Fra: 21-12-2016 til: 21-12-2016
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
 Svar på skoleelevers henvendelse om projekt - seksuelt misbrug af børn.20-12-20161600710261306
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU Opfølgning på besvarelse af spm. 13 til B 721-12-20161601400263315
Lægeforeningen
Region Hovedstaden
Region Nordjylland
Region Sjælland
Region Syddanmark
Miljø- og Fødevareministeriet
Sundhedsstyrelsen
Lægemiddelstyrelsen
Dansk Selskab for Almen Medicin
Vedr. mulighed for EU-midler til oplysningskampagner om AMR: Donation of the European Health Award prize money and policy briefing translated.20-12-20161601435261780
Kolding KommuneSvar på telefonisk henvendelse ang. manglende udbetaling20-12-20161601800261489
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgOrientering om SSI's kontraktindgåelse og indkøb af vaccinegaranti21-12-20161601961262595
Lægemiddelstyrelsen
Koncern HR
Orientering om afbeskikkelse af medlem af Lægemiddelnævnet.19-12-20161601995259983
Lyngby-Taarbæk KommuneSvar til Lyngby-Taarbæk Kommune ang. status på projekt21-12-20161603085262850
Holstebro KommuneGodkendelse af status21-12-20161603326262660
Lemvig KommuneGodkendelse af status21-12-20161603335262666
Sundhedsdatastyrelsen
Region Nordjylland
Region Midtjylland
Region Syddanmark
Region Hovedstaden
Region Sjælland
Danske Regioner
Finansministeriet
Produktivitet: Opdateret rapport21-12-20161604623263323
LægeforeningenSvar på Lægeforeningens henvendelse vedr. sundhedslovens § 215.20-12-20161605078260986
Styrelsen for PatientsikkerhedSvar på Lægeforeningens henvendelse vedr. sundhedslovens § 215.20-12-20161605078261062
Dansk Søvnapnø ForeningDansk Søvnapnø Forening - udbetaling - Driftspuljen 2016.20-12-20161607614261848
 Svar på henvendelse vedr. HPV-vaccination21-12-20161607709262793
Assens KommuneAssens Kommune godkendelse af revideret ansøgningsskema samt budget til projektnr. 68448 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.20-12-20161608027261190
 Svar på henvendelse vedr. HPV-vaccination21-12-20161608175262776
 Vedr. klage over Lægemiddelstyrelsens afgørelse om indførsel af lægemidler19-12-20161608511259581
Folketingets BeskæftigelsesudvalgBEU alm. del - svar på spm. 18721-12-20161608836263238
 Svar på henvendelse vedr. medicintilskud21-12-20161609290262574
Kræftens BekæmpelseSvar på henv. vedr. Lægemiddelstyrelsens tolkning af regler om samarbejde med medicinalindustrien21-12-20161609432263079
Region HovedstadenAnmodning om redegørelse vedr. bortkommet lydfil.20-12-20161609517261020
 Svar på henvendelse vedr. udredning af børn og unge i psykiatrien21-12-20161609777263133
MedwatchAfgørelse om delvis aktindsigt21-12-20161610226262116
Styrelsen for PatientsikkerhedAnmoder om sagens akter samt udtalelse (klagesag vedr. afslag på dansk autorisation)20-12-20161610588261049
 Sundheds- og Ældreministeriets svar på henvendelse vedr. hygiejne hos frisører20-12-20161610595261797
BørneulykkesfondenVedr. lancering af Sikker Hverdag-projektet21-12-20161610653263514
Socialt LederforumSvar på henvendelse til sundhedsministeren vedr. et møde21-12-20161610653263520
Dansk FirmaidrætsForbundFirmaidrætten ser frem til samarbejdet med sundhedsministeren.20-12-20161610653262068
Kræftens BekæmpelseInvitation til sundhedsministeren til World Cancer Day 4. februar.20-12-20161610653262029
SundhedsstyrelsenAnmodning om faglig udtalelse vedr. behandlingsredskaber - IPC-udstyr til sårpatient.20-12-20161610691261418
Region MidtjyllandOrientering om indhentelse af udtalelse - vedr. behandlingsredskaber.20-12-20161610691261467
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 21621-12-20161610714263109
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm del - svar på spm 20321-12-20161610724263255
Folketingets Lovsekretariat
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
SUU alm del - svar på spm 20221-12-20161610724263244
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm del - svar på spm 20121-12-20161610724263241
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 24819-12-20161610848260597
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 24919-12-20161610848260605
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgÅrsrapportering vedr. status for de kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier21-12-20161610858263173
 Svar på aktindsigtsanmodning21-12-20161610877262908
 Svar på henvendelse vedr. brandmænd og kræft21-12-20161610896263105
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU Orientering om SSI sæsoninfluenzavacciner21-12-20161610927262672
SundhedsdatastyrelsenOrientering til SDS om udsendt informationsbrev om pligt til indberetning af mandlige omskæringer udført uden for private sygehuse og klinikker20-12-20161610930261542
 Ministersvar på henvendelse vedr. drøftelse af hospiceområdet19-12-20161610953260548
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 26420-12-20161610960262013
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm 27319-12-20161611004260615
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm 27219-12-20161611004260613
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm 27321-12-20161611004262774
Folketingets LovsekretariatULØ alm. del - svar på spm. 2521-12-20161611008263158
Økonomi- og IndenrigsministerietVedr. lånedispositioner21-12-20161611010262405
TandlægeforeningenSvar på Tandlægeforeningens henvendelse vedr. fri konkurrence inden for voksentandplejen21-12-20161611036263059
 Svar på henv. vedr. midler til kol patienter19-12-20161611078259857
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 29121-12-20161611100262735
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 29021-12-20161611100262716
SundhedsstyrelsenPartshøring (SST) Klage vedr. afslag på dispensationsansøgning - vedr. to-stedskravet - af 20. december 201620-12-20161611126260838
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 28921-12-20161611156262742
HøreforeningenSvar fra sundhedsministeren på henvendelse vedr. høreapparatområdet21-12-20161611185262991
Folketingets Lovsekretariat
MF Christine Antorini
Svar på spm. S 43721-12-20161611190263526
DELTA Teknisk-Audiologisk LaboratoriumAfsendt meddelelse om regulering af DELTAs satser for tilsyn med godkendte høreapparatleverandører 2017.20-12-20161611235261083
Hedensted KommuneSvar på henvendelse vedr. pulje til demensvenlig indretning i Hedensted Kommune.20-12-20161611343261115
 Svar på henvendelse vedr. HPV-vaccination21-12-20161611369262648
JustitsministerietBorgerhenvendelse vedr. Kriminalforsorgen til videre foranstaltning.20-12-20161611387261714
Horsens KommuneHenvendelse vedr. svar på ansøgninger til pulje til demensegnet ombygning og indretning af plejecentre.20-12-20161611391261920
 Fremsendelse af nye takster for omsorgstandpleje mv.21-12-20161611409262253
Sikkerhedsstyrelsen
Dansk e-Damper Forening
Afgørelse om aktindsigt21-12-20161611420262542
SundhedsstyrelsenOversendelse til Sundhedsstyrelsen - Invitation til konference: Bliv klogere på senfølger af en hjernerystelse og hvordan de behandles21-12-20161611423262431