Fra: 08-02-2016 til: 08-02-2016
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Komiteen for SundhedsoplysningHenvendelse fra EN AF OS26-08-201511003061763235
Patientforeningen DanmarkHenv. vedr. funktionelle lidelser og stofskifteproblemer12-02-201512043021645358
 TERM modellen08-09-201512043021771905
 Vedr. den "originale" TERM model10-09-201512043021773310
 Ny viden om sygdommen ME05-09-201512043021769617
 Ønsker ikke sine mails offentliggjort10-09-201513008651773311
Danmarks ApotekerforeningMail fra Apotekerforeningen vedr. FMK på apotekere i forlængelse af møde den 27. januar 2015.30-04-201514010181702914
Danmarks ApotekerforeningHenvendelse fra Apotekerforeningen vedr. ændringsforslag til L 35 - pligt til at yde medicinsamtale til kronikere.15-01-201514053541626911
Danmarks ApotekerforeningHenvendelse fra apotekerforeningen vedr. ændringsforslag til L 35 - påbud om vagtordning15-01-201514053541626896
Danmarks ApotekerforeningMail fra Apotekerforeningen vedr. omkostning ved vagtfunktion27-01-201514053541635183
Region SyddanmarkAnmodning om permanentgørelse af satspuljemidler afsat til Shared Care initiativer07-05-201514070331707178
Patientombuddet (nedlagt fra 8. oktober 2015)Landedata på huskdetblå.dk21-01-201515003371631418
 EU-sygesikringskort20-01-201515004671630328
 EU-sygesikringskort21-01-201515004671631422
 Ansøgning om støtte til Center for Oligofrenipsykiatri02-09-201515005941767872
OligofreniforeningenVedr. Videnscenter for psykiatri og Udviklingshæmning.12-01-201515005941624125
Socialpædagogernes LandsforbundOm Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning18-09-201515005941779017
 Borgerhenvendelse - anmoder om aktindsigt i sag vedr. funktionelle lidelser24-02-201515012471652102
WhiplashforeningenHenvendelse til minsteren vedr. funktionelle lidelser19-02-201515016021649418
 Henvendelse - modebranche og modeller02-03-201515018731657237
Region SyddanmarkSatspuljeprojekt 6540325-03-201515023641676896
 Borgerhenvendelse - kritik af behandling for spiseforstyrrede14-08-201515037711756673
 Pårørende til spiseforstyrrede24-08-201515039341762325
 Pårørende til spiseforstyrrede24-08-201515039341762324
 Rykker for svar på sin henvendelse af 9. december 201416-02-201515039341647251
 Borgerhenvendelse - ønsker økonomisk hjælp til behandling28-12-201515039341864601
 Borgerhenvendelse vedr. behandlingskoder16-09-201515039341779124
 Borgerhenvendelse - Bodily Distress Syndrom26-11-201515039341833164
PS Landsforening - Pårørende til spiseforstyrredeTillykke til ny minister fra pårørende til spiseforstyrrede24-08-201515039341761386
 Borgerhenvendelse vedr. mulighed for behandling22-12-201515039341864669
 Hilsen fra pårørende til spiseforstyrrede24-08-201515039341761387
 Borgerhenvendelse - kritik af indslag om spiseforstyrrelse10-01-201615058581871561
 Tvangsbehandling af anoreksipatient - opfølgning25-09-201515066771783219
Lægevidenskabelige selskaber LVSIndlæg fra LVS om nyt vurderingssystem14-01-201615078321880236
Forlaget DrostBog om "Cutting"06-12-201516004231842128
Center for UngdomsforskningInvitation til CeFU-konference om udstødelse og oprør d. 19. maj 201520-04-201516004231694991
Dansk ErhvervAnmodning om aktindsigt - satspuljeaftalen for psykiatrien 2014-201711-02-201516004311644851
 Tilføjelse til aktindsigtsanmodning24-02-201516004311652103
 Ønsker korrespondance vedr. sagsnr. 1501283 - satspulje 2012-2015 - Region Syddanmark07-10-201516004311792406
 Anmodning om aktindsigt17-10-201516004311798387
SundhedsstyrelsenNational klinisk retningslinje for behandling af emotionel ustabil personlighedsstruktur, borderline type sendes i høring via Høringsportalen02-03-201516004771656906
