Fra: 12-02-2016 til: 14-02-2016
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Statens Serum InstitutForslag til medlem af Antibiotikarådet08-12-201510015711885075
Lemvig KommuneStatus for Akuthus Lemvig - november 201505-11-201511031151813360
Sundhed.dk - Den fælles offentlige sundhedsportal - Sundhed.dkReferat fra møde i sundhed.dk's styregruppe den 13-11-201406-01-201511040831622545
MF Jane HeitmannSvar vedr. Invitation fra Sundheds- og Ældreminister Sophie Løhde til rundbordsmøde om demens den 30. november 201502-11-2015SJ-STD-DEPGST1889751
MF Flemming Møller MortensenSvar vedr. Invitation til ordførermøde om evaluering af patientklagesystemet05-10-2015SJ-STD-DEPGST1889775
Miljø- og FødevareministerietHøring i EU-specialudvalget vedr. miljø15-01-201614011001879860
FinansministerietAjourføring af FL 201512-01-201514023501624139
FinansministerietAjourføring af FL1509-01-201514023501623150
Bedre Psykiatri - Landsforeningen for pårørendeForespørgsel vedr. satspuljen for psykiatri13-01-201614028271875478
RigsrevisionenNotat om second opinion-ordningen (j.nr. 2015-6000-46)13-04-201514029251687806
Statsrevisorerne SekretariatetStatsrevisorernes beretning nr. 4/2014 om second opinion-ordningen06-01-201514029251619400
CEDI - Center for digital forvaltningEffektevaluering af digitalt understøttet genoptræning28-09-201514031661885264
CEDI - Center for digital forvaltningEffektevaluering af digitalt understøttet genoptræning - materiale til styregruppemøde tirsdag d. 24/1120-11-201514031661885276
CEDI - Center for digital forvaltningEffektevaluering af digitalt understøttet genoptræning - materiale til styregruppemøde mandag d. 14/12-1510-12-201514031661885280
Statens Serum InstitutPID og Projektoverblik på projekt om begrænsning af lokale administratorrettigheder til KLF15-01-201514067401626397
SundhedsstyrelsenSkabelon til resultatkontrakt23-01-201514071741632803
SundhedsstyrelsenResultatkontraktskabelon23-01-201514071741632660
SundhedsstyrelsenTB 201409-01-201514072421623841
SundhedsstyrelsenBudget- og regnskabsopfølgning, dec. 201409-03-201514072551662857
FinansministerietSpørgsmål til grundbudgetterne]07-01-201514073171621689
FinansministerietKommentarer til Grundbudgetter07-01-201514073171621680
FinansministerietBemærkninger til GB 201522-01-201514073171632501
MedComVedrørende uberettigede opslag på e-journal15-01-201514074641632357
 Reservationsoversigt 2014 for 16.35.01 og 16.35.0220-01-201515002421630798
 Årsafslutning 2014, bevillingsafregning12-01-201515002421623168
Statens Serum InstitutEvt. bortfald af ICPC12-01-201515002421623479
Statens Serum Institut
Sundhedsstyrelsen
Regl. af statsforskrivning13-01-201515002421624908
Statens Serum InstitutReservationsoversigt og resultatdisponering 2014 for 16.35.01 og 16.35.0223-01-201515002421633293
 Reservationsoversigt 2014 for 16.35.01 og 16.35.0221-01-201515002421631244
 Årsafslutning 2014, bevillingsafregning12-01-201515002421623170
SundhedsstyrelsenBevillingsafregning 2014 - resultatdisponering27-01-201515002431635140
SundhedsstyrelsenBevillingsafregningen 2014 - resultatdisponering28-01-201515002431635244
