Fra: 12-02-2016 til: 14-02-2016
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Sundhed.dk - Den fælles offentlige sundhedsportal - Sundhed.dkVedr. Referat fra møde i sundhed.dk's bestyrelse den 06-03-201511-03-201511040831665362
Sundhed.dk - Den fælles offentlige sundhedsportal - Sundhed.dkIndstilling vedr. Sundhedsjournalen version 2 godkendt af SUM13-04-201511040831688534
Region SyddanmarkReferat af mødet d. 12. december07-01-201511119201620907
KLUdkast til disposition, evaluering af høreapparatbehandling21-05-2015SJ-STD-DEPSHM1885245
SundhedsstyrelsenFL 201507-01-201514008911621700
FinansministerietAjourføring FL1512-01-201514023501623345
FinansministerietAjourføring af FL 2015 dokumenter08-01-201514023501621712
FinansministerietAjourføring af FL 201513-01-201514023501624141
RigsrevisionenOrientering vedr. koncept for individuel evaluering af de kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier17-03-201514024091669684
Danske RegionerKoncept for individuel evaluering af de kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier17-03-201514024091669714
Statsrevisorernes SekretariatStatsrevisorernes beretning nr. 1/201420-01-201514047541634097
RigsrevisionenStatsrevisorernes beretning nr. 1/2014 om statens behandling af fortrolige oplysninger om personer og virksomheder20-01-201514047541634099
SundhedsstyrelsenSkabelon til resultatkontrakt 201516-01-201514071741627442
SundhedsstyrelsenInterne budgetnotater for SST23-01-201514071741632684
SundhedsstyrelsenGrundbudgetskabelon15-01-201514071741626876
SundhedsstyrelsenTB 201409-01-201514072421622187
SundhedsstyrelsenTB 201412-01-201514072421623842
KLUdkast til disposition, evaluering af høreapparatbehandling07-04-201514072941885235
KLUdkast til disposition, evaluering af høreapparatbehandling18-11-201514072941885253
KLUdkast til disposition, evaluering af høreapparatbehandling07-04-201514072941885239
KLUdkast til disposition, evaluering af høreapparatbehandling17-04-201514072941885242
Danske RegionerUdkast til disposition, evaluering af høreapparatbehandling07-04-201514072941885231
FinansministerietGB 201519-01-201514073171628569
Finansministerietsvar på kommentarer til grundbudget 201508-01-201514073171621752
FinansministerietSvar til FM vedr. GB 201509-01-201514073171622185
Sundhedsstyrelsensvar til FM vedr. GB 201509-01-201514073171622449
 Vedrørende uberettigede opslag på e-journal15-01-201514074641626994
 Årsafslutning 2014, bevillingsafregning]12-01-201515002421623187
 Årsafslutning 2014, bevillingsafregning12-01-201515002421623229
Statens Serum InstitutBevillingsafregning 201427-01-201515002421634284
Statens Serum InstitutBevillingsafregning 201427-01-201515002421634319
 Reservationsoversigt 2014 for 16.35.01 og 16.35.0221-01-201515002421630953
 Årsafslutning 2014, bevillingsafregning12-01-201515002421623185
SundhedsstyrelsenBevillingsafregning 201426-01-201515002431633446
SundhedsstyrelsenForbrug af 2014-reserveret bevilling tastet 28 01 2015 - endelig28-01-201515002431635611
SundhedsstyrelsenBevillingsafregning 201428-01-201515002431635314
SundhedsstyrelsenBevillingsafregning 201426-01-201515002431633388
SundhedsstyrelsenBevillingsafregning 201426-01-201515002431633741
SundhedsstyrelsenReservationsoversigt 201428-01-201515002431635564
SundhedsstyrelsenBevillingsafregningen 201428-01-201515002431635560
SundhedsstyrelsenBevillingsafregningen 201428-01-201515002431635557
SundhedsstyrelsenBevillingsafregning 2014 - resultatdisponering28-01-201515002431635164
Sundhedsstyrelsenreserveret bevilling nu som regneark21-01-201515002431631056
Sundhedsstyrelsenforbrug reserveret bevilling21-01-201515002431630805
SundhedsstyrelsenSvar på foreløbig oversigt over reservationer for 201421-01-201515002431630886
Sundhedsstyrelsenforbrug reserveret bevillng21-01-201515002431630850