SundhedsstyrelsenHøring vedr. national klinisk retningslinje for behandling af moderat og svær bulimi26-02-201516004771655104
SundhedsstyrelsenNational klinisk retningslinje for behandling af obsessiv-kompulsiv lidelse (OCD) i høring17-11-201516004771822365
SundhedsstyrelsenUdpegningsbrev referencegruppe NKR Unipolar depression04-03-201516004771658748
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 27408-02-2016SJ-STD-DEPSJE19780
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 27308-02-2016SJ-STD-DEPSJE19782
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 27208-02-2016SJ-STD-DEPTFE19781
Dagbladet InformationHenvendelse vedr. temaaktindsigt26-01-2016SJ-STD-SUMLLU9206
Ehlers-Danlos ForeningenIndstilling til forfremmelsesrådet25-01-2016160065919026
Novo Nordisk FondenInvitation til Novo Nordisk Prisen den 15. marts 201601-02-2016160066019036
Women in Parliaments Global ForumReminder | WIP | Complete the survey - The use of social media by female Parliamentarians05-02-2016160066119040
Aalborg UniversitetMusikterapi og demens18-01-20161600684310
Folketinget ChristiansborgSUU L 105 spm. 508-02-2016160076219292
 Videresender åbent brev til ministeren: Ingen retssikkerhed for krigsveteraner!26-01-201616007718766
 Åbent brev til sundheds- og ældreministeren om erstatning til krigsveteraner26-01-201616007718767
 Kopi af korrespondance om forældreansvarsloven05-02-2016160080918353
SundhedsstyrelsenDagsorden til 1. møde i Følgegruppen for den ældre medicinske patient d. 10/2-1603-02-2016160082519154
Odsherred KommuneAutosvar: Information om satspuljemidler 2016-2019 og tidspunkter for udmeldelser heraf04-02-2016160083617506
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 240 OMTRYKT05-02-2016160087019153
Region MidtjyllandRM's kommentarer til DTØ's anbefalinger08-02-2016160090219654
European Commission DG SANTEDraft meetings reports covering the meetings of the Groupf of Governmental Experts of 16-17 November 2015 and the short meeting of 22 January 201605-02-2016160091219463
Region SjællandSvar til Region Sjælland08-02-2016160096519734
Danske Regioner
Statens Indkøb
Finansministeriet
forslag til indkøbskategorier til analyse08-02-2016160097219342
SundhedsdatastyrelsenBidrag til statusrapport - demensanalyser fra SDS05-02-2016160102219142
SundhedsdatastyrelsenBidrag til statusrapport - SDS - excelversion af tabeller08-02-2016160102219839
SundhedsdatastyrelsenBidrag til statusrapport - SDS - regionalt fokus08-02-2016160102219834
Udlændinge-, Integrations- og BoligministerietBidrag til statusrapport - UIBM08-02-2016160102219819
SundhedsdatastyrelsenBidrag til statusrapport - SDS08-02-2016160102219829
Styrelsen for PatientsikkerhedForsendelse af referat af 2. følgegruppemøde til STPS05-02-2016160123919079
Styrelsen for PatientsikkerhedReferat af 2. følgegruppemøde m. STPS's bem.07-02-2016160123919083
cBrain A/SKonvertering af sager fra F2 til Captia. cBrain erkender fejl i udtræk og laver et nyt udtræk.08-02-2016160127719289
Varde KommuneVarde Kommune Fremsender regnskab til projektnr. 62164.08-02-2016160135419137
Region MidtjyllandRegion Midtjylland Spørgsmål til projektnr. 49805.03-02-2016160154619239
PS - Landsforeningen for Pårørende til personer med SpiseforstyrrelsePS-Landsforening dokumenter i forbindelse med nedlægelse af PS Landsforeningen.01-02-2016160155313665
Den Danske DyrlægeforeningBilag til rejseafregning JS05-02-2016160166419355
Den Danske DyrlægeforeningRejseafregning JS05-02-2016160166419353
SundhedsstyrelsenOrientering før udgivelse NKR for behandling af obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD)05-02-2016160171719810
