Fra: 01-02-2016 til: 01-02-2016
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
FinansministerietIndberetning til statens forskningsbudget s.f.a. tillægsbevilling for 201406-01-201514038331620181
Statens Serum InstitutInfektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) om ventilationsudstyr - DUT10-01-201514055181623098
FinansministerietKommissorium vedr. byrdelettelser09-01-201514056331623112
Statens Serum InstitutUdkast til rapport vedrørende den løbende årsrevision ved Statens Serum Institut for 201406-01-201515000971620186
Statens Serum InstitutSupplerende materiale til løbende årsrevision SSI 201409-01-201515000971622217
CSC Danmark A/SKonsekvenser ved udsættelse af opgradering og ny plan mv.10-12-201515014901882928
CSC Danmark A/SAftalt på møde med KMD den 10. december 2016 vedr. opgradering.10-12-201515014901882927
Region MidtjyllandNotat vedr. håndtering af ekstraregninger i KF-projekterne07-01-201615030071883040
Region SyddanmarkReferat fra mødet mellem Region Syddanmark og SUM den 14. december 201513-01-201616000731883005
Region SyddanmarkRegion Syddanmarks rapportering for 3. kvartal 201522-12-201516005971883025
 Borgerhenvendelse vedr. obligatorisk statusundersøgelse13-01-201616006161875838
KLHøringssvar KL udkast til Bekendtgørelse om værdighedspolitikker18-01-2016SJ-STD-DEPCHS12135
Afkriminaliser cannabisOpfordrer ministeren til at melde sig ind i gruppe: afkriminaliser cannabis29-01-2016SJ-STD-DEPJFRJ12757
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 24701-02-2016SJ-STD-DEPSJE13586
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 24601-02-2016SJ-STD-DEPSJE13585
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 24501-02-2016SJ-STD-DEPSJE13584
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 24401-02-2016SJ-STD-DEPSJE13583
 Ønsker at mødes med ministeren vedr. international aftale om medicinsk forskning31-01-2016SJ-STD-SUMAI12817
AlzheimerforeningenInvitation til dialogmøde om demenshandlingsplan den 18. marts 201629-01-2016160066012682
 REMINDER: Invitation for feedback on a new Masters course29-01-2016160066112763
BeskæftigelsesministerietBekræftelse på overtagelse af henvendelse vedr. førtidspension01-02-2016160066813321
 9. klasses projektuge om organdonation01-02-2016160071012836
 9. klasses projektuge om psykisk syge - ønsker interview med ministeren01-02-2016160071012896
KLInvitation til at udpege repræsentanter til udvalg om lægedækning01-02-2016160071713069
 Borgerhenvendelse/høringssvar angående implementering af tobaksdirektivet19-01-201616008173281
Danske RegionerHøringssvar_ Danske Regioner01-02-2016160089512990
Børns VilkårKvittering_Børns Vilkår01-02-2016160089513188
GadejuristenKvittering_Gadejuristen01-02-2016160089513190
DASYSKvittering_DASYS01-02-2016160089513192
KLKvittering_KL01-02-2016160089513194
Center for RusmidlerKvittering_Centerlederforeningen01-02-2016160089513196
Rådet for Socialt UdsatteKvittering_Rådet for Socialt Udsatte01-02-2016160089513197
Dansk SocialrådgiverforeningKvittering_Dansk Socialrådgiverforening01-02-2016160089513198
KABSKvittering_KABS01-02-2016160089513199
Dansk Psykiatrisk SelskabKvittering_Dansk Psykiatrisk Selskab01-02-2016160089513200
Fonden Lænke-Ambulatorierne i DanmarkKvittering_Lænke Ambulatorierne01-02-2016160089513201
Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi
Jordemoderforeningen
Kvittering_Jordemoderforeningen og Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi01-02-2016160089513202
LOS - De private sociale tilbudKvittering_LOS01-02-2016160089513203
