Fra: 05-02-2016 til: 07-02-2016
Udgående post
 
Afsender/modtager Emne Brevdato Sagsnr Dokumentnr
  Svar på borgerbrev vedr. refusion 07-02-2016 SJ-STD-DEPMWA 1883847
Folketingets Finansudvalg FIU FIU - Aktstykke 189897 11-02-2015 1500482 1644333
Sundhedsstyrelsen Årsrapport 2014 28-01-2015 1500621 1635264
Sundhedsstyrelsen Årsrapport 2014 28-01-2015 1500621 1635274
Finansministeriet
Rigsrevisionen
Årsrapporter 2014 for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses ressortområde (§ 16) 19-03-2015 1501588 1672390
Landsforeningen for Fragilt X Syndrom i Danmark Tilsagn Landsforeningen for Fragilt Syndrom X 07-12-2015 1503664 1883830
Patientforeningen Lungekræft Tilsagn Patientforeningen Lungekræft 07-12-2015 1503706 1883698
Migrænikerforbundet Tilsagn Migrænikerforbundet 07-12-2015 1503982 1883732
Positivgruppen
Positivgruppen
Tilsagn Positivgruppen 07-12-2015 1503984 1883714
Landsforeningen Lænken Tilskud Landsforeningen Lænken 07-12-2015 1503987 1883800
Landsforeningen Læbe-Ganespalte Tilsagn Landsforeningen Læbe Ganespalte 07-12-2015 1503997 1883805
Migræne og Hovedpineforeningen Tilsagn Migræne og Hovedpineforeningen 07-12-2015 1503998 1883737
PsykiatriFonden Tilsagn Psykiatrifonden 07-12-2015 1504001 1883683
Landsforeningen Huntingtons Sygdom Tilsagn Landsforeningen Huntingtons Sygdom 07-12-2015 1504013 1883810
PROPA - Prostatacancer Patientforeningen
Prostatakræftforeningen PROPA
Tilsagn PROPA 07-12-2015 1504014 1883693
Landsforeningen Præmatures Vilkår
Landsforeningen Præmatures Vilkår
TilsagnLandsforeningen Præmatures Vilkår 07-12-2015 1504018 1883757
  Tilsagn Rygforeningen 07-12-2015 1504068 1883678
OASIS
OASIS - Behandling og rådgivning for flygtninge
Tilsagn OASIS 07-12-2015 1504163 1883724
Landsforeningen Spædbarnsdød Tilsagn Landsforeningen Spædbarnsdød 07-12-2015 1504164 1883752
Lymfekræft og Leukæmiforeningen Patientforeningen LYLE 07-12-2015 1504176 1883708
OCD Foreningen Tilsagn OCD-foreningen 07-12-2015 1504178 1883719
Landsforeningen for Arm/bendefekte Tilsagn Landsforeningen for Arm- og Bendefekte 07-12-2015 1504179 1883835
Landsforeningen Downs Syndrom Tilsagn Landsforeningen Downs Syndrom 07-12-2015 1504180 1883840
Landsforeningen for Prader Willi Syndrom Tilsagn Landsforeningen for Prader Willi Syndrom 07-12-2015 1504450 1883820
Landsforeningen for Ufrivilligt Barnløse Tilsagn Landaforeningen for Ufrivilligt Barnløse 07-12-2015 1505266 1883815
Vesthimmerlands Kommune Afgørelse af ansøgning til pulje for demensboliger 18-12-2015 1506313 1883429
Kalundborg Kommune Afgørelse af ansøgning til pulje for demensboliger 18-12-2015 1506313 1883331
ME Foreningen Tilsagn ME Foreningen 1 07-12-2015 1507347 1883742
Justitsministeriet Mail til JM ang. SUMs kommentarer til Gretas rapport om menneskehandel 22-01-2016 SJ-STD-DEPNSU 17642
  Svar på anmodning om aktindsigt 05-02-2016 1600656 17483
Statsministeriet Vedr. manglende svar på henv. om sundhedskort 05-02-2016 1600661 17482
Danske Regioner Folkemøde 2016 - Danske Regioners arrangement "Bedst for borgerne" 05-02-2016 1600662 17628
  Svar på skoleelevers henvendelse om projektopgave spørgsmål om medicinsk cannabis 05-02-2016 1600710 18572
Danske Regioner
KL
DUT Høring - bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet m.v 05-02-2016 1600730 18210
MF Liselott Blixt
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
SUU alm del - svar på spm. 191 02-02-2016 1600734 17139
MF Liselott Blixt
MF Liselott Blixt
SUU alm del - svar på spm. 189 02-02-2016 1600734 17134
MF Liselott Blixt
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
SUU alm del - svar på spm. 190 02-02-2016 1600734 17136
