Fra: 05-02-2016 til: 07-02-2016
Indgående post
 
Afsender/modtager Emne Brevdato Sagsnr Dokumentnr
DGI CDDG Bioethics Sekretariatet DH-BIO - draft 2. april 2015 revised Rec on research on biological materials 02-04-2015 1300738 1681934
DGI CDDG Bioethics Sekretariatet DH-BIO - Biobanks - explanatory notes 24-04-2015 1300738 1699862
  Mail fra SUM til projektleder ang. uddybelse af budget vedr. midtvejsstatus, pulje til behandling af svært overvægtige børn 13-01-2016 1402186 1883646
Sundhedsstyrelsen Målrapportering og beretningsdel vedr. de faglige resultater 02-02-2015 1500621 1638450
Folketinget SUU alm. del - Spm. 437 03-02-2015 1500872 1639806
Folketinget SUU alm. del - Spm. 439 03-02-2015 1500872 1639811
Folketinget SUU alm. del - Spm. 438 03-02-2015 1500872 1639808
Sundhedsstyrelsen Årsrapport 2014 SST 19-03-2015 1501169 1671851
Sundhedsstyrelsen Årsrapport 2014 05-03-2015 1501169 1660779
Sundhedsstyrelsen Årsrapport 2014 for Sundhedsstyrelsen 16-03-2015 1501169 1669152
Sundhedsstyrelsen Årsrapport for SST 2014.4.udkast 16-03-2015 1501169 1668825
Sundhedsstyrelsen 3. Udkast til Årsrapport SST 12-03-2015 1501169 1666053
Sundhedsstyrelsen Første udkast til årsrapport for Sundhedsstyrelsen for 2014 23-02-2015 1501169 1652081
Sundhedsstyrelsen 2.udkast ver. 2 - Årsrapport2014 10-03-2015 1501169 1664617
Det Etiske Råd tabeller til årsrapport - tekstbidrag 23-02-2015 1501181 1652239
Det Etiske Råd Årsrapport 2014 19-03-2015 1501181 1672073
DH-BIO Europarådet Mail fra DH-bio om CD-P-TO-dokument om organdonorer 12-01-2016 1600600 1883597
DH-BIO Europarådet Mail fra DH-bio med final report fra møde i CD-P-TO okt. 2015 12-01-2016 1600600 1883595
Bertelsmann Stiftung Henvendelse med rapport og konference deklaration "Welfare state - problem or solution" 05-02-2016 SJ-STD-DEPKHK 17630
Folketinget Christiansborg SUU alm. del - spm. 261 05-02-2016 SJ-STD-DEPTFE 18354
Folketinget Christiansborg SUU alm. del - spm. 264 05-02-2016 SJ-STD-DEPTFE 18366
Folketinget Christiansborg SUU alm. del - spm. 262 05-02-2016 SJ-STD-DEPTFE 18362
Folketinget Christiansborg SUU alm. del - spm. 263 05-02-2016 SJ-STD-DEPTFE 18364
  Borgerhenvendelse om ventetider for unge transkønnede 28-01-2016 SJ-STD-SUMLLU 11341
Lægeforeningen Invitation til festmiddag ifm. Lægedage den 15. april 05-02-2016 1600660 18002
Dansk Industri Invitation til at deltage i et møde i DI's udvalg for sundhedspolitik 05-02-2016 1600660 18119
  Anmoder om møde med ministeren for at præsenterer Naturmedicinsk smerteklinik 03-02-2016 1600660 15920
Nestlé Danmark A/S Ønsker møde for at drøfte ideer og udvikling af det danske sundhedsvæsen 04-02-2016 1600660 17379
Ældre Sagen Invitation til ÆldreSagens arrangement fredag d. 17. juni - Folkemøde 04-02-2016 1600662 17575
effector Arrangementer i SundhedsParlamentet ifm. Folkemødet 03-02-2016 1600662 17563
  Invitation til at deltage i Tænd et lys for et fordomsfrit og samlet Danmark. 04-02-2016 1600664 17425
Danske Regioner DUT høringssvar - ændring af patientrettighederne omkring udrednings og behandlingsretten 04-02-2016 1600691 18099
  Projektopgave-spørgsmål (cannabis) 04-02-2016 1600710 17416
BIOS Ambulance Services Danmark A/S BIOS - Høringssvar - udkast til bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet og det præhospitale beredskab 03-02-2016 1600730 18257
Dansk Center for Organdonation aktivitetsplan for 2016 05-02-2016 1600787 18102
Moderniseringsstyrelsen Oplæg til brug for koncernchefseminar den 2. februar 2016 02-02-2016 1600888 18469
Mobilize Strategy Consulting Slides til brug for Sundheds- og Ældreministeriets koncernchefseminar den 2. februar 2016 30-01-2016 1600888 18569