Det Etiske RådKvittering_Det Etiske Råd01-02-2016160089513204
Styrelsen for PatientsikkerhedKvittering_STPS01-02-2016160089513205
Dansk SygeplejerådKvittering_Dansk Sygeplejeråd01-02-2016160089513206
BørnerådetKvittering_Børnerådet01-02-2016160089513207
Institut for MenneskerettighederKvittering_Institut for Menneskerettigheder01-02-2016160089513208
LægeforeningenSvar fra Lægeforeningen - Udpegning til interessentgruppe vedr. udvalg om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen01-02-2016160091013016
Beredskabsstyrelsen
Forsvarsministeriet
Sundhedsstyrelsen
Styrelsen for Patientsikkerhed
Udenrigsministeriet
Zikavirus: varsling af indkaldelse til orientering i IOS kredsen i løbet af den kommende uge29-01-2016160091612720
Nationalt Videnscenter for DemensStatus på demensområdet i Danmark - NVD01-02-2016160102213496
SundhedsstyrelsenBidrag fra SST01-02-2016160102213562
SundhedsstyrelsenBidrag fra Sundhedsstyrelsen01-02-2016160102213543
Nationalt Videnscenter for DemensStatusrapport for demens - NVD01-02-2016160102213516
KLBidrag fra KL01-02-2016160102213517
Rigshospitalet - BlegdamsvejHøringssvar vedr. lovudkast om kliniske forsøg med lægemidler18-01-2016160107510762
JordemoderforeningenHøringssvar vedr. forslag til lov om kliniske forsøg med lægemidler18-01-2016160107510978
Danske RegionerBidrag fra Danske Regioner: SUU alm. del. Spm. 19501-02-2016160113113113
Region SyddanmarkRegion Syddanmarks rapportering for 3. kvartal 201529-01-2016160117213455
Midtjyllands AvisHvidbog om leddegigt28-01-2016160124113628
Dansk SygeplejerådOffentliggørelsesordningen01-02-2016160124113632
Styrelsen for PatientsikkerhedAftale om møde vedr. forskningsprojekt (tilsyn) med STPS30-01-2016160124412967
Styrelsen for PatientsikkerhedSTPS' overvejelser om forskningsprojekt (tilsyn)01-02-2016160124412956
CSC Danmark A/SStatusoversigt over opgradering mm.01-02-2016160128713022
SundhedsstyrelsenSST_Udkast til satspuljeopslaget vedr. "Kultur på Recept"29-01-2016160168112982
SundhedsstyrelsenSST_tidsplanen vedr. satspuljeopslaget vedr. "Kultur på Recept"01-02-2016160168112987
SundhedsdatastyrelsenFolketingsspørgsmål vedr. mortalitetsdata29-01-2016160195413310
Sundhedsstyrelsen
Styrelsen for Patientsikkerhed
Bidrag vedr. SUU alm. del 232 og 23428-01-2016160195413308
 Henvendelse fra praktiserende læge vedr. nyt midlertidigt børnevaccinationsprogram25-01-201616019638321
SundhedsdatastyrelsenPjece med SUM rettelser28-01-2016160204611460
 Borgerhenvendelse - priserne på øl, spiritus m.m.22-01-201616020506632
Danmarks ApotekerforeningSvar til Apotekerforeningen vedr. udnævnelse af vagtapoteker31-01-2016160205612754
Danmarks ApotekerforeningHenvendelse fra Apotekerforeningen vedr. vagtapoteker28-01-2016160205612383
Dansk TandplejerforeningHøringssvar (Dansk Tandplejerforening) - bek. om værdighedspolitikker29-01-2016160213711995
KLHøringssvar (KL) vedr. udkast til bekendtgørelse om værdighedspolitikker18-01-2016160213712155
Socialpædagogernes LandsforbundHøringssvar (Socialpædagogernes Landsforbund)- bek.. om værdighedspolitikker29-01-2016160213712027
Landsforeningen for ansatte i Sundhedsfremmende Forebyggende hjemmebesøgHøringssvar (SUFO)- bek. om værdighedspolitikker29-01-2016160213712015
Danske FysioterapeuterHøringssvar (Danske Fysioterapeuter)- bek. om værdighedspolitikker29-01-2016160213712006
FOA - Fag og ArbejdeHøringssvar (FOA) - bek. om værdighedspolitikker29-01-2016160213712001
Ældre SagenHøringssvar (Ældre Sagen) - bek. om værdighedspolitikker29-01-2016160213711997
Selveje DanmarkHøringssvar (Selveje Danmark) - bek. om værdighedspolitikker29-01-2016160213712034
