Fra: 22-12-2016 til: 22-12-2016
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Crans Montana ForumRegaring Crans Montana Forum on Africa & South-South Cooperation – Dakhla, March 16-21, 201722-12-20161600660264632
GSMARegarding your Invitation to the Ministerial Programme 2017 at Mobile World Congress22-12-20161600660265056
Headspace HerningAflysning af besøg på Headspace Herning den 30. januar 201722-12-20161600660265120
 Svar på henvendelse vedr. eksamensprojekt om botilbud22-12-20161600710264547
Brøndby KommuneBrøndby Kommune afslutning af projektnr. 65223 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling.22-12-20161601542263909
Region HovedstadenFinansieringsprofil - Region Hovedstaden22-12-20161602418264471
Syddansk UniversitetVedr. endelig leverance - Honoreringsforsøg i almen praksis.21-12-20161602768263504
Pharmakon A/SForældet: Til Pharmakon: Tilsagnsskrivelse m. v. til projekt medicingennemgang22-12-20161604497263937
Pharmakon A/STil Pharmakon: Brev vedr. tilsagnsskrivelse med videre til projekt medicingennemgang22-12-20161604497264066
Fredericia KommuneFredericia Kommune godkender overførsel af uforbrugte projektmidler fra 2016 til 2017 til projektnr. 65233 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling.22-12-20161605213263967
Viborg KommuneViborg Kommune godkendlelse af overførsel af uforbrugte midler fra 2016 til 2017 til projektnr. 65246 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling.22-12-20161605339264140
 Meddelelse af aktindsigt vedr. naturprodukt.20-12-20161606904261603
Sorø KommuneVedr. ansøgning om flytning af projekt fra Salglille plejeboliger til Mølleparken plejecenter22-12-20161607163264627
Ishøj KommuneIshøj Kommune godkendelse af budget til projektnr. 68415 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.22-12-20161607529264316
Region SyddanmarkUddybning af vurdering af projektet ”Anvendelse af patientrapporterede oplysninger til styrket sammenhæng i behandling og støtte af unge psykiatriske patienter med skizofreni”21-12-20161607966262857
Herlev KommuneHerlev Kommune godkendelse af budget til projektnr. 68409 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.22-12-20161607986263816
Faxe KommuneFaxe Kommune godkendelse af budget til projektnr. 68436 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.22-12-20161608015264530
Nyborg KommuneNyborg Kommune angående budget til projektnr. 68451 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.22-12-20161608030264286
Randers KommuneRanders Kommune godkendelse af budget til projektnr. 68478 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.22-12-20161608054264801
Morsø KommuneMorsø Kommune godkendelse af budget til projektnr. 68488 til puljen til nedbringelse af ventetid på genoptræning.22-12-20161608062264253
Statens Institut for FolkesundhedRammeaftale 2017-2020 endelig22-12-20161608230264834
Danske Regioner
KL
Sundhedsdatastyrelsen
Finansministeriet
Sundhedsstyrelsen
Opsummering af mødet d. 14. november16-11-20161608558264826
SundhedsdatastyrelsenBestilling af data22-11-20161608731264786
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 28822-12-20161609311264321
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU Orientering vedr. høring over lovforslag om oprettelse af specialiserede socialpsykiatriske afdelinger22-12-20161609721265068
Professionshøjskolen MetropolSvar på henvendelse vedr. nyt udvalg.21-12-2016SJ-STD-DEPISH263151
Sund By NetværketVedr. invitation til Sund By Netværksdage 4.-5. april 201722-12-20161610292264538
SundhedsstyrelsenHøringsbrev fra Miljø- og Fødevareministeriet - bekg. om husdyrgødning.20-12-20161610300262218
Region MidtjyllandSvar på henvendelse vedrørende valg af læge for børn under 15 år.21-12-20161610329263190
 Svar på henvendelse om tolkning af bekendtgørelse vedr. kørsel til genoptræning.21-12-20161610371262895
Alzheimerforeningen
Dansk Handicap Forbund
Dansk Selskab for Almen Medicin
Dansk Selskab for Patientsikkerhed
Dansk Sygeplejeråd
Dansk Tandplejerforening
Danske Handicaporganisationer
Danske Patienter
Regionernes Lønnings- og Takstnævn
Danske Regioner
Datatilsynet
De Offentlige Tandlæger
Det Centrale Handicapråd
FOA - Fag og Arbejde
Foreningen af Speciallæger - FAS
Færøernes Landsstyre
Grønlands Selvstyre
HjerneSagen
Hjerteforeningen
KL
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Kræftens Bekæmpelse
Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere
Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere
LAP - Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatri
Landsforeningen SIND
LO - Landsorganisationen i Danmark
Lægeforeningen
Overlægeforeningen
Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber
Patientforeningen Danmark
Patientforeningernes Samvirke
Praktiserende Lægers Organisation - PLO
Praktiserende Tandlægers Organisation
Scleroseforeningen
Sjældne Diagnoser
Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning
Tandlægeforeningen
Yngre Læger
Ældre Sagen