Sundhedsstyrelsenforbrug reserveret bevillng21-01-201515002431630854
Region MidtjyllandBrev til Region Midtjylland vedr. MidtEPJ10-03-201515007571664524
DatatilsynetBrev fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse vedr. Region Midtjyllands elektroniske patientjournal10-03-201515007571664521
Region MidtjyllandBrev til Region Midtjylland vedr. MidtEPJ09-02-201515007571643127
Danske RegionerBrev til Danske Regioner vedr. regionernes EPJ-systemer09-02-201515007571643125
SundhedsstyrelsenAnmodning om bidrag til besvarelse af aktindsigt vedr. sociale klausuler16-02-201515009591647170
Statens Serum InstitutAnmodning om bidrag til besvarelse af aktindsigt vedr. sociale klausuler16-02-201515009591647174
Licitationen - Byggeriets DagbladAnmodning om aktindsigt16-02-201515009591647167
Licitationen - Byggeriets DagbladSvar til Licitationen25-02-201515009591653876
Region SyddanmarkTilbagemelding på møde vedr. udbetalingsanmodning Nyt OUH09-04-201515015411686209
Region HovedstadenStyregruppemedlem til den nye fællesoffentlige styregruppe for Sundhedsjournal version 2,017-03-201515017481669717
Region HovedstadenSvar på henvendelse om afregning af influenzavaccination - Region H, 4 kvartal 201414-01-201515018901625244
Region SjællandSpørgsmål vedr. 4. kvartalsrapport 2014, GAPS23-04-201515018981697639
Region SjællandSUM tilføjelser til referat af møde med GAPS - Psykiatrisygehuset i Slagelse09-04-201515018981686112
Region SyddanmarkSpørgsmål til 4. kvartalsrapport 2014, Aabenraa28-04-201515019301700431
Region SyddanmarkKvartalsrapport - 4. kvartal 2015 - rettelse til bilag 227-03-201515019301678772
Ministeriet for Sundhed og ForebyggelseIndkaldelse af bidrag til udgiftsopfølgning 1, 2015. Departementet09-04-201515022921688962
Patientombuddet (nedlagt fra 8. oktober 2015)Indkaldelse af bidrag til udgiftsopfølgning 1, 2015. POB09-04-201515022931689900
Hvidovre KommuneSvar til Hvidovre Kommune ang. aktindsigt05-05-201515027941704675
OK-Plejecentret BaeshøjgårdForespørgsel vedr. ministerbesøg: OK-Plejecentret Baeshøjgård12-02-2016160066026462
TDC A/SBekræftelse på mødedato12-02-2016160066026026
 Kvittering til borgeren12-02-2016160080925730
 Vedr. klage over afgørelse om aktindsigt12-02-2016160090426204
MedComwebpatient09-02-2016160095926073
SundhedsdatastyrelsenSupplerende demensanalyse12-02-2016160102226435
Copenhagen Business SchoolKontrakt til underskrivelse12-02-2016160107625920
MedComRH melding til ekstraordinært møde i styregruppen11-02-2016160111726075
DR NyhederAkutmedicin05-02-2016160124226595
Ugeskrift for LægerAkutmedicin04-02-2016160124226603
DR NyhederPatienterstatningens dækningsområde12-02-2016160124326548
DR NyhederRisikobaseret tilsyn11-02-2016160124326587
DR NyhederRisikobaseret tilsyn11-02-2016160124326588
DR NyhederRisikobaseret tilsyn11-02-2016160124326592
LægeforeningenRisikobaseret tilsyn12-02-2016160124326593
Dagens MedicinIndlevering af data til OECD10-02-2016160124326594
DR NyhederRisikobaseret tilsyn11-02-2016160124326589
SundhedsdatastyrelsenSvar på spørgsmål til indblik, enheder m.v. ifm. periodeafslutning af 2009-basen12-02-2016160127125426
Statens Arkiver - RigsarkivetVedr. aflevering af Sundhedsministeriets ESDH-system. Fremsendelse af FORM KODER og notat.12-02-2016160127126506
KMDSvar på diverse spørgsmål vedr. evt. uddannelse af brugere i WorkZone ifm. opgradering af Captia.11-02-2016160128725424
Kræftens BekæmpelseIndkaldelse af status for partnerskabspulje12-02-2016160142125830
Komiteen for SundhedsoplysningIndkaldelse af status for partnerpuljeskab12-02-2016160142225914
Komiteen for SundhedsoplysningIndkaldelse af status for partnerpuljeskab12-02-2016160142425848
BryggeriforeningenIndkaldelse af status for partnerpuljeskab12-02-2016160142526112