EY Ernst & Young P/S Kommissorium DNU - DTØ's anbefalinger 1. bølge 05-02-2016 1600902 18130
EY Ernst & Young P/S EY svar på SUM kommentar til Kommissorium DNU - DTØ's anbefalinger 1. bølge 05-02-2016 1600902 18232
Region Midtjylland RM kommentar til Kommissorium DNU - DTØ's anbefalinger 1. bølge 05-02-2016 1600902 18258
EY Ernst & Young P/S EY svar på RM kommentar til Kommissorium DNU - DTØ's anbefalinger 1. bølge 05-02-2016 1600902 18268
Beredskabsstyrelsen
Forsvarsministeriet
Sundhedsstyrelsen
Styrelsen for Patientsikkerhed
Udenrigsministeriet
Referat fra orienteringsmøde om zikavirus i IOS-regi d. 4. februar 2016 05-02-2016 1600916 18394
BetterOff.me Ansøgning til pulje til indsatser om afhængighedsskabende lægemidler og rådgivning af smertepatienter 05-02-2016 1600958 17995
BenzoRådgivningen Ansøgning til pulje vedr. tilskud til indsatser om afhængighedsskabende lægemidler 15-01-2016 1600958 17363
Gigtforeningen Ansøgning fra Gigtforeningen vedr. pulje 05-02-2016 1600958 17780
Foreningen Misbrugsportalen Ansøgning om tilskud til indsats om afhængighedsskabende lægemidler 04-02-2016 1600958 17357
Nationalt Videnscenter for Demens Materiale til statusrapport - NVD 05-02-2016 1601022 18600
Nationalt Videnscenter for Demens Materiale til statusrapport (figur) - NVD 05-02-2016 1601022 18596
Uddannelses- og Forskningsministeriet UFM's bidrag til opdatering af statusrapport om demens 05-02-2016 1601022 18591
Professionshøjskolen Metropol Spørgsmål vedr. de nationale mål 05-02-2016 1601084 18047
DH-BIO Bioetisk komité under Europarådet Mail fra DH-bio om kommentarer på papir om levende organdonorer fra CD-p-to 27-01-2016 1601161 16264
Region Midtjylland Kvartalsrapport region midtjyllands kvalitetsfondsprojekter pr. 30 september 2015 - svar på spm 05-02-2016 1601169 18332
Region Midtjylland Region Midtjylland Fremsender regnskab til projektnr. 22104. 03-02-2016 1601194 17934
  Underernæring 05-02-2016 1601242 18367
Lægemiddelstyrelsen Udtalelse vedr. klage 04-02-2016 1601285 17354
Region Midtjylland Spørgsmål om evaluering af projekter vedr. rehabilitering af yngre med erhvervet hjerneskade 05-02-2016 1601293 17558
Region Syddanmark Region Syddanmarks besvarelse af spørgsmål til 3. kvartalsrapport 2015, Aabenraa 04-02-2016 1601334 17736
Region Hovedstaden Region Hovedstaden Spørgsmål til projektnr. 65101. 05-02-2016 1601375 18347
Cyklistforbundet Udbetaling 2. halvår 2015 Cyklistforbundet 05-02-2016 1601432 18260
GAME Danmark Anmodning om udbetaling 05-02-2016 1601462 18233
Sundhedsdatastyrelsen Implantatregister PID 02-02-2016 1601762 18403
Sundhedsdatastyrelsen Implantater - PID - tekniske detaljer 03-02-2016 1601762 18407
Sundhedsdatastyrelsen Implantatregister PID 0 51 bemærkninger 03-02-2016 1601762 18400
Bygningsstyrelsen Rykker for svar vedr. oplysninger på muligt lejemål på Lyseng Allé 1 (Disponering, beskrivelse og overslag på Økonomi) 02-02-2016 1601788 17919
Finansministeriet Bestilling vedr. udflytning 05-02-2016 1601788 17979
Bygningsstyrelsen Oplysninger om muligt lejemål på Lyseng Allé 1 - Disponering, beskrivelse og overslag på Økonomi 20-01-2016 1601788 17907
Danske Regioner Svar fra DR vedr. præcisering af forslag til udmøntning af tekst om sygehusmad i FL16 03-02-2016 1602024 17687
Social- og Indenrigsministeriet Endelig version af kortlægning af voldsforebyggelse Social og Idenrigsministeriet 01-02-2016 1602029 18582
Sundhedsstyrelsen Sammendrag af første drøftelser i de faglige arbejdsgrupper 03-02-2016 1602096 17370
Rigsrevisionen Udkast til revisionstræ (2015-6001-37) 05-02-2016 1602229 17554
