Fra: 08-02-2016 til: 08-02-2016
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
LMS Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og SelvskadeLandsforeningen mod Spiseforstyrrelse og Selvskade07-12-201515048301883789
Ehlers-Danlos ForeningenForespørgsel vedrørende indstilling af suppleant08-02-2016160065919046
 Svar på henvendelse om speciale med spørgsmål vedrørende forslag om dødssamtaler v. terminale patienter og ældre08-02-2016160071019826
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgL 105 - svar på spm. 305-02-2016160076219325
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgL 105 - svar på spm. 105-02-2016160076219327
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgL 105 - svar på spm. 405-02-2016160076219329
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgL 105 - svar på spm. 205-02-2016160076219321
Region SjællandSvar til Region Sjælland05-02-2016160096517529
Orion PharmaHearing regarding application08-02-2016160096619673
Region MidtjyllandUdkast til referat af møde med Region Midtjylland vedr. skærpet tilsyn med DNU, 1. februar 201608-02-2016160104819612
LægemiddelstyrelsenApotekernes forhandling af medicinsk udstyr08-02-2016160109619018
Probody Medical ApSSvar på henvendelse om apotekernes forhandling af medicinsk udstyr08-02-2016160109619016
Amgros I/SBeder Amgros om oplysninger ift. kvalitet af høreapparater08-02-2016160116019130
Region MidtjyllandRegion Midtjylland Afslutning af projektnr. 22104.08-02-2016160119419411
MF Stine Brix
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
SUU alm del - svar på spm 15408-02-2016160119519614
Region HovedstadenRegion Hovedstaden Afslutning af projektnr. 63506.08-02-2016160121619307
AltingetMedicinråd08-02-2016160124319697
CSC Danmark A/SKonvertering af sager fra F2 til Captia. Opfølgning på status på yderligere test.08-02-2016160127719050
MF Karina Adsbøl
Folketingets § 71-tilsyn
§71 alm. del - svar på spm. 508-02-2016160134219708
Esbjerg KommuneEsbjerg Kommune Afslutning af projektnr. 65211.05-02-2016160152817884
Ringkøbing-Skjern KommuneRingkøbing-Skjern Kommune Afslutning af projektnr. 65218.05-02-2016160154117876
PS - Landsforeningen for Pårørende til personer med SpiseforstyrrelseAfsluttende dokumenter angående nedlæggelse af PS-Landsforening.08-02-2016160155319181
MF Trine Bramsen
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
SUU alm. del - svar på spm. 19308-02-2016160156819723
Den Danske DyrlægeforeningAnmodning om bilag til rejseafregning08-02-2016160166419360
FinansministerietTilbagemelding på bestilling vedr. udflytning08-02-2016160178819797
 Svar på borgerhenvendelse om uddannelse08-02-2016160198419505
Folketingets Beskæftigelsesudvalg
Folketingets Udvalg vedrørende Efterretningstjenesterne
Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg
Folketingets Erhvevs-, Vækst- og Eksportudvalg
Folketingets Europaudvalg
Folketingets Præsidium
Folketingets Forsvarsudvalg
Folketingets Færøudvalg
Folketingets Indfødsretsudvalg
Folketingets Kirkeudvalg
Folketingets Kulturudvalg
Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg
Folketingets Retsudvalg
Folketingets Skatteudvalg
Folketingets Social- og Indenrigsudvalg
Folketingets Transport- og Bygningsudvalg
Folketingets Uddannelses- og Forskningsudvalg
Folketingets Udenrigsudvalg
Folketingets Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalg
Folketingets Udvalg for Landddistrikter og Øer
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
SUU B25 - svar på spm. 308-02-2016160216019759
 Svar på din henvendelse af 4. februar 201605-02-2016160243418313
SundhedsstyrelsenDen nationale kliniske retningslinje for behandling af angst hos børn og unge.08-02-2016160247119255
SundhedsdatastyrelsenSUM OK til SDS melding vedr. OECD survey on patient-reported measures05-02-2016160253518406
 Svar på borgerhenvendelse vedr. livstestamente08-02-2016160256919081
 Svar på borgerhenvendelse vedr. livstestamente08-02-2016160257119097
 Svar på borgerhenvendelse vedr. livstestamente03-02-2016160257115624
KLSvar på spørgsmål fra KL vedr. fordelingsnøgle08-02-2016160259819127
Social- og IndenrigsministerietHenvendelse fra Region Hovedstaden05-02-2016160260117809
Region HovedstadenVedr. status på henvendelse08-02-2016160268419762
Sundhedsstyrelsen
Styrelsen for Patientsikkerhed
Lægemiddelstyrelsen
Indberetning til Folketinget og Europa-Kommissionen om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer FRIST 22. februar 201605-02-2016160269917657
SundhedsdatastyrelsenSvar vedr. dosisdispensering.08-02-2016160274819297
Det Sociale NetværkSpørgsmål08-02-2016160276319600
Praktiserende Lægers Organisation - PLO
Dansk Selskab for Almen Medicin
Syddansk Universitet
Danske Regioner
KL
Dagsorden til følgegruppemøde vedr. honorering i almen praksis den 10. februar 201608-02-2016160276819816
SundhedsstyrelsenSST anmodes om bidrag08-02-2016160278219315
 Bekræftelse af modtagelse af henvendelse]08-02-2016160279019166
Min Livshistorie A/SKvittering for modtagelse af Min livshistories fremsendt materiale til sundheds- og ældreministeren08-02-2016160279319618
Hvidovre HospitalBekræftelse af modtagelse af henvendelse.08-02-2016160279519207
Odense KommuneBekræftelse af modtagelse af henvendelse08-02-2016160279619241
 Orienterer borger om oversendelse af henvendelse til Social- og Indenrigsministeriet08-02-2016160280319450
Social- og IndenrigsministerietOversender borgerhenvendelse om kropsbårne hjælpemidler til SIM08-02-2016160280319275
FødevarestyrelsenSvar vedr. materiale om Det Nationale Antibiotikaråd på engelsk08-02-2016160280619312
 Svar på borgerhenvendelse vedr. klage over patientklagenævnet og forældelse08-02-2016160283419678
Region MidtjyllandSvar på henvendelse vedr. antibiotikaområdet08-02-2016160283819852
 Mail med svar på borgerhenvendelse ang. førtidspension08-02-2016160284019791
AlzheimerforeningenDialogmøde om demens i Aarhus08-02-2016160286219889