Sex og SamfundIndkaldelse af status for partnerpuljeskab12-02-2016160143026094
Red BarnetIndkaldelse af status for partnerpuljeskab12-02-2016160143126100
CyklistforbundetIndkaldelse af status for partnerpuljeskab12-02-2016160143226174
Sund By NetværketIndkaldelse af status for partnerpuljeskab12-02-2016160143825910
HjerteforeningenIndkaldelse af status for partnerpuljeskab12-02-2016160143925919
BørneulykkesfondenIndkaldelse af status for partnerpuljeskab12-02-2016160144125947
Forum for Mænds SundhedIndkaldelse afstatus for partnerpuljeskab12-02-2016160144325960
Statens Institut for FolkesundhedIndkaldelse af status for partnerpuljeskab12-02-2016160144426102
Frivilligcenter SilkeborgIndkaldelse af status for partnerpuljeskab12-02-2016160144526111
Københavns KommuneIndkaldelse af status for partnerpuljeskab12-02-2016160144626092
Kræftens BekæmpelseIndkaldelse af status for partnerpuljeskab12-02-2016160144726123
Dansk FirmaidrætsForbundIndkaldelse af status for partnerpuljeskab12-02-2016160145126177
Thisted KommuneIndkaldelse af status for Bæredygtigt fokus på sundhed i yderområder - via lokale partnerskaber12-02-2016160145226475
DGIIndkaldelse af status for partnerpuljeskab12-02-2016160145325995
DiabetesforeningenIndkaldelse af status for partnerpuljeskab12-02-2016160145626002
PenSamIndkaldelse af status for partnerpuljeskab12-02-2016160145726085
DGIIndkaldelse af status for partnerpuljeskab12-02-2016160145926169
Danmarks Idræts-ForbundIndkaldelse af status for partnerpuljeskab12-02-2016160146126201
GAME DanmarkIndkaldelse af status på partnerpuljeskab12-02-2016160146226089
Sundhedsdatastyrelsenspørgsmål om NemID11-02-2016160148726077
Digitaliseringsstyrelsenspørgsmål om NemID11-02-2016160148726079
Sundhedsdatastyrelsenspørgsmål vedr. NemID11-02-2016160148726076
DR NyhederSvar på aktindsigtsanmodning12-02-2016160152726482
BeskæftigelsesministerietOrientering til BM om satspuljeprojekt om kultur på recept for langtidssygemeldte12-02-2016160168126031
SundhedsstyrelsenMinisteriet kvitterer for svar vedr. koordinering af psykologevaluering og NKR12-02-2016160171725915
SundhedsstyrelsenSpørgsmål til SST vedr. koordinering af psykologevaluering og NKR09-02-2016160171720481
SundhedsstyrelsenSender kommentarer til bidrag til Årsrapport (2015) for Sundhedsstyrelsen - kapitel 2.4 Målrapportering12-02-2016160176925500
Sundhedsstyrelsen
Danske Regioner
KL
Finansministeriet
Referat fra 3. møde i følgegruppen for kræftplan 412-02-2016160209626069
Region MidtjyllandSkema D_Ejendomme.xlsx12-02-2016160240626415
 Kvittering for modtagelse af klage12-02-2016160251126124
Danske RegionerMøde til drøftelse af henvendelse fra Region Hovedstaden12-02-2016160260126337
 Mail med svar på borgerhenvendelse12-02-2016160271626339
 Svar på henvendelse vedr. tøjkollektion11-02-2016160285523635
Udenrigsministeriet
Sundhedsstyrelsen
Brev til UM: New Danish representative in HSC og JPSC12-02-2016160293926572
Udenrigsministeriet
Sundhedsstyrelsen
Brev til UM: New Danish representative in HSC og JPSC12-02-2016160294026576
 Svar på borgerhenvendelse vedr. sygehusbehandling11-02-2016160308324420
 Svar på borgerhenvendelse: har været indlagt på sygehus11-02-2016160309024613
Danmarks Medie- og JournalisthøjskoleSvar på anmodning om antal anmodninger og afgørelser om aktindsigter11-02-2016160310224874
Danmarks Medie- og JournalisthøjskoleAnmodning om tal på aktindsigter - Danmarks Medie- og Journalisthøjskole12-02-2016160310225856
LægemiddelstyrelsenAnmodning om indstilling af medlem til CVMP12-02-2016160314325473
Københavns Kommunesvar vedr.: Affaldsvejledning fra Københavns Kommune CRM:000627305-02-2016160314525503
Danmarks Tekniske UniversitetVedr. følgegruppe12-02-2016160316425928
SUFOFrokostmøde næste fredag12-02-2016160317926436