SundhedsstyrelsenForeløbig opgørelse af forbrug reserveret bevillng20-01-201515002431630272
SundhedsstyrelsenSV: forbrug reserveret bevillng21-01-201515002431630862
SundhedsstyrelsenForeløbig opgørelse over reservationer for 201420-01-201515002431630795
SundhedsstyrelsenBidrag vedr. anmodning om aktindsigt18-02-201515009591649563
Statens Serum InstitutBidrag vedr. anmodning om aktindsigt17-02-201515009591649568
FolketingetSUU alm. del - Spm. 54423-02-201515012641652502
Statens Serum InstitutBesvarelse af Følg eller forklar - 201516-03-201515012651668579
Patientombuddet (nedlagt fra 8. oktober 2015)Endeligt bidrag årsrapport 2014 POB03-03-201515014191658522
Patientombuddet (nedlagt fra 8. oktober 2015)Bidrag til årsrapport POB27-02-201515014191657330
Region HovedstadenKvittering på deltagelse i styregruppe17-03-201515017481669873
Region HovedstadenAfregning af influenzavaccination for 2014 - Region Hovedstaden23-03-201515018901674589
Region HovedstadenHenvendelse om afregning af influenzavaccination fra Region H, 4. kvartal 2014.13-01-201515018901625230
Region SyddanmarkKvartalsrapport - 4. kvartal 2014 - rettelse til bilag 227-03-201515019301678762
Patientombuddet (nedlagt fra 8. oktober 2015)Udgiftsopfølgning 1 2015 POB (1. bidrag )16-04-201515022931691607
Patientombuddet (nedlagt fra 8. oktober 2015)Udgiftsopfølgning 1 2015. Skabelon3.Låneramme. POB (1. bidrag)16-04-201515022931692098
Patientombuddet (nedlagt fra 8. oktober 2015)Udgiftsopfølgning 1 2015. Skabelon6.Anlægs- og investeringsskabelon. POB16-04-201515022931692129
Patientombuddet (nedlagt fra 8. oktober 2015)Udgiftsopfølgning 1 2015 POB Skabelon116-04-201515022931692645
Patientombuddet (nedlagt fra 8. oktober 2015)Udgiftsopfølgning 1 2015 POB Skabelon 216-04-201515022931692649
Hvidovre KommuneSpørgsmål fra Hvidovre Kommune - Ankeinstans efter sundhedsloven30-04-201515027941704672
MF Jane HeitmannVedr. møde om evaluering af patientklagesystemet31-10-201515044441889752
MF Jane HeitmannSpørgsmål vedr. borrelia17-11-201515044441889745
Danmarks StatistikDagsorden til næste møde i DSTs brugerudvalg for Velfærdsstatistik17-11-201515053591822342
Udlændinge-, Integrations- og BoligministerietOversender borgerhenvendelse - behandling i Danmark/udlandet11-01-201615058571873370
 Borgerhenvendelse vedr. fejlbehandling13-01-201615058571875053
 Borgerhenvendelse vedr. bortkommen journal10-01-201615058571871436
 Læge - diverse spørgsmål16-10-201515062301797949
 Borgerhenvendelse - opråb02-11-201515075931810029
 Borgerhenvendelse - en historie fra et falleret sundhedssystem.06-11-201515076111814744
 Borgerhenvendelse - Klage over det danske sygehusvæsen08-11-201515076151814839
 Borgerhenvendelse vedr. meditationsteknik ift. demens14-01-201616002831879235
 Opfølgning på henvendelse vedr. antibiotika16-12-201516003231885159
RigshospitaletKlage over Styrelsen for Patientsikkerheds afslag på videregivelse af helbredsoplysninger til forskningsprojekt11-01-201616005921874875
DGI CDDG Bioethics SekretariatetRecruitment SECONDMENT Call for candidates Council of Europe DGI Bioethics Unit - MISE A DISPOSITION Appel à candidatures Conseil de l'Europe DGI Unité de la Bioéthique11-01-201616006001873297
