Fra: 02-02-2016 til: 02-02-2016
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Center for SelvmordsforskningReferat fra bestyrelsesmøde d. 25. marts 201513-04-201509037681687632
Center for SelvmordsforskningÅrsrapport CFS 201412-03-201509037681666288
JustitsministerietBorgerbrev om lovlige grunde til omskæring af drengebørn01-02-2016SJ-STD-DEPMWA1883105
Region SyddanmarkUdbetaling af kvalitetsfondsmidler til Kolding 1. kvt. 201505-01-201514057031620025
Region SyddanmarkUdbetaling af kvalitetsfondsmidler til Aabenraa 1. kvt. 201505-01-201514057031620039
World Health Organization (WHO)WHO mental health atlas undersökning06-01-201515000981620299
FolketingetSUU alm. del - Spm. 38314-01-201515005701626186
OligofreniforeningenHenvendelse fra Oligofreniforeningen30-01-201515005941636920
 Henvendelse fra Oligofreniforeningen02-02-201515005941638063
Statens Serum Institut3. Udkast til årsrapport SSI (II)13-03-201515007391668823
Statens Serum InstitutÅrsrapport 2014 SSI - 1. udkast til beretning og målopfyldelse02-02-201515007391639134
Statens Serum Institut2. udkast til årsrapport 2014 for SSI - soliditetsgrad12-03-201515007391666972
Statens Serum InstitutÅrsrapport 2014 for SSI - 1. udkast samlet23-02-201515007391652470
Statens Serum InstitutSvar - årsrapport SSI vedr. R111-03-201515007391665780
 Svar på anmodning om aktindsigt af 24. februar 201503-03-201515012471658021
SundhedsstyrelsenUdkast til kommissorium for national klinisk retningslinje for unipolar depression03-03-201515014521657960
SundhedsstyrelsenBekræftelse udpegning - referencegruppen for NKR for unipolar depression12-03-201515014521666504
 Rehabilitteringsmål for mennesker med psykisk lidelse11-04-201515020761687840
DeloitteEvaluering af Livsliniens erfaringer med natåbning28-04-201515020941702229
SUSEvaluering af Livsliniens natåbning28-04-201515020941702234
FolketingetSUU alm. del - Spm. 74726-03-201515022281677687
LægemiddelstyrelsenOutcomes of the third meeting of the European Regional Verification Commission (RVC) for Measles and Rubella Elimination07-04-201515023411683381
DG Sante European CommissionDraft Annual Work Plan 201621-01-2016SJ-STD-DEPLCT1883065
 Henvendelse vedr. HPV vaccinen Gardasil02-02-2016SJ-STD-DEPKHK14440
ForsvarsministerietFremsender svar vedr. veteraner med psykiske eftervirkninger26-01-2016SJ-STD-SUMBGB8785
SocialstyrelsenOplæg af Socialstyrelsen, navn.02-02-2016160065013744
Nordisk MinisterrådDeltagerliste til Nordisk Ministerråd - Første møde i nordisk embedsmandsgruppe på psykiatriområdet02-02-2016160065013688
 Rykker vedr: Anmodning om aktindsigt28-01-2016160065611351
TDC A/SSvar på Folkemødeinvitation og mødeanmodning01-02-2016160066214401
Molecule Consultancy A/SRykker for svar på invitation: Kræftbehandling - Folkemødet 201602-02-2016160066214299
 Borgerhenvendelse - opfordring til at afskaffe eller sænke afgiften på mandler og nødder01-02-2016160066813219
Folketinget Christiansborg
MF Finn Sørensen
SUU L 105 - spm. 102-02-2016160076214441
Danmarks faste repræsentation ved den Europæiske UnionSenior - Council conclusions SPC til diskussion på WPPHSL møde d. 2. februar02-02-2016160078613718
JustitsministerietBorgerbrev om lovlige grunde til omskæring af drengebørn01-02-2016160080914546
Danske ÆldrerådTilsagn om optagelse i følgegruppen28-01-2016160082514705
Danske ÆldrerådØnsker at bliver optaget i følgegruppen for den ældre medicinske patient27-01-201616008259947
KABSSpørgsmål om offentliggørelse af høringssvar02-02-2016160089514038
UdenrigsministerietIMS Health02-02-2016160092614524
UdenrigsministerietIMS Health02-02-2016160092614528
UdenrigsministerietIMS Health02-02-2016160092614521
UdenrigsministerietIMS Health28-01-2016160092614520
Nationalt Videnscenter for DemensBidrag fra NVD, Statusrapport for demens - afsnit 2.4, 4.2, 5.3 og 5.502-02-2016160102214131