Høring over udkast til Lov om ændring af sundhedsloven (Genindførsel af retten til frit valg af tandpleje for børn under 16 år og brugere af omsorgstandplejen samt afvikling af kontaktpersonsordningen)22-12-20161610511265034
KL
Danske Regioner
DUT-Høring over udkast til Lov om ændring af sundhedsloven (Genindførsel af retten til frit valg af tandpleje for børn under 16 år og brugere af omsorgstandplejen samt afvikling af kontaktpersonsordningen)22-12-20161610511265040
JustitsministerietOversendelse til JM Lovforslag om ændring af sundhedsloven (Genindførsel af retten til frit valg af tandpleje for børn under 16 år og brugere af omsorgstandplejen samt afvikling af kontaktpersonsordningen22-12-20161610511265053
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg§ 71 alm. del - svar på spm. 522-12-20161610577264346
Grønlands RepræsentationSvar på invitation til ældreministeren til Nytårsreception 12. januar22-12-20161610645264615
POINTER A/SSvar på hilsen22-12-20161610645264102
MF Pernille Rosenkrantz-TheilSvar på invitation til fødselsdagsreception den 17. januar22-12-20161610645264727
Det Kongelige TeaterSvar på Invitation til teaterkoncerten Højskolesangbogen22-12-20161610645264690
Forum for Elderly CareVedr. 2nd Dementia Forum X22-12-20161610653264798
Sex og SamfundVedr. Invitation til Uge Sex22-12-20161610653265114
Dansk Psykolog ForeningVedr. møde med sundhedsministeren22-12-20161610653265083
Foreningen 7LivVedr. møde med Foreningen 7Liv22-12-20161610653265078
Rainbow Business DenmarkVedr. invitation til Danish Rainbow Awards - AXGIL 08.02.201722-12-20161610654265080
Odense KommuneFremsendelse af takster for 2017 for omsorgstandpleje21-12-20161610700262246
 Vedr. "Kina-studiet" - verdens mest omfattende undersøgelse af sammenhængen mellem ernæring og sundhed22-12-20161610725264666
 Vedr. spørgsmål om Politik og fodbold22-12-20161610725265107
Welfare TechVedr. invitation til at deltage i konference om digitalisering og overvågning i ældreplejen22-12-20161610726264194
Kost & ErnæringsforbundetVedr. inivtation fra Forum for Underernæring til konference den 10. februar 201622-12-20161610726264572
 Vedr. anmodning fra Vejdirektoratets seniororganisation22-12-20161610726264060
 Svar på borgerhenvendelse - ministeren burde have en kvindelig chauffør22-12-20161610728263970
Danske PatienterSvar på henvendelse fra Danske Patienter vedrørende sundhedspersoners deltagelse i offentlige debatter.21-12-20161610734263090
 Svar på borgerhenvendelse vedr. kommunes afslag på bevilling af ny glukosemåler22-12-20161610741263685
 Svar på borgerhenvendelse vedrørende bevilling af glukosemåler22-12-20161610742263771
 Svar på borgerhenvendelse vedrørene bevilling af apparater til glukosemåling22-12-20161610743263696
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 21221-12-20161610827263249
Folketinget ChristiansborgFIU årsrapportering vedr. status for de kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier21-12-20161610858263153
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 22822-12-20161610859264563
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 25422-12-20161610859264204
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 25222-12-20161610859264579
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 25322-12-20161610859264202
 Svar på borgerhenvendelse vedrørende bevilling af Freestyle Libre22-12-20161610870263716
Institut for FremtidsforskningVedr. Scenarieproces22-12-20161610926264061
 Svar på henvendelse om henvisning til speciallæge.21-12-20161610950262796
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm 26822-12-20161611007264297
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm 26722-12-20161611007264295
Økonomi- og IndenrigsministerietVedr. lånedispositioner22-12-20161611010264490
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 26922-12-20161611027264233
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgMOF alm. del - svar på spm. 25222-12-20161611052264228
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 28022-12-20161611067264262
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 28022-12-20161611067264269
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 28522-12-20161611123264176
Professionshøjskolen MetropolSvar på henvendelse vedr. nyt udvalg.21-12-20161611131263095
 Svar på henvendelse vedr. krav om elektronisk post21-12-20161611224262576
 Svar på henvendelse vedr. krav om elektronisk post22-12-20161611224264078
 Svar på din henvendelse vedr. ulemper ved medicin i blisterpakninger22-12-20161611241264083
Institut for MenneskerettighederRapport om uregistrerede migranters sundhedsrettigheder.21-12-20161611270263279
 Besvarelse af henvendelse om mangel på læger.21-12-20161611353262644
 Vedr. henvendelse om elektronisk post fra sygehusene.21-12-20161611384262514
Dansk Selskab for PatientsikkerhedVedr. styregruppe for Sikker Sammenhæng09-12-20161611460263518
 Klage over Sundhedsstyrelsens afgørelse vedr. dispensation fra femårsfristen.21-12-20161611461263544