Dansk SygeplejerådInvitation til deltagelse i åbningen af Dansk Sygeplejeråds kongres den 9. maj 201611-02-2016SJ-STD-DEPKNI26003
 Ser frem til svar på sin henvendelse af 13. januar 2016 vedr. fejlbehandling02-02-2016SJ-STD-DEPSPO14927
 Borgerhenvendelse - morderisk lægebehandling01-02-2016SJ-STD-DEPSPO13212
Københavns KommuneØnsker status på affaldssortering02-02-2016SJ-STD-SUMAWU14258
 Borgerhenvendelse vedr. psykiateruddannelsen m.m.24-01-2016SJ-STD-SUMLLU7044
 EMF/RF Forskning som viser at SST ikke forholder sig til nyeste forskning27-01-2016SJ-STD-SUMLLU9224
Betty Nansen TeatretInvitation til premiere på Betty Nansen Teatret12-02-2016SJ-STD-SUMLLU25811
 Er det ikke strafbart? Overlæge dækker over lægers fejl24-01-2016SJ-STD-SUMLLU6888
 Omskæring af drengebørn og Danmarks internationale forpligtelser efter bioetikkonventionen11-02-2016160080923543
 Borgeren ønsker nyt svar09-02-2016160095121199
MedComsvar vedr. webpatient11-02-2016160095926071
Odense Kommunemelding vedr. ekstraordinært møde i styregruppen for MedCom 10 den 12. februar11-02-2016160111726088
MedCom
Rigsrevisionen
Danske Regioner
KL
Endelig afrapportering om it-revision af Sundhedsdatanettet 2015 (2015-6070-7)12-02-2016160111726050
Region Hovedstadenmelding til ekstraordinært møde i styregruppen for MedCom 10 den 12. februar11-02-2016160111726087
Region MidtjyllandKvartalsrapport region midtjyllands kvalitetsfondsprojekter pr. 30 september 2015 svar11-02-2016160116925475
Dansk Dercum Forening
Sundhedsstyrelsen
Svar vedr. råb om hjælp fra patientforening09-02-2016160118820394
 Nyt borgerbrev fra borger ang. forskelle mellem private og off. sygehuse mm.12-02-2016160119726093
SundhedsstyrelsenSST eftermiddagsstatus11-02-2016160124326586
LægemiddelstyrelsenLMST eftermiddagsstatus12-02-2016160124326591
SundhedsstyrelsenSST eftermiddagsstatus12-02-2016160124326590
DR NyhederPatienterstatningens dækningsområde12-02-2016160124326547
LægemiddelstyrelsenLMST eftermiddagsstatus10-02-2016160124326383
Styrelsen for PatientsikkerhedSTPS eftermiddagsstatus11-02-2016160124326579
LægemiddelstyrelsenLMST eftermiddagsstatus11-02-2016160124326581
Styrelsen for PatientsikkerhedSTPS eftermiddagsstatus10-02-2016160124326376
SundhedsstyrelsenSST eftermiddagsstatus10-02-2016160124326338
Kristeligt Dagbladalternativ behandling11-02-2016160124325550
The Sweet CompanyStatus for "Hvis din krop var en Ferrari",11-02-2016160125324263
Novopan Træindustri A/SKvittering for modtagelse af statusindkaldelse12-02-2016160125526171
Statens Arkiver - RigsarkivetGodkendelse af Ældre- og Sundhedsministeriets ESDH-system 2016 - 202012-02-2016160127225846
 Ny henvendelse06-02-2016160134919118
 Re: Svar på anmodning om aktinidsigt vedr. IBM Watson09-02-2016160139226511
BørneulykkesfondenKvittering for modtagelse af statusindkaldelse12-02-2016160144126162
Frivilligcenter SilkeborgKvittering for modtagelse af statusindkaldelse12-02-2016160144526170
Sundhedsdatastyrelsensvar på spørgsmål om NemID11-02-2016160148726083
Fredericia KommuneAcceptskrivelse tilskud Fredericia Kommune 201611-02-2016160160225744
Helsingør KommuneAccept af tilskud Helsingør Kommune 201612-02-2016160168426286