Nationalt Videnscenter for DemensBidrag NVD, Statusrapport for demens - kapitel 3, forebyggelse01-02-2016160102214487
SundhedsstyrelsenFra SST vedr. medicinsk behandling01-02-2016160102213764
MedCom
Sundhedsdatastyrelsen
Svar på foreløbigt materiale01-02-2016160111713693
Danske RegionerSvar på anmodning om bidrag hvor mange og konkret hvilke hospitaler, der aktuelt tilbyder gratis fødselsforberedelse01-02-2016160119512972
 Tilføjelse til henvendelse af 21. januar 2016 vedr. skofskiftesagen29-01-2016160128312681
CSC Danmark A/SOpdateret statusliste vedr. opgradering til WorkZone 201601-02-2016160128714293
Ministry of Health, Social Services and EqualityProposal from Spain: Draft Annual Work Plan 2016 - Meeting of the Health Programme Committee, Luxembourg, 04 02 201601-02-2016160139713970
Den danske ambassade i HanoiUndervisning af sygeplejersker i Vietnam02-02-2016160140213743
Københavns KommuneVedr. status på partnerskabet Nye veje til trivsel og bevægelse i boligområder01-02-2016160144613988
Danske Regionersvar på spørgsmål til borgerbrev01-02-2016160148713705
Dagbladet InformationSpørgsmål til udleveret materiale ved aktindsigt01-02-2016160151214506
Statens Serum InstitutEuroMOMO27-01-2016160159813929
Danmarks faste repræsentation ved OECDOpfølgning af OECD-interessentdagen01-02-2016160176514386
OECD - Organisation for economic co-operation and developmentRegarding Danish comment on Draft health working paper “Health care coverage in OECD countries” for your review29-01-2016160176514389
Kalundborg KommuneAfgørelse af ansøgning til pulje for demensboliger27-01-2016160186213855
Danmarks Faste Mission ved FN i GeneveUNAIDS position paper for the UNGASS on the world drug problem31-01-2016160196012872
Center for HjerneskadeOpfølgende materiale vedr. hjerneskaderehabilitering fra Center for Hjerneskade02-02-2016160207414661
WHO´s Regionalkontor for EuropaEACHR meeting 6-7 April 201630-01-2016160214214116
 Henvendelse vedrørende influenzavaccination31-01-2016160225312710
Praktiserende Lægers Organisation - PLOReferat fra Fagligt Råd 09-12-201529-01-2016160225412718
Danske RegionerRegionernes svar på DUT-notat om cystisk fibrose29-01-2016160228412975
 Borgerhenvendelse vedr. indhold af vaccine28-01-2016160229311236
WHO´s Regionalkontor for EuropaPandemic Influenza Preparedness Framework Advisory Group - nomination of experts31-01-2016160239013294
DeloitteMøde med Voldgiftsnævnet02-02-2016160240514255
Frederiksberg KommuneSpørgsmål vedr. efterbetaling til private leverandører af hjemmepleje.19-01-2016160241613529
JustitsministerietBrev til samtlige ministerier - offentlighedslovens § 28, stk. 2, nr. 301-02-2016160243213641
JustitsministerietOrientering om svar på REU alm. del spm. 157 om svarfrister for aktindsigter01-02-2016160243213639
WHO´s Regionalkontor for EuropaWHO/EURO 66th session of the WHO Regional Committee for Europe21-01-2016160245313870
Region MidtjyllandVedr. rapporter fra Forbrugsvariationsprojektet29-01-2016160246213883
WHO´s Regionalkontor for EuropaConsultation on the Action Plan for the Prevention and Control of NCDs 2016-2015 in the WHO European Region, Geneva, Switzerland, 18 February 201620-01-2016160246713939
 Ang. spørgsmål om sundhedsområdets prioritering i regeringsgrundlaget02-02-2016160247914719
 Anmodning om aktindsigt vedr. sager om omskæring22-01-201616024895882
 Private klinikker og hospitalers indberetningspligt ved omskæring af drengebørn01-02-2016160249613372
 Borgerhenvendelse vedr. Sika-virus27-01-201616024989774
 Research Proposals: On Zika Virus and Possible New Means for Mosquito Control, for Latin America27-01-2016160250311073
UdenrigsministerietMøde med IBM Watson02-02-2016160250714608
 Mail 1 af 2 - klage over aktindsigt27-01-2016160251110209
 Tilrettet klage over aktindsigt28-01-2016160251111053
 Mail 2 af 2 - klage over aktindsigt27-01-2016160251110221