale til ligestillingsfrokost20-03-201515003581674173
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Soc. For. (Nedlagt)Ligestillingsworkshop18-03-201515003581671648
Region MidtjyllandUdbetaling af kvalitetsfondsmidler til Det Nye Hospital i Vest, Gødstrup (DNV), 2. kvartal 201508-04-201515004161684620
Region MidtjyllandSUM's svar på regionens foreløbige tilbagemelding vedr. spørgsmål og kommentarer til kvartalsrapport for Det Nye Hospital i Vest vedr. 3. kvartal 201426-02-201515004161653964
Region MidtjyllandSpørgsmål vedr. version af vejledning til risikostyring25-03-201515004161676296
Region MidtjyllandSpørgsmål og kommentarer til kvartalsrapport for DNV Gødstrup vedr. 3. kvartal 201422-03-201515004161673406
Region MidtjyllandSpørgsmål og kommentarer til kvartalsrapport for Det Nye Hospital i Vest, Gødstrup vedr. 3. kvartal 201425-02-201515004161653047
Region MidtjyllandKommende faseovergang for DNV Gødstrup11-03-201515004161665745
 EU-sygesikringskort og refusion21-01-201515004671631094
 EU-sygesikringskort20-01-201515004671630431
RigsrevisionenOpfølgning på møde 10. marts 2015 (2015-6000-47).RR06-04-201515014871681916
RigsrevisionenOpfølgning på møde 10. marts 2015 (2015-6000-47).RR06-04-201515014871681911
RigsrevisionenOpfølgning på møde 10. marts 2015 (2015-6000-47)06-04-201515014871681894
Rigsrevisionen
Patientombuddet (nedlagt fra 8. oktober 2015)
Materiale til RR om UTH (2015-6000-47)05-03-201515014871659561
Rigsrevisionen
Rigsrevisionen
Materiale til RR vedr. puljer (j.nr.2014-089-133)27-02-201515026421700335
RigsrevisionenBrev til Rigsrevisionen vedr. beretning til Statsrevisorerne om adgangen til it-systemer, der understøtter samfundsvigtige opgaver (j.nr. 2018-089-163)01-09-201515028401892314
UdenrigsministerietSvar vedr Sundhed og Ældre, tilsagn, SSC forberedelsesprojekt Mexico03-11-201515030801895453
Kræftforeningen Tidslerne
Kræftforeningen Tidslerne
Kræftforeningen Tidslerne tilsagn07-12-201515031831889085
UdenrigsministerietSvar vedr tilsagn. Sundheds- og Ældreministeriet. SSC forberedelsesprojekt Brasilien03-11-201515033801895443
Dansk Dystoni Forening
Dansk Dystoniforening
Dansk Dystoni Forening tilsagn07-12-201515036621887535
Bækkensmerter.dkBækkensmerter dk tilsagn07-12-201515036631887949
Dansk Brystkræft OrganisationDasnsk Brystkræft Organisation tilsagn07-12-201515036661888573
KIU - Patientforeningen Kræft I UnderlivetKIU - Patientforeningen Kræft I Underlivet tilsagn07-12-201515036951889124
Slankeforeningen FnuggelineTilsagn Slankeforeningen Fnuggeline07-12-201515036981887094
Endometriose ForeningenEndometriose Foreningen tilSAGN07-12-201515036991889042
Landsforeningen for AGS
Landsforeningen for Adrenogenitalt Syndrom
Landsforeningen for AGS tilsagn07-12-201515037001887126
KontinensforeningenKontinensforeningen tilsagn07-12-201515037011889108
FAKS - Foreningen af Kroniske SmertepatienterFAKS tillsagn07-12-201515037071889069
Alkohol & SamfundAlkohol og Samfund tilsagn07-12-201515037091888445
Dansk Lymfødem Forening
Dansk Lymfødem Forening
Dansk Lymfødem Forening tilsagn07-12-201515037121888907
Dansk Skoliose ForeningDansk Skoliose Forening tilsagn07-12-201515039731887495
Patientforeningen HAE DanmarkTilsagn Patientforeningen HAE DK07-12-201515039741886543
Dansk Horton Hovedpineforening
Dansk Horton Hovedpineforening
Horton Hovedpineforening tilsagn07-12-201515039801889151
Aids FondetAids Fondet tilsagn07-12-201515039851889212
Gigtramte Børns Forældreforening
Gigtramte Børns Forældreforening
Gigtramte Børns Forældreforening tilsagn07-12-201515039911889195
Dansk Myelomatose Forening
Dansk Myelomatose Forening
Dansk Myelomatose Forening tilsagn07-12-201515039941888916
Hiv-DanmarkHiv-Danmark tilsagn07-12-201515039991889187
JDRF-Fonden for DiabetesforskningJDRF Fonden for diabetesforskning tilsagn07-12-201515040041889143