Sundhedsstyrelsen Opsamling fra besøg - SST 05-02-2016 1600750 18619
Odsherred Kommune Svar på: Information om satspuljemidler 2016-2019 og tidspunkter for udmeldelser heraf 04-02-2016 1600836 16156
EY Ernst & Young P/S SUM kommentar til Kommissorium DNU - DTØ's anbefalinger 1. bølge 05-02-2016 1600902 18134
Lægemiddelstyrelsen Til LMS: Anmodning om bidrag til rapport om tilskud til ernæringspræparater 05-02-2016 1601004 18305
Sundhedsdatastyrelsen Vedr. analyser om demens 03-02-2016 1601022 18604
  Svar på henvendelse vedr. forebyggelsespakker m.m. 05-02-2016 1601072 17520
Professionshøjskolen Metropol Svar på henvendelse vedr. de nationale mål 05-02-2016 1601084 17551
Danske Patienter Vedr. kommende møde i følgegruppe om demenshandlingsplan - Danske patienter 05-02-2016 1601093 18595
DH-BIO Bioetisk komité under Europarådet Mail til DH-bio fra SUM om ingen kommentarer til organdonor-papir 01-02-2016 1601161 16273
  Svar på henvendelse vedr. behandling med fampridin 05-02-2016 1601636 18631
  Svar på henvendelse vedr. cannabis 05-02-2016 1601645 18223
  Svar på henvendelse vedr. medicinpriser og apotekernes avance 05-02-2016 1601744 17488
  Svar på henvendelse vedr. forslag til forbedringer af lægemidler 05-02-2016 1601749 17511
Sundhedsdatastyrelsen bemærkninger til PID for implantatregister 04-02-2016 1601762 18396
Bygningsstyrelsen
Styrelsen for Patientsikkerhed
Svar til Bygningsstyrelsen vedr. Lyseng Allé 1 (Disponering, beskrivelse og overslag på Økonomi) 05-02-2016 1601788 17929
Foreningen Pårørende i Danmark Vedr. møde om demenshandlingsplan - Pårørende i Danmark 05-02-2016 1601877 18267
BUPL Forbund Møde om demenshandlingsplan - BUPL 05-02-2016 1601877 18468
Sundhedsstyrelsen
Finansministeriet
Danske Regioner
KL
Dagsorden til 3. møde i følgegruppe for kræftplan 4 05-02-2016 1602096 17814
Statsministeriet Koordinering i forbindelse med svar på henvendelse 05-02-2016 1602131 18061
Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Anmodning om overtagelse af henvendelse vedr. plejecenter efter almenboligloven 05-02-2016 1602132 18021
Social- og Indenrigsministeriet Kontoplan - budget og regnskabssystem for regioner 05-02-2016 1602407 18170
Frederiksberg Kommune Svar på spørgsmål vedr. efterbetaling til private leverandører af hjemmepleje. 05-02-2016 1602416 18320
  Besvarelse af henvendelse vedr. nedlæggelse af sengepladser 05-02-2016 1602506 17668
Sundhedsstyrelsen Oversendelse til Sundhedsstyrelsen 04-02-2016 1602560 15971
Danske Regioner Status for shared care projekt i regionerne på psykiatriområdet 04-02-2016 1602606 16060
Miljø- og Fødevareministeriet
Sundhedsstyrelsen
Statens Serum Institut
Lægemiddelstyrelsen
2. høring styrelser og MFVM 04-02-2016 1602608 16102
DH-BIO Bioetisk komité under Europarådet Mail til DH-BIO om adgang til deres website 04-02-2016 1602631 16282
  Mail til borger med svar fra Sundheds- og Ældreministeriet 05-02-2016 1602645 17570
Danske Regioner
KL
Høring over udkast til bekendtgørelse om revisionsinstruks for 2015 samt høring over udkast til cirkulære om statsligt, aktivitets-afhængigt tilskud i 2016 til regionernes sygehusvæsen mv. FRIST: 16. februar 2016 05-02-2016 1602660 18476
Henrik Tofteng A/S Bemærkninger til justering af aftale mellem Sundheds- og Ældreministeriet / Henrik Tofteng A/S vedr. affaldsbortskaffelse 05-02-2016 1602689 17741
  Svar på dit brev ang. truende besøgende 05-02-2016 1602702 17712
  Mail med svar på borgerhenvendelse om lukning af Middelfart Sygehus 05-02-2016 1602714 18198
  Mail med svar på henvendelse vedr. Middelfart Sygehus 05-02-2016 1602719 18296
Lægemiddelstyrelsen Meddeler at ministeriet ikke har bemærkninger til høring 05-02-2016 1602725 18044