Fra: 19-12-2016 til: 19-12-2016
Udgående post
 
Afsender/modtager Emne Brevdato Sagsnr Dokumentnr
Lægemiddelstyrelsen Orientering om afbeskikkelse - stedfortræder i Forfremmelsesrådet. 16-12-2016 1600659 258403
  Orientering om henvendelse vedr. skattefrit bundfradrag 19-12-2016 1600668 259887
  Svar på spørgsmål fra studerende om regeringens holdninger til tandpleje i relation til hjemløse. 16-12-2016 1600710 258715
  Svar på ønske om kort interview til brug for artikel omkring indeklima på danske hospitaler. 16-12-2016 1600710 258742
Statens Serum Institut Anmodning om vurdering af materiale vedr. Toxoplasma gondii. 16-12-2016 1601274 258479
Thisted Kommune Partnerskabsprojektet Thisted Kommune - Bæredygtigt fokus på sundhed i yderområder .. 16-12-2016 1601452 258827
Pharmakon A/S Godkendelse af afrapportering fra projekt "kvalitet og sikkerhed i medicineringen på kommunale botilbud" 19-12-2016 1602823 259568
Rigsrevisionen Høringssvar til Rigsrevisionens udkast til fortsat notat vedr. sygehusbyggerier II <8088> 19-12-2016 1603608 259733
Parkinsonforeningen Godkendelse af anmodning om udsættelse vedr. slutredegørelse og regnskab til 1. juli 2017 19-12-2016 1603907 260366
Region Syddanmark Tilsagn - Videncenter om rehabilitering og palliation. 16-12-2016 1604349 258570
  Vedr. udlæg i forbindelse med tvangsindlæggelse 16-12-2016 1606979 259054
LMS - Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og Selvskade Forlængelse af tidsplan - projekt Kommunal indsats mod spiseforstyrrelser og selvskade. 15-12-2016 1607002 256718
Thisted Kommune Pulje - Livskvalitet på plejehjem og i plejeboliger, 2016. 16-12-2016 1607203 258912
Thisted Kommune Evalueringsskema, Puljen for livskvalitet på plejehjem og i plejeboliger 19-12-2016 1607203 260295
ME Foreningen Tilsagn driftspuljen 13-12-2016 1607558 255119
Turner Centret Afslag driftspuljen 19-12-2016 1607682 260529
Region Syddanmark Udbetaling af kvalitetsfondsmidler til Kolding Sygehus til 1. kvt. 2017 19-12-2016 1609140 260394
Region Syddanmark Udbetaling af kvalitetsfondsmidler til Aabenraa Sygehus til 1. kvt. 2017 19-12-2016 1609257 260492
  Svar på henvendelse vedr. forhold på plejehjem 19-12-2016 1609553 259853
  Svar på henvendelse vedr. kliniske forskningsforsøg uden samtykke 19-12-2016 1609602 260436
  Afsendt svar - manglende diagnose 15-12-2016 1609912 259822
Sundhedsøkonomi, Sygehusbyggeri, Koncernøkonomi og Analyse Besvarelse af henvendelse vedr. data og budget 16-12-2016 1610001 259011
  Svar på henvendelse vedr. nedsættelse af hjælp 19-12-2016 1610243 259835
  Besvarelse af borgerhenvendelse vedr. det nationale kvalitetsprogram 16-12-2016 1610321 258478
Bedre Psykiatri Svar på henvendelse vedr. aftalen om specialiserede socialpsykiatriske afdelinger 19-12-2016 1610586 259919
Forsikring & Pension Svar på invitation til nytårsmiddag på Søllerød Kro 10. januar 19-12-2016 1610645 259724
  Vedr. invitation til sundhedsministeren til at holde oplæg ved Landskursus 22-23 marts 19-12-2016 1610653 260503
Magic Hour Films Vedr. deltagelse i film og debatarrangement d. 1. februar 19-12-2016 1610653 260478
Crans Montana Forum Vedr. invitation til Crans Montana Forum on Africa and South-South Cooperation 19-12-2016 1610653 260489
Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi Vedr. åbent brev til Sundhedsministeren om landets fødegange fra landets fødselslæger 16-12-2016 1610653 259274
  Svar på henvendelse vedr. tyveri på plejehjem 19-12-2016 1610730 259807
  Svar på henv. vedr. hjælpemidler 19-12-2016 1610738 259786
  Svar på henv. vedr. hjælpemidler efter blodprop 15-12-2016 1610738 256724
  Svar på henv. vedr. midlertidige hjælpemidler 19-12-2016 1610740 259774
  Svar på henvendelse vedr. midlertidige hjælpemidler 15-12-2016 1610740 256697
Danske Regioner Opfølgning på bemærkninger - SUA analyse 14-12-2016 1610753 260381
KL Opfølgning på bemærkninger - SUA analyse 14-12-2016 1610753 260376
Danske Regioner
KL
Finansministeriet
Sundhedsstyrelsen
Sundhedsdatastyrelsen
SUA-analyse 14-12-2016 1610753 260377
  Svar på henvendelse vedr. klippekort til hjemmehjælpsmodtagere 19-12-2016 1610807 259827
  Svar på henvendelse vedr. udvikling af app 19-12-2016 1610808 259793
  Svar på henvendelse vedr. aktindsigt i sygehusjournaler 16-12-2016 1610888 258925
MF Liselott Blixt SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 251 19-12-2016 1610922 259571
Dansk Fibromyalgi-Forening Svar på henvendelse vedr. funktionelle lidelser fra Dansk Fibromyalgi-Forening. 16-12-2016 1610932 259048
  Svar på henvendelse vedr. funktionelle lidelser 19-12-2016 1610933 259685
Folketingets Lovsekretariat
MF Liselott Blixt
Svar på spm. S 389 13-12-2016 1610955 260536
  Svar på henvendelse vedr. omsorgsdage 19-12-2016 1610987 260371
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU alm. del spm. Udvalgsspørgsmål 815 16-12-2016 1611042 258426
  Svar på anmodning om møde med ministeren 19-12-2016 1611198 259830
Beskæftigelsesministeriet Borgerhenvendelse vedr. udbetaling af folkepension 19-12-2016 1611247 259629
Beskæftigelsesministeriet Borgerhenvendelse vedr. pensionsregler 19-12-2016 1611248 259650
  Vedr. din henvendelse om pension 19-12-2016 1611248 259654
Miljø- og Fødevareministeriet Overdragelse af borgerhenvendelse - overpris på kost til allergibørn 19-12-2016 1611287 260403