Hjørring KommuneAcceptskrivelse tilskud Hjørring Kommune 201612-02-2016160169025774
SundhedsstyrelsenOrientering fra SST om at NKR for behandling af OCD er offentliggjort12-02-2016160171726411
SundhedsstyrelsenSvar fra SST vedr. spørsgmål vedr. koordinering af psykologevaluering og NKR11-02-2016160171725912
SundhedsstyrelsenSvar fra SST vedr. koordinering af psykologevaluering og NKR11-02-2016160171724118
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 29512-02-2016160171926461
Danske RegionerFra DR_Udvikling i antal henvisninger af voksne i psykiatrien_jan1610-02-2016160172026371
Danske RegionerFra DR_Udvikling i antal henvisninger af B&U i psykiatrien_jan1612-02-2016160172026368
Middelfart KommuneAcceptskrivelse tilskud Middelfart Kommune 201612-02-2016160189425854
Sorø KommuneAcceptskrivelse tilskud Sorø Kommune 201612-02-2016160192125828
Tårnby KommuneAcceptskrivelse tilskud Tårnby Kommune 201612-02-2016160193126301
BørnerådetHøringssvar fra Børnerådet12-02-2016160224625752
Danske RegionerOK fra regionerne til DUT om cystisk fibrose11-02-2016160228424203
Amgros I/SStatus fra Amgros vedr. høreapparater 2015 4. kvartal12-02-2016160232026280
Region MidtjyllandSkema D_Ejendomme.xlsx12-02-2016160240626412
SundhedsstyrelsenUdkast til mødereferat vedr. NKR depression[11-02-2016160248125551
UdenrigsministerietDirekte sagsliste EUT C 27 af 25. januar 201527-01-201616024929860
 Ønsker hurtigt hjælp11-02-2016160252923542
Social- og IndenrigsministerietMøde på baggrund af henvendelse fra Region Hovedstaden12-02-2016160260126325
Ministeriet for Børn, Undervisning og LigestillingHøring om ressortministeriernes kontaktpersoner på ligestillingsområdet22-01-201616026876090
 Fornyet borgerhenvendelse 8. februar ang. førtidspension10-02-2016160284026318
Statens Institut for FolkesundhedVedr. materiale til evaluering11-02-2016160287426425
 Plesner rykker for Lægemiddelstyrelsens supplerende bemærkninger i klagesagen vedr. Trulicity09-02-2016160292026396
Danmarks Medie- og JournalisthøjskoleAnmoder om tal for anmodninger og afgørelser om aktindsigt i 201509-02-2016160310220409
JustitsministerietTil orientering vedr. Justitsministeriets håndtering af "anmodning om tal for aktindsigt"10-02-2016160310223535
Folketingets OmbudsmandSagsbehandlingstider i patientklagesystemet09-02-2016160314220238
Danmarks faste repræsentation ved den Europæiske UnionAnmodning om udpegning af medlemmer til CVMP11-02-2016160314325467
AlzheimerforeningenOpfølgning på møde den 14. januar i følgegruppe for demenshandlingsplan05-02-2016160314425469
Region Hovedstaden
Region Sjælland
Afrapportering projekt06-01-2016160314725850
Nordisk MinisterrådBrev från MR-SAM-s ordförande till sektorerna angående Nytt ..11-02-2016160314825043
 Borgerhenvendelse - klagesag i forbindelse med hans fars behandling på sygehuset i Herning i sommeren 201311-02-2016160315824105
 Borgerhenvendelse - bortskaffelse af indbo m.m. under indlæggelsesygdom29-12-2015160317426282
Syddansk UniversitetKlage over afslag vedr. ansøgning om adgang til patientjournaler til brug for projekt om AK-behandling23-12-2015160317526303