SundhedsstyrelsenHøringssvar (SST) - bek. om værdighedspolitikker29-01-2016160213712030
Dansk SygeplejerådHøringssvar (Dansk Sygeplejeråd) - bek. om værdighedspolitikker29-01-2016160213712012
Dansk ErhvervHøringssvar (Dansk Erhverv) - bek. om værdighedspolitikker29-01-2016160213711999
Social- og IndenrigsministerietHøringssvar (SIM) - bek. om værdighedspolitikker29-01-2016160213712024
Danske SeniorerHøringssvar (Danske Seniorer) - bek. vedr. forebyggende hjemmebesøg29-01-2016160213811816
ErgoterapeutforeningenHøringssvar (Ergoterapeutforeningen)- bek. vedr. forebyggende hjemmebesøg29-01-2016160213811847
Danske RegionerHøringssvar (Danske Regioner) - bek. vedr. forebyggende hjemmebesøg27-01-2016160213811459
Landsforeningen for ansatte i Sundhedsfremmende Forebyggende hjemmebesøgHøringssvar (SUFO) - bek. om forebyggende hjemmebesøg29-01-2016160213811481
SundhedsstyrelsenHøringssvar (SST) - bek. om forebyggende hjemmebesøg29-01-2016160213811811
Faglige SeniorerHøringssvar (Faglige Seniorer) - bek. vedr. forebyggende hjemmebesøg29-01-2016160213811827
Danske FysioterapeuterHøringssvar (Danske Fysioterapeuter) vedr. bek. om forebyggende hjemmebesøg29-01-2016160213811849
Ældre SagenHøringssvar (Ældre Sagen) - bek. om forebyggende hjemmebesøg29-01-2016160213811845
Social- og IndenrigsministerietHøringssvar (SIM) - bek. vedr. forebyggende hjemmebesøg29-01-2016160213811838
AnkestyrelsenHøringssvar (Ankestyrelsen) vedr. bekendtgørelse om tilrettelæggelse af samt kvalitetsstandarder for de forebyggende hjemmebesøg18-01-2016160213811823
Socialpædagogernes LandsforbundHøringssvar (Socialpædagogernes Landsforbund) - bek. vedr. forebyggende hjemmebesøg29-01-2016160213811810
Danske HandicaporganisationerHøringssvar (Danske Handicaporganisationer) - bek. vedr. forebyggende hjemmebesøg29-01-2016160213811842
FOA - Fag og ArbejdeHøringssvar (FOA)- bek. vedr. forebyggende hjemmebesøg29-01-2016160213811814
ForhandlingsfællesskabetHøringssvar (Forhandlingsfællesskabet) - bek. vedr. forebyggende hjemmebesøg29-01-2016160213811836
DemensKoordinatorer i DanmarkHøringssvar (DKDK) - bek. vedr. forebyggende hjemmebesøg29-01-2016160213812260
Danske ÆldrerådHøringssvar (Danske Ældreråd) - bek. vedr. forebyggende hjemmebesøg21-01-2016160213812244
Dansk SygeplejerådHøringssvar (Dansk Sygeplejeråd) vedr. bek. om forebyggende hjemmebesøg29-01-2016160213811846
 Åbent brev til ministeren vedr. klage over afgørelse31-01-2016160214012813
Nordisk MinisterrådVidare process för One Health-policygrupp18-01-2016160215012921
Syddansk UniversitetKvittering for kopi af materialt m.v.31-01-2016160215812766
Ishøj KommuneBrugertilfredshedsundersøgelser29-01-2016160219212204
RigsrevisionenKvittering fra RR vedr. COWI-modellen01-02-2016160222913293
LægemiddelstyrelsenRapport fra UK om tillidsskabende initiativer vedr. vacciner29-01-2016160228712866
Region Hovedstadenang. kvalitetsfondsprojektet på Herlev og Steno Copenhagen01-02-2016160230612908
 Borgerhenvendelse - søger information om privat sjukhus i Danmark27-01-2016160233010233
SundhedsstyrelsenFra SST_Visitationsretningslinjer til snarlig udgivelse29-01-2016160233613002
DeloitteKommentarer til notatet29-01-2016160240513453
DeloittePrincipper for afslutning af byggeregnskaber29-01-2016160240513423
DeloittePrincipper for afslutning af byggeregnskaber27-01-2016160240513411
Region MidtjyllandSkema D_Ejendomme29-01-2016160240613466
Region MidtjyllandSkema D_Ejendomme01-02-2016160240613467
Social- og IndenrigsministerietOpdateret konteringseksempel28-01-2016160240713413