Alfa-1 DanmarkAlfa 1 Danmark tilsagn07-12-201515040051888544
Rådgivende Ing. Anders Christensen ApSDansk Glaukom Forening tilsagn07-12-201515040061888889
MCS Foreningen
MCS Foreningen for duft og kemikalieoverfølsomme
MCS Foreningen tilsagn07-12-201515040081887118
LeverforeningenTilagn Leverforeningen07-12-201515040101886297
Blodprop- og AK PatientforeningenBlodprop- og AK Patientforeningen tilsagn07-12-201515040151888144
Dansk Søvn-Apnø ForeningDansk Søvn Apnø Forening tilsagn07-12-201515040171887487
BørnecancerfondenBørnecancer Fonden tilsagn07-12-201515040251887941
Kiropraktik og SundhedKiropraktik og Sundhed tilsagn07-12-201515040261889134
Dansk Acusticusneurinom ForeningDansk Acusticusneurinom Forening tilsagn07-12-201515040271887614
Landsforeningen Bryd GrænserLandsforeningen Bryd Grænser tilsagn07-12-201515040291889238
Foreningen Det Kardiologiske Syndrom X
Foreningen det Kardiologiske Syndrom X
Foreningen det Kardiologiske Syndrom X tilsagn07-12-201515040301888749
Gigtforeningen for Morbus BechterewGigtforeningen for Morbus Bechterew tilsagn07-12-201515040331889228
Kræftforeningen De AktiveKræftforeningen de Aktive tilsagn07-12-201515040361887347
Depressions ForeningenDepressionsforeningen tiilsan07-12-201515040371889033
Familier med kræftramte børnFamilier med Kræftramte Børn tilskud07-12-201515040381889077
Astma Allergi ForeningenAstma-Allergi Foreningen tilsagn07-12-201515040671888429
 Tilsagn Rygforeningen07-12-201515040681886538
Blå Kors DanmarkBlå Kors Danmark tilsagn07-12-201515041611888104
Colitis-Crohn Foreningen
Colitis-Crohn Foreningen
Colitis Crohn Foreningen tilsagn07-12-201515041651887933
Dansk Cøliaki ForeningDansk Cøliaki Forening tilsagn07-12-201515041671887543
Dansk Center vedrørende alle afhængigheder
Dansk Center vedrørende Alkoholisme og andre Afhængighedssygdomme
DCAA tilsagn07-12-201515041711888962
A Race Against Breast CancerFonden A Race Against Cancer tilsagn07-12-201515041721889220
Foreningen Cancerramte BørnForeningen Cancerramte Børn tilsagn07-12-201515041731889203
Sundhedsdatastyrelsen SundhedsdatastyrelsenArtikler fra NVD om demens21-12-201515078031891844
SundhedsstyrelsenMateriale fra Demensalliancen11-01-201615078031891785
SundhedsstyrelsenArtikler om demens11-01-201615078031891747
SundhedsstyrelsenMateriale fra følgegruppemøde d. 14. januar - demens14-01-201615080501891688
LægemiddelstyrelsenHenvendelse fra ambassadøren fra Mexico vedr. MoU med LMS26-11-201516004721891479
Forsikring og PensionLandedata på www.huskdetblå.dk14-01-201516004821625974
Sygeforsikring danmarkBlåt EU-sygesikringskort21-01-201516004821631068
KL
Udenrigsministeriet
Danske Regioner
SOS International a/s
Forsikring og Pension
Sygeforsikring danmark
Danmarks Rejsebureau Forening
Ældre Sagen
Patientombuddet (nedlagt fra 8. oktober 2015)
Godt nytår - og blå skiferie14-01-201516004821625980
Bysted A/SFakturaer13-01-201516004821624889
Patientombuddet (nedlagt fra 8. oktober 2015)Blåt kort til genrefotos27-01-201516004821635181
SOS International a/sOS telefonnummer16-02-201516004821646537
Dansk Camping UnionEU-kort18-03-201516004821671647
Felix RejserHUSK det blå kort: Kanariske Øer + Azorerne02-03-201516004821656976
Bysted A/SSidste afslutning - blå kampagne03-03-201516004821657440
Danske RegionerSundhedskort16-03-201516004821669523
Dansk Camping UnionEU-kort16-03-201516004821669526
Borgerservice SundbyHusk det blå - www.huskdetblaa.dk05-05-201516004821705782
Patientombuddet (nedlagt fra 8. oktober 2015)Rettelser om det blå kort på POB's hjemmeside06-05-201516004821705780
KLBlåt EU-sygesikringskort06-05-201516004821705785
Randers KommuneRettelse - huskdetblå.dk06-05-201516004821705771
Danske RegionerKortbestillinger19-01-201516004821628462
