Fra: 09-02-2016 til: 09-02-2016
Udgående post
 
Afsender/modtager Emne Brevdato Sagsnr Dokumentnr
Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Deltager fra SUM til European Conference on Youth Mental Health 09-02-2016 1212038 1884282
  Grundbudgetskabelon 15-01-2015 1500371 1626883
Moderniseringsstyrelsen UO4, 2014 20-01-2015 1500422 1629676
Finansministeriet UO4, 2014 - materiale 20-01-2015 1500422 1629612
Finansministeriet FFL 2013 19-01-2015 1500430 1629093
Finansministeriet FFL 2013 19-01-2015 1500430 1629091
Finansministeriet FFL 2013 19-01-2015 1500430 1629096
Finansministeriet FFL 2013 19-01-2015 1500430 1629099
Frederikssund Kommune Svar: SUM råder ikke over kontaktoplysninger på ledere på genoptræningsområdet 20-01-2015 1500445 1629914
Guldborgsund Kommune Vedr. klagemuligheder ift. kommunal genoptræning 05-05-2015 1502786 1704747
Dansk Selskab for Ledelse i Sundhedsvæsenet DSS Svar på invitation til at deltage i DSS' møde den 26. maj 09-02-2016 1600660 20294
Komiteen for Sundhedsoplysning Vedr. møde med ministeren 09-02-2016 1600660 20392
  Orientering af borger om oversendelse af henvendelse om Velfærdsdanmark. 09-02-2016 1600668 20498
Beskæftigelsesministeriet Anmodning om overtagelse af henvendelse om at miste retten til sygedagpenge 09-02-2016 1600668 21014
  Orientering af borger om oversendels af henvendelse opråb fra trafikoffer 09-02-2016 1600668 20624
  Svar på skoleelevers henvendelse om spørgsmål til projektuge om diabetes og fedme 09-02-2016 1600710 20836
  Svar på henvendelse spørgsmål fra gymnasieelever vedr. fedme og overvægt til brug 09-02-2016 1600710 20915
  Svar på skoleelevers henvendelse med spørgsmål vedr. aktiv dødshjælpq 09-02-2016 1600710 20847
  Svar på 10. klasses elev ønsker svar på spørgsmål om at være politiker til brug for opgave 09-02-2016 1600710 20860
Advokatfirma Ledet og Willadsen Brev til advokat 05-02-2016 1600795 17623
  svar vedr. ambulanceberedskabet i Region Syddanmark 09-02-2016 1600826 20260
  Brev til Region Hovedstaden vedr. BED-projekt 09-02-2016 1600892 20264
Skat Inddrivelse Personrestancer Kopi af afgørelse vedrørende klage over Sundhedsstyrelsens opkrævning af årsgebyr for 2013 09-02-2016 1600934 20292
Lægemiddelstyrelsen Kopi af afgørelse til orientering 09-02-2016 1600934 20297
Lystfiskerhytten, kæledyrsshoppen afgørelse vedrørende klage over Sundhedsstyrelsens opkrævning af årsgebyr for 2013 09-02-2016 1600934 4596
  Svar vedr. oplevelse på akutmodtagelse 09-02-2016 1601010 20727
Sundhedsstyrelsen Vedr. statusrapport - SST 09-02-2016 1601022 20627
KL Vedr. KL's bidrag til statusrapport på demensområdet 09-02-2016 1601022 20967
  Svar til Orifarm om manglende substitution for parentale lægemidler 05-02-2016 1601115 17577
Region Midtjylland Kvartalsrapport region midtjyllands kvalitetsfondsprojekter pr. 30 september 2015 09-02-2016 1601169 20062
Dansk Sygeplejeråd
Danske Handicaporganisationer
Danske Patienter
Danske Regioner
KL
Lægeforeningen
Tandlægeforeningen
Patienterstatningen
PowerPoint-præsentation fra følgegruppemødet vedr. risikobaseret tilsyn 09-02-2016 1601239 21100
Sundhedsstyrelsen Materiale fra ministerbesøg - til SST 09-02-2016 1601288 21039
  Svar på anmodning om aktinidsigt vedr. IBM Watson 09-02-2016 1601392 20174
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU Orientering om status vedr. ambulancekørsel i Region Syddanmark 08-02-2016 1601423 19557
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU alm. del - svar på spm. 209 09-02-2016 1601520 20636
Sundhedsstyrelsen
Statens Serum Institut
Miljø- og Fødevareministeriet
Fødevarestyrelsen
Region Hovedstaden
Region Sjælland
Region Nordjylland
Region Midtjylland
Region Syddanmark
Lægeforeningen
Dansk Selskab for Almen Medicin
Danske Regioner
Den Danske Dyrlægeforening
Danmarks Tekniske Universitet
Danmarks Apotekerforening
Lægemiddelstyrelsen