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Høringssvar fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 01-02-2016 1602246 18458
Finanssektorens Arbejdsgiverforening Høringssvar fra Finanssektorens Arbejdsgiverforening 22-01-2016 1602246 18445
SSP-Samrådet Høringssvar fra SSP-Samrådet 03-02-2016 1602246 18472
Danske Regioner OK-Nyt - Praksis nr. 007-16 - Ændring af børnevaccinationsprogram 01-02-2016 1602255 13735
Sundhedsstyrelsen Mail fra SST med faglig vurdering af midtvejsstatusser vedr. puljen for behandling af svært overvægtige børn 26-01-2016 1602370 16095
Tandlægeforeningen Invitation til Tandlægeforeningen Årskursus 2016 den 28. april i Bella Center 03-02-2016 1602455 17538
Region Syddanmark Mail fra projektleder med endeligt regnskab for projekt Trin for trin ned af overvægtstrappen 22-01-2016 1602487 16163
Region Syddanmark Mail fra projektleder med endeligt statusnotat ifm. midtvejsstatus, projekt Trin for trin ned af overvægtstrappen 29-01-2016 1602487 16167
Udenrigsministeriet Præjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-4/16, J. D. 05-02-2016 1602492 18240
Udenrigsministeriet Præjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-661/15, X 05-02-2016 1602492 18243
Udenrigsministeriet Præjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-666/15, X et GoPro Coöperatief 05-02-2016 1602492 18246
Sundhedsdatastyrelsen SDS kommentar vedr. OECD survey on patient-reported measures 05-02-2016 1602535 18326
Sundhedsstyrelsen
Bavarian Nordic v./ MSL Group
Sundhedsstyrelsens svar til Bavarian Nordic vedr. KORA rapport 05-02-2016 1602560 18281
Landsforeningen SIND's pårørenderådgivning SIND: Endelig regnskabserklæring 05-02-2016 1602665 17620
  Borgerhenvendelse vedr. 12 års fejlmedicinering i psykiatrien 28-01-2016 1602676 11330
Henrik Tofteng A/S Opdateret aftale mellem Sundheds - Ældreministeriet og Henrik Tofteng A/S vedr. affaldsbortskaffelse 22-01-2016 1602689 17469
Henrik Tofteng A/S Rettet oversigt/prisark vedr. aftale mellem Sundheds- og Ældreministeriet / Henrik Tofteng A/S vedr. affaldsbortskaffelse 05-02-2016 1602689 17867
Sundhedsstyrelsen Midtvejsrapport - Evaluering af fælles regionale-kommunale forløbskoordinatorfunktioner 20-01-2016 1602692 17968
Styrelsen for Videregående Uddannelser Udpegning af medlemmer til tværministerielt dialogforum 05-02-2016 1602701 17670
Region Syddanmark Spørgsmål til 3. kvartalsrapport 2015, Nyt OUH 05-02-2016 1602706 17732
  Borgerhenvnedelse - vedr. førstehjælp og FirstAED på Langeland 01-02-2016 1602709 13987
  Borgerhenvendelse vedr. nedlæggelse af Middelfart sygehus 22-01-2016 1602714 6847
  Borgerhenvendelse - ventetid hos hudlæge 25-01-2016 1602716 8295
Radiograf Rådet Anmodning om støtteerklæring til dansk værtsskab for radiografernes verdenskongres i 2020. 25-01-2016 1602718 7114
  Borgerhenvendelse - Ønsker at deres arbejdspladser på Middelfart Sygehus bevares 27-01-2016 1602719 9938
Kildehaven Friplejeboliger - regler om regulering 18-12-2015 1602720 17982
Lægemiddelstyrelsen Orientering om høring angående ændring af udleveringsbestemmelse for lægemidler i ATC gruppe R06AX27 - desloratadin 05-02-2016 1602725 18025
European Commission DG SANTE Invitation to the Meeting of the Competent Authorities on Organ Donation and Transplantation, Brussels 17-18 March 2016 05-02-2016 1602726 18069
  Borgerhenvendelse - hpv beviser modsat 22-01-2016 1602756 6865
  Borgerhenvendelse - medicinpriser: Er der kartelaftaler? 28-01-2016 1602758 10571
  Borgerhenvendelse - kulegravning af dødsfald blandt patienter hos hjerneskadede psykiater 28-01-2016 1602759 11044
  Borgerhenvendelse vedr. HPV vaccinen. 05-02-2016 1602765 17448