Patientombuddet (nedlagt fra 8. oktober 2015)Blåt sundhedskort29-01-201516004821636253
Patientombuddet (nedlagt fra 8. oktober 2015)Uopdaterede sider på www30-01-201516004821637468
Citrus MediaKampagne Husk det blå sygesikring13-04-201516004821688499
Patientombuddet (nedlagt fra 8. oktober 2015)Landedata på huskdetblå.dk14-01-201516004821625977
Region SyddanmarkNedbringelse af tvang på Esbjerg Psykiatri15-02-2016SJ-STD-DEPMACH26887
Danske Regioner
Lægeforeningen
Finansministeriet
Sundhedsstyrelsen
KL
Materiale til 1. møde i udvalget om lægedækning12-02-2016SJ-STD-DEPLTPE26522
Biogen Denmark A/SVedr. ministerens deltagelse i åbningen af Biogens nye faciliteter15-02-2016160066027838
Kalundborg KommuneVedr. invitation til Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde til besøg i Kalundborg15-02-2016160066027054
 Ang. direkte kontakt til sundhedsministeren15-02-2016160066127785
Miljø- og FødevareministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse vedr. kobberforgiftning af rådyr15-02-2016160066827650
Aalborg UniversitetSvar på henvendelse vedr. musikterapi15-02-2016160068427041
 Svar på henvendelse til sundheds- og ældreministeren15-02-2016160070326799
Danske Regioner
Lægeforeningen
KL
Finansministeriet
Sundhedsstyrelsen
Materiale til 1. møde i udvalget om lægedækning12-02-2016160071726530
Region Nordjyllandforslag til dagsorden for møde d.25.211-02-2016160081626931
Vesthimmerlands HjemmeserviceVedr. åbent brev til social- og indenrigsministeren vedr. frit valgs området15-02-2016160084426914
The Sweet CompanyIndkaldelse af status for "Hvis din krop var en Ferrari"11-02-2016160125324078
Tropica Aquarium PlantsIndkaldelse af status for "Sundhed på jobbet - forebyggelse af livsstilssygdomme samt fremme af sundhed og trivsel for medarbejdere hos Tropica"11-02-2016160125424108
Novopan Træindustri A/SIndkaldelse af status for "Novopan & Health Group"11-02-2016160125524292
Falck HealthcareIndkaldelse af status for "Lighed i sundhed"11-02-2016160125624357
Dansk FirmaidrætsForbundIndkaldelse af status for ”Vejen er sund"11-02-2016160125724404
Gartneriet PKM A/SIndkaldelse af status for ”Det sunde gartneri”11-02-2016160125824609
Herning KommuneIndkaldelse af status for "DRIFT og AM-Gruppen"11-02-2016160125925036
3F - Fagligt Fælles ForbundIndkaldelse af status for "Sammen står vi stærkt - ny model til mere sundhed på arbejdspladsen"12-02-2016160126025548
Dansk MetalIndkaldelse af status for "Sundhed i gear fokus på mænd i metal og maskinindustrien"12-02-2016160126125561
Svendborg KommuneIndkaldelse af status for "Jeg føler mig da sund nok!" – ”Forebyggende sundhedstjek for kortuddannede 30-55-årige mænd hos lokale virksomheder og på lokale arbejdspladser i Svendborg Kommune”12-02-2016160126225748
ArrivaIndkaldelse af status for "Søvnfokuseret sundhedstjek"12-02-2016160126325733
PenSamIndkaldelse af status for "Omsorgspiloten"12-02-2016160126425792
SKATIndkaldelse af status for "Sund Motor"12-02-2016160126525835
DiabetesforeningenIndkaldelse af status for ”Arbejdspladsen som sundhedsarena for forebyggende sundhedstjek og tidlig opsporing af type 2-diabetes og andre kroniske sygdomme"12-02-2016160126625911
 Svar på anmodning om aktinidsigt vedr. IBM Watson12-02-2016160139226582
Center PalettenIndkaldelse af status for "Fællesskab på tværs Motions og Sansesti"12-02-2016160141926090
Morsø KommuneIndkaldelse af status for "Indflydelse på egen sundhed for psykisk udviklingshæmmede og psykiatriske patienter"12-02-2016160142626110
Furesø KommuneIndkaldelse af status for "Metodeudvikling af ressourceopbyggende fællesskaber i Farum Midtpunkt"12-02-2016160142826176
Lemvig KommuneIndkaldelse af status for ”Sundhed der bevæger”12-02-2016160142926284
Region SyddanmarkIndkaldelse af status for "Livsstilsguide i praksis"12-02-2016160143426312