StatsministerietKoordinering i forbindelse med henvendelse08-02-2016160213119117
WHO´s Regionalkontor for EuropaRequest for a participation in an online consulattion05-02-2016160214219234
Region HovedstadenFra Region H: Opdaterede tal vedr. tilskud til høreapparater05-02-2016160232019048
 Bemærkninger til ministeriets svar om behadling af ALS04-02-2016160243417410
 Borgerhenvendelse - ønsker bekræftelse på at han har oprettet et livstestamente31-01-2016160256912797
 Borgerhenvendelse - Jeg troede jeg havde et livstestamente?23-01-201616025716879
Region HovedstadenRegelsættet om fælles hjælperordninger til personer med kronisk respirationsinsufficiens05-02-2016160260119163
Statens Serum InstitutHøringssvar SSI08-02-2016160260819795
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - spm. 20104-02-2016160266816969
Region HovedstadenSpørger om status på henvendelse05-02-2016160268419042
Hundige EjendomskontorBorgerhenvendelse vedr. psysisk syge lejere05-02-2016160278117760
SundhedsstyrelsenSST's svar til SG08-02-2016160278219799
LægemiddelstyrelsenVedr. spørgsmål til sag vedr. udtalelse omkring nærmere specificerede lægemidler01-02-2016160278319087
 Læserbrev - ny værdighedspolitik for ældre er tiltrængt04-02-2016160278716199
SundhedsstyrelsenAflysning af møde i Task Force for Psykiatri28-01-2016160278918649
SundhedsstyrelsenAnmodning om estimat af anvendelsen af tvang i somatikken27-01-2016160278918651
Min Livshistorie A/SHenvendelse om nyt IT-værktøj til at etablere digital livshistorie04-02-2016160279319085
 Borgerhenvendelse - vedr. de 15 mia. kr. ekstra til sundhed og ældre i de kommende år19-01-201616027943411
Odense KommuneSpørgsmål vedr. tilskud til ernæringspræparater og nødvendige remedier05-02-2016160279617956
JustitsministerietOversendelse af borgerhenvendelse vedr. forholdene for patienter på lukkede psykiatriske afdelinger01-02-2016160280513664
FødevarestyrelsenSøger information om Det Nationale Antibiotikaråd03-02-2016160280615106
FødevarestyrelsenHenvendelse vedr. materiale om Det Nationale Antibiotikaråd på engelsk03-02-2016160280619293
Dansk HørecenterSpørgsmål om udlevering af journaler til eksterne sundhedspersoner21-01-201616028074734
 Borgerhenvendelse - klage over sagsbehandlingstid i SPS03-02-2016160281015919
TandlægeforeningenTandlægeforeningen anmoder om ændring af klage- og erstatningsloven02-02-2016160281114876
Selandia AdvokaterBorgerhenvendelse - fjernelse af tatovering med laserbehandling04-02-2016160281216738
Forsikring & PensionForsikringspligt for private sygehuse, klinikker og speciallægepraksis 160281314875
Jensen Advokatfirma ApSVedr. udbetaling af erstatning til fuldmagtsindehaver01-02-2016160281512849
Statens Museum for KunstVedrørende deponeringer fra Statens Museum for Kunst21-01-2016160283119650
 Klage over patientklagenævnet05-02-2016160283418048
Kalundborg KommuneEjendomsskattebillet 2016 Kystvejen 500 - det tidligere "Kysthospital"25-01-201616028357109
 Forespørgsel vedr. autorisation20-01-201616028374935
Region MidtjyllandHenvendelse vedr. antibiotika03-02-2016160283815543
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 27108-02-2016160284819750
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 27008-02-2016160284819749
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 26508-02-2016160284819715
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 26908-02-2016160284819742
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 26608-02-2016160284819716
Folketinget Christiansborg
Transport og Bygningsministeriet
TRU alm. del - spm. 294-29508-02-2016160284919694
 Mail fra Gentofte Hospital ang. knæoperationer, brugt ifm. tale om prioritering, januar 201619-01-2016160285019814