Udkast til referat af Antibiotikarådsmøde d. 2/11-15 til endelig godkendelse 09-02-2016 1601664 20332
Region Sjælland Fremsendelse af opfølgningsmateriale, GAPS 09-02-2016 1601967 20478
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU alm. del - svar på spm. 239 08-02-2016 1602104 11220
Folketingets Retsudvalg REU Orientering vedr. svar på SUU alm. del - spm. 237 08-02-2016 1602104 19822
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU alm. del - svar på spm. 237 08-02-2016 1602104 10987
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU alm. del - svar på spm. 238 08-02-2016 1602104 11151
Folketingets Retsudvalg Orienteringsbrev til Folketingets Retsudvalg om svar på SUU alm. del - spm. 237 08-02-2016 1602104 14729
MF Finn Sørensen
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
SUU alm. del - svar på spm. 194 09-02-2016 1602126 20620
Rigsrevisionen Handlingsplan for DNU - januar 2016 (2015-6001-37) 09-02-2016 1602229 20462
Statens Serum Institut Indhentelse af svar på inhold af vaccinen Twinrix 08-02-2016 1602293 19099
Region Syddanmark Byggeregnskab 09-02-2016 1602405 20236
Region Midtjylland Byggeregnskab 09-02-2016 1602405 20301
Statsministeriet Til orientering og til sagen i Sundheds- og Ældreministeriet 02-02-2016 1602434 14098
Region Syddanmark SUM svarer projekt ift. tilbagemelding på SSTs vurdering ved midtvejsstatus 09-02-2016 1602477 20291
Region Nordjylland SUM svarer projekt ang. SSTS vurdering ved midtvejsstatus 09-02-2016 1602485 20268
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU alm. del - svar på spm. 248 08-02-2016 1602513 14805
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Pernille Skipper
SUU alm. del - svar på spm. 248 08-02-2016 1602513 19656
KL Vedr. proces ift. udmøntning af satspuljemidler 09-02-2016 1602528 20402
MF Jeppe Jakobsen
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
SUU alm. del. - svar på spm 197 09-02-2016 1602546 20674
MF Jeppe Jakobsen
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
SUU alm. del. - svar på spm 196 09-02-2016 1602546 20676
  Svar på borgerhenvendelse vedr. livstestamente 03-02-2016 1602569 15546
Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg EFK alm. del - svar på spm. 84 09-02-2016 1602576 21009
Danske Regioner Mailkorrespondance med Regioner 09-02-2016 1602601 20736
  Besvarelse af din henvendelse vedr. skoleprojekt vedrørende stress i den offentlige sektor 09-02-2016 1602666 20669
Nyborg & Rørdam Advokatfirma Kvittering for modtaget klage samt kontaktoplysninger. 03-02-2016 1602677 15072
Uddannelses- og Forskningsministeriet Aftale om myndighedsbetjening 08-02-2016 1602701 19861
Lægemiddelstyrelsen Forhold til adressering ifht ny receptbekendtgørelse inkl. dosisbekendtgørelse. 08-02-2016 1602717 19532
Lægemiddelstyrelsen Invitation to the Meeting of the Competent Authorities on Organ Donation and Transplantation, Brussels 17-18.03.2016 09-02-2016 1602726 20280
Ringsted Kommune Pulje sundhedstjek 2016 08-02-2016 1602792 19172
Dansk Hørecenter Kvittering for modtagelse af henvendelse 08-02-2016 1602807 19305
Social- og Indenrigsministeriet Bidrag til SIM vedrørende tolkning 08-02-2016 1602833 20169
Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Deltager fra SUM i European Conference on Youth Mental Health 09-02-2016 1602843 20788
MF Jonas Dahl
MF Flemming Møller Mortensen
MF Liselott Blixt
MF Jane Heitmann
MF Mette Abildgaard
MF May-Britt Kattrup
MF Carolina Magdalene Maier
MF Lotte Rod
MF Karin Nødgaard
MF Yildiz Akdogan
Vedr. dialogmøder på demensområdet 08-02-2016 1602862 20640
Randers Kommune vedr. kommende ministerbesøg 05-02-2016 1602862 21063
Syddjurs Kommune Vedr. kommende minsterbesøg 08-02-2016 1602862 21064
Statens Institut for Folkesundhed Reviderede projektbeskrivelser 09-02-2016 1602874 20277
Frederikshavn Kommune Svar på forespørgelse til takster på befordringsområdet 09-02-2016 1602886 20501
  Svar på borgerhenvendelse 09-02-2016 1602915 20644