HjerteforeningenIndkaldelse af status for "Sundere erhvervsskoler - et pilotprojekt i Holsterbro Kommune"12-02-2016160143626346
Region SjællandIndkaldelse af status for "Sammenhængende Borgerforløb for multibrugere af social og sundhedsydelser"12-02-2016160143726341
Region HovedstadenIndkaldelse af status for "Vi hopper fra smøgerne et rygestop motionshold på Bornholm"12-02-2016160144026373
Danish Science FactoryIndkaldelse af status for "Sundhedslaboratoriet Sund med Science"12-02-2016160144226391
Region SyddanmarkIndkaldelse af status for "Partnerskabet om Det Digitale Sundhedscenter"12-02-2016160144926419
Psykinfo Region HovedstadenIndkaldelse af status for "Ungeevent om psykisk sårbarhed"12-02-2016160145426459
Haderslev KommuneIndkaldelse af status for "Unge på sporet"12-02-2016160145526470
Ishøj Gymnasium 10. klasseIndkaldelse af status for "Mad og Sundhed på Vestegnen"12-02-2016160145826476
Ballerup KommuneIndkaldelse af status for "Opsporing af og indsats for fysisk inaktive skolebørn med fokus på trivsel og overvægt"12-02-2016160146026479
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU B 25- svar på spm. 815-02-2016160151027378
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU B 25- svar på spm. 415-02-2016160151027367
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU B 25- svar på spm. 715-02-2016160151027376
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU B 25- svar på spm. 615-02-2016160151027374
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU B 25- svar på spm. 515-02-2016160151027372
JustitsministerietKorrespondance JM vedr. borgerhenvendelse15-02-2016160175727543
Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker BPK
Sundhedsdatastyrelsen
Invitation til deltagelse i styregruppe for projekt Nationalt Implantatregister12-02-2016160176226367
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Yildiz Akdogan
SUU alm. del - svar på spm. 17415-02-2016160177926845
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 21115-02-2016160200526839
 Svar på borgerhenvendelse15-02-2016160202527497
Folketinget Christiansborg
Esbjerg Kommune
Ungdomsparlament 2016 - beslutningsforslag B 4715-02-2016160205226879
JustitsministerietVedr. oversendelse af klage over diagnosticering ifm en mentalundersøgelse15-02-2016160222127001
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU B 25- svar på spm. 1015-02-2016160238327369
 Svar på borgerhenvendelse om Zikavirus15-02-2016160249826939
Social- og IndenrigsministerietMøde på baggrund af henvendelse fra Region Hovedstaden (SIM)12-02-2016160260126175
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Stine Brix
SUU alm. del - svar på spm. 22715-02-2016160261227076
 Udkast til svar på henvendelse om sygebesøg til svage ældre04-02-2016160262826351
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del -svar på spm. 20112-02-2016160266826723
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 21815-02-2016160269126894
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF (EL) Christian Juhl
SUU alm. del - svar på spm. 22815-02-2016160270827179
 Svar på henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet15-02-2016160278226672
Syddjurs KommuneMinisterbesøg i Syddjurs Kommune15-02-2016160286227989
 Svar på henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet15-02-2016160306126670
 Svar på borgerhenvendelse vedr. behandling på sygehus11-02-2016160308325034
 Svar på henvendelse fra den 2. februar 201612-02-2016160309025494
 Svar på henvendelse fra borger.15-02-2016160315727058
Greve KommuneEnhed for Primær Sundhed, Ældrepolitik og Jura - spm. vedr. lovændring vedr. forebyggende hjemmebesøg12-02-2016160317926450
 Forespørgsel vedr. boks fra det nationale kvalitetsprogram15-02-2016160326827468